15 april 2010

Nieuwsbrief

Voor U Anders gelezen/geschreven

Knack online Patrick Martens: Terwijl de regering blijft volhouden dat ‘alles onder controle’ is, capituleren haar eigen topambtenaren. Een straffer bewijs voor een rampzalig asiel- en migratiebeleid is er nauwelijks. Lees verder in de rubriek Binnenland.

DT (12/04) Alain Bernard gedelegeerd bestuurder van baggergroep DEME
‘Ik las in De Tijd dat de Belgen 200 miljard euro op hun spaarboekje hebben. Dit jaar kwam er 10 miljard bij. 10 miljard! Op een spaarboekje! Tegen een idiote rente van 1 à 2 procent!
De mensen weten blijkbaar niet wat ze met hun geld moeten aanvangen! De Vlaamse overheid zou de mensen moeten stimuleren er iets anders mee te doen. Waarom schrijft ze voor de financiering van grootschalige projecten geen obligatielening uit tegen een rente van 4 à 5 procent, zoals men vroeger heeft gedaan via het Wegenfonds. Maar om een of andere reden mag dat niet omdat de Vlaamse regering geen schulden mag maken. Dat is toch te gek voor woorden.
Waarom de Belgen het Vlaamse Baaienproject niet laten meefinancieren, of projecten in groene of blauwe energie, in milieu, in de veiligheid van de kust, of Oosterweel? (nvdr DEME maakt deel uit van het consortium Noriant dat de brug zou bouwen) Het is dicht bij huis, herkenbaar, de mensen weten perfect waar ze hun geld in stoppen en het levert jobs op.Er is geen geld om dingen te verwezenlijken, zegt de overheid constant. Maar er is wel geld, massa’s, bij de mensen.Het is aan de overheid daar een creatief beroep op te doen.

Communautair dossier

Open brief van Willy De Waele burgmeester van Lennik aan JL Dehaene (uittreksel) :
Voor zover nodig vestig ik uw aandacht op de grondwettelijke indeling van de federale staat in gewesten, gemeenschappen en taalgebieden die territoriaal afgebakend zijn (de eerste 5 artikelen van de grondwet) en op het arrest nummer 73/2003 van het Grondwettelijk Hof van 26 mei 2003 (schending van de artikelen 10 en 11 van de grondwet). (…)Indien de Franstaligen zich er niet kunnen bij neerleggen, en na het circus van de belangenconflicten, beroep doen op de alarmbelprocedure zullen zij, en zij alleen verantwoordelijk zijn voor de gevolgen ervan. Wat deze procedure betreft vestig ik er de aandacht op dat deze enkel kan worden ingeroepen indien ¾ van een taalgroep zich benadeelt acht. Ik daag de Franstaligen uit aan te tonen op welke wijze zij zouden benadeeld worden bij de splitsing van de kieskring; geen enkel recht wordt hen ontnomen. Er wordt enkel een einde gesteld aan de voorrechten voor de Franstalingen in de Vlaamse rand, die zich weigeren te integreren en de taal en de cultuur te aanvaarden van de woonplaats die zij vrij gekozen hebben. (…) Ten slotte vestig ik uw aandacht op een tekst van de hoofdredacteur van Le Soir in De Morgen van 26 maart 2010, ik citeer: “een democratie vereist dat alle leden van samenleving volgens dezelfde principes en wetten behandeld worden”, einde citaat.

In de Zevende dag zaten de traditionele partijen samen met N-VA aan tafel en ze waren het roerend eens: als een onderhandelde oplossing mislukt moet er gestemd worden. Niet één die durfde ietsje minder Vlaming te zijn en Marc De Mesmaeker (N-VA) ging al evenmin voluit voor een parlementaire stemming zonder onderhandelingen. Kwestie van de Vlaamse regeringspartner CD&V een beetje te sparen. De vraag is natuurlijk welke prijs men wil betalen om de onderhandeling te laten lukken. Een lepeltje suiker of een container. Wie iets gratis kan bekomen, kan moeilijk op zijn borst kloppen wanneer hij méér heeft betaald dan een klontje.

LLB: Les partis flamands peuvent-ils scinder BHV sans l’accord des francophones ? La réponse est non. Les propositions de lois ont été examinées et votées en commission de l’Intérieur de la Chambre le 7 novembre 2007 par une majorité flamande. Avant un retour en séance plénière, un crochet par le Sénat a été effectué. Et les francophones ont déclenché une série de conflits d’intérêts pour bloquer l’avancée législative de la proposition flamande. Ce délai expire à la mi-mai. Au bout du parcours législatif, le Roi doit sanctionner la loi : ce qui induit un passage préalable au Conseil des ministres et l’aval des ministres francophones Enfin, à chaque étape de la procédure suivant le dépôt de la proposition, la "sonnette d’alarme" peut être tirée par un groupe linguistique. Et là, la proposition de loi est expédiée au Conseil des ministres. Qui peut formuler des amendements. Un "coup de force" flamand autour de la scission de BHV est irréalisable. Vanuit Franstalige invalshoek is deze stelling juist, maar met drie bedenkingen: (1) deze zienswijze negeert het principe van de scheiding der Machten vermits de uitvoerende macht weigert de wetgevende macht van het parlement te erkennen en uit te voeren. Daarmee houdt België op een parlementaire democratie te zijn. (2) Wanneer de regering weigert of ‘in de onmogelijkheid verkeert’ om deze wet tot splitsing voor te leggen aan de Koning kan ze alleen maar vallen en dan zijn ongrondwettelijke verkiezingen onvermijdelijk of zo betwistbaar dat het voortbestaan van België in het gedrang komt. (3) Eenmaal de wet gestemd werd in de plenaire vergadering kan de alarmbelprocedure nog zorgen voor een vertraging van één maand, maar de belangenconflicten kunnen niet meer herhaald worden. De alarmbelprocedure biedt de regering geen uitweg. De vraag naar de toekomst toe is of de Franstaligen nog een parlementaire democratie aanvaarden of niet?

DT Hans Bonte, schepen en OCMW voorzitter voor de sp.a in Vilvoorde, geeft toe dat een deel van de Vilvoordse bevolking geen inspanning wenst te doen om Nederlands te leren. ‘Als bepaalde Franstaligen niet in het Frans worden aangesproken, nemen ze al snel de woorden ‘sale raciste’ in de mond. (…) Een politieke aardverschuiving zal de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde volgens Bonte nauwelijks teweegbrengen. ‘Vlaams-Brabant is zeer belangrijk voor de Franstaligen. Ze willen een deel van Vlaams-Brabant veroveren, omdat daar veel Franstaligen wonen. De splitsing zal die veroveringsstrategie niet stoppen.’ Maar de dag dat Brusselse politici geen stemmen meer kunnen rapen in Vlaanderen zullen de FDF extremisten hier geen kiesdrempel halen en dus ook de moeite niet doen om de Fr anstaligen op te ruien.

Binnenland

Vervolg P Martens (Knack) over het asiel- en migratiebeleid:
(…) een malaise zonder voorgaande, met vooral onnoemelijk veel menselijke miserie als gevolg. (…) De verdubbeling op maandbasis houdt bovendien aan, met als resultaat een weer pijlsnel oplopende achterstand bij het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en een budget dat na de jongste begrotingscontrole noodgedwongen is opgetrokken tot 365 miljoen euro. Maar dat geld volstaat niet om de opvangcrisis onder controle te krijgen, niettegenstaande andersluidende berichten van regeringszijde. (…) Naast torenhoge dwangsommen, gaan de centen op aan overvolle centra, noodopvang in hotels en containers, en aan lokale initiatieven van OCMW’s die ook al meermaals noodkreten hebben geslaakt. Dit verhindert niet dat opnieuw duizenden asielzoekers in de illegaliteit verzeilen en in vaak mensonwaardige omstandigheden overleven. De vicieuze regularisatiecirkel is daarmee alweer in gang gezet.
Het onvermogen om hierop enige greep te krijgen is inmiddels zo groot geworden dat aan de top van het door de Franstalige socialisten geannexeerde Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers zelfs PS-getrouwe directieleden het voor bekeken houden en ontslag nemen.

DT (12/04) Vlaamse baggeraars DEME en Jan De Nul als de BESTE WERKGEVER (maar ze blijven wel concurrenten, zo blijkt)
‘Ondanks de crisis’wordt 2009 een goed jaar. Dat zei Alain Bernard, de gedelegeerd bestuurder van de Belgische baggergroep DEME, een jaar geleden bewust provocerend. Bernard, die zich een optimist noemt, roeide daarmee resoluut in tegen de stroom van negatieve prognoses en geweeklaag. De resultaten die onlangs werden gepubliceerd, geven hem gelijk. 2009 werd een goed jaar.
Over investeringen in nieuwe schepen: Het is uiteraard niet altijd vanzelfsprekend om onze aandeelhouders te overtuigen dat deze of gene investering nodig is. De beslissingen worden wel heel doordacht genomen.Het is anders dan bij JanDe Nul. Die kijkt ’s morgens in de spiegel en die heeft zijn raad van bestuur gehad (lacht). Die scheert zich en beslist tegelijkertijd om vijf schepen te bestellen.’
Of het belangrijk is dat we samen met Jan De Nul tot de meest attractieve werkgever zijn verkozen?
Natuurlijk. Want het wordt breed in de media uitgesmeerd. Maar eigenlijk zijn we al jaren een van de aantrekkelijkste werkgevers. Maar tot vorig jaar stonden we nooit op de enquêtelijst van initiatiefnemer Randstad omdat we uit vier verschillende bedrijven bestaan en geen enkele onderneming op zich meer dan 1.000 werknemers heeft, een vereiste van Randstad. Ook Besix komt om die reden niet op de lijst voor. Het is pas nadat we Randstad hadden gecontacteerd met de vraag waarom we niet in de enquête zaten, dat het veranderde. Je ziet dus dat het heel relatief is. Ja, Jan De Nul staat voor ons. Maar ook dat is relatief. Volgens Randstad was de belangrijkste reden daarvoor dat een van hun schepen vorig jaar door Somalische piraten werd gekaapt. Begrijpe wie kan. Voor de baggersector is het een goede zaak. Het geeft ons bekendheid.’

Buitenland

Huftington News: Americans won’t give up the nuclear option (G. Mitchell)
But the thousands of weapons in the hands of the current or former superpowers, the United States and Russia, draw less controversy in our country than the notion that Obama is either going too far or not far enough in limiting but not banning our possible "first use" of the bomb in any conflict (or responding to a perceived threat). Opposition to a no-first-use policy, in fact, has been a cornerstone of U.S. nuclear policy for decades. (…) Perhaps the strongest reason is this: most Americans, our media and our leaders (including every president), have endorsed our "first-use" of the bomb against Japan. This remains true today, despite new evidence and analysis that have emerged for so many years. I've been writing about this for almost thirty years with little shift in the polls or change in heart among our policymakers and elected officials. (…) So it all goes back to Hiroshima and Nagasaki. While I respect the views of a range of historians on this matter, and the opinions of the men who fought in the Pacific, I happen to believe the bombs should not have been used against Japan, directly over cities, at that time. The war would likely have ended very shortly without it (or a bloody American invasion), largely because of the Soviets finally declaring war on Japan -- an event long-dreaded by Japanese leaders. (…) Over and over top policymakers and commentators say, "We must never use nuclear weapons," yet they endorse the two times the weapons have been used against cities in a first strike. To make any exceptions, even in the past and in a horrid situation, means exceptions can be made in the future. Indeed, we have already made two exceptions, with over 200,000 civilians killed.

Knack online: Volgens de Amerikaanse bestsellerauteur Jeremy Rifkin staan we aan de vooravond van een nieuwe beschaving: het tijdperk van de empathie. ‘Als we tegen 2060 niet met zijn allen ten onder zijn gegaan aan de gevolgen van de klimaatcrisis, zullen we wereldwijd met elkaar communiceren en alles delen: kennis, eigendom en energie.’ (…) Jeremy Rifkin, bekend van de bestseller De Europese Droom, bestudeert al jaren economische, wetenschappelijke en technologische veranderingen in de wereld. Sinds zijn recente boek The Empathic Civilization is hij ervan overtuigd dat de mens twee eeuwen lang verkeerd begrepen werd.
‘Neurobiologen en sociale wetenschappers hebben de voorbije jaren aangetoond dat mensen fundamenteel empathische wezens zijn’, zegt hij. ‘We moeten af van het denkbeeld uit de tijd van de verlichting, dat zegt dat we rationeel, hebzuchtig, onthecht, autonoom en utilitair zijn.’
Het leven wordt mooi, tenzij de aarde te klein wordt voor zoveel empathische mensen en ze mekaar gaan bekampen om te overleven. Dan zijn er nog een paar andere probleempjes op te lossen, maar laat dat de leuke boodschap niet vergallen.

Mop van de week

The Lone Ranger and Tonto went camping in the desert. After they got their tent all set up, both men fell sound asleep.
Some hours later, Tonto wakes the Lone Ranger and says, 'Kemo Sabe, look towards sky, what you see? ' 'The Lone Ranger replies, 'I see millions of stars.'
'What that tell you?' asked Tonto.
The Lone Ranger ponders for a minute then says, 'Astronomically speaking, it tells me there are millions of galaxies and potentially billions of planets. Astrologically, it tells me that Saturn is in Leo. Time wise, it appears to be approximately a quarter past three in the morning. Meteorologically, it seems we will have a beautiful day tomorrow.
What's it tell you, Tonto?'
'You dumber than buffalo shit. It means someone stole the tent.'

Le professeur demande à l'élève le temps auquel sont conjugués les verbes de la phrase qui suit : « Ils ne voulurent pas avoir d'enfant, mais ils en eurent six.»
L'élève répond :« C'est au préservatif imparfait. »

Tot ziens,
Pjotr

Geen opmerkingen: