10 juli 2009

Nieuwsbrief

Voor U Anders gelezen/geschreven

Yves Leterme terug in de regering?
De enige vraag die belangrijk is: wordt hij ook vice premier? Indien niet dan blijft hij verstoken van de macht.

Etienne Schouppe verkocht KBC aandelen met voorkennis?
In de media, geleerd na het geval De Gucht, stond er bij dat het moeilijk te bewijzen valt. De Gucht wordt in CD&V middens een ‘affairist’ genoemd. Schouppe zegt van zichzelf dat hij reeds meer dan tien jaar ‘op de beurs speelt’. Met andere woorden hij geeft toe een beursspeculant te zijn. Voor een goed begrip, iemand die niet belegd om het bedrijf te ondersteunen maar om zo snel en zo veel mogelijk meerwaarde te ontvangen. Dat dergelijke speculatie, waarvan geweten is dat ze mede aan de basis ligt van de onstabiele situatie in de banksector, blijkbaar best te combineren valt met een regeringsfunctie die borg staat voor het algemeen belang? Anders gedacht: wie voedt hier de anti-politiek?

Brain of Britain Virgin radio (UK)
Daryl Denham: In which country would you spend shekels? Contestant: Holland? Daryl Denham: Try the next letter of the alphabet. Contestant: Iceland? Ireland ?
Daryl Denham: (helpfully) It's a bad line. Did you say Israel ? Contestant: No.

Gepost op e knack: Over de pensioenen
Dat ons repartitiesysteem in de problemen zou komen is al bekend sedert begin van de jaren zeventig. Dat ons landje een STRUCTUREEL tekort heeft van ongeveer 750.000 arbeidsplaatsen is ook al 40 jaar bekend. Maar nog altijd wil men in Vlaanderen volhouden dat het een welvarende regio is en dat we het toch zo goed doen.
Zelfgenoegzaamheid alom maar de naakte waarheid komt, vroeg of laat.
Een voorbeeld;: onze exportcijfers worden al jarenlang kunstmatig hoog gehouden door twee sectoren, auto en diamant, twee sectoren die amper een meerwaarde opleveren voor onze economie.Door de massale ondersteuning aan deze sectoren ondergraven we onze concurrentiepositie, subsidiëren we onze arbeid en jagen we investeerders weg.
Nieuwe technologiën en ontwikkelingen worden opgekocht door buitenlandse bedrijven en gedelocaliseerd naar landen met lagere loonkosten, wat ook logisch is.
Arbeid is bij ons immers veel te duur door de loodzware fiscale en sociale druk die erop rusten, te weinig volk aan het werk!
Nochtans zijn er duizenden arbeidsplaatsen die niet ingevuld raken omdat ze slecht betaald zijn, ondergewaardeerd en niemand de lasten van de baten wil dragen.
Maar we hebben wel zes regeringen, zes parlementen en ongeveer 10.000 politieke en openbare mandaten voor een legertje parasieten dat op kosten van de belastingbetaler luchtkastelen blijft bouwen.
De ramp is dat het precies van deze parasieten is dat er verandering moet komen maar met hun "graaicultuur en ikke" mentaliteit zie ik dat nog niet te gauw veranderen.
Intussen is ongeveer 35% van ons spaartegoed opgesoupeerd door al even graaizuchtige bankiers en andere malafide figuren die er dan nog ongestraft mee wegkomen ook.Mijn haren zijn al langer dan vandaag grijs en mijn ongenoegen wordt er niet minder op, maar toch moet ik er mij bij neerleggen.
In ons landje van melk en honing zijn er immers teveel mensen die er alle voordeel bij hebben dat deze mallemolen blijft draaien, dat hebben onze recente verkiezingen weer eens overduidelijk gemaakt.
De pil wordt bitter maar zo weinig mensen beseffen het, ze zijn immers teveel begaan met hun eigen persoontje.
Zoals het altijd al geweest is in de geschiedenis zal ook nu weer de gewone man het gelag betalen, de vetzakken die jarenlang aan de vetpotten gezeten hebben zullen immers een rijkelijk leventje leiden op hun riante domeinen in het verre buitenland.
Après nous le déluge noemt men dat in het Frans!

Communautair dossier

PS-Kamerlid en gewezen minister van Defensie André Flahaut hekelt de "vervlaamsing" van de hiërarchie bij het leger. Hij doet dat naar aanleiding van berichten over het advies van het comité voor interne promotie om drie nieuwe luitenant-generaals en vijf generaal-majoors te benoemen. "Het gaat om drie Nederlandstalige luitenant-generaals. Daarnaast zijn vier van de vijf generaal-majoors ook Nederlandstalig. Vorige donderdag stelde de minister in de Kamer nochtans dat er een zeker onevenwicht bestaat tussen Nederlandstaligen en Franstaligen. Nu maakt hij het onevenwicht alleen maar groter", dixit Flahaut. Hij heeft wel een punt vind ik en het argument dat Pieter De Crem aanhaalde, nl dat men alleen naar de capaciteiten heeft gekeken … Er is voor alles wel een eerste keer. Maar ik ben wel tevreden. Twee vrienden werden bevorderd. Dik verdiend al zeg ik het zelf!

Dossier Energie

DM: Voor de verlenging van de levensduur van de kerncentrales heeft de regering-Van Rompuy een aantal goede argumenten. De investeringen in groene energie hebben door de financiële crisis vertraging opgelopen. Het is riskant om vast te houden aan de kernuitstap als je niet zeker bent dat er voldoende stroom kan worden geproduceerd.
Tot dusver heeft geen enkele Belgische regering het lef gehad om de dominantie van Electrabel te doorbreken. Het debat over de kerncentrales is nochtans een uitgelezen moment om de superwinsten van Electrabel af te romen en de markt verder open te breken. Verbruikers betalen hun stroom nog altijd veel te duur. Dure stroom vreet aan de concurrentiekracht van bedrijven en aan de koopkracht van de gezinnen. Willen we dat de superwinsten van Electrabel ook de komende jaren naar Parijs blijven vloeien?

Binnenland

Vlaamse begrotingsperikelen
De Vlaamse onderhandelaars moeten niet op zoek naar 1,9 miljard om het gat in de begroting op te vullen, maar naar 2,1 miljard. … Pas in 2011 zou er een begroting in evenwicht zijn, maar met eenmalige maatregelen. In 2012 zou er dan een begroting met een structureel evenwicht kunnen bereikt worden.

Waals weekblad: Waalse stroom duurder dan Vlaamse
België kent geen solidariteit als het om stroomprijzen gaat. Waalse gezinnen betalen meer voor hun stroom dan Vlamingen. En het ene Waalse gezin betaalt ook meer dan het andere, omdat hier nog steeds veel regionale bedrijfjes zijn die elk hun eigen tarieven mogen hanteren. Op 4 juni betaalde een Waals gezin met een dag/nachtmeter per kWu 16,5 tot 24,2 eurocent, een Vlaams gezin 14,5 tot 20,1 cent en dat scheelt toch 13 tot 19%.
Opzet-opklapstuur Waalse uitvinding: Hij is in Liège uitgevonden, heet D-bar en is een opzetstuur (le sur-guidon) dat de rug van fietsers moet sparen. Wie zijn stuur niet vanzelf al hoger kan zetten en geen hoger stuur wil kopen, kan dit opklapstuur kopen.

Walen tegen Lagekostenterminal in Zaventem
Een ontwerp voor koninklijk besluit van staatssecretaris Etienne Schouppe om afwijkende tarieven te hanteren voor de gebruikers van de lagekostenterminal op de luchthaven van Zaventem is afgeschoten. Daardoor komt de ingebruikneming van de terminal - voorzien voor eind oktober 2009- in het gedrang. … De regering is in twee kampen verdeeld. De Franstalige politici zijn van mening dat de terminal een bedreiging vormt voor de luchthaven van Charleroi, die grotendeels functioneert op basis van de vluchten van lagekostenmaatschappij Ryanair. De belangrijkste klant voor een lagekostenterminal op Zaventem zou concurrent easyJet zijn. Anders gedacht: Dat Charleroi een concurrent werd van Zaventem was blijkbaar géén probleem voor de Walen. Daar zijn die egoïstische Vlamingen weer …

Buitenland

Met vakantie.

Mop van de week

Een schildersbedrijf heeft enige restauratiewerkzaamheden verricht aan de parochiekerk te Halen en dient hiervoor een rekening in van 830,55 euro Onze pastoor vindt dit bedrag te hoog en vraagt een gespecificeerde rekening...
De rekening zag er als volgt uit :
H. Geest overgeschilderd 132,50 euro
Het paradijs opgeknapt 70,00 euro
Slang van de duivel gevernist 12,50 euro
Houtworm achter Eva's vijgeblad verwijderd 28,50 euro
Achterwerk van Adam nagekeken 33,25 euro
Buste van Maria gepolijst + nieuw kindje gemaakt 20,60 euro
H. Johannes het onderlijf afgekrabd en gevernist 12,00 euro
H. Gertrude een beurt gegeven 35,75 euro
Billen van Petrus gevernist 140,00 euro
H. Veronica schimmels onder de oksels verwijderd 25,50 euro
Fluit van H. Gabriël nagekeken 12,50 euro
Scheur van H. Theresa uitgekrabt en dichtgemaakt 48,50 euro
Jozef's staf gerepareerd en stevig vastgemaakt 30,00 euro
Maagd en hof klaargemaakt 20,20 euro
H. Pauline nieuwe pin gezet 16,00 euro
H. Anna op de trap gewassen en bijgewerkt 66,50 euro
Organist geholpen met schoonmaken zak 25,00 euro
H. Agnes gat in onderlijf dichtgemaakt 20,00 euro
Maria's gleuf nagekeken en dichtgemaakt 16,25 euro
Alle overige maagden een beurt gegeven 65,00 euro
*TOTAAL:**830,55 euro* De pastoor is flauw gevallen na het lezen...

Tot ziens,
Pjotr

Geen opmerkingen: