30 januari 2010

Nieuwsbrief

Voor U Anders gelezen/geschreven


BINNENLANDS NIEUWSOVERZICHT 2009

De jongste jaren gaan veel te snel voorbij, voor jullie, goede vrienden, vooral voor mij.
Het jaar begon al slecht in Dendermonde. daar deed een gekke psychopaat de ronde,
hij stak in een dagverblijf twee peuters dood en ook een dappere vrouw die weerstand bood.
Te veel fietsers lieten dit jaar hun leven door de wilde cowboys op onze wegen.
De Waalse wielrenner, Frank Vandenbroucke, sloot onverwachts en voor altijd de boeken
en hij reed zijn allerlaatste grote tour in ’t bed van een jonge Afrikaanse hoer.
Wijlen Jef Nys leerde zijn volk tekenen, zoals Muyters zijn volk leerde rekenen
en Leterme destijds hogere kringen de Marseillaise wilde leren zingen.
We kozen voor een nieuw Vlaams parlement: links kreeg een ferme dreun, ‘t centrum was content.
Onder het beleid van Caroline Gennez raakte de SP-A dik in de puree,
en minister Vandenbroucke beet in ’t gras omdat hij bekwaam en te verstandig was.
Dokter Van Krunkelsven werd geweldig ziek door al die ruzie in de blauwe kliniek.
Marino Keulen was zeer verwonderd dat ’t niet in Keulen maar in Brakel dondert.
Ondanks zijn overgewicht en dikke pens werd onzen Bart bijna de slimste mens.
Daardoor kon hij, in deze barre tijden, nieuwe kiezers voor zijn partij verleiden.
Frank Vanhecke en Marie-Rose Morel zorgden in ’t Vlaams Belang voor een sexy rel.
Didier Reynders, minister van de schulden, wil bij de MR geen concurrenten dulden.
Modrikamen beviel van een Belgisch ei met Rudy Aernoudt en zijn Persoons Partij.
Pooier Dehaene verscheen op het toneel om meubels te redden in ’t Belgisch bordeel.
Europa verkoos een eerste president, het werd een Vlaming die heel wat talen kent.
België en BHV werden niet gesplitst, toch wordt er alleen in Vlaanderen geflitst.
De allernieuwste splitsingsvitamine is nu doctor Maddens zijn doctrine.
Met of zonder politie en pro mille staan de auto’s dagelijks in de file
In Antwerpen is er gekwaak en gekweel over die Lange Wapperbrug en Oosterweel.
De Dode Duivels waren enorm gebaat met de hulp van die Hollandse advocaat,
door die Dode Duivels weer op te richten, kon ‘Heilige Dick’ een wonder verrichten!
De magistraat, Francine De Tandt, werd geschorst met boter op het hoofd en hartzeer in de borst.
De Antwerpse Imam, Taouïl Nordin, kan geen vrouwen zonder halal hoofddoek zien.
Kim Clijsters staat weer heel eenzaam aan de top, maar veel gewone mensen verloren hun job.
Alleen de dappere Pater Damiaan heeft voortaan als heilige een vaste baan.
De tennissterren kregen met hun raket een harde smash van de anti dopingwet.
De Mexicaanse griep gaf zieken een tik, maar niet de shotters, want zij kregen een prik.
Erwin Mortier schreef een bekroonde roman en zoende zeer intens een knappe man.
Clouseau wil koninklijke gunst bedingen en zal voortaan alleen in ’t Belgisch zingen.
De ‘sans papiers’ slapen gratis in een hotel, toeristen met papieren betalen wel!
Het Brussels gerecht geraakte in het slop, het KB-Lux proces werd een Belgenmop.
Twee duizend criminelen lopen vrij rond omdat justitie geen enkelbandjes vond.
Mijn Fortis bank is nu in Franse handen en Parijs beslist of ons licht blijft branden.
Waarvoor men in Antwerpen het meeste vreest is Amerika en ‘Eigen Opel Eerst!’
Groene Huytebroeck staat met de billen bloot, want door haar schuld is de Zenne klinisch dood.
Door de opwarming van ons moeder aarde, stijgt mijn eigendom ongezien in waarde,
want weldra ligt Wijnegem aan de zee en pik ik ook een toeristengraantje mee.
Aan mijn goede vrienden reik ik nu de hand: blijf gezond , wees gelukkig en bij verstand.
Al is het Belgiekske nu virtueel failliet, ondergaan, dat zal ons land, Vlaanderen, niet.
(ontvangen van een trouwe lezer, auteur niet vermeld)

In dienst van de democratie ... Mediakritiek: hoe heilzaam is de me(di)a culpa?
Te lezen op http://web.me.com/ftheviss/www.frankthevissen.com/Home.html vanaf 30 jan.

Tu as entendu? Notre chef est mort!
Oui, et je me demande qui est mort avec lui. Comment ça, avec lui ?
Ben, dans l’annonce on avait écrit ‘avec lui est mort un de nos collaborateurs les plus compétent.

Communautair dossier

Wilde speculaties over wat Dehaene aan het bekokstoven is. Voortgaan op geruchten is dom maar soms kan het ook een strategie zijn. Dat Brussel zal uitgebreid worden met vier Vlaamse gemeenten is zo’n idioot gerucht. Maar het kan wél helpen om nadien een kleiner prijsje goed te praten: bij voorbeeld inschrijvingsrecht in Brussel voor de Franstaligen uit de Rand. Zie eens aan wat we ontsnapt zijn, zal men dan zeggen.

Mijn mening hieromtrent is te lezen in Anders Gelezen: Net zoals enkel hoerenlopers betalen voor een beetje affectie, betalen alleen calimero’s voor respect.

Binnenland

DM Yves Desmet (30/01)
Wat moet je doen wanneer je als beklaagde verschijnt voor rechter Francine De Tandt, sinds gisteren in verdenking gesteld wegens valsheid in geschrifte, gebruik van valse stukken en schending van het beroepsgeheim? Zoiets als: "Excuseer, mevrouw, maar zouden wij eigenlijk niet van plaats moeten wisselen?"
De federale politie heeft een map vol bewijsmateriaal overgemaakt aan justitie, in een hoogst ongebruikelijke en zelfs unieke demarche, omdat ze de situatie zo gortig vond dat ze niet langer kon aanzien dat er niet werd opgetreden. In de wandelgangen van het justitiepaleis kon je horen dat dit wel eens 'de zaak-Dutroux van Justitie zelf' zou kunnen worden. Minister van Justitie De Clerck, goed beseffend dat het hier om een basispijler van ons rechtssysteem ging, beval zelf een onderzoek.
… Nochtans kuiert betrokkene doodgemoedereerd iedere werkdag haar zittingszaal binnen, waar de beklaagden nu de kans lopen veroordeeld te worden of dwangbeschikkingen opgelegd te krijgen van een magistrate die zelf in verdenking is gesteld van zware feiten.… meer dan ernstige aanwijzingen van een veel te grote verwevenheid tussen de rechter en een zakenman bij wie ze voor miljoenen in het krijt staat, en die in ruil daarvoor op een aantal wederdiensten kon rekenen.
Zou Desmet niet eens een stukje schrijven over de betrokkenheid van enkele Open VLD kopstukken (copain De Gucht) en de eveneens beschuldigde ex burgemeester Guns van Affligem … daar is Colpin, notabene woordvoerder van Justitie bij betrokken.

dS VRT: In gods naam
Linsy Daman en Abdelali Yagoub, het koppel uit Sint-Amandsberg dat werd opgevoerd in de eerste aflevering van "In Godsnaam" op Eén, stelt de VRT en de Gentse schepen van Burgerzaken in gebreke. Yagoub gaf voor de camera toe dat hij problemen had met zijn papieren.
De advocaat van het koppel, Abderrahim Lahlali, laat zaterdag weten dat hij zowel de VRT als de schepen in gebreke stelt. … "De uitzending en het commentaar van de schepen hebben mijn cliënten onherstelbare morele en materiële schade toegebracht", aldus Lahlali. "Hun levenskwaliteit en het recht op een menswaardig bestaan is op onherroepelijke wijze aangetast."

Buitenland

De Volkskrant, NL: Was Haïti maar Frans gebleven
Een interessant artikel dat men wellicht niet de Belgische kwaliteitskranten zal lezen … dus wel in A.N. In bijlage voor de e-abonnenten.


Mop van de week

Een groep vrienden besluit samen wat te ondernemen wanneer ze 40 worden.
Eerst worden ze het niet eens wat het zal worden tot één van hen voorstelt te gaan eten in "De Kroon".
Ze hebben daar een knappe serveuse en ze draagt altijd diep uitgesneden decolletés, weet hij, en dus trekken ze ernaar toe.
Tien jaar later zien ze mekaar weer en ook dan duurt het even vooraleer ze het eens worden.
Laten we toch naar De Kroon gaan, suggereert één van hen, het eten is daar voortreffelijk en op de wijnkaart staan echt enkele pareltjes. Zo gezegd, zo gedaan.
Als ze 60 worden is het weer zover en ook nu wordt er heftig gepalaverd tot er weer eentje aan De Kroon denkt.
't Is daar rustig en er wordt niet gerookt, oppert hij, en snel worden ze het eens.
Rond hun 70ste verjaardag komen ze opnieuw samen en overleggen ze wat te doen. Weer overleg.
Laten ons naar De Kroon gaan, zegt één onder hen, ge kunt er met een rolstoel binnen en er is ook een lift.
De beslissing is snel genomen.
Onlangs zijn ze 80 geworden en vroegen ze zich af hoe ze dat zouden vieren tot er iemand op het idee kwam om naar De Kroon te trekken. Goed idee, meende één van de vrienden, daar zijn we nog nooit geweest.

Tot ziens,
Pjotr

Geen opmerkingen: