23 januari 2009

Nieuwsbrief

Voor U Anders gelezen/geschreven

Quote van de maand:
Belgische gevangenissen zijn zoals de Tour de France: voortdurend ontsnappingen ... maar er is nooit een Belg bij.

Een schande
“Het kan niemand ontgaan zijn dat een aantal Franstalige autoriteiten de voorbije maanden een doelbewuste raid op de Vlaamse bank KBC hebben uitgevoerd. In oktober vorig jaar verwezen onder meer Guy Quaden (PS) en Bernard Clerfayt (FDF) al naar vermeende "liquiditeitsproblemen" bij KBC, waardoor de bank in een lastig parket kwam. Uiteindelijk kochten de Vlaamse meerderheidspartijen de kapitaalinjectie bij KBC af met een 'compensatie' voor de Waalse vliegtuigonderdelenbouwer Sabca. De Belgische wafelijzerpolitiek was daarmee terug van nooit echt weggeweest.
Deze week deed Didier Reynders (MR) het opnieuw: hij maakte zich openlijk zorgen over "sommige banken", waarmee hij duidelijk op KBC doelde. Ook het beurscommentaar van De Standaard stipte gisteren aan dat de recente koersval "vooral te wijten is aan geruchten uit overheidskringen en meer bepaald Didier Reynders". Tegelijk kant de PS zich bij monde van Laurette Onkelinx 'om ideologische redenen' tegen overheidssteun aan de bank. Het mag dus duidelijk zijn dat dit alles geen toeval is, maar integendeel kadert in een doelbewuste (Franstalige) strategie. Hoelang zullen de Vlamingen dit nog verdragen?”
Anders geschreven: Zijn de Vlaamse meerderheidspartijen Vlaanderen aan het uitverkopen voor een bordje linzensoep?

DS Susan Neiman
Links durft zijn morele overtuiging niet meer uit te spreken. Sterker nog, vindt Susan Neiman, links durft amper nog ideeën en idealen te koesteren. Het kent alleen nog relativisme, die verlammende 'overtuiging' dat het ene morele oordeel evenveel waard is als het andere. Links is bedreven in ironie, wat eigenlijk neerkomt op ontgoocheling. Het is ook bijzonder kundig in kritiek en zelfkritiek. Links, kortom, dreigt ten onder te gaan aan 'tolerantie', die gave van oude mannen die te vermoeid zijn voor de strijd.

Communautair dossier

Ook Affligem weigert haar medewerking te verlenen aan de organisatie van de EU-verkiezingen op 7 juni omdat de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (B-H-V) nog steeds niet gesplitst is. Na Lennik is Affligem de tweede Vlaams-Brabantse gemeente die hiertoe beslist. Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Marino Keulen (Open Vld) liet gisteren weten dat hij de betrokken burgemeesters hiervoor niet zal sanctioneren.
In een resolutie die de gemeenteraad unaniem goedkeurde stelt Affligem dat het geen medewerking kan verlenen aan de organisatie van deze verkiezingen omdat de discriminatie die vastgesteld werd door het Grondwettelijk Hof in zijn B-H-V-arrest van 2003 niet opgeheven werd.
Anders commentaar: het is juist dat dit slechts een symbolisch protest is gezien de provinciegouverneur in dat geval de taak van de gemeente overneemt. Het is nochtans een belangrijk signaal want op die manier zegt men eigenlijk dat de ongrondwettelijkheid van de huidige kieswet niet kan en dus ook niet moet toegepast worden. In een normaal land zou dergelijk signaal ernstig genomen worden, maar in DIT België? Hert tegenovergestelde is eveneens waar: niet protesteren is eigenlijk instemmen met een ongrondwettelijke kieswet. Vandaar het belang van dit symbolisch gebaar.

DS: Van Rompuy’s Onderhandelaars over BHV:
Aan Vlaamse kant gaat het om Annemie Neyts (Open VLD), Maggie De Block (Open VLD), Hugo Vandenberghe (CD&V) en Mia De Schamphelaere (CD&V). Politici met ervaring, maar niet meteen de grote kanonnen van beide partijen. Vertegenwoordigen samen ong. 30 % van de Vlaamse kiezers.
De Franstalige deelnemers zijn FDF-voorzitter Olivier Maingain, Philippe Moureaux (PS), Francis Delpérée (CDH) en Christos Doulkeridis (Ecolo). Ze vertegenwoordigen een grote meerderheid aan Waalse kant, maar zijn geen tenoren!

DM: NV-A is er als de kippen bij om de mening van Prof M Storme over de ongelijkheid bij het inroepen van een belangenconflict:
“Als het Waals parlement een nieuw belangenconflict inroept rond BHV, wil N-VA die beslissing laten vernietigen door het Grondwettelijk Hof. Volgens N-VA is het niet eerlijk dat de Franstaligen tot vier keer toe een belangenconflict kunnen inroepen via hun deelstaatparlementen, terwijl de Vlamingen dat maar een keer kunnen”. Een eerste test voor een ‘onafhankelijke justitie’ of té vroeg geroepen?

Pascal Smet (SP.A)
Brussels minister voor Mobiliteit Pascal Smet (sp.a) wil het Brussels Hoofdstedelijk Gewest uitbreiden met de rijke Waals-Brabantse gemeenten Lasnes en Waterloo. Anders gelezen: ook Sint Genesius Rode wordt bij Brussel gevoegd (en nog andere faciliteiten gemeenten?). Dat hij ook de 19 burgemeesters wil afschaffen, mag dan al mooi klinken, wat rond Brussel ligt hoort daar dus ook bij. Dan kan de burgemeester van St GR ook zijn sjerp afgeven. Maar hoera: zal Herman Van Rompuy dan Minister President worden van Bruxelles de Wemmel à Lasne? Geloof maar niet het prietpraat is van een aan grootheidswaan onderhevige kaviaarsocialist! Te volgen!

e- knack: een lezer over de BHV onderhandelingen
Bert Brijs zegt (18 januari 2009 12:04:31)
't Is nochtans heel simpel: telkens de Vlaamse politici vragen om wat meer en betere toepassing van het subsidiariteitsbeginsel zien de Franstaligen hun kans schoon om grond en/of geld te vragen. BHV is maar een anekdote in een lange rij van een proces waarin de Franstaligen de inzet verhogen, daarmee de Vlaamse politici de daver op het lijf jagen en ze terug in hun hol sturen. Eenvoudige speltheorie: als je opponent bereid is de uiterste consequenties van zijn strategie te nemen en jij bent daartoe niet bereid, dan ben je van bij het begin van het spel al verloren. M.a.w. er zal maar verandering komen als de Vlaamse politici genoeg ballen aan hun lijf hebben om , bij het formuleren van onredelijke Franstalige eisen, de splitsing van België op de agenda te zetten. Om voldoende van die politici bij elkaar te krijgen moet België nog veel meer pijn gaan doen in de portemonnee van de Vlaming en moet hij beseffen waar de oorzaak ligt. Ik schat nog zo'n 5 jaar. Want dat is de paradox: de Franstaligen hebben het over het behoud van België onder de vorm van een Franstalig gedomineerd België. Als dat niet meer kan en men zelf verantwoordelijk wordt voor zijn beleid aan de inkomsten- en uitgavenzijde dan hoeft het voor de Franstaligen niet meer. Vandaar ook de droom van velen om hun karretje aan een andere, grotere broer te hangen: la France. Laten we Reynders nog eens citeren: "Het enige vaderland dat ik aan de Franstaligen wil geven is een Franstalig vaderland." Waarom vervullen we zijn wens niet?

Binnenland

DS België raakt alles kwijt:
Sinds eind de jaren tachtig is een grootschalige uittocht van hoofdkantoren op gang gekomen, in het zog van de verkoop van de Generale Maatschappij aan het Franse Suez. Topbedrijven als Tractebel, Electrabel, BBL, CBR en Petrofina gingen in buitenlandse handen over in een klimaat van politieke onverschilligheid.
Voormalig premier Jean-Luc Dehaene, die destijds Tractebel opgaf, is een van de meest visibele Belgische bestuurders bij AB InBev. Momenteel wordt de grootste bank van het land, Fortis Bank, aan Frankrijk verkocht. Het Italiaanse Eni kocht recent Distrigas, de Belgische gaskraan. Het verlies van het Belgisch karakter bij AB InBev is een proces dat al jarenlang bezig is en startte bij de fusie met het Braziliaanse AmBev. Bij de farmagroep UCB, die het Duitse Schwarz overnam, zit dan weer geen enkele Belg meer in het directiecomité.
Vlaams minister van Economie Patricia Ceysens heeft gisteravond tijdens de nieuwjaarsreceptie van Open VLD in Leuven gepleit voor een samenwerking tussen de Vlaamse regering en de Vlaamse Gemeenschapscomissie in Brussel. Begin dit jaar waren het Waalse Gewest en de Franstalige Brusselse deelregering al met dergelijk initiatief gestart."Wallonië en Brussel hebben een nieuwe entiteit op de been gebracht, met een eigen logo en tijdschrift. Ik ontmoet ze als Vlaams minister in het buitenland waar ze zich samen voorstellen aan potentiële buitenlandse investeerders. Wij hebben geen tijd meer te verliezen en moeten eenzelfde initiatief nemen. Ook de entiteit Vlaanderen-Brussel moet vorm krijgen en op de kaart worden gezet. Ik heb hierover al contacten gehad met de Brusselse minister Guy Vanhengel, die voorzitter is van de Vlaamse Gemeenschapscommissie", aldus Ceysens. … Uit onderzoek door de studiedienst van de Vlaamse regering blijkt volgens Ceysens overduidelijk dat Brussel van kapitaal belang is voor de Vlaams-Brabantse arrondissementen Leuven en Halle-Vilvoorde.

Buitenland

Is Franstalig Quebec is een voorbeeld voor Vlaanderen? Een verhaal dat reeds in 2007 actueel was:
Avant d’annoncer cette commission d’enquête Monsieur Jean Charest a émis quelques précisions. Premièrement il a dit que le Québec est une nation. Notamment par son histoire, sa langue, sa culture et ses institutions. Il a précisé que la nation du Québec a des valeurs, dont entre autres: l'égalité entre les femmes et les hommes; la primauté du français; la séparation entre l'État et la religion. Il a rappelé que ces valeurs sont fondamentales et qu’elles ne peuvent faire l'objet d'aucun accommodement. Elles ne peuvent alors être subordonnées à aucun autre principe. Deuxièmement, il a mentionné que le Québec est aussi une société d'accueil. Chaque année, plus de 45000 personnes venues des quatre coins du monde choisissent de s'installer au Québec. Il a indiqué que ces nouveaux arrivants ont la responsabilité de s'intégrer à notre nation. Cela signifie qu'ils doivent adhérer à nos valeurs fondamentales. En contrepartie, il a mentionné que le Québec, comme société d'accueil, doit les accueillir et faciliter leur intégration.

Mop van de week

De postbode komt al 20 jaar bij de familie Janssens dagelijks een kop koffie drinken tijdens zijn ronde.Op een morgen belt hij aan, maar er komt niemand opendoen.
De buurman was in de tuin bezig en had dit opgemerkt.Buurman : die zullen nog slapen, ze hebben gisteren hun 25ste huwelijksverjaardag gevierd.Postbode : awel, dat is tof, ik kom hier al 20 jaar en ik was niet eens uitgenodigd.Buurman : om 11 uur was het plezant, de vrouwen moesten hun bloes uittrekken en de mannen werden geblinddoekt en ze moesten voelen en raden wie hun vrouw was.Postbode : en mij niet uitnodigen, das nogal tof !Buurman : om 1 uur was het nog plezanter, de mannen dienden hun broek te laten zakken en de vrouwen werden geblinddoekt en moesten voelen en zeggen wie ze dachten dat het was.Postbode : verdoeme, konden ze mij nu niet uitnodigen.Buurman : ge waart wel niet uitgenodigd, maar uwe naam is wel dikwijls vernoemd......!

A husband walks into Victoria 's Secret to purchase a sheer negligee for his wife. He is shown several possibilities that range from $250 to $500 in price -- the more sheer, the higher the price. Naturally, he opts for the most sheer item, pays the $500, and takes it home. He presents it to his wife and asks her to go upstairs, put it on, and model it for him. Upstairs the wife thinks (she's no dummy ), 'I have an idea. It's so sheer that it might as well be nothing. I won't put it on, but I'll do the modeling naked, return it tomorrow, and keep the $500 refund for myself.'She appears naked on the balcony and strikes a pose.The husband says, 'Good Grief! You'd think for $500, they'd at least iron it!'He never heard the shot.Funeral on Thursday at Noon. Closed coffin.

Tot ziens,
Pjotr

Geen opmerkingen: