17 januari 2010

Nieuwsbrief

Voor U Anders gelezen/geschreven

Dinsdag: ANDERS GELEZEN België hét land voor tweedekansers

KLIMAATWETENSCHAPPERS VERKOPEN HUN ZIEL — De winterprik inspireert klimaat-believers als Robert Henson (DS 9 januari) om nog maar eens te waarschuwen dat de aarde wel degelijk opwarmt. Volgens GERARD BODIFEE is dat echter niet hard te maken. 'Het enige wetenschappelijk verantwoorde antwoord is dat we het niet weten.' Dit opmerkelijk artikel in bijlage voor de e-abonnenten.

dS 13/01: Bart Brinckman Mia’s woordvoerder doet moeilijk!
Alleen het gesproken woord telt. Deze zin vergezelt steevast een vooraf verspreide toespraak. Afgelopen maandag moesten de Belgische diplomaten de frase letterlijk interpreteren. Nadat zijn tekst was rondgedeeld, hield Yves Leterme (CD&V) een totaal ander betoog. Geen man overboord, zo leek het. Helaas vatte De Morgen de dag nadien de geschreven toespraak netjes samen. Auteur van dit werkstuk: de privé adviseur van Yves Leterme, barones Doornaert (ze was niet langer noodzakelijk bij Buitenlandse Zaken) die blijkbaar Yves beschouwt als de woordvoerder van haar buitenlands beleid. Het verhaal kennen we: dat de federale diplomatie ‘noodzakelijk' blijft om ‘bepaalde deuren te openen en bepaalde contacten te leggen'. Meer zelfs, halfweg Frankrijk of Duitsland moest men de merknaam Vlaanderen vergeten. Buiten een straal van 500 kilometer heeft het merk België een grotere uitstraling. Het moest uit zijn met de concurrentie tussen Vlaanderen, Wallonië en Brussel. … Ons land kan zich geen steriele concurrentie tussen de verschillende beleidsniveaus en competenties veroorloven. Dat zou ten koste gaan van de arbeidsplaatsen en welvaart van alle gemeenschappen en gewesten.'
Naar verluidt was de premier het ook inhoudelijk niet eens met het werkstuk van zijn medewerkster Mia Doornaert, die als columniste voor De Standaard in het verleden gelijkaardige standpunten ventileerde. Leterme improviseerde prompt een speech over de socio-economische situatie van België.
Zijn kabinet reageerde gisteren ongelukkig omdat de oorspronkelijke tekst toch ruchtbaarheid kreeg. Diplomatiek mag hij dan onbestaand zijn, toch blijft het ongewoon dat een toespraak zonder fiat van de eerste minister wordt uitgedeeld en achteraf zelfs naar een afwezige journalist wordt gemaild.


De verkiezingscampagne voor 2011 is gestart:

Leterme: "2010 wordt het jaar van de impact van de crisis"

Zijn toespraak voor de ambassadeurs was zeer duidelijk: Voor België, zoals voor alle lidstaten van de Europese Unie, is de prioriteit van dit jaar de slogan waarmee Bill Clinton zijn eerste presidentsverkiezing won: “The economy, stupid”.

Het heeft helemaal geen belang meer of dat nu zo zal zijn of niet. Er zullen wel voldoende jobs sneuvelen om dat crisisgevoel te verkopen. Net zoals N-VA stemmen haalt door de niet splitsing van BHV zal CD&V zwaar inzetten op de crisis, die na de verkiezing plots zal overwonnen zijn dank zij het fantastisch beleid van Yves & CO. Men is wel een beetje ongerust: Vlaanderen kan (financieel) zonder België maar omgekeerd niet. Vandaar samen-werkingsfederalisme. Volgens ‘the economy’ principe is het duidelijk: Vlaanderen trek de broeksriem aan en steek zijn centen in de diepvries in plaats van het te besteden aan een relanceplan zoals Wallonië. Daardoor kunnen federaal en Franstalig België hun schulden later terugbetalen. De consequentie voor Vlaanderen: geen relanceplan betekent nog meer werk-lozen in de toekomst.

Voor wie zijn computer regelmatig eens wil opkuisen is onderstaand gratis programma zeer aanbevolen. Ik deed op aangeven en na goedkeuring van een softwarespecialist een test en inderdaad: er bleek ongelooflijk veel ‘overtollige brol’ in mijn PC te zitten. Een gouden tip!
http://www.iobit.com/advancedwindowscareper.html


Communautair dossier

dS online: zei Annette Dupuis:
Eerst wou Leterme B-H-V rap rap splitsen ('5 minuutjes moed was voldoende'). Dan wou Leterme dat B-H-V onverwijld werd gesplitst. Dan zou CD&V niet in een regering stappen zonder splitsing van B-H-V. Dan zou CD&V niet in een regering stappen zonder grote staats-hervorming. Vervolgens wou CD&V een moderne staatshervorming. Dan wou CD&V 'garan-ties' op een staatshervorming. En nu ...nu wil CD&V de staatshervorming wat in de diepvries steken. Qua slalom en bochtenwerk kan dit tellen. Het kan verkeren. Bij CD&V zoeken ze nog altijd naar een visie die tegelijk de Belgische en Vlaamse meerwaarde kan dienen. Blijkbaar werd die gevonden: voor de federale verkiezingen is België belangrijk en vanaf één jaar voor de Vlaamse verkiezingen is Vlaanderen belangrijker. Het resultaat van deze processie van Echternach is: immobilisme of op het ritme van Franstalig België.

In twee verschillende interviews (De Standaard en De Zevende Dag) bevestigt Leterme dit weekend de communautaire haarspeldbocht die hij eerder maakte en werpt hij zich steeds meer op als de woordvoerder van het unitaire België. Zo pleit hij voor samenvallende verkiezingen, waarmee hij blijkbaar iedere vorm van Vlaamse dynamiek wil fnuiken. Het
neo-unitaire pleidooi van Leterme staat haaks op het vroegere standpunt van zijn partij, die zich in het verleden herhaaldelijk voor afzonderlijke verkiezingen heeft uitgesproken. Zo verklaarde gewezen Vlaams Minister-president Luc Van den Brande eerder dat "de voorstellen om de verkiezingen opnieuw samen te voegen frontaal ingaan tegen de Vlaamse staatshervorming die al te lang werd verhinderd door het dubbelmandaat". Hij breekt opnieuw een lans voor het zogenaamde samenwerkingsfederalisme, dat in wezen niets anders is dan het 'unionistisch federalisme' waarmee Martens destijds uitpakte.

Binnenland

Stefaan De Clerck: ‘Elkaar blokkeren is de slechtste vorm van samenwerking.'

dS ‘Regering moet meer respect hebben voor vakministers'
Stefaan De Clerck heeft het niet onder de markt. Zijn oorspronkelijke plan voor een diepgaande hervorming van Justitie werd door experts positief onthaald, maar in de regering botst hij op hevig verzet, vooral van de PS. … ‘Ssamenwerkingsfederalisme gaat niet alleen over de verhouding tussen de federale en regionale regeringen. Het moet ook binnen de federale regering vorm krijgen. Ik ben aan het laveren op de woelige golven van het samenwerkingsfederalisme. Men moet respect hebben voor vakministers die een richting kiezen en hen wat marge geven. Als men een regering wil maken met alleen een kernkabinet van vice-premiers en alle andere ministers wil behandelen als staatssecretarissen, doet men maar, maar ik vind het geen goede werkwijze.'
Pieter De Crem weet ook al dat hij niks in de pap te brokken heeft zonder de benedictie van de Franstalige meerderheid in de regering. En Yves, hij zit erbij en knikt Oui en NEEN al naar gelang.

DS "Hij behaagt gewoon de gemiddelde Vlaming, de bange blanke man die hij zelf ook een beetje is en die met hulp van Vlaams Belang geleerd heeft om op te komen voor zijn eigen laffe, xenofobe aard." Met die woorden zette Karel Michiels, journalist bij De Standaard, afgelopen weekend (9/01) op zelden geziene wijze de aanval in op Philippe Geubels, zowat de populairste komiek van het ogenblik en publiekslieveling van het veelbekeken programma 'De slimste mens'. Ze zijn zo lief voor mekaar mijnheer!

Trends H Brockmans interview Topondernemer Jan Pieter DENUL (baggerwerken): de staat is in al zijn onderdelen failliet
Het geld is op. Vergeet de Oosterweelverbinding of nieuwe grote infrastructuurwerken in Vlaanderen. De leerling-tovenaars willen koken zonder geld. Vandaag zijn de banken niet bereid om geld te steken in infrastructuur. Geen enkele grote pps [publiek-private samenwerking] van de Vlaamse regering werkt vandaag, en geen nieuwe zal slagen.

Dat soort structuren moet enkel verhelen dat de Belgische staat in al zijn onderdelen failliet is. Op hetzelfde moment gaan onze eigen bedrijven kapot aan de crisis - gekoppeld aan de slechte fiscale, economische en sociale omgeving - en gebeurt er niets om hen te redden. Na tien jaar besparen steeg de schuld van 250 miljard naar 325 miljard euro. Men luistert niet eens als de ondernemers pertinente vragen stellen over de inertie en de administratieve druk. Onze politici hebben ons land kapot gemaakt. (...)

België hebben we als bedrijf afgeschreven. Zelfs in Dubai zullen we het nog veel beter doen. (...) De vastgoedzeepbel is gebarsten, maar Dubai is meer dan dat. De mercantiele geest van Dubai kent nergens in de regio zijn gelijke.
En weer ligt Mia Doornaert te schuimbekken van woede omwille van zo’n bekrompen Vlaams boerke. Toch ook wel bij vertellen dat hij niet zo'n voorbeeldig staatsburger is. Niet veroordeeld wegens proces dat te lang duurde is géén vrijspraak voor de louche zaken. Ook hier zou 'in de spiegel kijken' kunnen helpen..

Buitenland

Haïti, maar dat lazen jullie wel in alle kranten weekbladen en op TV.

Mop van de week

PAPA
Op de speelplaats wordt opgeschept.
'Wij zijn met drie kinderen thuis en ieder heeft zijn eigen bed...'
'Wij zijn met vier kinderen, en elk heeft zijn eigen kamer...'
'En wij zijn met vijven, en ieder heeft zijn eigen papa...'


RIMPELS?
In de trein zit een oud gerimpeld mannetje.
Komt er een bloedmooi meisje in minirok tegenover hem zitten.
Het meisje kijkt naar de man en ziet plots al zijn rimpels wegtrekken.
Ze vraagt: 'Wat is er met u aan de hand?'
'Tja,' zegt de man, 'ik heb mijn vel nu wel ergens anders nodig!'

Belgische mop, of toch niet?
Quels sont les 2 plus grands aéroports belges? Schaerbeek et Molenbeek, il y a un vol toutes les 15 secondes ...

Tot ziens,
Pjotr

Geen opmerkingen: