30 april 2010

Nieuwsbrief

Voor U Anders gelezen/geschreven

DM De Belgische overheid behoort tot de duurste van de wereld, maar in ruil krijgen we te weinig levenskwaliteit terug. Dat concludeert het beurshuis Petercam uit cijfers van de OESO. In zijn rangschikking van efficiënte overheden laat België nog net Italië en Hongarije achter zich, maar het moet zelfs de Grieken laten voorgaan.

Poll De Standaard (28 april 18 u) Nieuwe verkiezingen
Gisteren is de regering Leterme II definitief gevallen. Aangezien de SP.A niet wil bijspringen, lijken nieuwe federale verkiezingen onvermijdelijk. Als er nieuwe verkiezingen zouden komen, op wie zou u dan stemmen? Al 13610 stemmen
SP.A 8.51% Open VLD 12.59% CD&V 6.3% Groen! 11.02% LDD 1.8% N-VA 55.42% Vlaams Belang 2.98% Andere partij 1.34%
Wat wil dat zeggen? Eigenlijk niets, maar dat zullen ze wel graag horen bij Open VLD en vooral N-VA. Over polls gesproken: volgens een academica zouden die beter onder de hoofdding horoscoop staan. Alleen maakte dS er het hoofdthema van in de aanloop naar de verkiezingen van 2007. Bewust en doelgericht!

RTI Info: Alexander Decroo: "Je suis un Flamand qui veut faire quelque chose de bien de ce pays. Pour couper les ailes des extrémistes, il fallait donc surtout éviter qu'on garde un gouvernement qui ne fasse rien pendant une année de plus. Je réagis ainsi parce que je suis Belge, favorable au système fédéral et je veux vraiment que ce pays fonctionne. Pour moi, la Belgique est indivisible. Flamands et francophones sont comme des frères siamois, mais je pense qu'il ne faut pas avoir peur de voir chaque pas d'une réforme de l'Etat. Cela ne mènera pas au séparatisme. Ce n'est pas du tout le souhait des Flamands". Goed om weten.

F Van Laenen over HNB:
Vrijdag toonde trouwens ook de krant Het Nieuwsblad aan dat men daar op de redactie lichtjes verrast was door de gebeurtenissen van de dag ervoor. In allerijl had men immers iVox de opdracht voor een opiniepeiling gegeven, en wat bleek daaruit? Liefst 33 procent van de Vlaamse kiezers koos donderdagnamiddag voor separatisme als oplossing voor de huidige crisis. Volgens de krant een bewijs dat «het separatisme niet toeneemt», en de krant vergelijkt de score zelfs met de uitslag van n-va en Vlaams Belang als verantwoording. Dit is merkwaardig, want wordt nu niet al jarenlang beweerd dat het separatisme in Vlaanderen niet meer dan een marginale tien procent van de bevolking kan bekoren? Dat wil zeggen, volgens de «wetenschappelijke onderzoeken» dan toch. Meer zelfs, die «wetenschappelijke onderzoeken» bewijzen ook keer op keer dat uitgerekend de kiezers van Vlaams Belang het minst van separatisme moeten weten en het meest koningsgezind zijn. Straffer: Het Nieuwsblad beweert dat als het separatisme vandaag een derde van Vlaanderen aangetast heeft, dat geen toename uitmaakt. Wat kan je daar als lezers anders van denken dan dat de vum-kranten al jarenlang de boel grondig en bewust belazeren, maar deze week in een moment van chaos en verwarring even de mond voorbijgepraat hebben? De resultaten van de iVox-peiling en de berichtgeving erover roepen in ieder geval enkele zeer prangende vragen op.

Communautair dossier

De taalwetgeving gestemd op 18 juli 1963

(uittreksel uit De politieke partijen en de taalwetgeving. Een argumentatieanalyse van de Kamerdebatten (1873-1963) door Maarten Van Ginderachter

Hoe zagen de nieuwe bestuurs- en onderwijswet eruit?
Ten eerste werd de sociale en culturele homogeniteit van de taalgebieden erkend. In het Nederlandse, het Franse en het Duitse taalgebied waren alle mogelijke staats-, provincie- en gemeentebesturen eentalig (art. 2 tot 6), weliswaar met faciliteiten voor anderstaligen in de Brusselse rand, in het Malmédyse en in het Duitse taalgebied. Privé-bedrijven moesten de akten en bescheiden die ze volgens de wet moesten opstellen of die voor het personeel bestemd waren, in de streektaal redigeren (art. 34quater). Deze laatste bepaling was pasmunt voor de faciliteitenregeling want tot 1963 hadden de Fransgezinden er grondwettelijke bezwaren tegen.

Ten tweede werd Brussel-Hoofdstad een echt tweetalig gebied. De wet van 1932 had er enkel een externe tweetaligheid verplicht. De nieuwe wet stipuleerde dat ten minste de helft van de functies in de Brusselse gemeentebesturen gelijk verdeeld moest worden tussen de twee taalgroepen. Ieder die een ambt in de plaatselijke diensten ambieerde moest bij het toelatingsexamen zijn elementaire kennis van de tweede taal bewijzen. Alle hogere ambtenaren moesten er een voldoende kennis van hebben. Dossiers moesten afgehandeld worden in het Nederlands of het Frans al naargelang ze betrekking hadden op het Nederlandse, respectievelijk het Franse taalgebied. Als het om dossiers uit het arrondissement Brussel-Hoofdstad ging, moest de ambtenaar de taal van zijn toelatingsexamen gebruiken (art. 15 tot 19bis).

DM: VOKA: Er is meer dan ooit nood aan een grote staatshervorming, die de complexe structuur van het land vereenvoudigt en meer bevoegdheden overhevelt naar de regio's, en aan een beleid dat de ondernemingen ondersteunt. Dat zegt Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen, maandag in reactie op de val van de regering Leterme II. (…)De gevolgen van de besluiteloosheid zijn nefast voor België en het imago van ons land, met name voor de buitenlandse investeringen", hekelt Voka-voorzitter Luc De Bruyckere.

Binnenland

Vervolg ranking België ...:
België scoort bijzonder slecht in de rangschikking. Ons overheidsapparaat is bij de duurste van Europa, ze soupeert 44,3 procent van het bbp op. Bovendien krijgen we daar in levenskwaliteit bijzonder weinig voor terug: alleen Hongarije en Italië scoren nog slechter dan wij, maar zelfs de Grieken blijken hun centen efficiënter te besteden. "De situatie dreigt bovendien alleen maar erger te worden als de besparingswoede in de komende crisisjaren toeslaat", zegt Petercam-analist Stijn Decock. "Politici hebben nogal sterk de neiging om te kiezen voor de weg van de minste weerstand als ze de broekriem moeten aanhalen. In zo'n geval vinden ze het vaak makkelijker om infrastructuuruitgaven te schrappen dan om administraties te dwingen om meer te doen met minder geld." (Frank Demets)

Buitenland

Belgium … beyond expectations …

Mop van de week

Johny saw es proimen hanging
Oh ! As chicken eggs so groot
It seemed that Johny would go plucking
While his father 't him forboad.
He thinks: as I will be very clever
Then my father sees it not
On this tree so full of prumkes
He will not have it in the mot.
So Johny clautered in the prumetree
Stack his pockets full of fruit
But he mistrapped on a tackske
And fell down, flack on his snoot.
All the prumes were spice now
And the spice ran out of his brook
It dripped softly in his couses
Johny did not darf to look.
And again he was not lucky
Cause his father came there oan
And he gave him such a ramling
He could fourteen days not goan.
That is how end the silly story
Of little John, the proimenthief
Even, with een lot of goesting
he did it never more upnief

Tot ziens,
Pjotr

Geen opmerkingen: