08 december 2011

Nieuwsbrief

Anders Nieuws, week 47 - 49

Voor U Anders gelezen/geschreven

dS 23 november Tom Naegels over opinies in dS. Mijn reactie werd uiteraard niet gepubliceerd: “Op 15 oktober 2003 schreef de toenmalige hoofdredacteur Peter Vandermeersch het volgende: Media zijn al lang geen neutrale toeschouwer in het maatschappelijk debat (...) Ze zijn daarenboven niet de minste speler. Want ze maken het spel moeilijker en ondoorzichtiger omdat ze, sedert de ontzuiling van de media, niet langer een herkenbaar shirt aan hebben.

Dat DS een opiniekrant geworden is heeft te maken met twee elementen: te weinig journalisten om een steeds dikkere krant te vullen met gedegen berichtgeving en de commercie waardoor sommige informatie niet meer gepubliceerd wordt.

Het tweede element doet zich ook voor wanneer het bestuur zelf een politieke voorkeur uitdrukt (cfr Thomas Leysen) en zo de onafhankelijkheid van de journalistiek ondermijnt. Dat DS een evenwichtig aanbod opinies publiceert is vatbaar voor discussie.”

DS 24/11 Annemie Neyts:

'Met de munt zelf is niets aan de hand. Het probleem zijn onze financiën, de financiële sector en de markten. Wat mij als goede liberaal meer en meer begint te ergeren, is dat men doet alsof de markten hoogstaande morele wezens zijn, die slechts één bekommernis hebben, namelijk begrotingsdicipline, terwijl de speculanten er vooral op uit zijn om in een zo kort mogelijke tijd een zo groot mogelijke winst te boeken.'
'Dat gedrag moet aan banden worden gelegd. We moeten een mechanisme opzetten waarbij, indien nodig, zodanig veel middelen kunnen worden gemobiliseerd dat de speculanten daar niet meer tegenop kunnen.' Misschien zou de partij van A Neyts zelf het goede voorbeeld kunnen geven door het politieke graiwerk in te dijken. Dat kost ook veel geld en is al even immoreel als de speculanten.

Communautair dossier

Een artikeltje maar, daarom sterk aanbevolen.

Terwijl zowat iedereen zich druk maakte over de kwaliteit van het Nederlands van de kersverse premier Elio Di Rupo( PS) tijdens diens maidenspeech in het parlement, ontsnapte iets veel belangrijkers aan de aandacht: de begroting die net werd opgesteld is nu al overduidelijk achterhaald. Tijdens de toespraak van Di Rupo bleek immers dat de Belgische economie krimpt, terwijl er voor het opstellen van de begroting voor 2012 nog werd uitgegaan van een economische groei met 0,8 procent van het BBP. “ (…) Er mag dan al wel gezegd en geschreven worden dat de regering Di Rupo bestaat uit ministers met ervaring, zodat ze na meer dan 540 dagen onderhandelen een vliegende start kan nemen, voor begroting is dit zeker niet het geval. De nieuwe minister van begroting, Olivier Chastel (MR), heeft een diploma farmacie, zetelde sinds 1993 in de gemeenteraad van Charleroi en was ook enige tijd Waals parlementslid en Kamerlid. Lees meer …

overgenomen in dS

BRUSSEL - Volgens het Rekenhof nam de Brusselse regering voorbarig 76,6 miljoen euro federale dotaties in haar ontwerpbegroting op.

De Brusselse regering schreef 76,6 miljoen euro extra federale middelen in haar ontwerpbegroting voor 2012. Dat is een gok, want die dotatie is afhankelijk van het welslagen van de federale formatiepoging. De extra middelen staan immers in het Vlinderakkoord dat formateur Elio Di Rupo (PS) begin oktober voorstelde en zolang er geen federale regering is, krijgt Brussel zijn geld niet. Dat blijkt uit een rapport van het Rekenhof dat De Standaard kon inkijken. De nieuwe inkomsten inschrijven is onvoorzichtig, oordeelt het Rekenhof, ‘het berust op een politiek akkoord waarvan nog geen begin van uitvoering is'. De 76,6 miljoen euro die nu in de Brusselse begroting is opgenomen, omvat federale dotaties voor het mobiliteitsbeleid, taalpremies en ‘de dode hand' – een compensatie voor de eigendommen op Brussels grondgebied die vrijgesteld zijn van onroerende voorheffing. Volgens Brussels minister van Begroting Jean-Luc Vanraes (Open VLD) kan de Brusselse regering ‘geen nieuwe beleidsinitiatieven nemen over mobiliteit als het institutionele akkoord toch niet uitgevoerd zou worden'. ‘De 27,6 miljoen euro, begroot voor de dodehandcompensatie, zullen we dan elders moeten vinden, maar dat kan geen onoverkomelijk probleem vormen', zegt Vanraes. ‘Dat is een fractie van ons totaalbudget.' Brussels oppositielid Elke Roex – fractieleider voor SP.A – vindt het ‘bijzonder cynisch dat net een Open VLD-minister de herfinanciering inschrijft in de begroting. En dat van de partij die federaal de zwarte piet toegeschoven krijgt voor de impasse en aandringt op budgettaire discipline.' De liberale minister Vanraes verdedigt zich. ‘Drie weken geleden hebben wij onze ontwerpbegroting ingediend. Hoe kon ik toen weten dat er sinds begin deze week een kleine strubbeling zou zijn in de regeringsonderhandelingen.' Wedden dat het communautaire luik snel zal uitgevoerd worden, zodat Brussel nog een half miljard euro kan opsouperen?

Binnenland

Over Dexia een reactie van een lezer dS online:

Op 25 november 2011 omstreeks 09:39, zei Jan Feyaerts, Heverlee:

Het is vrij duidelijk dat het Franse deel grote verantwoordelijkheid draagt voor de problemen van de hele groep. De Amerikaanse tak stond onder hun beheer en de rest van de groep had daardoor weinig zicht op wat er in de States allemaal gebeurde. Het feit dat wij Belgen ons hebben laten rollen is enkel te wijten aan de incompetentie van de delegatie die onderhandeld heeft. We moeten dus de Fransen niet gaan verwijten slimmer te zijn dan ons. Eerlijk is het niet, maar het volk moet de gevolgen dragen van degene die hun vertegenwoordigd. Ik hoor Leterme nog zo roepen hoe goed dit akkoord wel niet is voor België en hoeveel het ons gaat opbrengen. Dit was amper twee weken geleden. Enough said om te weten dat men niet eens wist wat men juist onderhandeld had.

Op 25 november 2011 omstreeks 09:12, zei Paula T., Roeselare:

Een onderzoekscommissie met alle bevoegdheden van een onderzoeksrechter is een eis die elke redactie van TV, week- en dagbladen moeten blijven stellen, want als de media één opdracht hebben, dan wel de bevolking informeren. Een andere dwingende opdracht bestaat erin geen mist te spuiten door opinies te publiceren zonder kanttekeningen bij te plaatsen. Te beginnen met de lezers erop attent te maken welke drukkingsgroep of politieke familie de opiniemaker vertegenwoordigt. Een praktische tip: wanneer een gekleurde visie van een opiniemaker gepubliceerd wordt zou men erbij moeten schrijven dat de volgende dag een tegenwoord zal volgen door XXX. Zo weten de lezers dat er nog andere interessante meningen bestaan én de krant daarvoor open staat.

Uit het Waals weekblad:

Eigenaren van tweede woningen in Bastogne moeten 100% meer belasting gaan betalen, in plaats van 300 nu 600 euro per jaar. Het excuus is dat Bastogne gelijke tred wil houden met toeristengemeenten in de buurt. Bastogne heeft ook enkele nieuwe belastingen bedacht, zoals die voor het windmolenpark in deelgemeente Bourcy, dat nu 90.000 euro per jaar moet afstaan. Er is nu ook een nachtwinkelbelasting van 2.500 euro per jaar. Nog enkele lokale belastingverhogingen:

● bankkantoren: van 200 naar 400 euro per jaar

● GSM-masten: van 2500 naar 4.000 euro per jaar

Geen bankjes op stations: "niet mooi"

Architecten en andere toegepaste kunstenaars vergeten nog wel eens voor wie ze werken. Zo zijn er geen zitbankjes op de perrons in het 445 miljoen kostende station Guillemins in Liège. Architect Calatrava is ook niet van plan bankjes te maken in het nieuwe station in Mons, dat ook door hem getekend wordt. Bankjes passen niet in zijn esthetische concept, geven de spoorwegen toe, die opmerken dat mensen die willen zitten ook in de hal beneden op de trein kunnen wachten. Maar het volk mort en noemt het een schande. Vorige week was er een eerste actie: een sit-in op een perron, met zelf meegebrachte stoelen. Bron: De Morgen

Alle Waalse bedrijfsruimte in kaart

Alle Waalse bedrijfsterreinen en -gebouwen waar nog ruimte beschikbaar is zijn nu op verschillende manieren te vinden via een viertalige zoekmachine: B-space. Die begint met een kaart (foto) waarop ingezoomd kan worden. Maar ook kunnen allerlei criteria worden ingevuld. De site is een productie van meerdere Waalse overheden. Wie denkt dat iedereen in Wallonië slaapt vergist zich. Overigens zou Vlaanderen ook hier een inspaning mogen doen.

Buitenland

DM: Bart Eeckhout, chef cultuur bij De Morgen, heeft in opdracht van Nieuwspoort, het genootschap voor politieke verslaggeving in Nederland, een rapport opgesteld over politiek en media. Nieuwspoort besteedt die 'rapportage', die de vorm heeft van een politiek essay, jaarlijks uit. Het is nog maar de eerste keer dat een buitenlandse verslaggever de taak krijgt. Vorig jaar werd de functie nog bekleed door de bekende Nederlandse journalist Joris Luyendijk, die zijn bevindingen neerschreef in het veelbesproken boek Je hebt het niet van mij, maar.

In zijn verslag focust Eeckhout op de gelijkenissen tussen de politieke toestand in ons land en in Nederland, en met name op het gelijklopende succes van Bart De Wever (N-VA) en Geert Wilders (PVV). Ondanks hun grote inhoudelijke verschillen, zit er een parallel in de afkeer van de bestaande politieke elite die ze vertolken. Ze delen daarbij een radicale afwijzing van het compromis. Dat is immers het symbool van het politieke establishment.

Het essay Het einde van het compromis verschijnt vandaag ook in boekvorm. Bart Eeckhout is vanmiddag samen met minister van Staat Johan Vande Lanotte (sp.a) gastspreker op de jaarlijkse Kees Lunshoflezing in Nieuwspoort, bij het Nederlandse parlement in Den Haag.

Mop van de week

Een jager komt thuis en vindt zijn vrouw in bed met één van zijn vrienden. Hij neemt zijn wapen en schiet de man dood ! Zijn vrouw verbolgen : "Als je zo verder gaat, raak je al je vrienden kwijt…...”

A young Portsmouth woman was so depressed that she decided to end her life by throwing herself into the sea but, just before she could throw herself from the wharf, a handsome young man stopped her. "You have so much to live for," said the man. "I'm a sailor, and we are off to Australia tomorrow. I can stow you away on my ship. I'll take care of you, bring you food every day, and keep you happy." With nothing to lose, combined with the fact that she had always wanted to go to Australia , the woman accepted. That night the sailor brought her aboard and hid her in a small but comfortable compartment in the hold. From then on, every night he would bring her three sandwiches, a bottle of red wine, and make love to her until dawn. Two weeks later she was discovered by the Captain during a routine inspection. "What are you doing here?" asked the Captain. "I have an arrangement with one of the sailors," she replied. "He brings me food and I get a free trip to Australia " "I see," the Captain says. Her conscience got the best of her and she added, "Plus, he's screwing me." "He certainly is," replied the Captain. "This is the Isle of Wight Ferry."


Over five thousand years ago Moses said to the children of Israel...

"Pick up your shovel, mount your asses and camels, and I will lead you to the Promised Land." Nearly 50 years ago, Harold Wilson said, "Lay down your shovels, sit on your asses, light up a camel; this is the Promised Land."

Then Gordon Brown stole your shovel, taxed your asses, raised the price of camels, and mortgaged the Promised Land.

Now David Cameron has raised my fuel bills, increased VAT to 20%, is threatening to sell off our promised land.

I got so depressed last night I called the Samaritans.

They diverted my call to a call centre in Pakistan. I told them I was suicidal. They got all excited and asked if I could drive a truck!

Tot ziens,

Pjotr

Geen opmerkingen: