04 juni 2010

Nieuwsbrief

Voor U Anders gelezen/geschreven

Laat mij eens iets ANDERS schrijven: in mijn laatste column kon u lezen dat de normen om in dS te mogen publiceren afhankelijk zijn van de boodschap die men verspreidt. De redactie verdedigt zich meestal met het argument dat de opinies buiten haar verantwoordelijkheid vallen en vrije meningsuiting belangrijk is, woord én wederwoord. Peter Vandermeersch vindt terecht dat scheldpartijen niet kunnen, maar blijkbaar geldt dat niet voor Bert Bultinck die verantwoordelijk is voor de opiniebladzijden en waar denigrerende, anti-Vlaamse opinies geregeld welkom zijn. Voor goed geschreven én interessante stukjes – zijn eigen woorden – vindt hij geen plaats. Dat is immers het privilege van een elite die anders denkt dan de brede bevolking. Op de scheldtirade van Dimitri Verhulst reageerde Peter De Roover (dS 02/06) op een waardige manier maar maakt daarbij een fout: hij aanvaardt deze ondermaatse bijdrage onder het motto Du choc des idées jaillit la lumière. Precies dat argument gebruikt dS om de lezers eenzijdig te informeren. Om Vlaamse stemmen steeds opnieuw in het defensief te dringen. Want laten we wel wezen, een ‘reactie op’ zoals deze van Peter De Roover is veel beperkter dan columnisten die op het gepaste moment hun mening mogen kond doen. Over die ‘choc des idées’ schrijven Oosterbaan en Wansink in hun boek ‘De Krant moet kiezen’ dat deze techniek niet noodzakelijk meer informatie oplevert, eerder verwarrend werkt en enkel voor meer emoties zorgt, wat vooral goed is voor de verkoopcijfers. Dat dit gebeurt op de kap van de Vlaamsgezinden is voor de redactie van dS blijkbaar geen punt. Alleen wordt het zo stilaan problematisch gezien de toenemende populariteit van N-VA. Peter Vandermeersch voelt blijkkbaar de bui hangen en is klaar voor een bocht van 180°. In LLB van 29 mei schrijft hij Nous ne croyons plus en l'avenir de la Belgique. Beter laat dan nooit?

Over die onpartijdige journalisten doen steeds meer verhalen de ronde. Raf Liekens deed in P-magazine een boekje open over journalisten die zelf reeds een politiek mandaat uitoefenden (socialist Van de Looverbosch, tevens voorzitter van de Vlaamse vereniging van journalisten) of onderhandelden met politieke partijen voor een verkiesbaar plaatsje (Phara bij SP.A). De vaststelling dat progressief links – gesteund door de loge – oververtegenwoordigd is in de media (zowat de helft van de journalisten volgens een studie van UGent) maakt het voor de kijker en lezer moeilijker om zich een goed beeld te vormen. Dat de Vlaamse gemeenschap zoiets tolereert bij de VRT is teleurstellend.

Tenslotte nog een ANDER woordje over de beloofde besparingen van de Vlaamse partijen: allemaal willen ze besparingen door de gewesten. Zouden ze niet beter eerst eens de mening vragen van de Franstaligen? Als deze niet eens BHV willen splitsen hoe zouden ze dan willen knippen in hun schaarse middelen? Bijzonder vervelend voor CD&V die water en vuur (Peeters en Thyssen/Van Ackere) moet proberen te verzoenen en daar niet in slaagt. Misschien is dat wel het nieuwe bij deze verkiezingen: doen alsof je tegelijk een goede Belg en een goede Vlaming kunt zijn lukt niet meer nu het geld op is. In het werkelijke leven is het dan ‘ieder voor zich’.


Knack Rik Van Cauwelaert: De Belgische federale staat zal sterven zoals hij geleefd heeft: boven zijn stand.

Een reclameman herinnert in De Morgen aan de slogans van De Tegenpartij (van De Nederlandse komieken Van Kooten en De Bie): Samen voor ons eigen en Geen gezeik, iedereen rijk.

Communautair dossier

De Gravensteengroep heeft het over on–taal die de democratie vergiftigt. Voor de e-abonnenten, in bijlage het volledig artikel dat verscheen in Knack. Dat dS weigerde het te publiceren bewijst nog maar eens hun belgicistische of is het anti-Vlaamse ingesteldheid.

DT Open VLD profileert zich:
Open Vld stapt niet in een regering zonder een politiek akkoord over een grondige staatshervorming. Zonder kan geen oplossing gevonden worden voor de begrotings-, economische en sociale uitdagingen, aldus voorzitter Alexander De Croo. "Wij kiezen voor een confederaal model als eindstation en niet als tussenstation naar separatisme."

DH, Reynders : De Wever "peut demander ce qu'il veut, mais il ne parviendra pas à obtenir la fin de la protection des minorités", assure M. Reynders.

Over de bedreiging van het Nederlands : Geert Van Istendael in La Dernière Heure : Geert Van Istendael, ancien journaliste - il présenta le JT de la BRT - mais surtout un écrivain et un poète bruxellois flamand réputé et connu pour son approche résolument multiculturelle de la réalité bruxelloise, partage cette analyse: "Ce n’es,t pas sur les francophones que la Flandre doit concentrer ses objectifs. Certes, il est particulièrement désagréable dans la périphérie de voir certains francophones refuser obstinément de s’exprimer dans la langue de la région qui les accueille parfois depuis des décennies. Tout comme il faut déplorer que l’on ne puisse toujours pas se faire comprendre partout à Bruxelles. Parenthèse: lors du premier recensement de la Belgique moderne, Bruxelles était largement flamande. Woluwe-Saint-Lambert, ma commune, n’avait que 0,4 % de francophones ! Mais le péril vient, de fait, davantage de l’influence de l’anglais. Cela dit, la deuxième langue la plus parlée à Bruxelles est le berbère, signe que l’on ne doit plus se placer dans le rapport linguistique traditionnel: notre ville s’internationalise de plus en plus et ce brassage culturel ne peut que nous faire du bien !" Nu is Olivier Mangain burgemeester van St Lambrechts Woluwe.

Binnenland

Partijfinanciering waarover weinig gesproken wordt!
HNB: Uit cijfers die Reekmans op basis van verschillende parlementaire vragen verzamelde, blijkt dat de provinciale toelagen van alle partijen in totaal stegen van 1 miljoen euro in 2000 naar 4,3 miljoen in 2008. In Het Nieuwsblad geven de meeste partijen toe dat het geld niet alleen gebruikt wordt voor de ondersteuning van de provinciale fractie, maar ook om de partijkas te spijzen. "LDD, dat geen afgevaardigden heeft in de provincies en dus geen provinciegeld int, spreekt van "onrechtmatige verrijking".

Knack RVC Er is één wezenlijk punt waarop de politieke leugenaar verschilt van de andere leugenachtige soorten: hij mag niet kort van geheugen zijn. Het volledig artikel in bijlage voor de e-abonnenten.
Die socialisten zijn toch kort van geheugen: Caroline Gennez en trawanten beweren dat er de laatste 10 jaar bijzonder weinig gedaan is aan de pensioenen en als het aan hen ligt zullen binnenkort de pensioenen met 200 euro per maand stijgen. Laten we eens nagaan door wie het Ministerie van Pensioenen geleid werd gedurende de laatste 20 jaar.
1990-1992: Gilbert Mottard, socialist (PS).
1992-1994: Freddy Willockx, socialist (SP).
1994-1999: Marcel Colla, socialist (SP).
1999 : Jan Peeters, socialist (SP).
1999-2004: Frank Vandenbroucke, socialist (SP, nu SP.a).
2004-2007: Bruno Tobback, socialist (SP, nu SP.a).
2007-2008: Christian Dupont, socialist (PS).
2008-2009: Marie Arena, socialiste (PS).
2009-heden: Michel Daerden, socialist (PS).

Buitenland

Dat hebben we ook in eigen land voldoende en gezien de aanstormende verkiezingen hoop ik op een beetje begrip.

Mop van de week

Een man komt thuis van zijn werk, met een leugendetector onder de arm. Zijn zoon van 12 komt thuis van school, twee uur over tijd.
“Waar heb jij gezeten?” vraagt zijn vader. “Ik was in de bibliotheek om een huistaak voor te bereiden!” De robot richt zich naar de knaap, en geeft hem een ferme oorveeg...
De vader legt uit: “Zoon, deze robot is een leugendetector! Je doet er beter aan direct de waarheid te vertellen...”
“OK... Ik was bij een vriend en we hebben een film bekeken, 'De Tien Geboden'.” En paf ! De robot geeft hem opnieuw een oplawaai... “Aiai ! Wel ja! Eigenlijk was het een pornofilm...”
De vader: “Ik ben beschaamd in jou! Op jouw leeftijd beloog ik nooit mijn ouders!” En paf ! De robot geeft de vader een muilpeer...
De moeder zegt, met binnenpretjes: “Natuurlijk, het is jouw zoon!”
En paf ! Moeder krijgt een draai om de oren...

Tot ziens,
Pjotr

Geen opmerkingen: