28 augustus 2009

Nieuwsbrief

Voor U Anders gelezen/geschreven

Hoge Raad van Justitie
"De HRJ is verwonderd dat vrijwel dagelijks uittreksels uit een strafdossier, tuchtdossier of benoemingsdossier over magistraten worden uitgebracht", klinkt het. "Alleenstaande gebeurtenissen, hoe ernstig eventueel ook, rechtvaardigen dan ook niet dat het gehele gerecht met de vinger wordt nagewezen !", luidt het. Het uitroepteken is niet van ons, maar van de Justitieverdedigers : zij zijn écht verbolgen. Als het clowns in een circus waren, zouden ze een emmer water in het publiek gooien, zo boos zijn ze.
"Onze rechtstaat eert fundamentele rechtsbeginselen, zoals het beroepsgeheim, het geheim van het onderzoek en het vermoeden van onschuld. Alle actoren van justitie en politie moeten die regels dringend opfrissen. Die regels gelden voor alle dossiers, ongeacht of die nu handelen over magistraten of over andere burgers, en wie ze met de voeten treedt, moet worden opgespoord en gerechtelijk vervolgd."
44 leden, netjes opgedeeld in 22 NL en 22 F, de helft magistraten en de overigen ambtenaren en advocaten. Iedereen heeft vanzelfsprekend een politiek etiket, anders functioneert het niet.Leden van de HRJ, zie http://www.just.fgov.be/nl_htm/informatie/htm_justitie_atotz/ojn-i05.htm

Anders gedacht: Toch raar dat de politie naar de minister en de media moet lopen om een onderzoek gedaan te krijgen. We weten ondertussen dat bankiers en andere ‘instituten’ die zichzelf mogen controleren en géén pottenkijkers willen, het niet zo bijster goed doen. Waarom zou een instelling als Justitie, die sinds haar ontstaan in 1830 de modernisering aan zich heeft laten voorbijgaan en zich nog steeds wentelt in een superieur kastegevoel wel betrouwbaarder zijn? De reactie lijkt erg op die van –wie herinnert zich nog dame Lieckens - een verschrikte troep ‘outlaws’, die verontwaardigd reageert als de buitenwereld publiekelijk durft verklaringen te eisen. Tja, voor iemand die lang stilstaat is het een trauma: waar gaat die mooie wereld naartoe?
Hopelijk volharden de media en laten ze niet los tot de onderste steen is omgedraaid. Het wordt in elk geval moeilijk voor Justitie om hier uit te raken in schoonheid.

DT: De federale minister van Buitenlandse Zaken, Yves Leterme (CD&V), eist van de Nederlandse regering dat ze het gehele Scheldeverdrag uitvoert, inclusief de ontpoldering van de Hedwigepolder in Zeeuws-Vlaanderen. Dat liet hij liet gisteren Doorschemeren na een onderhoud in Den Haag met zijn Nederlandse ambtgenoot Maxime Verhagen.

De (Belgische) Vlaamse militaire ploeg valschermspringen heeft zaterdag op het 34e militair wereldkampioenschap formatiespringen in vrije val goud behaald, voor Zwitserland en Spanje. De vier militairen slaagden er in het Slovaakse Lucenec in een algemeen gemiddelde van 33 figuren te behalen, goed voor een nieuw militair wereldrecord. Ook het vorige van 32 figuren stond op hun naam.

Communautair dossier

Commotie alom: Frans Crols gewezen hoofdredacteur Trends durft het aan om luid te roepen dat Vlaanderen Brussel moet loslaten. De media brengen het volgende:
Knack laat een voor- (Crols) en een tegenstander aan het woord. De Standaard daarentegen geeft E. Vermeersch de gelegenheid om te reageren met de boodschap ‘alleen als het niet anders kan’ en redactie-lid Reynebeau mag het dan weer “een duidelijke maar simplistische boodschap vinden”.
Ziedaar het verschil tussen een evenwichtige benadering in Knack en de ‘anti’ reactie van DS.
Beste lezers, jullie zullen hierover wel een eigen mening hebben. Ter overweging: wie het plaatje vanuit een economische invalshoek bekijkt (en voor de gewezen hoofdredacteur van Trends is dat normaal), dan heeft hij wel een paar goede argumenten. Professor Koen Algoed (toen VIVES) publiceerde al een studie die aangeeft dat geen enkel politicus blijkbaar een kostenbaten analyse voor Brussel wil maken. Bij voorbeeld door niet alleen in rekening te brengen wat al die Vlamingen en Walen die in Brussel werken kosten, maar ook wat ze opbrengen. De dag dat we een goede kostenbaten analyse hebben en weten wat Brussel werkelijk voorstelt zou de stelling van Crols wellicht meer gewicht in de schaal leggen
. Was dat niet de sterkte van het "Manifest voor een zelfstandig Vlaanderen?" Cijfers als onwelkome waarheid!

Waarover DS alleen maar een “Belga” bericht publiceerde, namelijk dat het Ijzerbedevaartcomité uitgaat van de stelling dat enkel de Vlaamse regering een legitieme regering is en voorstelt om de federale verkiezingen af te schaffen, verdient iets meer aandacht. Wellicht na het WE zal er een en ander daarover geschreven worden. Interessant is alvast dat we met deze oplossing BHV niet meer moeten splitsen (behalve voor de Europese parlementsverkiezingen). Er zijn zo op het eerste zicht nog andere voordelen:
- Één verkiezing minder en meteen is het probleem van de niet samenvallende verkiezingen opgelost;
- Altijd dezelfde meerderheden zowel op (con)federaal als op gewestelijk niveau;
- De samenstelling van de federale kamer (één volstaat ruimschoots) kan op basis van hernieuwde democratischer spelregels;
- Minder parlementsleden want enkel verkozenen van gewestparlement (of per gemeenschapsparlement) zetelen in de (con)federale kamer;
- Minder ministers = minder overlapping en minder conflictstof.
Zou Herman Van Rompuy daar niet bijzonder blij mee zijn?

Binnenland


DT: J van den Bergh: Ondanks de omvangrijke theoretische en empirische kritiek op het
bruto binnenlands product (bbp) als maatstaf van maatschappelijke welvaart en vooruitgang is het gebruik ervan in de loop der tijd niet veranderd. Politici en macro-economen worden
nog altijd nerveus als het bbp niet of weinig groeit. Ten onrechte. De groei van het bbp heeft een grote invloed op beslissingen van burgers, bedrijven en overheden, terwijl bbp verre van een perfecte maat van maatschappelijke welvaart is. Daarom moet het gebruik van het bbp worden opgevat als een serieuze vorm van informatiefalen. … Het is bekend dat het bbp nooit is ontwikkeld met het doel welvaart te meten. Bij gebrek aan beter is het die rol gaan spelen. … vooral macro-economen terughoudend reageren, en bijna instinctief en dogmatisch steun betuigen aan het bbp. Mijn indruk is dat bbp-informatie zo centraal staat in hun opleiding en werk dat het emotioneel lastig is om er kritisch voor te zijn en afstand van te nemen. Alsof ze daarmee de relevantie van hun eigen studies en publicaties of zelfs het bredere onderzoeks-veld in twijfel zouden trekken. … Mijn advies: probeer de slechte gewoonte af te leren, en bestrijd een informatiefalen dat zijn weerga niet kent.

LLB (26/08) Anne Demelenne (FGTB) : En tout cas, pour nous, il n’est pas question qu’il y ait de l’austérité. (= geen bezuinigingspolitiek).
Doit-on s'attendre à des actions syndicales à la rentrée ? Absolument, nous avons prévu, en front commun, un rassemblement de militants, début octobre. Pour qu’il n’y ait pas d’intention d’austérité. Ce serait la pire des choses.
Reactie van een lezers : Madame aime à comparer la Belgique si malheureuse avec cette France si juste. Eh bien, comparons! En Wallonie, 40% de la population active travaille pour l'état, et en Flandre 28%. Comparons: en France il s'agit de 12%. En France, l'allocation de chômage est limitée dans le temps. Pas question de 'tirer' pendant toute sa vie. En Belgique...passons. Donc, tout cela est la faute des riches, qui paient déjà 40% des impôts sur les revenus. Il faut taxer plus! Et prévenir que ces gens ne s'enfuient à l'étranger. Mais qu'on ne touche pas aux fonctionnaires, surtout pas à ceux qui ont été nommés dans la maison du peuple. Il faut à tout prix sauver la bureaucratie, comme elle est tellement syndiquée. Il faut maintenir le status quo à tout prix. Et non, ça s'appelle pas conservateur, on dit: progressiste.

Buitenland


E knack Hubert van Humbeeck: Khadafi is nog altijd dezelfde dictator, die hij tevoren was.
Dat Megrahi in Tripoli als een held werd ontvangen, stond niet in het scenario. Barack Obama is woest en de Britse premier Gordon Brown schuift de schuld door naar de Schotten. In tegenstelling tot eerdere, stellige ontkenningen zou Tripoli toch diplomatieke druk hebben uitgeoefend. Libische bronnen fluisteren dat er in ruil voor de zieke Megrahi ook nu met dure contracten is geschoven. Zo blijkt opnieuw dat begrippen zoals vrijheid en democratie minder zwaar wegen als er olie en gas tegenover staan. Brown moet maar denken dat wie bij de kat slaapt door haar vlooien wordt gebeten.


Mop van de week

Een macho fotootje … sorry dames. De volgende is voor jullie!
wasinstructies


Tot ziens,
Pjotr

Geen opmerkingen: