17 april 2009

Nieuwsbrief

Voor U Anders gelezen/geschreven

EU observer: 85 % van de Duitse wetgeving wordt door ‘Brussel’ opgelegd. Het zal bij ons niet anders zijn.

Carl Devos: het “familiebedrijf dat VLD heet” even opsommen:
Matthias De Clercq, Jean-Jacques De Gucht, Willem-Frederik Schiltz, Miguel Chevalier, Wouter Gabriëls, Alexander Decroo, Ariane De Croo en Eva Vanhengel.
Eén op de tien Vlaamse verkozenen is een kind uit een politieke familiedynastie. 26 Vlaamse verkozenen voor het Vlaams parlement, het Brussels parlement, de federale Kamer of de Senaat hebben een ouder die ook verkozen is/was voor een van de vier parlementen of die op lokaal niveau een topfunctie uitoefende.

http://soirmag.lesoir.be/actualite/ActuSM/michel-daerden-fait-la-fete-2009-04-14-701012.shtml over Michel Daerden fait la fête au Club Med in Cannes. Na de Californiens werd hij betrapt op ‘caviar et chamapgne’ … nu ook zelf te betalen?

Communautair dossier

e-knack: 'Brussel heeft geld genoeg' dat schrijft Koen Algoed (VIVES); de studie kunt u lezen op http://www.econ.kuleuven.be/vives/PUBLICATIES/BP/BP2009/Vivesbeleidspaper7.pdf

Ter compensatie van de gederfde inkomsten uit belastingen (van pendelaars) kreeg Brussel in 2007 550 miljoen euro, naast ander inkomsten vanuit de federale kas. Maar in plaats van het gewest hiermee te financieren wordt het onder meer gebruikt voor gemeenschapsmateries (onderwijs, …); maw een verdoken transfer. De conclusie dat Brussel vooral nood heeft aan een interne hervorming en echte verantwoordelijkheid zullen de Brusselaars niet graag lezen!

e-knack: Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V) wil dat een op te richten Grondwettelijke Kamer die is samengesteld uit de federale en de deelstaatparlementen een hoofdrol zou spelen in een nieuwe staatshervorming.
Anders gelezen: Nadat Leterme de hete aardappel doorschoof naar de gewesten en Herman Van Rompuy onlangs nog verklaarde dat de staatshervorming best bij de gewesten blijft (en dus niet zijn probleem mag worden), wil Peeters wel blijven praten met de Franstaligen maar moet er ook een nieuwe instelling opgericht worden zodat bij tegenvallend resultaat ook hij niet meer verantwoordelijk is. Wat zeker waar is: dat een nieuwe instelling ongetwijfeld zal bijdragen tot de politieke tewerkstelling.
Conclusie: de staatshervorming is wel belangrijk maar ze mag geenszins de verantwoordelijk-heid meer zijn van CD&V.


Binnenland

De Standaard 10 april : resultaten van studie door prof Swyngedouw (juli 2008!):
De kiezer wordt in zijn stemgedrag geleid door waarden en opvattingen, niet door zijn lidmaatschap van een groep. Partijen pikken daar niet altijd perfect op in. De cijfergegevens worden toegelicht behalve voor een tabel waaruit blijkt dat de CD&V/NV-A kiezers in 2007 “gematigd pro België” zijn. Ik stuurde hem volgend mailtje en wacht met spanning op zijn antwoord: Geachte Professor,
Naar aanleiding van de vermelding van uw studie over het stemgedrag in 2007 in De Standaard van 10 april vernam ik dat u vooraf in een interview op Radio 1 eveneens vermeldde dat 80 % van de islamgemeenschap stemde voor de SP.A. Ik vind hiervan echter niets terug in de studie. Zou u mij kunnen zeggen of deze informatie fout is en u geen specifieke gegevens hierover heeft?
Hoogachtend,

De Standaard zaterdag 11 april opnieuw een staaltje van subtiele berichtgeving …
Op de voorpagina: Open oorlog bij LDD. De enige twee pagina’s over politiek (blz 10 en 11) worden volledig gewijd aan de oorlog bij LDD en aan een TV optreden van Leterme, die andere chouchou van DS. Wat een verschil met de berichtgeving over de andere ruzies bij de lijstvormingen. Het stukje van super hoofdredacteur Peter Vandermeersch over Yves Leterme (blz 11 op de beste plaats, in het blikveld rechts bovenaan en de énige titel op deze blz). Ik citeer: 'Als je nog iets wil doen, ga je best naar een ander onderwerp', beet de ex-premier een wat geschrokken Tom Lenaerts toe. Zijn ogen lagen diep in de kas en er zat een verbeten trek rond zijn mond. Toen was het voor iedereen duidelijk: Yves Leterme deed zichzelf nog maar eens meer kwaad dan goed door zijn televisieoptreden’. …
Ik zag het programma ‘Voor eens en voor altijd’ niet maar uitgaande van de negatieve reacties heeft Leterme bijlange nog niet de bladzijde omgedraaid en moeten zijn raadgevers zich dringend bijscholen. Het zal wel zijn reden hebben dat hij zowat de hele journalistengilde over zich heen kreeg, inclusief Rik Van Cauwelaert. Maar kan iemand mij eens uitleggen waarom de super hoofdredacteur van een kwaliteitskrant een banaal TV programma gebruikt om nog eens het mes in de wonde te draaien? Op blz 11? Volstond hoofdredacteur Bart Sturtewagen of een ander journalist (het is Pasen voor iedereen) niet om hierover eventueel te berichten? Dit is niet normaal en versterkt de idee dat binnen DS Peter Vandermeersch wel degelijk een verborgen agenda heeft. Het versterkt de mening van zij die denken dat Leterme wel degelijk omwille van zijn communautaire eisen politiek ter dood veroordeeld werd door het establishment. Van zijn kant maakt hij het zijn tegenstanders ook gemakkelijk.
DM W Pauli heeft dan weer goede raad en niet eens negatief bedoeld: Dat Yves Leterme even rond zich kijkt. Frank Vandenbroucke leek in 1995 politiek dood na de affaire van het 'verbrande geld'. Hij trok naar Cambridge, kwam terug en is sinds 1999 onafgebroken minister. Guy Verhofstadt trok zich in 1995 terug in Toscane. In 1997 keerde hij terug naar de Wetstraat, in 1999 werd hij de nieuwe premier. Yves Leterme zou zijn partij, en vooral zijn eigen persoon, helpen door eerst zichzelf als mens terug te vinden voor hij aan een politieke comeback denkt. Alleen als het eerste lukt, kan ook het tweede er ooit komen.

Censuur: Een saga met vooral veel polemiek
Naar aanleiding van het al of niet censureren van een boek geschreven door een VB’er, Koen Dillen, onder een pseudoniem. Anders gelezen: een staaltje van intellectuele verwarring. Probeer er maar wijs uit te raken.
Knack B Barnard (links progressief):
Vlaamse intellectuelen! Het wordt tijd dat jullie kiezen - tussen Voltaire en Robespierre namelijk.
Het politiek-correcte denken weegt als lood op het zenuwstelsel van de Vlaamse intelligentsia, die zich eindelijk eens zou moeten vermannen, de keel schrapen en nadrukkelijk stelling nemen tegen de feitelijke censuur die Koen Dillen en Filip Dewinter van het Vlaams Belang beschoren is, in de vorm van een weigering de door hen geschreven boeken te verkopen. …
En toch is dat precies wat ik hier zal doen: Dillen en Dewinter verdedigen. Ik had nooit kunnen dromen dat ik zoiets op een dag noodzakelijk zou vinden. …
Dat brengt me op Filip Dewinter, wiens boek Inch' Allah, gepubliceerd bij het twijfelachtige huis Egmont, door zo ongeveer alle Vlaams boekhandels, inclusief de hele Standaardketen, is geweigerd. … Ik vind voorts dat de islam alleen maar compatibel is met de liberale democratie als hij, om zo te zeggen, veel wijn bij het water doet. Dewinter draagt in zijn boek vermoedelijk hetzelfde standpunt uit, dus daarover zijn we het dan objectief eens, ook al valt menige emotioneel-correcte ziel bij die gedachte flauw.
Bij mijn weten is Johan Sanctorum de enige intellectueel die althans een van beiden (Koen Dillen) verdedigt. Hij schrijft: 'Het is een veeg teken aan de wand dat in onze democratie pseudoniemen terug opduiken, niet als spielerei maar als bittere noodzaak. Het wijst erop dat de mediatieke, socioculturele en sociale uitzaaiing van het cordon sanitaire, oorspronkelijk een partijpolitieke entente met een strategisch oogmerk, een verarming betekent voor het culturele klimaat in Vlaanderen'.

e-Knack Piet de Moor (zouden al die mannen met een ‘petit d’ in hun naam nu echt edellieden zijn of was het een banale schrijffout in een of ander bevolkingsregister?) mag dan weer het tegenovergestelde beweren: dat er geen censuur is want dat het boek wél ‘op bestelling’ te verkrijgen is … Hij vindt het ‘verdacht dat Dillen een pseudoniem gebruikt’. … Hij wordt op het einde zelfs lyrisch: De petitionarissen lijken op dronkenmannen met een tunnelvisie: altijd als ze hun hoofd uit het raam steken, wordt hun zon verduisterd door de hoofddoeken die om hun oren wapperen.

En zie dan schiet Karl van den Broek, hoofdredacteur van Knack (noteer de kleine ‘v en d’) uit zijn krammen en verwijt deze criticasters op zijn eigen prozaïsche manier: “Zelden zoveel nuttige idioten gezien die zich 'intellectueel' noemen maar blijkbaar niet kunnen lezen”. Zijn terzake doende argument, namelijk dat de uitgeverij Egmont niet voldoet aan de normen van de Vlaamse uitgeversvereniging (VUV) wordt door Mathias Storme (rechts conservatief) en enkele alerte lezers met de grond gelijk gemaakt, want het bewuste artikel in de statuten van de VUV blijkt pas geschreven NADAT de aanvraag van Egmont werd geweigerd. Is dat geen vorm van censuur?

Op http://frankalbers.blogspot.com/ schrijft Frank Albers dan weer het volgende: Conclusie: noch de onafhankelijke boekhandelketen Colibro, noch de Fnac boekhandels, noch de Standaardboekhandels hebben hun verkoopbeleid ten aanzien van de omstreden Mitterand-biografie gewijzigd toen bekend raakte dat de auteur ervan Koen Dillen heette. Het boek is nergens weggehaald, is overal bestelbaar en in meerdere boekhandels ook op voorraad aanwezig. … Bij gebrek aan argumenten, analyse en feiten, is deze petitie weinig meer dan een diffuse lamentatio, welmenend gemopper van een aantal zeer respectabele mensen die hier in de eerste plaats toch vooral hun eigen breeddenkendheid en tolerantie affirmeren. Dat heeft iets kokets.

DM Geert Buelens (links progressief): Als in 2030 na diepgravend onderzoek een boek verschijnt over het intellectuele leven in Vlaanderen aan het begin van de eenentwintigste eeuw, zal de periode 2008-2009 een scharniermoment blijken te zijn. In die jaren sneuvelde immers de schijnbare consensus over twee geloofspunten van de Vlaamse (nvdr linkse) intelligentsia: het multiculturalisme en het voortbestaan van België. … Dat belgicisten als Barnard en Van Istendael optrekken met publicisten die het einde van België bepleiten, mag opmerkelijk zijn, wie de verschillende interviews, manifesten, blogs en petities na elkaar leest, krijgt bovenal de indruk dat het hier gaat om een strijd over de Ware Marsrichting. De dissidenten laten op hun beurt weinig of geen ruimte voor tegenspraak en discussie.

Beste lezers, al die tegenstrijdigheden geven mij de indruk dat er nogal wat ego’s aan het botsen waren. Ze mogen mekaar echt niet, de linkse en rechtse rakkers en onderling al evenmin. Hoe zou je dan willen dat wij het nog kunnen volgen als je op vier verschillende blogs moet gaan snuisteren! Blijven nadenken!!!

Vermits het nu toch een nummer wordt met enige aandacht voor het oncorrecte denken:
LVB weblog: Hoe de VRT Fox News outfoxt
Op dinsdag 24 maart zond de Amerikaanse nieuwszender Fox News een reportage uit over de aanwezigheid van islamitische immigranten in Brussel. Diezelfde avond kon u de video al bekijken op LVB.net, en 's anderendaags ook op Zatte Vrienden en Brussels Journal. En de mainstream media? Douglas De Coninck berichtte erover in De Morgen van 28 maart, La Libre Belgique schreef erover op 7 april, waarna de RTBF enkele fragmenten uit de reportage uitzond. Op 8 april verspreidde minister van Gelijke Kansen Joëlle Milquet via haar woordvoerder Benoit Lannoo een boze persmededeling waarin ze het eenzijdige karakter van de reportage veroordeelde. De dag daarop, 9 april, besteedde ook de VRT er aandacht aan. Dit is hoe Terzake op Canvas berichtte over de Fox-reportage:
Kathleen Cools: "Het gebeurt niet zo vaak, maar België heeft nog eens de headlines gehaald van één van de drukst bekeken nieuwszenders in de Verenigde Staten. Fox News is het nieuwskanaal bij uitstek voor rechts-conservatief Amerika. O ja, hun slogan luidt: "fair and balances" [sic, moet zijn: "fair and balanced"], eerlijk en evenwichtig. Oordeelt u zelf." Volgen enkele fragmenten uit een reportage van Greg Burke, begeleid van sarcastische VRT-commentaar, en waarin zo te zien één persoon wordt geïnterviewd: Filip Dewinter van het Vlaams Belang. … De VRT verzweeg namelijk moedwillig dat Fox News niet alleen Filip Dewinter, maar ook Philippe Moureaux, PS-burgemeester van Molenbeek, had geïnterviewd. Het interview met Moureaux werd door de VRT-monteurs weggeknipt.

Buitenland

Rwanda een getuigenis over de moord op tien Para’s:
BRUXELLES 14/04 (BELGA) Un officier rebelle hutu des FDLR (Forces démocratiques de libération du Rwanda), témoin ou acteur du massacre des 10 casques bleus belges à Kigali le 7 avril 1994, a été récemment arrêté par les autorités rwandaises après 15 ans d'errance au Congo, rapporte mardi Le Soir qui a recueilli son témoignage.
Michel Habimana, sous-lieutenant en 1994, avait fui le Rwanda avec les rebelles hutu du FDLR qui ont déstabilisé la région des Grands Lacs. Devenu lieutenant-colonel, il est rentré au Rwanda où il a été arrêté. Interrogé par Le Soir, il dit avoir assisté à l'assassinat des casques
bleus belges et de la Première ministre rwandaise. "J'ai été surpris de voir que les Belges remettaient calmement leurs armes aux militaires rwandais, moi, je n'aurais jamais fait cela", dit-il. M. Habimana défend le même point de vue que le colonel Ntuyahaga, condamné par la cour d'assises de Bruxelles, pour l'assassinat des dix paras: "Ils n'avaient pas l'air d'être forcés, ils sont partis par conviction", dit-il. Il est également sur la même ligne que le colonel Ntuyahaga lorsqu'il affirme que les paras belges ont été tués dans le camp Kigali par des militaires blessés de guerre et mutilés. "On leur avait dit que ces Belges avaient tué le président, ils étaient furieux", dit-il. "Tout le monde a commencé à les frapper, avec tout ce qu'on trouvait sous la main", ajoute-t-il.
Il affirme que ces militaires n'étaient pas commandés: "C'était le désordre, le chaos total. Il n'y avait pas de chef dans le camp, pas d'officier rwandais. Les hommes étaient livrés à eux-mêmes, à leur fureur", dit M. Habimana.

Obama en Turkije: De Amerikaanse president Obama is voorstander van een snelle aansluiting van Turkije bij de Europese Unie omdat het op die manier zou verankerd zijn in de Europese invloedssfeer.
Europa moet de deur voor Turkije openhouden, vindt Dirk Verhofstadt . 'Als we deur voor Turkije gesloten houden, geven we vrij spel aan hen die de Turken willen terugbrengen tot één enkele identiteit, die van het moslim-zijn.'
Ik heb Turkse vrienden en deel hun vrees dat Turkije de hulp van Europa best kan gebruiken om niet af te glijden tot een islamistische staat. Kiezen tussen het leger en een op de sharia gebaseerde staatsordening is geen eenvoudige keuze. Het probleem is echter dat behalve het leger blijkbaar geen enkele andere instelling het seculiere karakter van Turkije kan in standhouden als de democratisch verkozen politici het niet kunnen/willen? Kiezen tussen de cholera en de pest?

DM: De Iraanse president had eerder deze week aangekondigd 'goed nieuws voor ons volk' te hebben en gisteren werd hij dan duidelijker: het werd een njet over de hele lijn tegen Amerikaanse eisen. Washingtons eis om de nucleaire activiteiten te stoppen veegde hij categorisch van tafel. … Op de eis van VS-president Obama om de uraniumverrijking te stoppen, zei Ahmadinejad: "Die tijd is voorbij. Het verhaal dat wij atoomwapens willen bouwen, is een grote leugen." Obama zal het moeilijk krijgen en vvolgens het atoomagentschap zijn er nog altijd geen cocnrete aanwijzingen dat ze inderdaad bouwen aan een kernwapenprogramma. Maar alle tussenliggende stappen passen wel in dat proces.

Mop van de week

Leuke vragen
Als je van zwemmen slank wordt, wat doen walvissen dan verkeerd?
Als superlijm werkelijk alles vastlijmt, waarom dan niet de binnenkanten van de tube?
Waarom moet je om een waarzegger te bezoeken een afspraak maken?
Waarom worden mensen meteen geloofd als ze zeggen dat er aan de hemel 400 biljoen sterren zijn, maar als je ze vertelt dat de deurpost pas geverfd is moeten ze voelen?
Waarom bestaat citroenlimonade voor het grootste gedeelte uit kunstmatige middelen en zit er in afwasmiddel echte citroen?
Is er een ander woord voor synoniem?

Tot ziens,
Pjotr

Geen opmerkingen: