23 april 2010

Nieuwsbrief

Voor U Anders gelezen/geschreven

22 april: De federale regering is gevallen, of was het maar om te lachen? Voor Leterme is ontslagnemen alvast een lopende zaak geworden.

Een prof Engels schreef op het bord volgende zin:
"woman without her man is nothing" en vroeg de studenten om de leestekens aan toe te voegen. De jongens schreven: «woman, without her man, is nothing » De meisjes schreven: « woman! without her, man is nothing! »

DM, Yves Desmet: De afgelopen regeerperiode was waarschijnlijk, met mogelijke concurrentie van de regering Eyskens begin jaren tachtig, de allerbelabberdste ooit. Verstikkend wederzijds wantrouwen, immobilisme, van crisis naar crisis strompelend, wanhopig en vruchteloos proberend te doen alsof ze wel tot iets in staat was, quod non. Daar de stekker uittrekken is eerder iets als een genadeschot geven aan een kreupel paard.

In ANDERS GELEZEN schreef ik dat Eyskens als professor studenten aanzette tot zelfstandig en kritisch nadenken. Dat leverde volgende reactie op van een oud-student van Eyskens:
Als oud-student van Eyskens hier een rechtzetting: hij was één van die proffen waarvoor studenten totaal geen respect hadden want het enige dat ge moest doen op het examen om er door te zijn was hem naar de mond praten – absoluut het tegenovergestelde van wat gij hier beweert. Een paar keer quoten uit één van zijn boekskes en ge had nog onderscheiding op de koop toe. Ik weet nog heel goed hoe hij stond te blinken van zelfgenoegzaamheid, een keizer zonder kleren, niet vermoedend hoezeer er achter zijn rug gelachen werd met zijn eigendunk. En wee de student die tegenwerk bood op zijn theorieën – die werd afgemaakt, niet met argumenten maar door op de man te spelen. Een kleinzielig, venijnig manneke waarvoor geen enkele student ook maar een greintje respect had – dat is Eyskens.

Communautair dossier

DT: De Vlaamsgezinde christendemocraten hebben zich tot dusver koest gehouden, maar de bom zou wel eens kunnen barsten zodra Dehaene zijn werk heeft afgerond. De kans is immers groot dat de Vlamingen een rist compensaties moeten slikken in ruil voor de splitsing. En de vraag is of ze gepaaid kunnen worden met de belofte dat enkele grondwetsartikelen voor herziening vatbaar zullen verklaard worden, hetgeen verkocht zal worden als een eerste stap in de richting van een grote staatshervorming. Want met de splitsing vanBHVis een belangrijke klip omzeild, maar het betekent allerminst dat de weg vrij is voor een periode van communautaire rust. De inzet van de volgende verkiezingscampagne en regeringsformatie zal een grote staatshervorming zijn.En een noodzakelijke aanpassing van de financieringswet bijvoorbeeld is politiek minstens even explosief materiaal als BHV.

LLB : Vous aurez noté les récents effets de coude et surenchère entre deux partis, le FDF et le CDH, au sujet de la périphérie bruxelloise. Ce petit jeu de qui sera le plus francophonissime de la bande ne doit rien au hasard : dans la périphérie bruxelloise, les Fédéralistes démocrates francophones et les humanistes dominent de la tête et des épaules tout l’échiquier politique local. Ces deux partis sont, en effet, les formations les plus représentées dans les conseils communaux, là les deux autres partis francophones - le Parti socialiste et Ecolo - n’ont que les miettes.

LLB (21/04) Tour à tour, les quatre présidents de partis francophones se sont relayés lors de cette réunion qui avait débuté mardi vers 16h30. Didier Reynders (MR), Elio Di Rupo (PS), Jean-Michel Javaux (Ecolo) et Joëlle Milquet (CDH) s’étaient concertés avant de faire face à Dehaene et Leterme. Un francophone: "On en a ras-le-bol de Jean-Luc Dehaene. Il nous mène en bateau, ce qu’il nous offre est ridicule, et ce cirque ne va plus durer longtemps".
Reacties online: Qui pouvait croire à la lumière institutionnelle apportée par un rustre comme Dehaene? De deux choses l'une, ou bien les Flamands obtiennent la scission de BHV sans aucune compensation pour les Francophones, ou bien des compensations leurs sont accordées. Dans cette dernière hypothèse, il faut traduire le mot "compensations" par "complications supplémentaires de gouvernance qui rendent nos institutions compréhensibles (et donc accessibles) aux seuls initiés, c'est-à-dire les élus de ce pays.". BHV est le prétexte parfait pour permettre aux politiques du nord comme du sud, en passant par Bruxelles, de jouer avec les pieds des citoyens. Pendant qu'ils se réunissent à propos de BHV, ils n'ont pas à se justifier sur les problèmes de chômage, de recrudescence de la criminalité, ... de sentiment de déréliction politique que tous les citoyens de ce pays ressentent un petit peu plus chaque jour.

DS Christophe Deboursu
Mag in dS eventjes een studie van UCL-professor Michel Quévit presenteren. Die meent dat Vlaanderen jarenlang geprofiteerd heeft van Wallonië. Vooral de haven van Antwerpen en Zeebrugge zouden te danken zijn aan de Walen (import/export van kolen en staal).
Lezer Arne V., Wingene reageerde hierop in dS online:
De Walen komen altijd af met die ontwikkeling van de haven van Antwerpen. De haven bestaat echter al langer dan de Belgische onafhankelijkheid. De moderne ontwikkeling begon onder Napoleon, en werd verder gezet onder Willem I. Uiteraard werd onder deze Belgisch-francofone bezetting ook het één en het ander verwezenlijkt. Maar tot het einde van de 19de eeuw was het vooral een invoerhaven. Tijdens de periode van de Waalse hoogconjunctuur dus. Pas op het einde van de jaren 1800 kwam daar geleidelijk verandering in, en werden ook kolen en staal uit Wallonië uitgevoerd via de haven. De grootste uitbreiding kwam in de periode 1957-1967. Een periode die samenvalt met een sterke achteruitgang van economische activiteit in Wallonië. En ook erna is de haven nog uitgebreid. Als je ook nog weet dat de uitbreidingen in de jaren 1800 grotendeels door privé-kapitaal bekostigd werden, dan is de uitbouw van Antwerpen met Waalse belastingen gewoon een mythe.

Binnenland

Enkele jaren geleden, tijdens het verlichte bewind van Verhofstadt, werden er met verscheidene landen afspraken gemaakt, waardoor het mogelijk werd dat buitenlandse criminelen die hier in de gevangenis zaten, hun straf ook konden uitdoen in hun eigen land. Meer dan de helft van onze gevangenisbevolking blijkt nl een vreemde nationaliteit te hebben. Als we de gedetineerden met een dubbele nationaliteit (waarbij de Belgische) en deze van vreemde origine bijtellen, komen we zelfs rond de 70%. Kers op de taart in dit verhaal was het akkoord met Marokko, toen Verhofstadt himself, samen met tante Laurette, de patroonheilige van de Belgische criminelen (volgens het VB), naar het Maghrebland trok om daar met veel fanfare een soortgelijk verdrag af te sluiten. Dit verdrag was (en is nog steeds) belangrijk, omdat er in onze gevangenis minstens een duizendtal veroordeelde Marokkanen zit.
Tot op de dag van vandaag zijn er in totaal slechts 26 veroordeelde criminelen naar hun thuisland terug gestuurd. De voornaamste reden hiervoor is, dat de veroordeelden daar zelf mee moeten instemmen. Criminelen hebben in dit land aardig wat rechten, zoals men weet. Bij die 26 was er trouwens geen enkele Marokkaan. Dit laatste komt, omdat het met veel tamtam aangekondigde akkoord in Marokko daar nog steeds niet geratificeerd is.

DM (La Dernière Heure) : De belastingen op spelen en weddenschappen, automatische ontspanningsspelen en de openingsbelasting voor cafés werden op 1 januari overgedragen naar de deelstaten. 65 agenten van de federale overheidsdienst Financiën die verhuisd zijn naar de Waalse administratie, hebben voorlopig helemaal niets te doen. Een deel heeft niet eens geschikte software of zelfs maar een bureau, waardoor er geen controle is op casino's of elektronische spelen in cafés, en wanbetalers van het Waalse kijk-en-luistergeld niet worden vervolgd.

Crisis? Welke crisis?
DM Vlaams minister van Mobiliteit Hilde Crevits (CD&V) heeft de nieuwe raad van bestuur van nv De Scheepvaart geïnstalleerd. Met Willy Claes (voorzitter) en Leo Delcroix (ondervoorzitter) wordt de dienst bevoegd voor voor het Albertkanaal, de Kempense kanalen, de Schelde-Rijnverbinding en de gemeenschappelijke Grensmaas aangestuurd door twee oud-ministers.

Verhofstadt wordt voorgedragen als onafhankelijke bestuurder voor een periode van drie jaar. Hij zal in de raad van bestuur van Exmar zetelen naast onder meer ex-Tractebelbaas Philippe Bodson (voorzitter), textielondernemer Philippe Vlerick en François Gillet (Sofina). Verhofstadt is niet de eerste ex-premier die bestuurder wordt. Jean-Luc Dehaene nam al een aantal mandaten op. Hij is voorzitter bij Dexia en bestuurder bij Thrombogenics, Lotus Bakeries, Umicore en AB InBev. Voormalig premier Mark Eyskens was een tijd voorzitter van chemiebedrijf UCB. Ondertussen is Patrcik Janssens ook besturuder geworden bij DEXIA. Wie dit leest hoeft niet ongelukkig te zijn, eens goed lachen helpt ook.

Buitenland

Over België:
Nederlandse NRC Handelsblad: ‘Vlaamse liberalen stappen uit Belgische regering’. Daarin geeft de krant een algemeen beeld van de situatie. Ze zeggen dat de val van Leterme II nu onvermijdelijk is. De redacteuren melden bovendien dat de crisis wederom rond Brussel-Halle-Vilvoorde draait.
Voorpagina Le Monde : ‘En Belgique, le gouvernement d'Yves Leterme présente sa démission.’
Liberation : ‘La crise entre Flamands et francophones fait tomber le gouvernement belge’.
Le Figaro 'Le gouvernement belge dirigé par Yves Leterme a décidé de présenter sa démission à la suite d'un conflit linguistique entre francophones et Flamands'.
Het Spaanse El Mundo heeft aandacht voor onze politieke problemen en wijst naar de Vlaamse liberalen die 'een nieuwe crisis uitlokten door uit de regering te stappen.' Dat melden ze in een van de eerste artikels op de voorpagina.
Al bij al een stuk gematigder dan de eigen doemdenkers.

Mop van de week

GROOTMOEDERS BRIEF....
Ze is 84 jaar oud en rijdt nog altijd zelf met de auto!!!! Ze schrijft:

'Lieve kleindochter,
Enkele dagen geleden ging ik naar de plaatselijke krantenwinkel en zag een sticker waarop stond: 'Claxonneer als je van Jezus houdt'. Die dag was ik bijzonder opgewekt omdat ik net een mooie kerkdienst met koorzang en donderpreek had bijgewoond. Dus kocht ik de sticker en plakte hem op mijn bumper. Jongen toch, ben ik blij dat ik dat deed want ik beleefde daarna zo'n bemoedigend avontuur. Ik stopte aan een rood licht op een druk kruispunt, nog steeds in gedachten over de Heer en hoe goed Hij is. Daardoor zag ik niet dat het licht groen werd. Een goede zaak dat iemand anders ook van Jezus houdt en toeterde want anders was het mij niet opgevallen. Daarna merkte ik dat meerdere mensen van Jezus houden. Terwijl ik daar zat te wachten, begon de man achter mij te toeteren. Dan leunde hij uit zijn raam en riep: 'In Gods naam!! Vooruit! Vooruit! Jezus Christus!! 'Vooruit!'
Wat een uitbundige fan van Jezus was hij. Iedereen achter mij begon te toeteren. Ik leunde uit mijn raam en begon te wuiven en te lachen naar al deze liefdevolle mensen. Ik claxonneerde zelfs enkele keren om te laten horen dat ik hun liefde deelde. Er moet zelfs een psychiater achter mij gestaan hebben want ik hoorde iets zeggen over een instelling. Ik zag een ander op een vreemde manier wuiven met alleen zijn middenvinger in de lucht. Ik vroeg mijn kleinzoon op de achterbank wat dit wilde zeggen. Hij antwoordde: 'Waarschijnlijk is het een Hawaïaans geluksteken.' Zo oud als ik ben heb ik nooit iemand uit Hawaï ontmoet dus gaf ik hem het geluksteken terug. Mijn kleinzoon barstte uit in lachen. Zelfs hij was dus aangestoken door dit religieus gebeuren!! Enkele mensen waren zodanig door de vreugde van het ogenblik aangegrepen dat ze uitstapten en in mijn richting kwamen. Ik wed dat ze wilden bidden of mij vragen welke kerk ik bezocht. Maar juist op dat ogenblik bemerkte ik dat het licht veranderd was. Dus wuifde ik lachend naar al deze broeders en zusters en reed verder.
Het viel me op dat ik de enige was die over het kruispunt reed voor het licht opnieuw versprong en was een beetje droevig dat ik al deze mensen diende achter te laten na al de liefde die we deelden. Dus vertraagde ik, leunde uit het venster en gaf hen allen voor de laatste keer nog eens het Hawaïaans geluksteken. Toen begonnen ze allemaal gelijktijdig te toeteren. En ik dacht: 'Prijs de Heer voor zulke liefhebbende en godsvruchtige mensen.'

Veel liefs, Grootmoeder

Tot ziens,
Pjotr

Geen opmerkingen: