22 januari 2010

Nieuwsbrief

Voor U Anders gelezen/geschreven

Reacties op LLB over de sluiting van Opel Antwerpen. Er zijn heel wat correcte reacties maar toch ook heel wat ongelooflijke:
L'arrogance flamande touchée en plein coeur, n'est ce pas mr dewever (15 votes favorables)

L'occasion de réfléchir: que pèse le petit gouvernement flamand de Monsieur Peeters face à Madame Merkel et aux puissants syndicats allemands? (11 pro stemmen) (nvdr : que pèse Leterme et la Belgique …)

Que des Wallons, subsidiés depuis des années par l'argent flamand, se réjouissent d'une telle fermeture est lamentable et sidérant. Et en dit long sur leur mentalité. (11 pro stemmen)

Et à tous ces francophones heureux de la fermeture d'une société flamande et 2600 personnes (et familles) au chômage. Je suis gêné ! 'Vlaamse vrienden, mijn excuses voor al die stomme opmerkingen op dit forum'. (5 pro stemmen)

Sommige lezers vonden de bijlage (artikel van Bodifee over de opwarming van de aarde ) zeer interessant en reageerden:
(ere Prof van UGent): Dat artikel van Gerard Bodifée doet me veel plezier.
Het verwoordt perfect het standpunt dat ik sinds lang inneem t.o.v. deze problematiek. Vanaf het begin was ik reeds wantrouwig (because niet echt wetenschappelijk onderbouwd), maar bij mij werd de doorslag gegeven door een boek van Nigel Calder uit de publicaties van “Natuur en Techniek”. Titel: De grillige zon (1997). Hierin wordt voornamelijk de invloed van de zon – bekende en mogelijke maar nog niet geanalyseerde factoren – op het klimaat belicht, waarbij daar ook reeds het systematisch negeren van wat niet in het kraam van de “klimaatlobby” past, wordt aangeklaagd.
Wat mij vooral treft is Bodifée’s conclusie: dat de “opwarming door toedoen van de mens” als een DOGMA, een geloofspunt wordt geponeerd. Ik voeg eraan toe: en gretig wordt ge(mis)bruikt door wetenschappers om onderzoeksgeld binnen te halen, en door politiekers om een nieuwe bron van heffingen aan te boren.

Een collega van de Prof: Ik heb dat artikel ook gelezen in De Standaard. Het is geen toeval dat de meeste klimaatsceptici te vinden zijn in kringen van wiskundigen, natuurkundigen en toegepaste wetenschappers. Die beseffen zeer goed dat om een betrouwbaar computer rekenmodel te maken je een goed inzicht moet hebben in de wetmatigheden van de diverse variabelen die een rol spelen in het geheel. Deze rekenmodellen worden dan meestal getest op hun nauwkeurigheid op bv. schaalmodellen of gekende voorbeelden. Van het klimaat en de aandrijfmechanismen daarvan, beseffende dat het in wezen een chaotisch systeem is in labiel tijdelijk evenwicht, weten we weinig of niets. Wie daarvan durft te zeggen dat hij de toekomst kan voorspellen (zelfs op één graad °C nauwkeurig!) is volgens mij geen wetenschapper maar een charlatan. De geschiedenis staat bol van de geleerde en invloedrijke charlatans, Sigmund Freud is de laatste niet die vele jaren later ontmaskerd wordt. De neuropsychiater en Nobelprijswinnaar Edelmann noemde hem en zijn volgelingen "de grootste oplichterij van de twintigste eeuw".

Een sceptische lezer: In 2007 werd door het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) gemeld dat de “laatste en meest gedetailleerde” research aangetoond had dat al het ijs en sneeuw van de Himalayas zou verdwenen zijn tegen 2035
Nu het echte verhaal : De wetenschappers die het hierbovengenoemde rapport geschreven hebben, hebben nu toegegeven dat hun enige (1) bron een artikel uit 1999 was uit het tijdschrift “The New Scientist” . Dat artikel uit “The New Scientist” was dan weer gebaseerd op een telefonisch interview met één (1) onderzoeker aan een universiteit in Delhi die nu toegeeft dat hij helemaal geen data had, maar puur aan het speculeren was.
http://www.timesonline.co.uk/tol/news/environment/article6991177.ece?token=null&offset=0&page=1
en op basis van zo’n nonsens zitten wij hier nu klimaattaksen te betalen ...

Communautair dossier

Mijn tegenwoord op de column in dS van Alain Gerlache wekte toch enige beroering bij de lezers en zelfs op de redactie van dS. Een lezer reageerde alvast zo:
Volledig akkoord met de inhoud van uw wederwoord. Wat betreft het publiceren ervan denk ik dat u zich illusies maakt. Ik ken in Vlaanderen geen enkel medium dat zijn eigen lezers, luisteraars of kijkers een open en uitgebalanceerde kans op stellingname of repliek biedt; GEEN ENKEL! Lezen, luisteren en kijken mag, meer niet, en al zeker niet wanneer het over belgische politiek gaat. De media zijn hier véél te bang om het binnenlands politieke bedrijf tegen de haren in te strijken. Blijf uit het politieke vaarwater, en stuur de volgende keer iets " smeuig " over ongevallen, misdaden en aanverwante. Daarin maakt u zeker meer kans.

Ik vind je tekst heel goed. Knap onderbouwd, hoffelijk, ter zake, gepast dus voor de opiniepagina van een kwaliteitskrant. Alleen dat van die kwaliteitskrant lijkt mij een beetje problematisch!

Van de redactie kreeg ik volgende reactie: ‘Wij waarderen uw stuk en we zullen het publiceren als we er de ruimte voor vinden. U suggereert dat er in dat debat geen verscheidene meningen aan bod komen. Dat klopt niet, zonder meer. Wel is het zo dat we slechts een fractie van de opiniestukken die dagelijks opgestuurd worden kunnen publiceren.’
Aan dS om te bewijzen dat ze niet alleen ‘ruimte vinden’ om één mening te geven maar ook voor het tegenwoord want aan de kwaliteit kan het niet liggen. In tegenstelling tot hun bewering is er tot op heden (22/01) op de column van Gerlache géén enkele reactie gepubliceerd. Hoop doet leven. Ook mijn bijdrage over defensie ligt nog in een redactielade …
Zoniet is het een voorbeeld van gestuurde informatie waarbij niet elke mening belangrijk is. Het krijgt dzan wel een vermelding in mijn boek over dS.

In bijlage voor de e-abonnenten:
een vertaald artikel van Jan de Troyer dat verscheen in LLB. Toch eigenaardig dat zoiets in een Franstalige krant verschijnt en niet in de Nederlandstalige Belgische kranten.
En een artikel dat commentaar geeft bij de peiling in dec 2009 van LLB over BHV.

Binnenland

Leonard de tegenreacties komen los:
LLB : Jusqu’ici, l’on avait surtout entendu les opposants, mais comme à la fin de l’hiver 1991 lors de sa nomination controversée à Namur, les supporters de Mgr Léonard ont aussi décidé de monter sur le terrain Une pétition sur Internet visant à soutenir sa nomination à la tête de l’archevêché de Malines-Bruxelles a en effet déjà recueilli plus de 4 000 signatures alors qu’elle n’a été mise sur la Toile que depuis quelques jours.
L’initiative émane d’un médecin généraliste anversois, le Dr Koen Thomeer, qui a décidé d’entreprendre cette démarche, parce que selon lui "depuis la désignation de Mgr Léonard comme successeur du cardinal Danneels, les journalistes ne cessent de répandre des réactions négatives au sujet de sa personne". Dans la foulée, le promoteur de la pétition annonce aussi sur le site www.pro-leonard.be le lancement d’un bulletin d’information.

Waals weekblad: De koning heeft vorig jaar aan 100 Belgen "genade" verleend. In principe moet het recht zijn loop hebben, maar de grondwet geeft de koning nog steeds het recht om "door de rechters uitgesproken straffen kwijt te schelden of te verminderen". Tegenwoordig gaat het meestal om mensen van wie het rijbewijs is ingetrokken. Dat krijgen ze dan van de koning weer terug. Bron: Het Laatste Nieuws

Buitenland

Een fantastische reconstructie van de noodlanding van een US vliegtuig in de Hudson, New York: http://www.youtube.com/watch_popup?v=tE_5eiYn0D0#t=109


Mop van de week

Un homme décède et arrive au paradis ...
Il arrive dans le bureau de Saint Pierre, et remarque que les murs sont ornés d'une multitude d'horloges. Intrigué, il lui demande : "Dites-moi, à quoi servent ces horloges?"
Le saint homme répond : "Ce sont les horloges du mensonge. Lorsqu'une personne dit un mensonge, son horloge personnelle avance d'une heure. Voici par exemple celle de mère Thérésa, elle est bloquée sur midi : elle n'a jamais dit de mensonges. Voici celle de Martin Luther King, elle marque deux heures : il a prononcé deux mensonges dans sa vie."
L'homme regarde les différentes horloges et demande : "Je ne vois pas celle d’ Yves Leterme".
Saint Pierre répond: "Elle se trouve dans le bureau de Jésus: elle indique les secondes".

Enkele gezegden :
Ik discussieer graag met de jeugd … ze doet er mij aan denken dat ik het vroeger ook niet wist.

Stoppen met roken is als de eerste week in een nudistenkamp, je weet niet waar je met je handen moet blijven.

Sinds ik in de auto een bril draag is het verkeer veel drukker geworden!

Tot ziens,
Pjotr

Geen opmerkingen: