02 april 2009

Nieuwsbrief

Voor U Anders gelezen/geschreven

De olympische gedachte (m/v):
Jefke komt thuis van school, en vraagt aan zijn ouders: "Is "overspel " een sport ?
Antwoord van de moeder: ”Bij overspel zijn er geen winnaars, enkel verliezers”
Reactie van de vader: ”Deelnemen is belangrijker dan winnen”

DM Buelens: Wie een journalist behandelt zoals nagenoeg elke journalist politici behandelt, wordt al gauw van karaktermoord beticht. Terwijl het er natuurlijk om zou moeten gaan om van kritiek beter te worden. Of om het nog pretentieuzer te zeggen: om de vierde macht te controleren. Je moet niet vragen als zo’n lastige lezer durft kritiek geven.

DM: Jong Belgisch diplomatenteam wint wedstrijd Verenigde Naties
Een Belgische ploeg kandidaat-(top)diplomaten heeft op het officieuze WK diplomatie in Den Haag topuniversiteiten zoals Harvard en Oxford op overtuigende wijze de mond gesnoerd. De onderhandelaars van morgen wonnen de prestigieuze simulatieconferentie van de Verenigde Naties.

Vlaams Brabant: Taaleisen wat kan, wat niet?
Studienamiddag en debat 8 mei 2009 - Leuven. Interesse? Inschrijven kan via
http://law.kuleuven.be/icr/studiedagen.html

DM Lucas Vander Taelen (over de provinciegouverneurs en –raden): In België lijkt het steeds dat geld geen probleem is als het gaat over de inrichting van de Staat zelf, hoe groot het begrotingstekort ook moge zijn. Als er één constante is in dit land, dan wel de quasi onmogelijkheid om te tornen aan bestaande politieke instellingen. Ze lijken wel een eeuwig leven beschoren, ook al is iedereen het er eigenlijk over eens dat ze nutteloos zijn geworden. En heel veel geld kosten.

DS Bart Brinckman Operatie liquidatie Leterme? In ‘kreten & gefluister’, de roddelrubriek van de kwaliteitskrant DS (31/03) staat volgend gesprek:
Bart Somers: 'Dehaene zou bij Inbev gezegd hebben dat Leterme de slechte eigenschappen van Martens en Tindemans combineert, zonder één van de goede eigenschappen van die twee te hebben.'
Guy Verhofstadt (verbaasd): 'Dat is straf.'Deze conversatie tussen Guy Verhofstadt en Bart Somers werd opgetekend door VRT-cineaste Sarah De Bisschop. Zij mocht een jaar in het kielzog van Guy Verhofstadt (Open VLD) rondlopen. De VRT zendt het werkstuk volgende maandag uit.
Anders gedacht: Verbaasd mij deze uitspraak van Dehaene ? Wie mijn boek las zal weten dat het antwoord NEEN is. Leterme heeft de ongeschreven regels van het Belgisch establishment geschonden en ‘werd gestorven’.

De regering is het er min of meer over eens om de begroting in 2015 terug in evenwicht te krijgen. Het exacte tijdstip zal echter afhangen van de economische conjunctuur. Net op tijd voor het afscheid van Van Rompuy II ?

Communautair dossier

Jan Verroken, las mijn boek en was geboeid door het hoofdstuk ‘Gesprekken over de schreve’ . Hij stuurde mij een mailtje met een bijdrage over de ‘droit du sol’ waarover de Franstaligen zo moeilijk doen.
“Geboeid door uw rubriek Marianne, was ik onder de indruk van uw dispuut o.a. over le droit du sol. Er is maar één middel om de Walen te overtuigen dat le droit du sol een puur Franse uitvinding is, dat is door hen te verwijzen naar de Franse historicus Robert Lafont en zijn studie: Décoloniser la France, waarin hij beschrijft hoe men Frankrijk verfranst heeft. Frankrijk dat in zijn samenstelling naast het keizerrijk Oostenrijk het meest meertalig land van Europa was. De strijd voor de eentaligheid en voor de Franstaligheid van Frankrijk begon met Frans 1, vanaf 1539 en werd voltooid na de Franse revolutie onder het ordewoord van Gregoire; écrasons les idiomes.
Ook het begrip officiële taal en staatstaal is een Franse uitvinding. En zij draaiden er niet veel doekjes rond. Kijk naar de Franse Grondwet, voor wie er mocht aan twijfelen.
Noteer eveneens: Tot 1814 waren wij 20 jaar deel van Frankrijk. Wat het openbaar bestuur betreft kregen wij het art 21,het meest hypocriete art dat ooit in een grondwet heeft gestaan nl dat het gebruik der talen vrij was, maar wat het taalgebruik in openbare diensten alleen kon gewijzigd worden bij wet.
Wie meer wil lezen kan dat op http://blog.seniorennet.be/janverroken/archief.php?ID=5

Binnenland

DM De Hoge Raad van Financiën (HRF) ziet de overheidsschuld dit jaar stijgen van 88,7 tot 94,7 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Aangezien het nominale bbp toeneemt van 344,7 tot 349,2 miljard euro, groeit de schuld in absolute cijfers van 305,7 tot 330,7 miljard euro (13.340 miljard BEF). Elk uur komt er afgerond liefst 2,9 miljoen euro bij. De Vlaamse staatsschuld bedraagt geen NUL euro zoals sommigen willen doen geloven maar minstens 200 miljard euro of een goeie 8.000 miljard oude frankskes.
E knack Pironnet: HRF pagina 21: … Peter Praet, directeur van de Nationale Bank en lid van die Hoge Raad, zegt: 'Als we tegen 2013 weer een begrotingsevenwicht willen, staan ons nog vier moeilijke jaren te wachten met doortastende maatregelen. En dat zal zelfs niet volstaan, er zal ook nagedacht moeten worden over hoe België het best georganiseerd wordt.'

Waals weekblad: enkele berichten
Met 29 miljoen Europees geld gaat Tournai (Hainaut) het centrum nieuw leven inblazen. De grensstad met 68.000 inwoners heeft het grootste grondgebied van België (29 dorpen) en vormt samen met het Franse Lille een Eurometropool van 2 miljoen inwoners, waar in 2025 ook Ath en Mouscron deel van kunnen uitmaken. Bron: Le Vif
Op 1 januari vorig jaar woonden 123.454 Nederlanders in België. Dat waren er 7.013 meer dan het jaar daarvoor. Want 11.370 Nederlanders kwamen er bij in 2007 en 4.357 Nederlanders verlieten België weer.
België heeft het fijnstvertakte weggennet van alle EU-landen maar geeft er per jaar het minst aan uit: 1.500 euro/km (Nederland: 2.300, Frankrijk 2.680, Noorwegen 6.300).

LS Di Rupo C'est l'heure des socialistes”, a lancé le président dimanche, après avoir tracé un bilan positif de l'action des gouvernements wallon et de la Communauté française et avoir réaffirmé la solidarité entre Bruxelles et la Wallonie. “Nos valeurs ne sont pas côtées en bourse. Nos actions profitent à tous” sera le slogan des socialistes en campagne. … “Ce ne sont quand même pas la classe moyenne et les personnes à faibles revenus qui vont payer l'aveuglement et la cupidité des grands patrons qui se sont enrichis et qu'on a laissé faire”, a-t-il dit, ajoutant qu'il faudra certes revenir à l'équilibre mais “en se laissant le temps de sortir de la crise”.

Defensie : De gloednieuwe pantserwagens van Defensie worden amper ingezet in buitenlandse operaties. Dat blijkt uit een antwoord van minister van Defensie Pieter De Crem (CD&V) op een schriftelijke vraag, zo schrijft de krant De Standaard dinsdag. Slechts 14 procent van de MPPV-transporttoestellen (31 stuks) en 12,5 procent van de LMV-jeeps (55 stuks) van het leger worden op dit moment ingezet in buitenlandse operaties. Beide toestellen zijn licht gepantserde types, van de zwaardere AIV- pantserwagens (met het beruchte 90mm-kanon op) wordt er momenteel geen enkele ingezet. Van de iets kleiner Pandur- pantserwagens zijn er maar 7 toestellen "in actie", en dan nog van de verouderde "Ambulanceversie", niet de gemoderniseerde versie.
"Dit bewijst vooral dat de legertop de laatste jaren erg veel toestellen voor de landcomponent heeft aangekocht zonder dat dit echt nodig was", zegt David Geerts, defensiespecialist van sp.a.
Anders gedacht: Wanneer een socialistisch defensiespecialist spreekt… blijf nadenken ! Zo zou je op dezelfde manier het aantal voertuigen en materieel van de brandweer en burgerlijke bescherming kunnen evalueren. Dat zal nogal opmerkelijke cijfers opleveren. En als een defensiespecialist spreekt zou hij dan ook die redenering gemaakt hebben voor … de fregatten (behalve diplomatiek plezierreisjes) en de F16 die van de SP.A NIET mogen ingezet worden in Afghanistan. Waar dan wel? Ook afschaffen dan maar? Gewoon te gek om meer woorden aan vuil te maken.

Buitenland

NYT: Afghanistan
De inlichtingendienst van Pakistan, de ISI, ondersteunt de taliban die zich gevestigd hebben in het noordwesten van het land. Dat heeft het hoofd van de Afghaanse inlichtingendienst gezegd. De bewering van Amrullah Saleh stemt overeen met wat de New York Times gisterenavond al op zijn website verklaarde: dat de ISI de taliban van geld, militair materieel en strategisch advies voorziet. De krant zegt zich daarbij te baseren op betrouwbare bronnen binnen de Amerikaanse, Pakistaanse en Afghaanse veiligheidsdiensten.
Volgens Saleh ziet Pakistan de taliban in zijn grensstreek als "een soort wapen" dat ingezet kan worden tegen zowel India als Afghanistan. Dat is dan ook de reden, volgens Saleh, dat de Pakistaanse overheid niet optreedt in die regio. "De Pakistaanse regering gebruikt smoesjes als ze zegt dat ze die gebieden niet onder controle krijgt", aldus de inlichtingenchef.

Een lezer vroeg aan de EU (Courrier Citoyens d'Europe [civis@europarl.europa.eu] ) welke de salarissen was van comissarissen : ziehier het antwoord dat hij kreeg :
Les membres de la Commission européenne ne figurent pas en tant que tels sur les grilles de salaire des fonctionnaires de l'Union européenne, où sont cependant mentionnés les directeurs généraux qui sont leurs adjoints directs.
Leur rémunération n'est donc pas indiquée directement dans le budget, ce qui ne veut pas nécessairement dire qu'elle ne le soit pas dans des documents internes de la Commission, le Parlement disposant d'indications globales sur l'enveloppe concernant le salaire du personnel des institutions européennes.
On peut supposer que les membres de la Commissions ne sont pas considérés comme des fonctionnaires de l'Union européenne, mais plutôt comme du personnel détaché des administrations nationales, personnel du plus haut niveau naturellement.
Je vous rappelle que le choix des commissaires est essentiellement l'affaire des gouvernements nationaux, suivant une procédure qui laisse à ceux-ci la plus grande latitude en la matière.
Le Monde : Le salaire annuel de base d'un commissaire s'élève à 239 000 euros brut. Celui de M. Barroso est de 293 000 euros, et les indemnités de résidence et de représentation l'élèvent à 350 000 euros. Par comparaison, les traitements annuels des chefs d'Etat sont de l'ordre de 250 000 euros pour Nicolas Sarkozy, 255 000 euros pour Angela Merkel (indemnités de députée comprise), 265 000 euros pour Gordon Brown, 340 000 euros pour Barack Obama.

Mop van de week

TEACHER: Maria, go to the map and find North America .
MARIA: Here it is.
TEACHER: Correct. Now class, who discovered America?
CLASS: Maria.

TEACHER: Donald, what is the chemical formula for water?
DONALD: H I J K L M N O.
TEACHER: What are you talking about?
DONALD: Yesterday you said it's H to O.

TEACHER: Millie, give me a sentence starting with ' I. '
MILLIE: I is..
TEACHER: No, Millie..... Always say, 'I am.'
MILLIE: All right... 'I am the ninth letter of the alphabet.'

TEACHER: Now, Simon, tell me Frankly, do you say prayers before eating?
SIMON: No sir, I don't have to, my Mom is a good cook. (I like when my children say it!)


Tot ziens,
Pjotr

Geen opmerkingen: