21 september 2009

Nieuwsbrief

Voor U Anders gelezen/geschreven

Beste lezers,
Zoals u reeds kon merken publiceer ik onder de titel Anders Gelezen regelmatig een column in navolging van de vele columnisten die in DS hun zeg mogen doen. Deze volgen niet altijd dezelfde regelmaat van de nieuwsbrief. In elk geval zijn ze te lezen op mijn blog http://anders-nieuws-extra.blogspot.com/ Het aantal bezoekers stijgt gestaag zodat het leesbereik (nieuwsbrief en blog) nu dicht bij de 300 wekelijkse lezers zit. Op naar de 500!

Luc De Vos, kunstenaar en wetenschapper.
Het gebeurt niet alle dagen dat een vriend van lange jaren de krant haalt. Luc De Vos, promotiekameraad aan de Militaire school anno 1965-1970 en ‘dinosaurus’ in het wereldje van de historici kreeg van Marc Reynebeau de wind van voren. Even Anders lezen?
Het boek waarover sprake is een cursus die enkel in e-versie bestond en in de loop der jaren evolueerde zoals gebruikelijk. Toen daar een papieren boek werd van gemaakt op vraag van de wetenschappelijke uitgever ACCO en met toestemming van Luc De Vos, stonden daarin DRIE citaten en enkele lijnen tekst verspreidt over twee blz van een cursus die meer dan 200 blz beslaat. Inderdaad via copy-paste overgenomen door een repetitor. De professor heeft nochtans richtlijnen in verband met plagiaat en referenties uitgevaardigd waarvan deze repetitor kennis had genomen vooraf. Een menselijke fout die in geen enkel opzicht de titel ‘Professor pleegt plagiaat’ rechtvaardigt. Waarom dan toch dit artikel? Voor Reynebeau – die nochtans over bovenstaande informatie beschikte voor hij zijn artikel schreef – was dat dé gelegenheid om samen met enkele spitsbroeders van de RUG die rechtse “KUL’ler” nog eens op de korrel te nemen. Voeg daar nog een scheut afgunst uit eigen rangen aan toe en men heeft een stok om de vos mee te slaan. Opnieuw een staaltje van de linkse onverdraagzaamheid en unfaire berichtgeving in mijn kwaliteitskrant.

E knack : Op vrijdag 18 september wordt 'Lucifers bij de brand' van Luc Devoldere voorgesteld. Exclusieve voorpublicatie: Vergelijkingen op zoek naar werkelijkheid
Zoals een kinderwang die de lange kus vanzelfsprekend vindt: meegeeft en niets terug -
Zoals een kind naar elke mens toegaat met open en lege ogen en zegt wat het ziet terwijl jij weet dat het dat zal afleren -
Zoals onberispelijke meisjes van twaalf, pervers zingend in de mis -
Zoals een kind zich nog van meters ver in je armen laat vallen, terwijl je weet dat die er ooit niet zullen zijn en zijn zekerheid nog -
Zoals de wolken van midzomernacht en je weet: nu moet de verdovende hitte komen en aanhouden maar eigenlijk is alles al voorbij, de balans doorgeslagen en het regent al een maand -Zoals de vrouw die haar hele lichaam verhuurt, maar haar mond en ware naam verzegelt -
Zoals een slak, verlamd op een stoep, ontzet in een stenen woestijn, voelsprieten voelen niets meer, het gevoelloze lijf is nutteloos uitgerekt -
Zoals de fotograaf het juiste moment afwacht - een oude man met stok die in een dorp dat zijn naam is vergeten een hoek omgaat en de vrouw kruist met kruiwagen, en even staan zij stil om met elkaar te praten, en dan hun weg te gaan, en nooit meer in alle eeuwigheid zal dit beeld bestaan - en hij is twee seconden te laat -

Toch heerlijk, niet?

Communautair dossier

Zie bijlage een reactie die ik opstuurde naar DS, maar niet gepubliceerd werd. Hoe zou dat komen?

Binnenland

Alle kranten: 'Kind en Gezin' heeft de erkenning van de vrouw van de Antwerpse imam Nordine Taouil (35) als onthaalmoeder ingetrokken. … De beslissing van Kind en Gezin komt er na uitspraken van Alain Winants, de administrateur-generaal van de Staatsveiligheid, maandagavond in het Canvas-programma Terzake. Daarin noemde hij Taouil een extremist.

In DS zijn er niet minder dan 223 reacties op het artikel. Een kleine selectie
Op 16 september 2009 omstreeks 16u59, zei Eddy Daniels:
Kind & Gezin voert het opiniedelict in, zonder wettelijke basis. De Staatsveiligheid hangt burgers aan de schandpaal zonder juridische uitspraak. En de VRT drijft op de golven van wat binnen waait. De journalisten van de kranten hebben het ondertussen te druk met als hijgende hondjes de BV's na te lopen en de politici die mede delen dat zij een mededeling hebben te doen. Een dapper meisje als Hind Fraihi, die vanuit de moslimgemeenschap probeerde te achterhalen wat er aan de hand was, komt ondertussen blijkbaar niet aan de bak. Het Nieuwsblad publiceerde haar reportage nog, die voor een beginneling vrij goed was, De Standaard verwaardigde zich daar niet toe. Naar het waarom hebben we het raden, was ze niet politiek correct genoeg, een islamitische islamofoob? We weten het niet, maar als ik de hoofdredacteur nog eens hoor verklaren dat hij actief op zoek wil gaan naar allochtonen voor zijn team, dan zal aan mijn omvangrijke buik een holle lach ontsnappen.

Op 16 september 2009 omstreeks 13u24, zei Fatima Daghighi:
Dat die vrouw met Hitlersympathieën niet bekijkt werd, is nog min of meer normaal; de joden in Israël zijn ook geen lievertjes... en ook massamoordenaars tegen het Palestijnse volk. Dit is dus massamoordenaar tegenover massamoordenaar. Haat tegenover joden is dan ook van alle tijden. Dat die vrouw nu haar erkenning kwijt is, is ergens ook normaal want extremistische moslims, die de naam van correcte gematigde moslims door het slijk halen door hun sympathieën voor terreur om hun doel te bereiken niet onder stoelen of banken steken, moeten ook gemeden worden. En hoe je het ook bekijkt in zo'n gezin wordt de vrouw ofwel onderdrukt ofwel is zij ook extremistisch.

Op 16 september 2009 omstreeks 11u43, zei Jan Van Lint:
Iedereen gelijk voor de wet: de vrouw van de ene extremist moet niet onder doen voor de andere. Politiek correct Vlaanderen moet eens leren consequent te zijn, inclusief de VRT.

De federale ministers Stefaan De Clerck (Justitie, CD&V) en Paul Magnette (Consumentenzaken, PS) leggen de laatste hand aan een wettelijke regeling voor collectieve schadeclaims. Die zal het voor slachtoffers van massaschade (zoals de gasramp in Gellingen of het beleggersleed bij Fortis of Lernout & Hauspie) gemakkelijker maken om hun schade te verhalen op schuldigen. Verzekeringsmaatschappijen en de bedrijfswereld reageren furieus.De gevolgen kunnen zeer verregaand zijn. Werknemers van een bedrijf met asbestvervuiling zullen met één collectieve procedure hun bedrijf kunnen dwingen tot schadevergoeding voor de veroorzaakte gezondheidsproblemen, zonder dat elk individu een proces moet aanspannen. De afgedwongen regeling en eventuele schadeclaim zullen daarop niet alleen gelden voor hen maar meteen voor alle collega"s.
Wanneer een groep klanten bij de rechter een schadevergoeding kan afdwingen omdat hun energiebedrijf hen te hoge prijzen aanrekent, geldt die uitspraak voor alle abonnees. Zelfs als die laatsten geen proces hebben aangespannen. Als een groep ontevreden aandeelhouders een schadevergoeding bekomt omdat de top van het beursgenoteerde bedrijf zware fouten heeft gemaakt, dan geldt de schadevergoeding meteen voor alle aandeelhouders.
"De gevolgen zijn niet in te schatten en te becijferen", zegt Philippe Lambrecht van het VBO. "Dit lijkt op de Amerikaanse class action, die in de VS tot notoire ontsporingen leidt. De collectieve schuldvordering wordt zo een zwaard van Damocles voor alle ondernemingen." Ook de verzekeringssector waarschuwt voor "Amerikaanse toestanden" en "torenhoge schadeclaims". Bien essayé, maar het komt er zo nooit door … want het Belgisch establishment is niet akkoord!

Buitenland

WASHINGTON 21/09 (AFP) = Le commandant des forces internationales en Afghanistan, le général américain Stanley McChrystal, prévient que sans augmentation des moyens militaires dans ce pays, la coalition risquait d'y subir "un échec", dans un document secret révélé par des médias lundi. "Echouer à reprendre l'initiative et à mettre un terme à l'actuelle offensive des insurgés à court terme (dans les douze prochains mois) – en attendant que les capacités de sécurité afghanes mûrissent -- risque de nous amener à une situation où il ne serait plus possible de vaincre les insurgés", écrit le général McChrystal, dans ce document publié par le
Washington Post.
Le rapport a été présenté au secrétaire américain à la Défense Robert Gates le 30 août et est actuellement entre les mains de la Maison Blanche.
Dans ce document de 66 pages, que s'est également procuré le New York Times, le général américain avertit que sans ressources adéquates, la coalition militaire internationale risquait d'"échouer dans sa mission". Faute de moyens supplémentaires, la coalition risque "un conflit plus long, plus de victimes, des coûts plus élevés et, au final, une érosion cruciale de soutien politique. Chacun de ces risques, à son tour, pourrait se traduire probablement par un échec de la mission", écrit le général
McChrystal.

Mop van de week

Een Marokkaan staat in Antwerpen stil aan een rood licht, als hij langs achter wordt aangereden door een Antwerpenaar.
Kwaad stapt de Marokkaan uit en roept: "Vuile racistische Antwerpenaar, ge zijt express tegen mijnen auto gereden, omdat ge geen Marokkanen moet hebben!"De Antwerpenaar, die ondertussen zijn raampje open heeft gedraaid zegt: "Kalm blaaive, kalm blaaive, da's nie woar, 't was een accident..." De Marokkaan onderbreekt hem en zegt: "Niets van, gij zijt een racist, een vuil Vlaams Blokker!"De Antwerpenaar zegt: "Hola as ge ni rustig bleft, dan zenne kik verplicht er de polies bij t' ale..." Op dit moment komt er een combi van de Antwerpse politie aangereden, ze stappen uit en vragen wat er gebeurd is waarop de Marokkaan direct begint te roepen: "Die racist is achter tegen mij opgereden! Da zen hier allemol racisten ja! Een agent onderbreekt hem en zegt met harde toon: "KALM BLAAIVE, hier zen gien raciste wai zen niet allemoal tegen aa, da's ier een accident en wai gon dat ier beschoafd oeplosse." De agent ziet dat de Marokkaan kalmeert, neemt hem onder de arm en vraagt: "Zegt naa is ierlek, waaroem zedde gaai achteroit gereie ?"

Het leven en werk van een gepensioneerd.....
Zegt zijn vrouw : " Wat doet ge vandaag?"
Zegt ie : "Niks, niemendal!"
Zegt ze : " Dat deed je gisteren al!"
Zegt ie : "Ja, maar het is nog niet helemaal af!"

Tot ziens,Pjotr

Geen opmerkingen: