12 september 2009

Nieuwsbrief

Voor U Anders gelezen/geschreven

Knack gastronomie: Drie Belgische bieren bekroond in Hongkong
Als beste fruitbier werd de framboise van brouwerij Lindemans gekozen. Het witbier van Hoegaarden van biergroep AB InBev werd verkozen als beste 'licht speciaalbier' (Belgium Style Standard Strength Speciality Beer) met minder dan 6 pct alcohol. Het hoge gistingsbier Delirium Tremens van brouwerij Huyghe uit Melle viel in de prijzen in de categorie sterke bieren (Belgium Style Strong Ale).
Je zou dus evengoed kunnen zeggen Drie Vlaamse bieren ….

Het Paleis geeft opnieuw het goede voorbeeld:
Prinses Louise, het zesjarige dochtertje van prins Laurent en prinses Claire, is van school veranderd. Voortaan volgt ze les op het Lycée Français, een Franse staatsschool waar ze geen Nederlands zal leren.
Een Belgische prinses die naar een Franse staatsschool gaat: het was de voorbije dagen groot nieuws aan de overkant van de taalgrens. 'Is het Belgische onderwijs niet goed genoeg?', vroeg het tijdschrift Elle Belgique zich af. Want na enkele jaren aan een privé-school in Tervuren, waar ze tweetalig Engels-Frans werd opgevoed, gaat prinses Louise naar het Lycée Français in Ukkel.
Zou dat echt waar zijn?

DM 29/08: YD Voorzitter Francine De Tandt heeft minstens tweemaal een vonnis uitgesproken ten voordele van een firma waarvan haar schuldeiser eigenaar was. Het is een kort zinnetje, maar de implicaties zijn nauwelijks te overzien.
Dat is zowat de zwaarste deontologische beroepsfout die een magistraat kan maken. Het is ook een pure wetsovertreding: artikel 828 van het Gerechtelijk Wetboek, lid 5, stipuleert uitdrukkelijk dat een magistraat zichzelf moet wraken wanneer een van de partijen in het geding een schuldenaar of schuldeiser van hem is.
De documenten die dat onomstotelijk bewijzen zijn in het bezit van de redactie.Ze waren trouwens niet eens zo enorm moeilijk te vinden. Een navraag op de griffie van de rechtbank van koophandel naar openbare stukken, met name de vonnissen en de beschikkingen van mevrouw De Tandt, was voldoende. Maar ook al lagen ze voor het oprapen, niemand had er blijkbaar ooit aan gedacht.
Eerst wat tegengas geven: Dat de vonnissen gunstig waren voor haar schuldeiser wil niet zeggen dat ze fout waren.
Anders commentaar: Dat we dit via onderzoeksjournalistiek moeten te weten komen is erg. Nu zal de Hoge Raad voor Justitie uit een ander vaatje moeten tappen. Wellicht zal men alles uit de kast halen om het incident te isoleren, ‘dammage control’ heet dat bij de reddingsdiensten en het leger. Zal Justitie rechter De Tandt opofferen, om zo verdere schade te vermijden? Is De Tandt de énige rotte appel in de mand?
Beste lezers, zou het stilaan niet duidelijk worden dat er grenzen zijn aan de “onschuld tot het tegendeel bewezen is”, zeker in een corporatistisch milieu dat zichzelf moet controleren? Dat er een verschil is tussen de juridische waarheid (die helaas te dikwijls niet aan het licht komt) en het zwaar onderschatte waarheidsgevoel van gewone mensen?
Maar er is ook een andere kant. Kan een rechter nog een sociaal leven hebben als hij/zij met niemand bevriend mag zijn? Lid zijn van een vereniging, sponsor van een instelling, …? Niet zo simpel. Maar wat altijd moet: hierover geen misverstanden laten bestaan! Als het zo simpel kan, waarom gebeurt het niet altijd?

Communautair dossier

(HLN en DS 25 /06/09) Met de staatsschuld voor ogen en de begroting op komst, toch even herinneren:
Een modale Vlaming betaalde twee jaar geleden 5.284 euro personenbelasting. Dat is een derde meer dan de gemiddelde Franstalige.
De 58 procent Vlamingen in dit land betalen bijna 64 procent van de totale Belgische belastingfactuur. Vlaanderen betaalde in 2006 - de recentst beschikbare cijfers - 19,7 miljard euro aan personenbelasting, tegenover 8,8 miljard voor Wallonië en 2,65 miljard voor Brussel. Dat blijkt uit cijfers van minister van Financiën Didier Reynders (MR) op een vraag van senator Alain Destexhe (MR). Dat noemt men een onverdachte bron in deze materie!
In Vlaanderen waren er in 2006 ruim 3,7 miljoen belastingplichtigen, onder wie enkele tienduizenden Franstaligen, vooral in de Vlaamse Rand. In het Brussels Gewest waren 676.307 inwoners onderworpen aan de personenbelasting, onder wie ruim 60.000 Vlamingen. Wallonië ten slotte telde 2,1 miljoen belastingplichtigen.
Wat rekenwerk, waarbij verondersteld wordt dat de Franstaligen in de Rand fiscaal gecompenseerd worden door de Vlamingen in de hoofdstad, leert dat de gemiddelde Vlaming dus 5.284 euro personenbelasting betaalde, tegen 3.909 euro voor een gemiddelde Brusselaar en 4.075 euro voor een modale Waal. Het Belgische gemiddelde kwam uit op 4.744 euro. Een modale Vlaming betaalt dus 30 procent meer belasting dan een Waal, 35 procent meer dan een Brusselaar en 11,4 procent meer dan het Belgische gemiddelde.

Binnenland

W Pauli DM (7/9) Hoofddoekenverbod van het Atheneum in Hoboken
De directie walst momenteel over protesterende leerlingen en ouders heen: die hebben weinig meer in te brengen. Dat lijkt op het behandelen van autochtonen als negertjes. Tegelijk helpt het niet als een aantal allochtone ouders leerlingen en directie bedreigt op zeer verwerpelijke wijze: "Wij zullen jullie vinden." Als die ouders willen vermijden dat elke hoofddoek geïdentificeerd wordt met Al Qaida, zullen ze toch moeten beseffen dat dergelijke intimidatie onaanvaardbaar is.

Onze staatsschuld in begrijpelijke cijfers: De totale overheidschuld bedraagt 12.800.000.000.000 Bfr en er zal dit jaar allicht nog eens 1.000.000.000.000 Bfr bijkomen.

Het gezond verstand van LDD is back in town
E knack (1/09) "Als men vandaag de kaart van Antwerpen én de luchtfoto's van Google goed bekijkt, is het duidelijk dat er gebruik moet gemaakt worden van de nu totaal onderbenutte Liefkenshoektunnel," zegt Sabbe (LDD).
Hij schuift meer bepaald het volgende tracé voor: verbinding E17-N49-Liefkenshoektunnel-Tijsmanstunnel-A12 en tot slot de E19. Om alle nodige werken te bekostigen in ons voorstel, zal om en bij de 275 miljoen euro nodig zijn, of zowat een tiende (van de 3 miljard euro voorzien voor BAM oplossing)." Ik denk onder meer aan een tunnel onder de Boudewijnsluis, aan een bijkomend rijvak op de E17 vanaf de verkeerswisselaar in Sint-Niklaas en aan de uitbouw van de nu gehate N49 tot een volwaardige autosnelweg. Tolheffing kan ook geen probleem zijn want ook BAM en Arup-Sum kiezen ook voor betaling."

DM YD 01/09: Het onderwijs is niet de oorzaak van nieuwe maatschappelijke evoluties, maar wordt er wel als eerste mee geconfronteerd. Zo blijkt uit cijfers van Kind & Gezin dat van alle driejarigen die vandaag naar de eerste kleuterklas gaan, 21,1 procent thuis geen Nederlands spreekt. In de grote en centrumsteden mag je dat aantal zelfs verdubbelen. Dat zal in een aantal gevallen wel zo zijn, vooral als gevolg van de niet aflatende huwelijksmigratie, waardoor iedere generatie opnieuw van een nulkennis van het Nederlands moet beginnen. Maar ook ouders die hier geboren zijn, blijven vaak de taal van hun familiale achtergrond gebruiken in de eigen woonkamer. Daar is ook niets op tegen, maar het heeft gevolgen. Toch wel cijfers om even bij stil te staan en ons af te vragen waar wij naartoe willen.

E knack 28/08: In de Brusselse gemeente Sint-Jans-Molenbeek zijn er donderdagnacht rellen geweest tussen jongeren en de politie, die verschillende malen chargeerde. Volgens het Brussels parket werden twee jongeren administratief aangehouden. … Enkele tientallen politiemensen, gesteund door twee sproeiwagens van de federale politie, daagden op. De groep jongeren uit de buurt groeide in de loop van de nacht uit tot een honderdtal. … Een gebouw met privéwoningen werd belaagd en er werden voertuigen beschadigd en in brand gestoken. Volgens de politie waren de jongeren gemaskerd en waren ze gewapend met ijzeren staven en stenen. Of dat nu Zweden, Marokkanen of autochtone Brusselaars waren doet er niet toe. Dat het een “faits divers” geworden is, dat is erg.

Buitenland

Denemarken krijgt een moskee
Volgens de plannen krijgt de moskee een 24 meter hoge blauwe koepel en twee minaretten van elk 32 meter. Maar vanaf die minaretten zal niet worden opgeroepen tot het gebed om overlast voor de buurt te vermijden. Even Anders nadenken: men zet een gebouw dat eruit ziet als een moskee maar waarvan belangrijke delen (minaretten) niet mogen gebruikt worden voor de religieuze functie die ze vervullen. Wegens overlast voor de buren. Alleen even geduld hebben … tot er een meerderheid van buren geen last mee heeft. Inch’ Allah. Zou Geert Noels geen verkoopsadvies geven aan wie in die buurt woont? Dan duurt het minder lang en is iedereen tevreden?

Mop van de week

Helaas … geen mop deze week.

Tot ziens,
Pjotr

Geen opmerkingen: