18 november 2011

Nieuwsbrief

Anders Nieuws, week 45 - 46

Voor U Anders gelezen/geschreven

Voor u gelezen en aanbevolen: Behavioral Economics,
So the behavioralists may be right after all: People don’t act the way economists predict they should. The trouble is that they don’t act the way policymakers want them to, either.
Bennett is a staff writer for Bloomberg Businessweek. Voor het volledig artikel klik hier

Wat we niet lazen in de media over de IT held Steve Jobs
http://www.aldaily.com/ : “Steve Jobs wasn’t an inventor. He was a tweaker, an idiosyncratic perfectionist who took other people’s ideas and made them better”
Steve Jobs, Isaacson’s biography makes clear, was a complicated and exhausting man. “There are parts of his life and personality that are extremely messy, and that’s the truth,” Powell tells Isaacson. “You shouldn’t whitewash it.” Isaacson, to his credit, does not. He talks to everyone in Jobs’s career, meticulously recording conversations and encounters dating back twenty and thirty years. Jobs, we learn, was a bully. “He had the uncanny capacity to know exactly what your weak point is, know what will make you feel small, to make you cringe,” a friend of his tells Isaacson. Jobs gets his girlfriend pregnant, and then denies that the child is his. He parks in handicapped spaces. He screams at subordinates. He cries like a small child when he does not get his way. He gets stopped for driving a hundred miles an hour, honks angrily at the officer for taking too long to write up the ticket, and then resumes his journey at a hundred miles an hour. He sits in a restaurant and sends his food back three times. He arrives at his hotel suite in New York for press interviews and decides, at 10 P.M., that the piano needs to be repositioned, the strawberries are inadequate, and the flowers are all wrong: he wanted calla lilies. (When his public-relations assistant returns, at midnight, with the right flowers, he tells her that her suit is “disgusting.”) “Machines and robots were painted and repainted as he compulsively revised his color scheme,” Isaacson writes, of the factory Jobs built, after founding NeXT, in the late nineteen-eighties. “The walls were museum white, as they had been at the Macintosh factory, and there were $20,000 black leather chairs and a custom-made staircase. . . . He insisted that the machinery on the 165-foot assembly line be configured to move the circuit boards from right to left as they got built, so that the process would look better to visitors who watched from the viewing gallery.” Read more ht

'Di Rupo is onbekwaam' (Rik Van Cauwelaert)
dinsdag 15 november 2011 om 10u46 'We hebben nog altijd geen begroting omdat Elio Di Rupo onbekwaam is. De formatie is intussen zolang bezig dat het niet meer de moeite loont om een regering op poten te zetten.' (…) Wie beweert dat hij tegen eind deze week een sanering van 11,3 miljard euro kan doorvoeren om het tekort op de begroting 2012 tot 2,8 procent te reduceren, is een farceur. Zo’n ingreep kan alleen door een coalitie van partijen die elkaar blind vertrouwen. Binnen de groep die nu rond de onderhandelingstafel zit, is het vertrouwen volledig zoek. Het valt dus te vrezen dat formateur Elio Di Rupo nog eens een dramatisch moment zal inlassen, in een poging om alsnog zijn vloedgolf aan nieuwe belastingen door de strot van zijn gesprekspartners te rammen. (…)
Tot nog toe heeft Di Rupo akkoorden kunnen sluiten op de rekening van anderen. De splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde werd betaald door de MR die er het kartel met FDF bij inschoot. De nieuwe financieringswet komt er op rekening van de Vlamingen. Nu hij zelf zijn nek moet uitsteken om tot grote economische en sociale hervormingen te komen, wordt Di Rupo door faalangst geplaagd en klampt hij zich vast aan de PS-standpunten. (…) Onlangs kreeg ik vanuit de onderhandelingen het signaal: geen regering voor kerstmis. Als dat zo is, dan is het nauwelijks nog de moeite om een nieuwe regering op de sporen te zetten. Want die belandt meteen in een pre-electorale sfeer, in oktober 2012 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Waarna we haast ongemerkt overgaan in de aanloop naar de federale verkiezingen van 2014. Het zal een sterkere premier moeten zijn dan de David Copperfield-achtige Elio Di Rupo.


Communautair dossier

Overleg Vlaamse Verenigingen Zie http://www.ovv.be/page.php?ID=4581
Uiteraard weet niemand nu al wat de lopende onderhandelingen nog zullen opleveren, met name over de uitzonderlijk grote noodzakelijke besparingen. Maar ondertussen staan al veel rampzalige gevolgen vast:
In ruil voor een partiële electorale splitsing van B-H-V, komen de zes Vlaams-Brabantse faciliteitengemeenten meer onder francofone controle, is er gerechtelijke enkel een nepsplitsing, krijgt het hoofdstedelijk gewest veel extra geld dat het, nog meer dan vandaag, zal kunnen én mogen doorsluizen naar de Franstaligen, komt er een hoofdstedelijke gemeenschap en wordt de Vlaamse gemeenschap in Brussel politiek verder verzwakt en afgescheiden. En als ultieme vernedering worden er Franstalige instellingen opgericht in Vlaanderen, namelijk een korps Franstalige rechters en een "apart kiesarrondissement".
Geen enkele grote Vlaamse eis wordt ingewilligd. Fiscale autonomie is voor decennia uitgesteld, als dat er al ooit komt. Vlaanderen zal pas meer "juste retour" krijgen na 15 à 20 jaar, en dan nog enkel bij voldoende hoge economische groei. Tot dan zal de factuur voor Vlaanderen véél hoger liggen dan nu. Meerdere schattingen spreken zelfs van ongeveer twee miljard! Andere kleine stapjes zijn afhankelijk van het sluiten van samenwerkingsakkoorden met de Franstaligen. In Meise kennen ze daar de zegeningen van!
Transfers van Vlaanderen naar de Franstaligen en Brussel zullen dus niet afnemen, maar nog toenemen!
De bestuurlijke en beleidsmatige versnippering zal, als deze akkoorden wet worden, nog fors toenemen. De meeste overdrachten van bevoegdheden zijn immers partieel. Bijna steeds blijven er federale bevoegdheden over. De directe kosten voor bestuur en administratie zullen nodeloos hoog blijven.
Hoewel alle Vlaamse partijen in 2010 stelden dat grote besparingen noodzakelijk waren, in tegenstelling tot de Franstalige, gingen CD&V, OpenVLD en SP.A - niet eens de helft van de Vlaamse kiezers- volledig overstag en aanvaardden ze dat alle "deelstaten onder PS-controle" relatief niets moet inleveren. Ga met zo'n weigering tot besparingen maar eens mee naar de EU of naar financiële analisten!
Voor arbeid, klimaat en volksgezondheid zouden "goed bestuurde" gewesten een bonus krijgen. Die kunnen, volgens alle geraadpleegde experten, in praktijk echter nooit objectief gemaakt worden.
De hervorming van de pensioenen voor de statutaire ambtenaren wordt pas effectief bij de pensionering van nieuwe ambtenaren, na enkele decennia dus. Is dit niet typerend voor de pogingen om noodzakelijke structurele hervormingen uit te stellen? Maar zal dat de komende besparingen overleven?
De beloofde "politieke vernieuwing" blijkt een snoepje voor de naïeve kinderhand. Aan de graaicultuur wordt niet geraakt, noch aan het stuitende wanbeheer. Gedenk Dexia en de torenhoge elektriciteitsprijzen. Het aantal politieke mandatarissen zal nauwelijks dalen. En wat is 5% minder loon voor de nationale ministers, wanneer massale, zware cumuls mogelijk blijven voor de vele duizenden andere mandatarissen?


Al even belangrijk: de stem van de Franstalige PS
‘Elio, doe het niet, n’y va pas!!!’
Op zijn blog - http://hermanusinfo.wordpress.com/ - doet de bekende Brusselse PS-politicus Merry Hermanus een emotionele, nadrukkelijke oproep aan de PS-voorzitter Elio Di Rupo. ‘Stap niet in een regering, Elio, doe het niet! Het wordt de hel. Dit zal onze partij vernietigen.’
- Elio, laat je niet gebruiken als nuttige idioot
- Met deze regering valt geen enkele eer te behalen
- Dit zal onze partij vernietigen
- Vraag eens aan de metaalarbeiders wat zij ervan vinden
- Dit wordt de hel
- Elio, n'y va pas!!!
Merry Hermanus © Belga

Knack Han Renard:
Maar waarom zou de PS, die de verkiezingen heeft gewonnen, daarmee instemmen, vraagt Hermanus zich af. Met deze regering valt geen enkele eer te behalen, aldus Hermanus. ‘In het beste geval, Elio, zul je nog 18 maanden kunnen regeren. Maar geloof me vrij: dat wordt de hel.’
‘Welke politiek ga jij voeren, in dit ongelooflijke financiële moeras, en met deze politieke partijen als regeringspartners,’ vraagt Hermanus zijn partijvoorzitter. ‘Er staat de PS een historische verkiezingsnederlaag te wachten.’

Een vraag van lezer G. Ghekiere: De regeringsonderhandelaars hebben een akkoord bereikt over justitie. In Vlaanderen zou er een gerechtelijk arrondissement komen per provincie. Halle-Vilvoorde en Leuven zouden derhalve samengevoegd worden. Wat met de in het communautaire akkoord voorziene Franstalige rechters voor Halle-Vilvoorde ? Wordt hun ambt dan bij die samenvoeging opgeheven of zullen de inwoners van Vlaams-Brabant niet alleen in Halle-Vilvoorde maar ook in Leuven, Diest en Tienen kunnen genieten van de diensten van deze Franstalige rechters ? Met die Franstalige rechters bekomen de Vlaams-Brabantse Franstaligen trouwens nogmaals rechten die de Vlamingen in Waals-Brabant steeds ontzegd zijn. Kan die ongelijkheid niet aangeklaagd worden bij het Grondwettelijk Hof ? Hebben de Franstalige onderhandelaars echter niet bekomen dat de aanstelling in Vlaanderen van deze Franstalige rechters, opgenomen wordt in de Grondwet en dus zelfs niet meer betwist zal kunnen worden bij het Grondwettelijk Hof ? Guido Ghekiere, Brussel. Hopelijk lezen we ooit de antwoorden op deze pertinente vragen …

dS Bart De Wever: 'Men heeft deze zomer de verkeerde partij opzijgezet,' zei Bart De Wever in De Ochtend op Radio 1. Men had niet de N-VA moeten lossen, maar wel de PS. 'Maar blijkbaar durft men wel regering te maken zonder een meerderheid in Vlaanderen. Zonder een meerderheid in Wallonië, durft men niet.' (…)De Wever vreest dat de onderhandelaars geen saneringsregering gaan op de been brengen maar een belastingsregering. Het zullen weer de middenklasse en de bedrijven zijn, die het gelag gaan betalen.

Vlaams parlementslid Eric Van Rompuy (CD&V) haalt zondag op zijn website zwaar uit naar formateur Di Rupo, 'die volgens hem nog steeds niet bewezen heeft "dat hij een premier is die dit land door de economische crisis kan leiden.' Tevens roept Van Rompuy ook zijn eigen voorzitter Wouter Beke op om te voorkomen dat CD&V opnieuw in een 'machteloze regering' terechtkomt. Na de triomfantelijke zegebulletin over het communautaire luik, komt kritiek op het socio-economische wel heel laat maar des te erger.

dS (14/11): Formateur Elio Di Rupo (PS) en de zes partijvoorzitters vergaderden tot gisteravond laat over de begroting 2012. De onderhandelaars bespraken ook de grotere bijdrage die de deelstaten moeten betalen voor de pensioenen van hun ambtenaren. De bevoegdheden die al naar de deelstaten zijn overgeheveld, maar waar de federale overheid nog altijd geld aan uitgeeft, kwamen eveneens ter sprake. Die kunnen 250 tot 750 miljoen opleveren. Dat de gewesten en gemeenschappen de pensioenen betalen van hun eigen ambtenaren lijkt mij geen slecht idee: het zal de toename van ambtenaren wel afremmen en zo omzeilt Di Rupo de tegenstand vanuit Vlaanderen die reeds toezegde om meer bij te dragen. Alleen zouden ook Wallonië en Brussel dat moeten doen en dat is wellicht “impensable” voor de PS en cdH. Een Franstalige studiegroep stelde vast dat 33 van de 40 topfuncties in handen zijn van PS’ers en dat 70 % van de ambtenaren een PS signatuur hebben. Deze situatie is typisch voor de mediterrane landen. (uit Journaal, okt 2011) … Wallonië het Griekenland van het Noorden?


Binnenland

DT 16/11 Luc Coene en Jean-Paul Servais, respectievelijk de voorzitter van de Nationale Bank van België en de voorzitter van de financieeltoezichthouder FSMA, vinden het 'niet zinvol' te getuigen in het Vlaams Parlement over de ondergang van de Belgische-Franse bankgroep Dexia. Dat lieten ze weten in een brief aan het parlement.
Ze vinden dat ze aan de Vlaams Parlementsleden geen verantwoording moeten afleggen in een hoorzitting, aangezien Vlaanderen niet tussenbeide kwam in de redding van Dexia.

Te lezen in dS 15/11:
'Arbeidsmarkt wordt kapot gemaakt' volledig artikel klik hier
Professor Blanpain over sociale en fiscale fraude

LEUVEN - De Belgische arbeidsmarkt wordt kapot gemaakt. Het vrij verkeer van diensten zonder Europese controle, is de schuldige, meent professor Roger Blanpain.
De éminence grise van het Belgisch arbeidsrecht, professor Roger Blanpain, gordt zich het verbale zwaard aan, net voor de formatieonderhandelaars zich over de arbeidsmarkt gaan buigen: 'Ons land wordt overspoeld door arbeidskrachten uit de Europese lageloonlanden, vooral uit Oost-Europa, maar ook Portugal. Dit heeft voordelen: knelpuntberoepen raken eindelijk ingevuld. Maar er is vooral sprake van sociale dumping omdat dit gepaard gaat met massale fiscale en sociale fraude. De eigen bonafide ondernemingen en werknemers gaan onderuit, de financiering van de sociale zekerheid ook.' (…) De basisgegevens zijn eenvoudig. Iedere EU-burger is vrij te werken waar hij wil in de EU. In België bedraagt het minimumloon 1.500 euro per maand; in Polen en Hongarije 400 euro, in Bulgarije 125. Dat trekt werkkrachten aan. Niets aan de hand, als de regels worden toegepast. En die luiden dat wie hier komt werken, aan Belgische lonen en arbeidsvoorwaarden werkt. Maar die worden niet gevolgd. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van twee uitzonderingen op die regel: zelfstandigen rekenen aan wat ze willen, ook schijnzelfstandigen; en de formule van de detachering laat toe dat een bedrijf uit een ander EU-land voor korte periodes eigen werknemers aan eigen loonvoorwaarden hier laat werken.
Roger Blanpain heeft voorstellen. Zelfstandigen die 20 uur per week werken voor één opdrachtgever, beschouwen als werknemers, tot bewijs van het tegendeel. Hoofdaannemers aansprakelijk kunnen stellen voor onderaannemers. En vooral: een Europese verplichting invoeren voor sociale inspecties om gegevens door te spelen. Iedere politicus kent het probleem maar toch slaagt men er niet in een sluitende wetgeving te maken. Wiens belangen worden hier gediend????


Buitenland

Espérant que ces vérités du Daily Mail qui ne sont pas bonnes à dire ni à entendre à l'heure de l'Union Européenne, sont bien des vérités vérifiées - et si c'est le cas "aller se faire voir chez les Grecs" tout compte fait, ça n'a pas l'air si mal que ça, le point 5 allant surement faire des envieux chez certains retraités (en tout cas les pensionnés) d'entre vous ...
10 indices pour comprendre comment la Grèce en est arrivée là !!
1. Le métro d’Athènes est climatisé et offre des écrans plasma pour distraire les voyageurs. Et il est gratuit pour les cinq millions d’habitants de la capitale. Plus exactement, il ne l’est pas, mais comme il n’y a pas de barrière pour empêcher les usagers sans ticket de passer, rares sont les passagers qui se soucient d’acheter leur billet. C’est le contribuable européen qui a payé le métro athénien qui a coûté près de 1,7 milliard d’euros.
2. Le salaire moyen des employés de la compagnie nationale ferroviaire grecque est de 70.000 euros, ce qui englobe les ouvriers et les agents de nettoyage des trains, et qui représente le triple des employés du secteur privé grec.
3. Par ailleurs, le chiffre d’affaires annuel de cette compagnie est d’environ 90 millions d’euros, pour une masse salariale de près de 575 millions d’euros annuels, ce qui a même fait ironiser un politicien grec qui a remarqué qu’il eut mieux valu payer des taxis privés pour les déplacements des passagers.
4. En une décennie, la masse salariale du secteur public a doublé.
5. Plus de 600 professions bénéficient d’une retraite à 50 ans, avec une pension correspondant à 95% du salaire de la dernière année, en raison de leur caractère « ardu et périlleux ». Ces professions englobent les pâtissiers, les animateurs de radio, les coiffeurs et les masseurs des bains turcs.
6. Les déclarations d’impôts sont rédigées par les contribuables eux-mêmes, et sont rarement vérifiées. Ainsi, seuls 5000 personnes sur un pays de 12 millions d’habitants admettent gagner plus de 100.000 euros annuels. Or, plus de 60.000 foyers grecs détiennent pour plus de 1 million d’euros d’investissements, sans parler des montants investis à l’étranger. Beaucoup de contribuables grecs affirment ne gagner que 12.000 euros annuels, même lorsqu’ils possèdent des bateaux, des résidences secondaires sur des îles grecques et des propriétés à l’étranger.
7. Lorsque le percepteur s’en agace, ils lui remettent une « fakelaki », une enveloppe contenant des espèces. Il existe même une sorte de tarif informel qui vont jusqu’à 10.000 euros pour les foyers les plus riches (il se dit que la famille grecque moyenne paye 2.000 euros par an).
8. Les grands armateurs grecs, les plus riches de la banlieue riche de Kifissia, sont exonérés d’impôts, en raison des bénéfices qu’ils sont supposés apporter au pays. Mais les chantiers navals sont maintenant vides, seules 500 personnes restent pour entretenir les navires des compagnies maritimes déclinantes.
9. Seulement 300 résidents de la Kifissia (une banlieue riche d’Athènes) ont admis détenir une piscine. Le vrai chiffre est estimé à 20.000.
10. Au total, ces évasions fiscales coûteraient au pays la somme de 45 milliards d’euros à l’année. conclut amèrement le Daily Mail ........ En fait, on leur donne 20 ans pour rembourser ce qu'ils pourraient faire en 5 au plus en mettant de l'ordre dans leurs comptes et mieux, ils mettent les autres pays en danger, dont le nôtre..........

DT 16/11/11
'Wikipedia verzamelt macht'
Het volledig artikel klik hier

Wikipedia-oprichter Jimmy Wales is topinvité op het Creativity World Forum. Toen de Amerikaan tien jaar geleden met Wikipedia begon, had hij nooit gedacht dat zijn encyclopedie de vijfde meest bezochte website ter wereld zou worden. 'Macht? Ik? De échte macht ligt bij onze gebruikers', vertelt hij in een zeldzaam interview. Wikipedia-oprichter Jimmy Wales over informatie als fundamenteel mensenrecht: 'We kunnen met z'n allen hopen op open societies, maar het zal nooit perfect zijn.' (…) 'De échte macht ligt bij onze gebruikers. Wikipedia verzamelt macht. Iedereen die aan Wikipedia deelneemt - of het nu is als wikipedian (vrijwillig 'redacteur', zie kaderstukje) of bezoeker - krijgt zelf of verschaft anderen toegang tot informatie. Kennis is een vitale kracht in onze samenleving. Hoe opgeleider en geïnformeerder burgers zijn, hoe sterker ze in het leven staan en des te kritischer ze zich opstellen tegenover de echte machtshebbers van onze maatschappij: de politici en de leiders van onze wereldeconomie. Zijn we er met Wikipedia de voorbije tien jaar in geslaagd mensen slimmer te maken? Ik denk van wel. Enfin, ik hoop het toch.' (…)
Censuur
Het brengt ons bij de grootste bedreiging voor Wikipedia: censuur. De encyclopedie was drie jaar verboden in China. De Chinese regering blokkeert nog steeds een flink aantal 'staatsondermijnende' pagina's. Ook in het Midden-Oosten filteren regimes de on-line-encyclopedie naar eigen goeddunken.
Zorgwekkender: subtiele pogingen van sommige westerse regeringen om de vrije informatiegaring te bemoeilijken. Vorige maand lag de Italiaanse Wikipedia twee maanden plat uit protest tegen een controversieel wetsvoorstel rond vrije nieuwsgaring op het internet. De Italiaanse wikipedians voelden zich sterk benadeeld. In het thuisland van Jimmy Wales woedt momenteel een hevig debat over de Stop Online Piracy Act, een nieuwe wet die het internetaanbieders mogelijk maakt websites te blokkeren die doorverwijzen naar sites die het copyright schenden. Een subtiele vorm van censuur, vindt Jimmy Wales.
'Politici zullen altijd en overal grip proberen te krijgen op informatie. We kunnen met z'n allen hopen op open societies, maar het zal nooit perfect zijn. We're a bunch of human beings.'
Vrije meningsuiting die de mensen ook mondiger maakt is niet vanzelfsprekend voor de gevestigde machten in Oost EN West. Precies daarom is WIKIPEDIA zo belangrijk.

dS 17/11: Syrisch Vrij Leger valt geheime dienst aan
Regime van Assad geraakt in het nauw
volledig artikel klik hier

BEIROET - Details ontbreken, maar het lijkt zeker dat deserteurs van het 'Syrische Vrije Leger' dinsdagnacht een aanval hebben uitgevoerd op een basis van de Syrische inlichtingendienst in Damascus.
'Er wordt nog altijd vanuit helikopters geschoten op mensen in de buurt van Harasta', zo meldden Syrische bronnen gisteravond. In Harasta, een noordelijke buitenwijk van de hoofdstad Damascus, vonden in de nacht van dinsdag op woensdag zware gevechten plaats tussen rebellen van het 'Vrije Syrische Leger', een verzetsbeweging van legerdeserteurs, en regimegetrouwe legereenheden.
Het Syrische Vrije leger kwam voor het eerst aan de oppervlakte in juli, toen gedeserteerde officieren meldden dat ze voortaan 'vreedzame protesten van burgers beschermen tegen aanvallen van het leger, de inlichtingendiensten en de shabbiha (de private burgermilitie van de familie Assad, red.)'. Het Vrije Leger claimt intussen over zo'n 15.000 manschappen te beschikken. (…) Onomstreden is het Vrije Syrische Leger nochtans niet. Vreedzame oppositiebewegingen als de Syrische Nationale Raad en het 'Coördinatiecomité' hebben zich tot nog toe ervoor gehoed het Vrije Syrische Leger openlijk te steunen. Vreedzame activisten - het merendeel van de opposanten in Syrië - vrezen dat het Vrije Leger het regime het perfecte excuus geeft om gewapenderhand de Syrische volksopstand te bestrijden.
Terwijl de democratie zo moeilijk van de grond raakt ondanks de Arabische lente wordt een totale burgeroorlog in Syrië steeds waarschijnlijker. Assad kan niet meer terug zonder voor het Internationaal Tribunaal terecht te staan voor de volkerenmoord die bezig is. De weerstand van de rebellerende bevolking zal nog aan kracht winnen. Jammer, maar de taal van de wapens klinkt in crisissen meestal luider dan diplomatieke taal.


Mop van de week

- Politie : Hallo, met de Federale Politie...
- Beller: Ja, hallo, ik belle van oup een afgelegen landwegelken oum uir te melden da'k juust een zwane omvergereden hei. Wa moek'ik nou doen ?
- Politie : Wel, 't is toch wildseizoen en voor zo'n bagatelle kome wij nu ni buiten...,
je pluimt ze, ledigt ze en bereidt ze in de oven net zoals een eend of ander wild gevogelte...
- Beller: Ahja?? tes goed ... moar wa moek mee zijne moto doen ? ?

Advies aan een oudere man....
Een oudere man (zo van onze leeftijd) is aan het fitnessen in een sportstudio en ziet een mooie vrouw, die ook aan het sporten is. Als de fitness trainer langs komt vraagt hij hem aan welk apparaat hij de meeste indruk op de vrouw kan maken.
De trainer bekijkt hem meewarig van top tot teen en zegt dan: "Ik zou de geldautomaat in de hal maar eens proberen...."


Tot ziens,
Pjotr

Geen opmerkingen: