29 juni 2010

Nieuwsbrief

Voor U Anders gelezen/geschreven

Peter Vandermeersch gaar naar NRC Handelsblad – een reactie die niet werd gepubliceerd:
Zouden enkel positieve reacties gepubliceerd worden? Dat PVDM de vermarkting van de krant stimuleerde staat buiten kijf. Dat hij van DS een kwalitatief betere krant maakte is helemaal niet bewezen. Werd bij voorbeeld het aantal journalisten verhoogd of werd eerder de marketingafdeling versterkt?
Bij NRC handelsblad zijn er bijna dubbel zoveel journalisten om het nieuws te brengen. Hoeveel zullen er overschieten na zijn passage?
Als het verkocht aantal dagbladen (opgelet met deze cijfers want ook hier is manipulatie schering en inslag) steeg omdat het leuker oogde, omdat men meer schreef wat de mensen graag horen, heeft men niet te doen met kwaliteit maar met marketing en daarin was hij ongetwijfeld sterk. Met dank aan onder meer Jan Callebaut
.

Kardinaal Danneels onder verdenking
dS Maar er is vooral Halsberghes opvolger, psychiater Peter Adriaenssens. Hij meldde gisteren dat de commissie, op een totaal van 475, een 50-tal dossiers in handen had waarin Danneels genoemd wordt. In die dossiers staan ‘getuigenissen van mensen die zeggen dat de kardinaal werd geïnformeerd.' (…) Dat Danneels al die jaren van niets wist, gelooft haast niemand nog.

Adriaenssens had eerder al laten verstaan dat hij ging laten uitpluizen ‘wat er met die informatie was gedaan' en zich zou uitspreken over ‘verantwoordelijkheid'. Ondertussen is het 'over and out'. Toeval?

Onderstaande bijdrage uit De Tijd is symptomatisch voor de nefaste wisselwerking tussen de grote industriële spelers en de overheid.
DT (25/06): Gery De Cloedt, telg van de familieDeCloedt stort zich opnieuw met volle overgave op de baggersector. Via zijn Group De Cloedt, die vooral actief is in zandwinning, gaat Gerry De Cloedt de strijd aan met de twee grote spelers Jan De Nul en DEME. Die sleepten decennia lang steevast bijna alle overheidsopdrachten voor baggerwerken aan de Belgische kust, de havendokken en de Scheldeverdieping in de wacht - critici hebben het smalend over de subsidiëring van de Belgische baggersector - maar als het van De Cloedt afhangt komt daar verandering in. De opspuiting van het strand van Oostende in 2007 betekende voor De Cloedt een symbolische terugkeer naar zijn baggerroots.
Maar de ambities van Gery De Cloedt reiken verder. ‘Als er ooit een openbare aanbesteding komt voor de onderhoudsbaggerwerken van het Deurganckdok in Antwerpen, dan ben ik tien keer goedkoper. Dat zou positief zijn voor de begroting én de belastingbetaler.’ Nu kosten de (levenslange) onderhoudsbaggerwerken van het dok, die net als de Scheldeverdieping worden uitgevoerd door een joint venture DEME-Jan De Nul, 25 miljoen euro per jaar. ‘In Oostende zorgde onze concurrentie voor een halvering van de prijs. In2004 spoot DEME het strand op, zonder aanbesteding, voor 15 euro perm3 zand. In 2007 deden wij het met aanbesteding voor 12 euro en dit jaar is het opnieuw DEME, maar voor 8 euro.
Hoe zouden ze het doen? Moet er nog zand zijn?

Communautair dossier

Hommeles bij CD&V weegt op onderhandelingen.
DT (25/06) Blijkbaar was de druppel die de emmer had doen overlopen dat ontslagnemend premier Yves Leterme zich aan het voorbereiden was op parallelle regeringsonderhandelingen, terwijl was overeengekomen dat Thyssen die zou trekken. Toen Vlaams minister-president Kris Peeters daar lucht van had gekregen, na zijn onderhoud bij informateur Bart De Wever, gingen de poppen naar verluidt aan het dansen. En toen zou het genoeg zijn geweest voor Thyssen, die al heel wat energie had moeten steken in het ontmijnen van het sluimerende conflict tussenLeterme en Peeters.
Door het ontslag van Thyssen barstte de etterbuil bij CD&V ook helemaal open. Alle frustraties en al het ongenoegen die de voorbije weken, maanden en jaren in CD&V waren opgekropt, gulpte er met bakken uit. Er werd ongenadig afgerekend met Yves Leterme, en meteen ook met de christelijke arbeidersbeweging ACW. Zie ook Anders gelezen op http://anders-nieuws-extra.blogspot.com/

Binnenland

DT (23/06) Ontslagnemend staatssecretaris Etienne Schouppe (CD&V) is een zeer actievebelegger - hij verricht elk jaar meer dan 500 beurstransacties – en dat brengt hem nu in een lastig parket. Een jaar geleden raakte al bekend dat een gerechtelijk onderzoek was geopend tegen Schouppe voor mogelijk misbruik van voorkennis bij het verhandelen van KBC Ancora aandelen. Maar volgens onze informatie heeft het gerecht ook aanwijzingen dat Schouppe in verdachte periodes Dexia-aandelen van de hand deed. Schouppe was als staatssecretaris nooit in de eerste lijn betrokken bij de behandeling van het dossier-Dexia tijdens de financiële crisis. (…) Toch zou Schouppe als lid van de regering op cruciale momenten ook bevoorrechte informatie hebben gekregen over de situatie bij Dexia. En net in die verdachte periodes zou de staatssecretaris Dexia-aandelen uit zijn persoonlijke beleggingsportefeuille hebben verkocht. Het gerechtelijke onderzoek naar de beurshandel van Schouppe is intussen afgerond.
Schouppe heeft de aantijgingen altijd met klem ontkend. Hij heeft ook plichtsbewustzijn Fortis-aandelen in portefeuille gehouden wegens van zijn rol in de reddingsoperatie voor Fortis. De timing van de onderzoeksrechter om zijn dossier nu af te ronden is niet geheel toevallig. Op dit moment geniet Schouppe nog geen ‘parlementaire onschendbaarheid’ die een eventuele vervolging zou bemoeilijken. Schouppe raakte op 13 juni niet verkozen als lijstduwer van de CD&V-Senaatslijst. Hij kan nog enkel in de Senaat belanden via het systeem van coöptatie. Schouppe, vroeger topman van de NMBS, geeft liever geen commentaar over het strafdossier. (…) Het gerechtelijk onderzoek begon een jaar geleden na meldingen van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA). Die had informatie gekregen van de dienst compliance van de KBC Groep over een verdacht beursorder dat Schouppe in mei vorig jaar plaatste bij zijn lokaal KBC-kantoor in Liedekerke. Hij zou toen al zijn KBC Ancora-aandelen hebben verkocht, kort voor de derde reddingsoperatie voor KBC officieel bekend raakte. Zie anders gelezen voor een beetje commentaar in een ruimer kader.

Waals weekblad meldt
72% Waalse boetes niet betaald (uit HLN) Steeds minder Belgen betalen hun boetes en daardoor liep de overheid vorig jaar 82 miljoen euro's mis. Van de Waalse boetes zijn er in 2009 72% straffeloos niet betaald (Vlaamse: 44%). Het gaat niet alleen om boetes na verkeersovertredingen, maar ook om boetes voor bijvoorbeeld criminele feiten. De meeste wanbetalers worden niet bestraft, omdat de diensten van Justitie en Financiën niet goed georganiseerd zijn. Maar in Vlaanderen dan toch beter dan in Wallonië.

Juist nu België een half jaar voorzitter wordt van de Europese Unie, blijkt dat het land allerlei Europese regels aan de laars lapt. Het Europese Hof van Justitie eiste deze week een boete van 15 miljoen euro omdat de waterzuivering nog steeds onvoldoende is, vooral in Wallonië. Het land moet ook voor het Hof verschijnen omdat het fout loopt met het recyclen van oude auto's. In een derde zaak klaagt het Hof de verkeerde Belgische asielprocedure aan. België kreeg drie laatste waarschuwingen: omdat het fijn stof niet genoeg is teruggedrongen, omdat het risico op overstromingen onvoldoende in kaart gebracht is, en omdat het vrij verkeer van diensten nog steeds niet is geregeld. Zo mogen overal in de EU uitzendbureaus voor de overheid werken, behalve in België. Volgens een VN-rapport pakt België de drugshandel onvoldoende aan, Antwerpen is de drukste Europese toegangspoort voor drugs uit Afghanistan. Bron: De Tijd/Het Laatste Nieuws

Buitenland

Paul Reutlinger is dood. De Zwitser, die verweten wordt aan de basis te liggen van de ondergang van Sabena, overleed woensdag op 67-jarige leeftijd in Frauenfeld. Reutlingers commerciële kwaliteiten waren aanzienlijk beter dan zijn financiële inzichten. De charmante bon vivant werd in ons land bekend als gedelegeerd bestuurder van Sabena, nadat hij zijn hele professionele leven bij de commerciële afdeling van Swissair had gewerkt. De voormalige kolonel van het Zwitsers leger had tot ver buiten Europa de naam ‘de beste handelsreiziger vanZwitserland’ te zijn. In eigen land was Reutlinger door zijn huwelijk met een tv-presentatrice niet weg te slaan uit de roddelbladen. Over zijn voormalige militaire activiteiten toch wel even herinneren dat hij geen beroepsmilitair was maar net zoals alle Zwitsers tijdelijke functies bekleedde in het leger. Een soort medewerker in los verband met beperkte verplichtingen en royale vergoedingen.

Mop van de week

Par un beau dimanche après-midi, deux religieuses se promènent, lorsque l'une d'elle aperçoit deux jeunes filles qui selon toutes les apparences pratiquent le plus vieux métier du monde.
Or, nos deux religieuses sont choquées de constater que l'une des demoiselles porte un chandail avec le nom de « JESUS » écrit bien en vue au niveau de la poitrine.
Les religieuses sont scandalisées et elles ne peuvent s'empêcher d'aller parler à la jeune fille.
- Vous n'avez pas honte de blasphémer le nom de Jésus comme ça... C'est scandaleux de provoquer les faiblesses des hommes en utilisant le nom du fils de Dieu. C'est tellement honteux que rien qu'à vous regarder, je devrais aller me laver les yeux à l'eau bénite pour avoir le salut de mon âme !
Une fois les religieuses parties, l'une des deux filles dit à l'autre : Je te l'avais bien dit que « Je suce », ça s'écrivait pas comme ça !

Tot ziens,
Pjotr

Geen opmerkingen: