25 september 2009

Nieuwsbrief

Voor U Anders gelezen/geschreven

Le Vif/Iskander "Madame, vous êtes une prof de merde!" Dat is de titel van het boek geschreven door een Franse prof die het zo beu was om nog les te geven in Frankrijk dat ze naar België kwam om vast te stellen dat: "Sans conteste, le système belge est le pire ". Volledig artikel in bijlage voor de abonnenten.

In een interview met Knack zegt Kris Hoflack, hoofdredacteur duiding van de VRT-nieuwsdienst: “Bij de laatste federale verkiezingen hebben we het VB duidelijk niet behandeld als een andere partij. Wij hebben kanseliersdebatten gehouden waar zij niet voor waren uitgenodigd. Zij hebben daarvoor een klacht ingediend bij de Vlaamse Regulator voor de Media, en die heeft mij veroordeeld. Ik ben dan in beroep gegaan bij de Raad van State, maar die heeft mij ook veroordeeld”. Hij bedoelt dat de RVS zijn klacht niet heeft aanvaard.

Dagboek B Barnard: Uit een interview met Tom Naegels concludeer ik dat ik volgens hem tot de radicale vrijzinnigen behoor, en daarom 'voor de islam waarschuw' (nu ik dit zo formuleer, snijdt mijn eigen pedanterie me de adem af). Ach, Tom! Het is niet de religie van de mohammedanen die me zorgen baart, het is hun politieke ideologie, die een religieus gewaad heeft aangetrokken. Dus voor de zoveelste keer, en in de koude zekerheid dat je dezelfde dingen kan blijven herhalen tot je een ons weegt, zonder dat het tot iemand doordringt: het evangelie is pacifistisch, de islam daarentegen is ontworpen om de veroveringsdrift van een perverse analfabeet te rechtvaardigen. Wie bij zijn volle verstand is en de islam aanhangt, is niet bij zijn volle verstand. Dit roep ik vanaf de stadsmuren van de westerse beschaving.

In bijlage voor de abonnenten een andere mening die de problematiek engiszins anders bekijkt De diabolisering van Taouil, Jahjah en het VB door Eddy Daniëls op het webforum van De Standaard Online, 19 september 2009

Communautair dossier

e-knack: CD&V-voorzitster Marianne Thyssen heeft zich dinsdag uitgesproken tegen de zogenaamde Maddens-doctrine. Tijdens een gastcollege aan de universiteit Gent pleitte ze ook voor het behoud van afzonderlijke verkiezingen op Vlaams en federaal niveau. … De CD&V-voorzitster pleitte ook voor een onderhandelde oplossing voor de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde.
Het zal velen binnen CD&V én daarbuiten schokken dat de parlementaire mogelijkheid om BHV te splitsen en daarmee een eind te stellen aan een achteruitstelling van de Vlamingen niet de steun heeft van Marianne de Strasbourg.
Maar het is eigenlijk niet zo abnormaal, want tot nog toe heeft deze regering slechts één beslissing kunnen nemen: de massale regularisatie van vreemdelingen (voor het overgrote deel Franstaligen) op uitdrukkelijke eis van de Franstalige partijen. Dat het de Vlaamse en Waalse gemeenten zijn die dan mogen opdraaien voor de kosten van de integratie etc.
Aan de sociale zekerheid mag niet geraakt worden: Vlaanderen zal wel betalen.
Aan de gezondheidszorg mag niet geraakt worden (hooguit zal men een stukje van het geld opzij leggen, maar dan wel alleen voor latere SZ uitgaven): de Vlamingen zullen wel betalen.

Zo zal de pro-Belgische kliek binnen CD&V doorgaan tot het bittere einde in naam van het staatsbelang. Tenzij ze ingehaald worden door een simpele vaststelling: het moment dat ook de meest beate partijsoldaat het zal voelen in zijn eigen portemonnee. Dat hij opdraait voor het onverantwoordelijk beleid van anderen. Maar ja, we zullen moeten wachten tot ‘het probleem’ zich stelt. Je weet maar nooit dat het ook vanzelf weggaat.


Vereniging Vlaamse Overheidspersoneel : Responsabiliseer federaal niveau
Federaal Eerste Minister Van Rompuy heeft geld tekort. De deelstaten moeten dan maar inleveren. Mooi zeg ! Om te beginnen heeft nu ook Vice-eerste Minister Van Ackere gevraagd dat de Federatie zich zou bezig houden met uitsluitend haar eigen bevoegdheden. Hij begroot de beoogde overschrijding op 400 miljoen. De N-VA heeft reeds becijferd dat het totaal oploopt tot boven het miljard. Dus moet Van Rompuy maar eerst eens paal en perk stellen aan die bevoegdheidsoverschrijdingen van zijn ministers Milquet en Onkelinx.
Er wordt ook voorgesteld om meer bevoegdheden over te dragen naar de deelstaten zonder evenwel de overdracht van meer federaal geld. We noteren dat de francofone partijen zulks meteen weigeren. Het VVO heeft destijds het logische voorstel gedaan de deelstaten de pensioenlast van hun ambtenaren ten laste te leggen en op dat ogenblik was Minister-president Leterme het daar volmondig mee eens. Maar het VVO aanvaardt niet dat alleen Vlaanderen deze last zou overnemen en dus niet de andere deelstaten.
Er kan ook worden gewezen op het feit dat Wallonië meer gemeenten telt dan Vlaanderen, niettegenstaande dit laatste 77 % meer inwoners telt. Al die burgemeesters en schepenen zetelen mee aan de feesttafel. En dan zijn er nog die beruchte intercommunales, waarop de kiezer geen vat of toezicht heeft.
Het VVO stelt voor om de Gewesten en de Franse Gemeenschap, als zij de tering niet naar de nering willen zetten, onder federale of IMF - voogdij, zoals al gebeurt met sommige ontwikkelingslanden, te plaatsen.
De Vlaamse regering moet ook het buitenland laten weten dat ze de opbouw van de staatsschuld ten voordele van het Waals Gewest en van de Franse Gemeenschap niet langer waarborgt.

Binnenland

Alle kranten (23/09): Baron Luc Vansteenkiste (ex-VBO) aangehouden
Het Brusselse gerecht zou aanwijzingen hebben dat de holding Bois Sauvage op vrijdag 3 oktober 2008, net voor de federale regering een deal sloot voor de verkoop van de Fortis Bank aan BNP Paribas, met voorkennis 3,6 miljoen aandelen verkocht zou hebben.
Luc Vansteenkiste was de voorbije jaren bestuurder bij Bois Sauvage én bij Fortis Bank. Maar hij is vooral bekend als topman van Recticel en als ex-voorzitter van de werkgeversorganisatie VBO. Ons kent ons, maar dat zoiets leidt tot een klein beetje normvervaging en bijdraagt tot de graaicultuur? Alleen maar het buikgevoel van domme mensen?

Justitie
DS: Bij het Brusselse parket-generaal is een nieuwe strafklacht ingediend tegen Francine De Tandt, de geschorste voorzitter van de Brusselse rechtbank van koophandel. Dat schrijven de kranten van De Persgroep. dinsdag. Patrick Abraham, de voormalige eigenaar van de teloorgegane kledingketen Kid Cool, beticht haar van corruptie en valsheid in geschrifte. … De Tandt velde op 2 mei een vonnis dat nadelig was voor Abraham maar positief voor overnemer Pierre Salik. Daarin neemt ze letterlijk enkele passages over uit het nieuwe verslag van de voorlopige bewindvoerder. Het vonnis van De Tandt is later gewijzigd door het hof van beroep, maar Abraham had intussen al geld verloren door de beslissing in eerste aanleg.

Managers in de grote bedrijven (rondvraag Le Soir/DS)
In 43 geselecteerde grote bedrijven zijn er 205 Vlaamse directeurs, 107 Franstalige en 65 buitenlanders. In de chemische sector is de verhouding nog meer uitgesproken Vlaams (12 tegenover, 2 en 6 buitenlanders); idem in de transport (13 / 2 / 1) en in de telecommunicatie (14 / 5 / 7). In de bouw zijn dan weer de Franstaligen sterker vertegenwoordigd (5 / 11 / 1). Er is een evenwicht in de farmaceutische industrie (6 / 6 / 7).

Buitenland

Rusland’s reserves aan aardolie
Today, Russians laugh at our peak oil theories as they explore, and find, the bounty in the bowels of the Earth. Russia’s reserves have been climbing steadily — according to BP’s annual survey, they stood at 45 billion barrels in 2001, 69 billion barrels in 2004, and 80 billion barrels of late, making Russia an oil superpower that this year produced more oil than Saudi Arabia. Some oil auditing firms estimate Russia’s reserves at up to 200 billion barrels. Despite Russia’s success in exploration, most of those in the west who have known about the Russian-Ukrainian theories have dismissed them as beyond the Pale. This week, the Russian Pale can be found awfully close to home.
In a study published in Nature Geoscience, researchers from the Royal Institute of Technology (KTH) in Sweden and the Geophysical Laboratory of the Carnegie Institution of Washington joined colleagues at the Lomonosov Moscow State Academy of Fine Chemical Technology in publishing evidence that hydrocarbons can be produced 40 to 95 miles beneath the surface of the Earth. Wie meer wil lezen: http://aftermathnews.wordpress.com/2009/09/17/russian-researchers-earth-doesn%e2%80%99t-need-dinosaurs-to-produce-oil/ Je zou ook kunnen denken dat dit een poging is om te voorkomen dat men voortijdig overstapt op andere energiebronnen voor onze mobiliteit. Rusland blijft dan zitten met al zijn olie. Strategie van het hoogste niveau, of gewoon een verhaaltje zoals vele?

Mop van de week

An employment test question
You are driving down the road in your car on a wild, stormy night, when you pass by a bus stop and you see three people waiting for the bus:
1. An old lady who looks as if she is about to die.
2. An old friend who once saved your life.
3. The perfect partner you have been dreaming about.
Which one would you choose to offer a ride to, knowing that there could only be one passenger in your car? Think before you continue reading.

This is a moral/ethical dilemma that was once actually used as part of a job application. You could pick up the old lady, because she is going to die, and thus you should save her first. Or you could take the old friend because he once saved your life, and this would be the perfect chance to pay him back. However, you may never be able to find your perfect mate again.

YOU WON'T BELIEVE THIS..................
The candidate who was hired (out of 200 applicants) had no trouble coming up with his answer. He simply answered: 'I would give the car keys to my old friend and let him take the lady to the hospital. I would stay behind and wait for the bus with the partner of my dreams.'

Sometimes, we gain more if we are able to give up our stubborn thought limitations. Never forget to 'Think Outside of the Box.'

HOWEVER...., The correct answer is to run the old lady over and put her out of her misery, have sex with the perfect partner on the hood of the car, then drive off with the old friend for a few beers.

God, I just love happy endings!

Tot ziens,
Pjotr

Geen opmerkingen: