23 augustus 2009

Nieuwsbrief

Voor de lezers die de nieuwsbrief via deze blog lezen: u kan via mail een gratis privé exemplaar + bijlagen krijgen . Stuur een mail met uw identiteit en woonplaats naar andernsnieuws@gmail.com

Voor U Anders gelezen/geschreven

Het verschil tussen populair en populistisch: Een idee die u aanstaat is populair.

Knack, Meulenaere: "Als iemand Bart Somers zou opmerken: gelieve Child Focus te verwittigen."

Het debat in DS over de economische diplomatie gaat verder maar dan op het internet. Nadat drie voorstanders van de herfederalisering hun ei kwijt konden in de papieren krant tegenover éénenkele om deze te verdedigen en mijn bijdrage weliswaar goed werd gebracht maar toch een deel van de boodschap achterwege bleef, wordt het artikel “Een Vlaamse brand: waar voor je geld” van Dirk Rochtus, gewezen adjunct-kabinetschef Vlaams Buitenlands Beleid, verwezen naar de e pagina’s (18/08). Dat lijkt mij geen evenwichtige gebrachte discussie. Meer hierover later. (Het volledig artikel in bijlage aan de e nieuwsbrief)

In een lezersbrief (DS 17/08) steunt Laurent Van Depoele de opinie van Rudy Aernoudt en verwijst naar De Brakke Grond, het Vlaams Huis in A’dam dat gesloten was op 11 juli, de Vlaamse feestdag. Dit leek een terechte opmerking, tot de directrice een eenvoudige uitleg gaf waarom op 11 juli het Huis gesloten was: Er werd een feest gegeven in Den Haag ter gelegenheid van de Vlaamse feestdag. De Standaard had haar beter even gebeld vooraleer deze kritiek te publiceren.

Nederland onze bovenbeste buur
Guy Tegenbos schrijft in DS: Maar in de Scheldeverdragen is er niets duister. Ze zijn helder als water. Het heeft ook tien jaar geduurd eer een afgewogen pakket van voor- en nadelen voor beiden gevonden was. Voer dit dan ook uit. Breng het goed nabuurschap niet in het gedrang.

Communautair dossier

Bij de “Rentrée politique publiceer de e-LLB een stand van zaken over
Communautaire : le feu menace (Allo, Herman)
Het is goed om weten hoe men aan Franstalige kant de zaak bekijkt. Het volledig artikel in bijlage aan de e nieuwsbrief.

Binnenland

Niet de Belgische (economische) diplomatie ligt op apegapen, België als rechtsstaat zit in een existentiële crisis!
Naast de talrijke commentaren in de media toch nog één bedenking (DM 19/8):
De vraag rijst onvermijdelijk hoe een magistraat met zoveel rammelende blikjes aan de kar nog bevorderd kan zijn. De Hoge Raad voor Justitie, bevoegd voor de voordracht van magistraten, werpt de handen in de lucht. Hij baseert zich op adviezen van het hoofd van de balie en van het gerechtelijk korps. Die adviezen zijn niet noodzakelijk altijd even objectief. Een advocaat moet wel gek zijn om een rechter negatief te beoordelen en zelfs een korpsoverste kan een goede reden hebben om een slecht functionerend rechter goede punten te geven... zodat die zo snel mogelijk weggepromoveerd wordt. En zelfs bij een negatief advies, zoals in het geval-De Tandt, heeft de Raad vaak onvoldoende elementen om haar oordeel op te baseren.

Wat u ten overvloede kon lezen in de kranten volstaat ruimschoots voor enkele belangrijke conclusies:
Dit is de Belgische ziekte waaraan alle Machten lijden. Macht gemonopoliseerd door institutionele instellingen die zich boven de wet weten en zo een oncontroleerbare macht verwierven. Dat er dan rotte appels liggen in de mand is niet alleen begrijpelijk, het is structureel zelfs onvermijdelijk.

Wie voldoende hoog in dit ‘Belgisch establishment’ zit heeft niet enkel macht in zijn domein maar ‘over de grenzen van de Machten heen’. Er is geen duidelijke scheiding der Machten meer! De politieke macht om rechters te benoemen of niet. De macht om wetten uit te vaardigen (of net niet) die een bepaalde kaste (drukkingsgroepen, …) moet beschermen. Rechtszaken laten aanslepen of niet, seponeren, of zoals nu ook blijkt, vonnissen vellen op maat van opdrachtgevers zowel binnen als buiten Justitie.

De huidige crisis is niet enkel erg omdat er nu onfrisse zaken aan het licht komen. Het is vooral erg omdat er blijkbaar niemand is die we nog kunnen vertrouwen. Wie alleen de politici de zwarte piet toeschuift is fout: dit gaat vooral over duistere figuren, de super rijken, de wazige entourage van het Hof dat veel functies zonder duidelijke verantwoordelijkheid heeft uit te delen, verstarde topambtenaren geboetseerd door de particratie, partijbonzen en drukkinggroepen waarvan het blikveld vernauwd is tot een corporatistische invalshoek maar wel vanuit de coulissen de touwtjes in handen houden.

Gelukkig laten in dit dossier de media het (voorlopig) niet afweten en bewijzen sommige onderzoeksjournalisten hoezeer hun bijdrage noodzakelijk is om te voorkomen dat alles blijft bij het oude. Want het ergste zou zijn als ook dat passeert zonder consequenties en dan bedoel ik niet persoonlijke maar structurele.

Ik heb mijn buik vol van DIT België. Het moet dringend de plaats ruimen voor een ANDER België, met beleidsmensen die hun inwoners recht in de ogen kunnen kijken.

Een establishment dat niet alleen vooraanstaand is, maar vooral hoogstaand!

Buitenland

DM Is Stalin terug?
"Men moet niet besluiteloos zijn als het om terroristen gaat", zei de president na een vergadering met het hoofd van de Russische inlichtingendienst, Alexander Bortnikov. "Je moet ze zonder enige emotie liquideren, anders zal je geen succes hebben."

Gevangenissen: Tekort in België en overcapaciteit in Nederland
LLB meldt: C’est donc en douce, juste avant les vacances, que le ministre de la Justice Stefan De Clerck (CD&V) a été prié par ses collègues de revoir son projet de faire incarcérer un minimum de 500 prisonniers belges aux Pays-Bas, à la prison de Tilburg proche de la frontière.
L’Inspection des Finances se demande par ailleurs si la Belgique a vraiment bien étudié la possibilité de louer deux "bateaux-prisons" qui ont l’avantage de pouvoir être installés en Belgique - à Anvers ou à Liège - et de mobiliser du personnel belge.

Mop van de week

Fred en Mary zijn net getrouwd, maar kunnen geen huwelijksreis veroorloven, dus gaan ze na de trouwerij naar het huis van Fred's moeder en vader voor hun eerste nacht samen.
De volgende ochtend, staat Johnny, Fred's kleine broertje, op en eet zijn ontbijt.
Als hij naar school gaat vraagt hij zijn moeder of Fred en Mary al op zijn gestaan.Ze antwoord: 'Nee'.
Johnny vraagt: 'Wil je weten wat ik denk?'
Zijn moeder antwoordt: 'Ik wil niet horen wat jij denkt! Ga maar gewoon naar school.'
Als Johnny thuis komt tussen de middag vraagt hij aan moeder: 'Zijn Fred en Mary al op?'Ze antwoordt: 'Nee.'
Johnny zegt: 'Weet je wat ik denk?'
En zijn moeder zegt: 'Het maakt niet uit wat jij denkt! Eet je boterham en ga weer naar school'
Na school komt Johnny thuis en vraagt weer: 'Zijn Fred en Mary al op?'
Ze antwoordt 'Nee.'
Hij vraagt: 'Weet je wat ik denk?'
En zijn moeder zegt: 'Ok, vertel me dan maar wat jij denkt'
Hij zegt: 'Vannacht kwam Fred in mijn kamer de vaseline halen en ik denk dat ik hem mijn secondenlijm heb gegeven'

Tot ziens,
Pjotr

Geen opmerkingen: