09 januari 2010

Nieuwsbrief

Voor U Anders gelezen/geschreven

dS Leterme en het samenwerkingsfederalisme
Volgens de premier is het cruciaal dat de verschillende regeringen in ons land samenwerken om de sociaal-economische problemen die voortvloeien uit de crisis prioritair aan te pakken.
Leterme benadrukte dat het sociaal-economische luik in 2010 de absolute prioriteit heeft, vóór de staatshervorming. Dat zei hij vanmorgen op Radio 1.
De premier riep alle regeringen in ons land op om samen te werken. 'Het is belangrijk dat we samenwerken rond essentiële elementen van het sociaal-economische beleid, zoals het arbeidsmarktbeleid, maar ook op gewestelijk niveau, zoals wat betreft de logistiek. Het heeft geen zin te proberen elkaar vliegen af te vangen, we moeten constructief samenwerken.'
Het komende jaar wil Leterme gaan voor een evenwichtig beleid dat niet in de fouten van het verleden vervalt. 'We moeten zuurstof geven aan de economie, maar we mogen de sanering van de overheidsfinanciën niet uit het oog verliezen.'
Leterme was vanmorgen ook te gast op de RTBF-radio. Daar benadrukte hij dat hij het vertrouwen wil herwinnen door de problemen aan te pakken.
Anders gedacht: Heeft iemand ooit al eens een federale staat geweten waar men niet samenwerkt … TENZIJ, heel misschien euh …

Bart De Wever
'Yves Leterme (CD&V) zei in het onlangs nog in een Franstalige krant: “Ik heb geleerd om niet meer bezig te zijn met perceptie, ik wil nu de premier zijn van alle Belgen., Ik vertaal dat als: ik heb geleerd om niet meer bezig te zijn met het programma of met hervormingen of noodzakelijke dingen voorop te stellen. Ik wil nu premier zijn van alle Belgen. Daarmee is de transformatie naar Verhofstadt helemaal gemaakt. Hij wil in de Zestien zitten en de prijs die hij daarvoor moet betalen, is dat hij in zijn plannen niet verder gaat dan wat men hem toestaat. De ene kant van het land wil dringend hervormingen en de andere helft zegt neen. De consensus daarvan is altijd neen. Als je vermenigvuldigt met nul, zal de uitkomst altijd nul zijn.'

Communautair dossier

Het resultaat van het postelectoraal onderzoek, uitgevoerd door Mail Panel/Jury TNS/Dimarso in de periode 13 tot 31 juli 2009, dus na de Vlaamse verkiezingen, stuit op ongeloof een krijgt naargelang de invalshoek soms heel andere commentaren. De waarheid van Marc Reynebeau, Dave Sinardet, Carl Devos en Marc Hooghe stemt niet overeen met de waarheid van Rik Van Cauwelaert en nog minder met die van Peter de Graeve . Waarmee ik alleen maar wil zeggen dat iemand die graag goed geïnformeerd is beter niet stopt na het lezen ven één van de experten. Anders nieuws lezen, helpt in zo’n geval wel. Een uitgebreid ‘Anders gelezen’ commentaar krijgt u binnenkort in uw e bus.

Yves Leterme heeft nooit, ik herhaal NOOIT een Vlaams programma gehad.
De opmerkelijke bocht van 180° die Yves Leterme maakte op de radio waarin hij aankondigde dat de staatshervorming er niet komt, zal wel niemand verrast hebben. Dat hij zelfs niet durfde alluderen dat het is omdat de Walen blijven NON zeggen is flauw. Maar waar ik van achterover viel was toen hij beweerde dat hij geen communautaire verkiezingscampagne heeft gevoerd in 2007. Dat is niet verstandig want er zijn teveel bewijzen dat het kartel (uw baby’tje weet u het nog) wel zwaar inzette op het communautaire. Beste Yves, misschien moet u eens het boek ‘Woord houden NON’ kopen (www.andersnieuws.eu) en de brief die u mij stuurde op 4 mei 2007 eens herlezen (blz 101 en 102). Mag ik één zinnetje citeren: ‘Deelnemen en hervormen staan op gelijke voet, en het is dus niet zo dat deelnemen belangrijker zal zijn dan hervormen’. Einde citaat. Kan u begrijpen dat mijn broek afviel toen u dat zo koudweg ontkende?

Binnenland

Daklozen blijven in de kou?
BRUSSEL 08/01 (BELGA) = Nauwelijks 377 overnachtingen zijn er al geregistreerd in legerkazernes deze winter. De daklozenopvang van Defensie komt niet echt van de grond, stellen OCMW's en hulporganisaties vast.
Probleem is het vervoer naar de kazernes, die tot zestien kilometer buiten de dichtstbijzijnde stad liggen en tot 54 kilometer buiten de provinciehoofdstad. Dat blijkt uit een antwoord van defensieminister Pieter De Crem (CD&V) op een parlementaire vraag. Kamerlid Wouter De Vriendt (Groen! ) dringt aan op een snelle oplossing. Hij stelt voor dat een ander departement (een deel van) de kostprijs op zich neemt. "Als premier Leterme de burgers oproept om
daklozen op te vangen, dan kan Defensie niet achterblijven en is een extra inspanning nodig. Zeker met het huidige vriesweer."
Defensie heeft 311 bedden ter beschikking voor daklozen, inclusief een lichte warme maaltijd. Maar enkel in de kazerne van Luik is de opvang een succes. In Namen en Brussel druppelt er ook af en toe een dakloze binnen (is de kazerne te ver af?), de rest van de kazernes blijft vrijwel leeg. Vorige winter registreerde Defensie 3.244 overnachtingen, het jaar daarvoor waren dat er 2.869. De hele operatie kostte vorig jaar zo'n 7.800 euro, aldus de minister. Met 377 lijkt winter 2009-2010 geen hoogvlieger te worden, al ligt dat ook wel aan het feit dat 'Operatie Winter' iets later op gang is gekomen.

Buitenland

WP: Derde ongenode gast in Witte Huis op diner!
Herinner u dat op een staatdiner er twee ongenode gasten waren. Nu blijkt dat het er zzelfs drie waren. Zouden sommigen niet wakker liggen van een aanslag op Obama?
'Now it turns out that there was a third uninvited guest at the White House state dinner for Indian Prime Minister Manmohan Singh, this one a member of the Indian delegation. It was enough of a shock that the would-be stars Tareq and Michaele Salahi had crashed. But a third? The Salahi story may have been delicious, but the implications of the appalling breach of security are immense. The president could have been assassinated'.

Wie het op internet laat vertalen krijgt volgende NL versie te lezen (veel plezier):
Nu blijkt dat er een derde mensen was gast tijdens het diner met witte huis staat voor de Indiase premier Manmohan Singh, dit een lid van de Indiase delegatie. Het was voldoende van een schok die de zogenaamde sterren Tareq en Michaele Salahi had is vastgelopen. Maar een derde? Het verhaal Salahi delicious kan zijn geweest, maar de gevolgen van de verschrikkelijke schending van de veiligheid zijn enorm. De president kan zijn vermoord.
Of wat dacht u van volgende vertaling
One of the first lessons any administration needs to learn is that somebody has to take the hit for whatever goes wrong.
Wordt: Een van de eerste lessen die elke regering moet leren is dat iemand nemen van de getroffen moet voor alles wat misgaat.

Mop van de week

Een man komt 's avond thuis en zegt tegen zijn vrouw: "Schat, ik heb een probleem."
"Nee," onderbreekt ze hem, "we hebben een goed huwelijk en alle problemen zijn voor ons samen. Wat is er aan de hand?"
"Goed dan," zegt de man, "Mijn secretaresse is zwanger en ze geeft ons de schuld."

Un colonel aborde une prostituée.
- Dites-moi.... Est-ce que pour 100 euros vous accepteriez ma compagnie pour la nuit ?
- Oh, bien oui, bien sûr, sans problème !
Alors le colonel se retourne : "Compagnie, en avant, marche !"

Tot ziens,
Pjotr

Geen opmerkingen: