07 mei 2010

Nieuwsbrief

Voor U Anders gelezen/geschreven

Griekenland sleurt gans Europa in een financiële crisis. Ondertussen wordt Duitsland voorgesteld als de egoïst (oef, voor één keer zijn de Vlamingen niet de slechten). Smartcapital schrijft hierover: ‘De Duitsers hebben $184 miljard tegoed van Ierland ... $238 miljard van Spanje ... $47 miljard van Portugal en $190 miljard van Italië. Indien één van deze landen in wanbetaling gaat, kan Angela Merkel meteen een kruis maken over de financiële sector in haar land. Samen 659 miljard euro. De redding van Griekenland is namelijk net zo goed een redding van de banksector. De zoveelste al. Hedge fund manager Hugh Hendry becijferde bijvoorbeeld dat Franse banken normaal 35 miljard euro moesten afboeken op het Grieks papier in portefeuille. Je kan je afvragen of deze banken konden overleven zonder redding van Griekenland’.
Herinnert u dat Geert Noels al een tijdje geleden op Canvas zei dat Griekenland de euro niet aankan. Een staat die geld uitgeeft dat er niet is en vervolgens sjoemelt om dat te verdoezelen … euh, aan wie of wat doet u dat denken?

VIVES (Vlaams instituut voor economie en samenleving)
Op basis van een econometrische analyse van regionale transfers tussen Europese regio’s wordt aangetoond dat interregionale herverdeling in Europa, en België in het bijzonder, een rem vormt op de groei van de minder welvarende regio’s. Voor België tonen de resultaten aan dat een hypothetische vermindering van de interregionale herverdeling met 1/3 zou leiden tot een extra groeibonus van 0.30 percent punten in Vlaanderen per jaar en 0.42 percent punten in Wallonië per jaar. Dit zou dus de convergentie tussen regio’s bevorderen. De studie in bijlage voor de e-abonnenten.

Herman Van Rompuy in het Franse katholieke blad Pèlerin : "Jusqu'au dernier moment, j'ai tout fait pour refuser cette nomination". (…)"c'est Nicolas Sarkozy qui a fini par (le) convaincre" en lui promettant: "Herman, tu seras un héros en Belgique et les gens seront fiers de toi!". Wie zou er nu niet graag een held zijn in België?

"Het is vandaag de vijfde crisis die we doormaken sinds de overwinning van Yves Leterme in 2007. Telkens het misliep, beloofden Didier Reynders en co dat ze wel degelijk een akkoord wilden. Telkens nadat die belofte werd geaccepteerd, toen door CD&V en Open VLD samen, werd ze niet gehouden. Van enige onderhandelingen kwam niets terecht. (...) Gisteren reageerden de Franstaligen verrast met hetzelfde refreintje. 'Natuurlijk willen we een akkoord, net nu zou het toch jammer zijn om ermee op te houden.' Van zoveel huichelarij wordt een mens nerveus." Luc Van der Kelen in Het Laatste Nieuws, 23 april 2010

Een tegendraadse, ANDERS geschreven, bijdrage over pedofiel VanGheluwe. De eerste paragraaf: Een goede raad vooraf. Lees niet verder als u vindt dat Roger Vangheluwe zonder verdoving moet gecastreerd worden om vervolgens de rest van zijn leven in een vergeetput vijf meter onder de grond door te brengen. Deze columnist is niet gelovig, heeft geen uur les gevolgd in een katholieke school en vindt het dus ook niet noodzakelijk het Vangheluwe-schandaal te gebruiken om een gemakkelijk en ongevaarlijk slachtoffer als de huidige katholieke Kerk verder de grond in te trappen. Ik was er evenmin als de lezers bij toen de bisschop zich vergreep aan die jongetjes, maar ik stel me wel enkele vragen. Anders, dus ook voor A.N. lezers interessant; in biojlage voor de e-abonnenten.

Communautair dossier

Laurette Onckelinx: "De Franstaligen in de rand steunen, gaat niet alleen over het verdedigen van hun democratische rechten, het gaat ook over het verhinderen van de vervlaamsing en verstikking van Brussel." Als blijk van bereidheid tot onderhandelen kan zo’n uitspraak tellen. Of zou het nodig zijn om haar te vragen waarom het nu zo slecht gaat met DIT Franstalig Brussel?

“Alexander De Croo (Knack 5 mei): “België is een diamese tweeling die je niet kunt scheiden”. Volgende de medische ervaringen weten wij eveneens dat siamese tweelingen niet lang leven als men ze niet scheidt. Zou iemand Alexander hierover willen informeren?

LLB Charles Michel: Je plaide pour une Belgique du 3e millénaire qui doit être dessinée dans les mois qui viennent. Nous sommes à un tournant historique : en 1830, ce sont des jeunes parlementaires, d’inspiration libérale, qui ont rédigé une des Constitutions les plus innovantes. Elle a permis de bâtir un pays qui a connu des succès économique, social, culturel, philosophique. En 1970, on a dessiné le fédéralisme à la sauce belge. Ce cycle est terminé. Ce fédéralisme est essoufflé. Il y a eu des excès en terme de revendications du côté flamand et des blocages francophones. Je suis fier d’appartenir à une génération qui devra participer, d’une manière ou d’une autre, à l’écriture, dans le respect et le dialogue des nouveaux principes fondamentaux d’une Belgique pour les quarante prochaines années. Il faut un électrochoc institutionnel. Il faut, de façon intelligente et respectueuse, définir ce que nous voulons mettre en commun. Il faut définir le socle fédéral : les matières d’autorité (la sécurité et la justice); la sécurité sociale (la solidarité entre les Belges); l’expression de la Belgique à l’étranger (la Défense, la Coopération au développement, la politique étrangère). Cela étant dit, on peut aller très loin, en termes de responsabilité plus forte des Régions et Communautés. Cela supposera que l’on mette fin à l’éclatement des institutions francophones. Quand cela sera tranché, on pourra ainsi évoluer vers un fédéralisme de solutions et non plus d’oppositions, de contradictions.
Je suis convaincu que la nouvelle génération, Alexander De Croo, Wouter Beke, Mathias De Clercq, Vincent Van Quickenborne savent bien que la Belgique est une valeur ajoutée. Mais pour cela, il faudra dessiner une nouvelle architecture institutionnelle.
Er zijn blijkbaar géén verantwoordelijke socialistische jongeren en met Beke hebben ze zowat de enige pastoor bij de CD&V gekozen. Maar er is wel Peter Van Rompuy. Of hij ooit zoals zijn pa zou zeggen dat we niet in een regering moeten stappen zonder een communautair akkoord ?

De kersverse CD&V-voorzitster Marianne Thyssen was in Plopsaland, De Panne (juni 2008) vrij duidelijk: 'Zonder staatshervorming komt er een herziening van de transfers'. De maandag daarna was blijkbaar al 'bewerkt'. Inderdaad, dat weten we door dS te lezen waar ACW voorzitter haar in dS voor blok zette: hij had haar gevraagd of ze meende wat ze zei in Plopsaland en zie prompt kwam de ontkenning. Het was maar om te spelen! Plopsaland natuurlijk.

Binnenland

Windstilte of stilte voor de storm? Gebiologeerd door de verkiezingen moeten Yves en de mensen een beetje wachten. Tijd voor Peter Vandermeersch om samen met G Fonteyne (LLB) de toekomst te bespreken op kanaal Z. Vandermeersch: dank zij Bert Bultinckx, verantwoordelijke voor de opiniebladzijden (overgekomen van De Morgen) komen woord en tegenwoord ruim aan bod in dS “à la limiet zelfs die van het VB”.
Peter Vandermeersch is een leugenaar. Het is maar dat ze te weinig journalisten hebben dat ze nu al verplicht zijn om nog meer beroep te doen om externen die wat graag schrijven “tegen betaling van 250 euro per stukje”. En dan zijn er nog de gratis bijdragen die niet passen en geweigerd worden, zelfs als ze goed geschreven zijn. Citaat uit mail van Bultinck: Wij waarderen uw stuk en we zullen het publiceren als we er de ruimte voor vinden. U suggereert dat er in dat debat geen verscheidene meningen aan bod komen. Dat klopt niet, zonder meer. Wie gelooft die mensen nog?

Buitenland

DT over Griekenland
Merkel maakt van het Duitse parlement de belangrijkste schakel in de goedkeuring van het Griekse steunplan. Het Duitse parlement beslist vrijdag, uren voor de Euro-top dus, over het steunplan. Merkel zet daarmee het traditionele evenwicht tussen de Europese instellingen tussen haakjes. Normaal beslissen de lidstaten op basis van het advies van de Europese
Commissie en de Europese Centrale Bank. In dit dossier dicteert Merkel wat er al dan niet gebeurt in Europa en bepaalt het Duitse parlement de Europese marsrichting.

Griekse econoom George Bitros ‘Ik denk niet dat de Griekse economie nu op de juiste manier
wordt hervormd. Kijk naar het ambtenarenapparaat. Er wordt in de lonen gesneden, maar dat is eigenlijk niet de oplossing. Rationeler zou geweest zijn het ambtenarenkorps af te slanken door aflopende contracten niet te vervangen. Nu behoud je min of meer hetzelfde aantal ambtenaren, maar die worden minder productief omdat ze een lager loon krijgen.’ Wat Bitros het meest tegen de borst stuit, is dat het Griekse politieke en sociale systeem onveranderd
blijven. En dat is volgens Bitros lang niet alleen de fout van Athene. ‘Ik ben al mijn vertrouwen in Europa kwijt’, zucht de econoom. ‘Ik heb al lang gewaarschuwd al dat er dringend werk moest worden gemaakt van de overheidsfinanciën en de arbeidsmarkt. Maar in dit Europa lijkt dat niet te lukken.’

Mop van de week

Een gast gaat naar zijn dokter (sexuoloog)... omdat hij niet meer 'komt'. 'Dokter, ik kom niet meer!' De dokter onderzoekt hem en schrijft hem pilletjes voor: 'Neem deze pillen.
Als u dan kan komen, kom dan niet meer terug, maar als u dan nog altijd niet kan komen, kom dan zeker terug.'
Enkele weken later staat die vent weer bij de dokter. Hij zegt tegen de secretaresse: 'Juffrouw, ik ben enkele weken geleden gekomen omdat ik niet meer kwam. De dokter heeft me toen pillen voorgeschreven en hij heeft me gevraagd niet meer te komen als ik kon komen, maar dat als ik niet kon komen, dat ik dan terug moest komen. Ik heb die pillen dus genomen, en ik ben gekomen, dus ben ik niet teruggekomen. Maar ondertussen kom ik niet meer, dus hier ben ik dan...'
De secretaresse gaat met de dokter praten: 'Dokter, er is hier een man aan wie u hebt gevraagd, om niet terug te komen als hij kwam en om te komen als hij niet kwam. Hij is gekomen, dus is hij niet terug gekomen, maar, vandaag komt hij niet meer, dus is hij gekomen.'
De dokter antwoordt haar: 'Perfect juffrouw, laat hem komen' De secretaresse: 'Dat is wat ik gedaan heb dokter, en hij is terug vertrokken'

Tot ziens,
Pjotr

Geen opmerkingen: