21 maart 2008

Nieuwsbrief

Voor U Anders gelezen/geschreven

DS: Reynebeau:
Yves Leterme - die over twee dagen hopelijk ons aller premier wordt - gaat er prat op dat hij altijd woord houdt. Woord houden lijkt een politieke deugd te zijn, maar misschien is dat niet altijd waar. Misschien doet Leterme dat zelfs beter niet, woord houden. Anders nog gelezen in zijn nogal giftige column: over de stinkende sokken van Leterme en ook Michel Doomst CD&V burgmeester krijgt een veeg uit de pan van de slimste ‘schone koningin’. De tsjeven hebben het weer gedaan.

DM: Ruud Goossens:
De CD&V-premier heeft zich op weg naar de Wetstraat 16 gewillig laten uitkleden door de andere partijen. … “De christendemocraat beheerst de techniek van de uitgestelde ejaculatie stilaan tot in de puntjes: YL: "Het zal uiteindelijk de moeite blijken, geef me nog even tijd."

VN rapport kritisch voor Vlaanderen
DM Yves Desmet: Over het slechte ( en volgens hem terechte) imago van Vlaanderen
Een lezer merkte op: De Franstalige overheid is aan de VN gaan vragen om een vernietigend rapport op te stellen over het Vlaamse beleid, maar ook over het mede door haar gevoerde federale asielbeleid en racisme in justitie (zaten die bevoegdheden niet bij Franstalige ministers?). Dat een overheid van een land naar de VN stapt om zichzelf aan de kaak te stellen kan misschien als voorbeeld gebruikt worden in de 'only in Belgium' campagne. In elk geval gaf het rapport stof tot nadenken en waar beter kan moet dat ook kunnen. Al doen wat je kan, is al wat je kan doen!


Communautair dossier

Waals vetorecht fnuikt democratie
In een opmerkelijk interview met Gazet van Antwerpen laakt staatsrechtspecialist Hendrik Vuye het democratische deficit van België. Vuye wijst op de alarmbelprocedure en het inroepen van zogenaamde 'belangenconflicten' die het mogelijk maken dat de ene deelstaat zich kan moeien met aangelegenheden van de andere, en die elke oplossing bijna eindeloos kunnen vertragen. Kijk maar naar de Vlaamse wooncode. De Franstaligen kunnen daar tot vier keer toe verzet tegen aantekenen: in het Waals parlement, in het parlement van de Franse Gemeenschap, in het Brusselse Parlement en in de Franse emeenschapscommissie in Brussel.
Daarnaast is er nog de paritaire (taalgelijke) samenstelling van het Grondwettelijk Hof en de federale regering. Belangrijk voor de Franstaligen want de federale regering is tot nader order de 'motor van de besluitvorming en wetgeving'. Hendrik Vuye: "Daardoor wordt de Vlaamse meerderheid altijd weer gedwongen tot onderhandelen met de Franstalige minderheid, en is ze eigenlijk een leeuw op sloffen."
En dan zijn er nog de 'bijzondere wetten'. Die kunnen alleen gewijzigd worden met een meerderheid in elke taalgroep. Zo kunnen de Vlamingen niets wijzigen tegen de wil van de Franstaligen in. Of hoe de Belgische democratie eigenlijk verworden is tot dictatuur van de minderheid.
Vuye waarschuwt voor een paritair samengestelde Senaat, een belgicistische denkpiste die door Guy Verhofstadt vurig wordt bepleit en door de Franstaligen toegejuicht. Volgens Vuy is dat "het allerdomste wat de Vlamingen in het kader van een staatshervorming zouden kunnen doen". Elke wet zou dan een bijzonder wet worden. "Er kan dan absoluut niets meer worden beslist zonder het akkoord van de Franstaligen. Waarom zouden ze dan nog onderhandelen?"
De staatsrechtspecialist citeert Gaston Eyskens (CVP) die daarover ooit zei: 'De paritaire Senaat komt er. Want de Vlamingen zijn sullig genoeg om dat te doen.' Wellicht wel, helaas. Met VLD en CD&V - of is het weer CVP?- op kop.

DM: de Vereniging ter Bevordering van de Francofonie in Vlaanderen (VBFV) roept de Franstalige politici op de "culturele rechten" van de Franstaligen in Vlaanderen te verdedigen. … "De Franstalige verkozenen hebben een morele plicht te vervullen en een schuld te vereffenen ten opzichte van de Franstaligen in Vlaanderen"… "Het overleven van deze verenigingen wordt bedreigd en, op termijn, het overleven van de Franse cultuur in Vlaanderen"

Binnenland

De regering Leterme I is er! Enkele commentaren …
DM:
43 pagina's 'waarheidsgetrouw en voorzichtig beleid'
Joëlle Milquet: "Het belang van deze regering is dat ze er is."
Mark Eyskens: "Vaagheid is een teken van grote wijsheid", zonder dat het duidelijk was of hij een cynisch grapje maakte.
CD&V-jongerenvoorzitter Bert De Brabandere stemde op het partijbestuur als enige tegen regeringsdeelname. Vier andere leden onthielden zich.

DS : P. DE Roover (Vlaamse volksbeweging)
Is politiek het vaststellen van het haalbare of de kunst het noodzakelijke haalbaar te maken? Deze regering blijft hangen bij het eerste en zo dreigt het noodzakelijke (een forse uitbreiding van de autonomie van Vlaanderen en Wallonië) vergeten te worden. … In opinie- en commentaarstukken kreeg het woord 'hardliner' een nieuwe betekenis: een politicus die een beetje wil vasthouden aan het verkiezingsprogramma. Het contract met de kiezer heet plots 'verkiezingsretoriek'. Een in deze krant publicerende en veelvuldig op het televisiescherm verschijnende historicus bestaat het zowaar te schrijven: 'Woord houden lijkt een politieke deugd te zijn, maar misschien is dat niet altijd waar. Misschien doet Leterme dat zelfs beter niet, woord houden.' (DS, 18 maart) Woordbreuk als reddingsboei voor België.
Daarin hebben die politicologen, opinieschrijver en België-redders natuurlijk gelijk. Het is allemaal de schuld van de kiezers. Zij hebben in Vlaanderen totaal anders gestemd dan in Franstalig België. Hadden we op 10 juni twee parlementen verkozen, dan waren er in de kortste tijd twee performante regeringen gevormd.

LLB:
Leterme n'a pas mis les problèmes non résolus au frigo, selon l'antique technique belge. Il les a repoussés à plus tard, aux semaines et aux mois à venir.
Les francophones ne doivent pas dire "on a gagné", ce qui serait très irritant pour nos compatriotes du nord!
Leterme Ier entrera dans l'histoire comme le sauveur de la Belgique alors qu'il était considéré comme son fossoyeur. Mais Di Rupo, Milquet et dans l'ombre Dehaene, Van Rompuy et le vice-roi Van Yperseele ont fait un superbe travail. Drucker nous a aussi donné un coup de main. La Belgique REVIENT!
Di Rupo a liquidé les régionalistes wallons. Leterme vient de liquider les nationalistes flamands. La Belgique est repartie dans ses compromis belgo-belges coûteux, inefficaces, sans couleur, sans odeur, sans perspectives.
Une vraie histoire de vampires : Leterme maertenisé par Dehaene. Milquet vampirisée par Di Rupo. Reynders... sarkozysé. De Wever terrassé par Schouppe. Somers phagocyté par De Croo. Albert II subjugué par Van Yp. Les revenants sont dans le royaume.
Francis Del Poirier (??) : Le Palais encouragerait la reconstitution de partis nationaux. Un comité regroupant Moureaux, De Croo, Dehaene, Delperée, Uyttendaele et Michel se réunirait en secret pour reconstituer les familles traditionnelles avec en vue la ciconscription unique.

Voka : Het "Oude" België is zo goed als failliet. De federale regering heeft de middelen niet meer om te kunnen doen wat ze moet en wil realiseren. … "Uit het regeerakkoord blijkt dat de federale regering wel beseft wat ze moet doen, namelijk jobs creëren en een begrotingsoverschot, en wat ze wil doen, maar blijkt ook overduidelijk dat ze dat alles financieel niet meer kán doen", "De regio's kunnen meer, maar mogen te weinig" zegt Voka-voorzitter Urbain Vandeurzen.

Uit dit beperkte overzicht blijkt dat er nogal wat kritiek is vanuit de Vlaamse hoek en men in Wallonië vooral niet uitbundig wil doen. Als ik daar iets Anders kan aan toevoegen?
Hoewel het niet mijn gewoonte is wil ik toch even de adem inhouden. Dat er meer Franstaligen in de regering zitten doet menige wenkbrauw fronsen, maar het zijn er dan ook meer om aan hun postje vast te houden en eventueel gewilliger te zijn als we over de staatshervorming gaan spreken. Dat er een FDF’er in de regering zit bewijst dat de agressieve Brusselse francofonie de steun krijgt van de MR, notabene de grootste Franstalige partij. Dat begroting gegeven wordt aan een Franstalige staatssecretaris (onder controle van Leterme) is niet zo erg maar dat er op financiën naast Reynders, een FDF’er mee mag in de potten kijken en graaien lijkt wél op een francofone liberale putsch. Eén ding is zeker de mayonaise zit in de pot maar men is wel vergeten de prijs en de houdbaarheidsdatum te vermelden.


HLN: VUB-professor en begrotingsspecialist Jef Vuchelen pleit voor de afschaffing van de Nationale Bank. Vuchelen pleit voor een fusie tussen de Nationale Bank en beurswaakhond CBFA."Alles wordt momenteel beslist in Frankfurt door de Europese Centrale Bank. De Belgische gouverneur mag zelfs geen publieke verklaringen afleggen over wat er gebeurt met de euro", zegt Vuchelen. De professor vindt het loon van gouverneur Guy Quaden van 474.000 euro per jaar dan ook ongehoord. Volgens Vuchelen kan het ook niet dat de Nationale Bank als beursgenoteerd bedrijf mee betrokken is bij de werking van beurswaakhond CBFA. Hij pleit voor een fusie tussen de Nationale Bank en CBFA.

Buitenland

DM Bush veto tegen het verbieden van martelpraktijken.
Bush vindt dat gevangenen landurig blootgesteld mogen worden aan vrieskou, dat ze seksueel vernederd mogen worden, dat aanvalshonden gebruikt mogen worden en elektrische schokken, dat hun langdurig voedsel, water en medische hulp kan worden ontzegd en dat ook schijnexecuties tot het CIA-arsenaal moeten kunnen behoren. Niet alleen het Amerikaanse parlement betreurt dit. Het protest tegen Bush’ veto komt uit heel verschillende hoeken. Oud-president en Nobelprijswinnaar voor de Vrede Jimmy Carter, talrijke religieuze groeperingen, Republikeinse partijgenoten, belangrijke legeradviseurs, maar liefst 43 gepensioneerde generaals, ja zelfs toplui van de CIA zelf hebben er zich scherp over uitgelaten. Ze gaven aan dat marteling veelal contraproductief werkt omdat gemartelden op een bepaald moment eender wat zullen vertellen om de kwelling te doen ophouden.

Kostprijs Irak oorlog in cijfers
Personeel
3.990: gesneuvelde militairen tot 17 maar 2008 (enkel US; + andere landen bijna 4.500)
29.395: gekwetsten tijdens gevechtsopdrachten
2.100: aantal militairen die poogden zelfmoord te plegen
11,9 %: Percent van de militairen met mentale problemen na hun eerste toer in Irak.
27,2 %: Percent van de militairen met mentale problemen tijdens de derde of vierde toer in Irak
Nationale veiligheid
1.188: Totaal aantal terroristische incidenten (Jan – Sep 2001)
5.188: Totaal aantal terroristische incidenten (Jan- Sep 2006).
30: Percent toename geweld in Afghanistan in 2007 (tov 2006)
21: Aantal zelfmoorden met bommen
139: Aantal zelfmoorden me bommen in 2006
Financiële kostprijs
$50-60 miljard: Schatting oorlogskosten voor het begin van de oorlog
$12 miljard: Maandelijkse kostprijs
$526 miljard: Door het congres reeds toegestaan budget voor de oorlog
$3.000 miljard: Geschatte totale kostprijs … so far …
$5.000 à $7.000 miljard: Geschatte globale kostprijs voor Irak en Afghanistan (Incl medische kosten voor de veteranen.
Andere slachtoffers ( Irakezen en journalisten)
8.000: Aantal gesneuvelde Iraakse militairen en politiemensen sinds juni 2003.
82.000-89.000: Geschat aantal Iraakse doden
4,5 miljoen: Iraakse vluchtelingen of ontheemden (in eigen land)
127: Gedode journalisten sinds 2003
Economische schade
$33,51: Prijs voor een vat olie maart 2003
$105,68: Prijs voor een vat olie maart 2008

Naakte cijfers zijn toch wel indrukwekkend


Mop van de week

Vooruitzichten (dames gelieve dit niet te lezen!)

Een oude man stapt bij de apotheker binnen en bestelt Viagra pillen.
“Is het mogelijk om zes tabletten Viagra te kopen en wilt u die in vier snijden aub?”
“Ja natuurlijk”, zegt de apotheker. “Maar ik denk niet dat één vierde zal volstaan om een erectie te krijgen”.
“Oh dat geeft niet, ik ben 96 jaar en ik heb ze niet nodig voor een erectie. Het volstaan als mijn piemel een beetje meer uitsteekt zodat ik niet meer op mijn sloffen plas!”


Tot ziens,
Pjotr

Geen opmerkingen: