05 februari 2009

Nieuwsbrief

Voor U Anders gelezen/geschreven

Van Rompuy bij Balkenende op de koffie
Balkenende prijst zich gelukkig dat hij het nummer heeft van HVR zijn gsm. Waarop Van Rompuy repliceert dat dit inderdaad een privilege is. met een sneer naar Leterme erbovenop: omdat hij “zijn gsm nummer op TV bekend maakte aan gans Vlaanderen?” Is dit onnodig uithalen naar Leterme’s ‘populisme’ het juiste signaal van een ‘christelijke’ premier?

Uit betrouwbare bron vernomen:
Het waren Joëlle Milquet (cdh) en Laurette onckelinkx (PS) die dwars lagen toen de federale regering KBC wou helpen. Dit is onaanvaardbaar. Een evidenter bewijs dat de Walen helemaal niet solidair zijn met Vlaanderen is nauwelijks denkbaar.
Daarom mijn vraag: waarom wij dan wel solidair moeten zijn?
Geachte Heer Eerste Minister, waarom laat u dit toe?

DS Peter Vandermeersch verdedigt zich (moorden in Dendermondse chrèche)
Hebben we te veel aandacht besteed aan de gebeurtenissen in Dendermonde? Zaterdag hebben we naast de voorpagina achttien pagina's aan het drama besteed. Ruwweg gaat het om vijf bladzijden met feiten, drie bladzijden met de getuigenis van onze eigen redacteur van wie het kindje in de crèche verbleef, twee bladzijden met sfeerverhalen, vier bladzijden met reacties van experts over trauma's, psychotische daders en veiligheid van crèches, twee bladzijden met reacties van de burgemeester en andere politici, een bladzijde met precedenten in de wereld en de al eerder genoemde - en minder geslaagde - bladzijde over The Joker. De hele weekeindkrant telde 144 bladzijden.
Even anders tellen: er werden VIJF blz vol geschreven met FEITEN. Ik ben die feiten eens gaan tellen …
En dan nog zijn retorische vraag: Waarom kreeg ik het afgelopen jaar nooit brieven van lezers die vonden dat vele honderden krantenpagina's over BHV 'onverantwoord' zijn?
Ja, P VDM, ook daar waren honderden blz tegenstrijdige opinies bij, ZONDER de minste inspanning van DS om de standpunten te duiden. Het was als marketeer plezanter én vrijblijvender om de BV en academische onderling te laten bakkeleien. Waar was u toen er duiding kon en moest gegeven worden?

Communautair dossier

Willen de Franstaligen de Vlaamse financiële ruggengraat breken?
(uittreksel nieuwsbrief M Grammens)
Toen na het aantreden van de eerste regering-Verhofstadt het Franstalig triomfalisme over heel Brussel weerklonk (want in ruil voor zijn eersteministerschap had Verhofstadt de macht in handen van de Franstaligen gelegd, precies zoals na hem Leterme en Van Rompuy hun schijnmacht te danken hebben aan hun "begrip" voor de Franstalige belangen), noteerde de scherpe waarnemer Hugo de Ridder (in Humo, 28.3.00), dat hij in de Wetstraat Franstalige politici en opiniemakers hoorde zeggen: "We zullen de Kredietbank als financiële ruggengraat van Vlaanderen ook wel klein krijgen". Dit streven stond vooraan op de Franstalige agenda.
En zo gebeurde het dus, dat toen de KBC in oktober van vorig jaar een eerste keer een beroep moest doen op overheidshulp, nadat Fortis en Dexia al lang de kassa waren gepasseerd en het hierboven beschreven konkurrentieel nadeel begon te werken, de Franstalige autoriteiten hun kans grepen. Eerst was het de PS-creatuur Quaden, die als goeverneur van de Nationale Bank, elk gevoel voor fatsoen onderdrukte om eraan te herinneren dat er buiten Fortis en Dexia nog een andere bank problemen ging krijgen, zodoende de beurs het signaal gevend om KBC-aandelen te verkopen. Toen dat niet helemaal het beoogde effekt had, zei het door de FDF benoemde Belgische staatssekretaris voor Financiën Cleyfayt ronduit dat de KBC likwiditeitsproblemen had. Dat was een grove leugen, door een minister uitgekraamd met het opzet een Belgische bank onderuit te halen. Dat Clerfayt zijn woorden naderhand moest inslikken (De Standaard; 27.10.08) verandert daar niets aan. Dit was objektief een daad van landverraad, het ondermijnen van het vertrouwen in de eigen instellingen.
En in januari dus kwam KBC ineens opnieuw in de problemen. Er zou grondig onderzoek moeten plaatsvinden naar de oorzaken hiervan. Hoe komt het dat de beurs het bankaandeel opnieuw in een neerwaartse spiraal meesleurde? Welk gefluister is daaraan voorafgegaan? Welke invloeden hebben gespeeld? Nu echter weigerden de Franstalige ministers om geld of kredieten aan KBC te bezorgen. "Vooral de PS, maar ook CDH" stonden (volgens De Tijd, 23.1.09) op de rem. (dit bevestigt de verklaringen van mijn bron over de schandalige rol van Onckelinckx en Milquet)
Minister van Financiën Reynders leverde een eigen bijdrage tot het Franstalige offensief door, zoals Clerfayt enkele maanden geleden, uitspraken te doen die als gevolg hadden dat het aandeel KBC nog verder daalde op de beurs.
Eind goed, al goed? Ja, op voorwaarde dat men in Vlaanderen berijpt wat hier gebeurd is. Er is duidelijk een intentie geweest aan Waals-francofone zijde om de Vlaamse welvaart te ondermijnen door KBC te beschadigen. De razernij van Le Soir (23.1.09) toen bleek dat het de Vlaamse regering gelukt was KBC te helpen zonder zich voorts nog aan de Belgische instellingen te storen, sprak boekdelen. Men had zeer duidelijk een ander resultaat beoogd. Hieruit volgt dat België bewezen heeft een gevaar te vormen voor de welvaart van de Vlamingen.
Om te besluiten met de woorden van economisch redacteur Karin de Ruyter (in De Standaard, 23.1.09), dat nu "onvermijdelijk de vraag rijst waartoe een federale regering eigenlijk nog dient, als ze toch permanent in de onmogelijkheid verkeert om te regeren". Waartoe ze dan wel dient? Wil iedere lezer voor zich eens deze vraag beantwoorden?

Be.politics over lijst De Decker:
Het zal voor vele kiezers een bittere pil zijn te moeten vaststellen dat hun stem voor Dedecker in feite alleen maar heeft gediend om een soort VLD Plus tot stand te brengen. Het is trouwens opvallend hoe dikwijls Dedecker door zijn medestanders wordt vergeleken met Verhofstadt in zijn jonge rebelse jaren. Toen dacht ook iedereen dat hij de Belgische augiasstallen zou uitmesten en het vermolmde status quo doorbreken. Er is allemaal niets van in huis gekomen. Toen puntje bij paaltje kwam, bleek Verhofstadt geen Vlaamse rebel te zijn, maar een Belgische restaurateur. Geen onvervaarde strijder tegen de dominantie van de PS, maar een gewillige collaborateur.
Nog maar twee jaar geleden leek Yves Leterme voor honderdduizenden Vlamingen óók nog de belichaming van de "change", van het "Yes, we can!", van de vijf minuten politieke moed, van de "nuttige stem" en "de nieuwe Vlaamsgezinde CD&V". Intussen weten we wat ervan gekomen is: een regering die niet eens een Vlaamse meerderheid heeft.

Waals weekblad maakt gewag van een webstek waarop Frankrijk inclusief Wallonië en Bruxelles wordt weergegeven.
« Le dogme de la diplomatie française consistant à tout faire pour maintenir la Flandre en Belgique doit donc être révisé. Comme Helmut Kohl en 1990, Nicolas Sarkozy a toutes les chances de devoir gouverner une France plus grande. » Alexandre Adler, Le Figaro, 25 août 2007.
La guerre des Belges, nous y voilà ! Wallons et Flamands ne se supportent plus. Le divorce est pour bientôt. La France est concernée. Quand leur pays éclatera, les Belges francophones choisiront-ils de devenir français ? Politique-fiction ? Scénario réaliste ? Quel est le pour et le contre d'un rattachement à la France de la Belgique francophone ? Quel intérêt pour les Wallons, les Bruxellois et les Français ?
Selon une enquête récente, plus de 50 % des Belges francophones seraient favorables à un rattachement à la France, selon des modalités à définir.
Claude Demelenne pose les questions qui dérangent. Il décrit un pays à l'agonie, assiégé par les Flamands antifrancophones. Il explique comment l'éclatement de la Belgique pourrait redessiner les frontières dans le Nord de l'Europe et renforcer le poids de la France dans l'Union européenne.
Claude Demelenne est rédacteur en chef de l'hebdomadaire belge Le Journal du mardi.
Als België barst, kiezen de Walen dan voor aansluiting bij Frankrijk? Leider Claude Demelenne van de Socialistes Progressistes Belges schreef er een boek over: Pour ou contre la Belgique française, dat 29 januari in Frankrijk verscheen. 9,50 euro.

Binnenland

DS De Gucht
Fundamenteler is het structurele probleem van de onbestuurbaarheid van België. Dan gaat het over het verschil in politieke benadering en cultuur, in financiële draagkracht en in bereidheid om het federale niveau te financieren.' … Desondanks blijven Wallonië en Brussel telkens weer aan de lege uier trekken. We kunnen een serieuze communautaire agenda niet op een ernstige manier bediscussiëren voordat die regionale verkiezingen uit de weg zijn.'
Ik heb in het verleden al gezegd dat België een permanente diplomatieke conferentie is, en dat verergert alleen maar.'

DS Wie zegt de waarheid: DJ Epping of Peter Vandermeersch?
Het verhaal krijgt ook een andere inhoud. Directeur van het weekblad Knack Rik van Cauwelaert schreef vorig jaar nog dat 'de hoofdredactie van De Standaard toestond dat - door middel van een broodroofdreiging door de paarse regering van premier Guy Verhofstadt - de pen van haar columnist Derk Jan Eppink werd gebroken. Collega Vandermeersch heeft zich toen niet in bochten gewrongen, dat is juist. Hij is toen, zonder een zuchtje van protest, door de knieën gegaan.'
Vandermeersch ontkent die versie van het verhaal. 'Verhofstadt heeft nooit met mij contact gehad om Derk-Jan terug te fluiten', zegt hij. … Ik betreur dat hij niet de intellectuele eerlijkheid heeft om dit recht te zetten.'
In het kamp-Verhofstadt wordt met klem tegengesproken dat de voormalige premier via voormalig commissievoorzitter Prodi of via Bolkestein zelf druk heeft gezet om de pen van Eppink te breken. Zolang het niet bewezen is … ?

HLN: De twee Oekraïense broers die in september 2007 de Gentse scholier Simon Wijffels levensgevaarlijk in de hals staken met een mes, zijn een maand voor hun proces probleemloos het land uitgeraakt met hun familie.
De Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) en het Gentse parket hadden elkaar niet gemeld dat Levi en Michaël G. in ons land moesten blijven. … Hoewel er een gerechtelijke procedure tegen de twee minderjarige broers loopt, is de hele familie G. - met de verdachten - al in augustus uitgewezen. … Zoals bij alle uitgewezen personen die vrijwillig vertrekken, betaalde de Belgische Staat hun vliegtickets en gaf ze de volwassenen een premie van 250 euro per persoon erbovenop. Dit is België, maar oh wee, als iemand zou denken dat …

Buitenland

Y Desmet over Obama’s economisch reddingsplan:
Het is een plan dat niet vertrekt van deficit-spending, maar van deficit-investing. Niet zomaar wat koopkracht geven, maar investeren in een nieuwe en duurzamere economie van de toekomst. Eén minpuntje: de kreet 'Buy American' die op vele van deze programma's wordt gekleefd en de vrees voor een nieuw protectionisme doet toenemen. Maar voor de rest zou je Amerikaan willen zijn.
Anders geschreven:Wie las wat economist Noels schreef vorige week, kan alleen maar concluderen dat Desmet meer weet over economie dan Noels. Maar dat hij ook Amerikaan zou willen zijn en niet eens Vlaming, geeft aan hoe flexibel begrippen zijn voor deze opiniemaker. Was koopkracht niet wekenlang hét thema van DM; het echte probleem waar de mensen mee bezig zijn?

Joshua Livestro: Het besluit van de Europese Unie om een eigen marine-missie te sturen naar de Golf van Aden is interessant … om wat het zegt over de politieke werkelijkheid in het Europa van vandaag. … Maar als geboortemoment van een Europese marine is het wel degelijk van grote betekenis. Het is de zoveelste bevestiging van een waarheid die zowel eurofielen als eurosceptici het liefst onuitgesproken laten, namelijk dat wij misschien niet wettelijk maar wel feitelijk leven in een federale Verenigde Staten van Europa.

Mop van de week

En nu de emancipatie van de man:

Hij: "Wat heeft je haar toch een mooie kleur." Zij: "Dank je, tweede gang rechts bij het Kruitvat."Hij: "Ik zou alles met je willen delen." Zij: "Mooi, dan beginnen we met je bankrekening."
Hij: "Ik zou tot het einde van de wereld voor je lopen." Zij: "En zou je daar dan ook blijven?"

Tot ziens,
Pjotr

Geen opmerkingen: