02 april 2010

Nieuwsbrief

Voor U Anders gelezen/geschreven

Frank Albers blog & Knack
Met name mijn plan om een staatskrant op te richten heeft brede lagen van de bevolking weer hoop gegeven. In verbolgen mails en brieven ventten vele medeburgers hun ontevredenheid over de kwaliteit van de kwaliteitspers. De mensen ergeren zich aan al die beledigende simplismen, overbodige herhalingen, betwistbare en soms ronduit bizarre keuzes en klemtonen. Voorbeeld: tien jaar geleden overleed de Vlaamse journalist Johan Anthierens.
Dat werd de afgelopen weken in vele Vlaamse media uitvoerig herdacht. Maar vijfentwintig jaar geleden kwam in de USSR Michail Gorbatsjov aan de macht, wat het begin betekende van de meest ingrijpende omwenteling in de politieke geschiedenis van Europa sinds de Tweede Wereldoorlog. Daarover hebt u niets maar dan ook werkelijk niets van betekenis vernomen in de vaderlandse pers.
Ik mocht ook talloze spontane sollicitaties voor mijn staatskrant ontvangen, vooral van de betere journalisten die momenteel nog werkzaam zijn op de redacties van De Morgen, De Standaard en de VRT-nieuwsdienst. Allen zeiden te smachten naar een soort Vlaamse International Herald Tribune: een kleine, fijne topkrant, uitstekende pennen, verrukkelijk saaie vormgeving, achttien pagina’s per dag, geen komma meer.

Flahaut blog (vertaling): Is een land dat het grootste justitiepaleis gebouwd heeft, een monument dat groter is dan Sint Pieter in Rome, niet in staat om meer dan een eeuw later deze erfenis eer aan te doen, bij gebrek aan verbeelding, onbekwaam om de veiligheid van de magistraten en rechtzoekenden te verzekeren, onbekwaam om zijn patrimonium te respecteren, onbekwaam om voor Justitie een tempel in stand te houden voor de idealen van de kwaliteit en gestrengheid die een democratie vereist? (naar aanleiding om een deel van de – gevaarlijke – gevangenen elders te berechten wegens veiligheidsproblemen).

Jaarlijks slinkt het aantal Nederlandstaligen met 0,5 tot 1 % in de zes faciliteitengemeenten en aanpalende Vlaams-Brabantse gemeenten.
http://docu.vlaamserand.be/ned/webpage.asp?WebpageId=512&MenuId=42
Doe er zelf wat aan! Hoe?
Door consequent Nederlands te spreken, en liefst Algemeen Nederlands!!! Ook met uw anderstalige buren. Door in geval van verhuizing ervoor te zorgen dat Nederlandstaligen in uw huis of appartement komen wonen. Door jonge anderstalige gezinnen aan te sporen hun kinderen naar de Nederlandstalige school te zenden. Door het belang van de Nederlandse taal te benadrukken en niet als Vlaamse underdog op te treden. Door niet te jammeren en anderen de schuld te geven, maar zelf positief uit de hoek te komen en zich goed te informeren. Leo Camerlynck voorzitter van de Stichting Zannekin en taalactivist

Communautair dossier

LLB Mangain:
Comment réagissez-vous aux déclarations des N-VA Bart De Wever et Geert Bourgeois ?
Ces déclarations de Bart De Wever et de Geert Bourgeois sont gravissimes. C’est un mépris profond de la démocratie et ça ne peut pas rester sans réponse de la part des francophones. Cela nous rend plus déterminé que jamais à exiger l’élargissement de Bruxelles. Je le dis clairement : un accord sur Bruxelles-Hal-Vilvorde sans élargissement de Bruxelles et sans l’entrée de ces communes dans la Région bruxelloise, cela se fera sans le MR et sans le FDF ! On voit très bien qu’on ne peut plus laisser ces communes livrées à l’arbitraire, aux abus de pouvoir, au mépris de la démocratie, qu’expriment les autorités flamandes. (…)Nous allons sensibiliser l’opinion publique internationale et européenne. Ces déclarations qui reviennent à dire clairement qu’on va nommer des bourgmestres qui n’ont pas la confiance des électeurs, mais c’est énorme ! C’est incroyable ! Où va-t-on ? Ce sont des pratiques - j’ose l’expression qui est très forte - dignes de l’Occupation allemande. C’est comme sous l’Occupation lorsqu’on désignait des bourgmestres parce qu’ils étaient les alliés de l’occupant !

Binnenland

Brussel nieuws
Aartsbisschop André-Joseph Léonard mag dan nog niet verblijven in Kuregem, hij maakte wél al kennis met het ruige karakter van de buurt rond het Zuidstation. "Afgelopen dinsdag is de aartsbisschop bestolen bij het Zuidstation," bevestigt woordvoerder Eric De Beukelaer aan brusselnieuws.be. "Hij werd afgehaald met de auto. Terwijl iemand de weg kwam vragen, is de koffer uit de auto gehaald. Monseigneur Léonard heeft er zelfs niets van gemerkt." (…)
De keuze voor het pand in Kuregem viel bijna drie jaar geleden, dus lang voor Léonard aartsbisschop werd. De komst naar Kuregem is dus zeker geen statement van de kersverse kardinaal.

Antwerpen
Een lezing van de Nederlandse schrijver Benno Barnard voor de vrijzinnige dienst van de Antwerpse universiteit is woensdagavond verstoord door extremistische moslims.
Rector Alain Verschoren benadrukt dat de Universiteit van Antwerpen actief pluralisme hoog in het vaandel draagt en ruimte wil bieden voor alle meningen om met elkaar in dialoog te gaan. "Ik vind het jammer dat die kans tot dialoog er niet was omdat de lezing al verstoord werd na enkele minuten."
Ik ging eens kijken op de webstek http://sharia4belgium.webs.com/ die de moslims opriep om te protesteren tegen deze lezing en las volgende:
Beste moslimbroeder/zuster
De vijand van onze religie hebben weer een stap dichterbij gezet naar hun openlijke belediging van de islam en zijn volgelingen. Op woensdag 31 maart 2010 organiseert de vrijzinnige dienst van de Universiteit Antwerpen een lezing met als titel:
"Het islamdebat: lang leve god, weg met Allah!"
Gastspreker is de Nederlandse dichter Benno Barnard, die voor de rest bekend staat als één van de meest radicale islam-bashers in de lage landen, of om met hun mooie woorden te zeggen: één van de toonaangevende islamcritici!
Centraal in de lezing staat de "politieke" islam, die volgens hem de oorzaak is van de onverzoenlijkheid met de westerse ideologieën, met aan het hoofd het humanisme (of vrijzinnigheid). De titel verraadt echter zijn intenties en is een zoveelste klap in het gezicht van de moslimgemeenschap! En zo wordt het aangekondigd op de website van Liberales (liberale denktank met goede contacten binnen de Universiteit Antwerpen):
Benno Barnard over "Het islamdebat. Lang leve god, weg met Allah"
Vanzelfsprekend is iedere moslim, zoals ieder ander mens, een vat vol invloeden, waarvan de Belgische niet de minst belangrijkste zijn. Maar datzelfde vat kan door de trechter van de traditie met springstof gevuld worden... Onze onverzoenlijkheid moet een ideologie betreffen! Die van de politieke islam namelijk, die helaas zo moeilijk te scheiden valt van de islam überhaupt." Dit is de zesde lezing in de reeks 'Onze waarden. Welke toekomst voor het humanisme?' Lokatie: stadscampus van de Universiteit Antwerpen, Rodestraat 14 te Antwerpen, toegang gratis. Laten wij als moslims dit zomaar begaan of beantwoorden wij deze zuivere provocatie met een scherpe tong...?
Barnard, is bekend om zijn scherpe uitspraken en zijn reputatie als rechtse rakker wordt door de opponenten uiteraard niet geapprecieerd. Ook zij hebben een punt, zolang ze maar willen luisteren. Misschien is dat de belangrijkste reden voor de toenemende polarisatie: er wordt niet meer geluisterd, laat staan gedebatteerd op een correcte manier. Wie meer wil weten over deze sharia4belgium group kan terecht op de hiervoor vermelde webstek. Interessant is de bijdrage met als titel ‘Uitnodiging aan de Belgische bevolking - In de Naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle’ citaat: Bij deze nodigen wij het koningshuis, het parlement, heel de aristocratie en iedere Belgische inwoner uit tot het licht van de islaam.

Buitenland

DT: De Amerikaanse president Barack Obama wil grote delen van de Atlantische kust, de Golf van Mexico en de noordkust van Alaska openstellen voor olie- en gasboringen. De opheffing van een decenniaoud moratorium op nieuwe boringen moet volgens de president een compromis mogelijk maken over een allesomvattend energieplan. ‘Het is geen beslissing die ik gemakkelijk genomen heb’, zei Obama tijdens een toespraak op de Andrews AirForce Base in Maryland. Volgens de president zijn nieuwe boringen nodig om de VS minder afhankelijk te maken van buitenlandse olie en om de economische groei te ondersteunen in afwachting van voldoende hernieuwbare energiebronnen in de VS.
Twee bedenkingen: ziet u Leterme al een belangrijke uitspraak doen op een militaire basis? En leest u hoezeer Obama eveneens denkt in termen van nationale macht?

Mop van de week

Mogen het eitjes zijn in de wei in plaats van een gewoon grapje? Ga maar kijken ze vallen uit de lucht en ik weet het ook niet zo goed.

Tot ziens,
Pjotr

Geen opmerkingen: