02 mei 2009

Nieuwsbrief

Voor U Anders gelezen/geschreven

DM: De Amerikaanse zender ABC heeft een video getoond waarop te zien is hoe een sjeik van de Verenigde Arabische Emiraten een boer bijna doodfoltert. De sjeik is een broer van de kroonprins. Op de beelden is te zien hoe hij zijn slachtoffer met een zweep en een plank met nagels toetakelt en meermaals met een Mercedesjeep over hem rijdt. Daarbij is het geluid van brekende botten te horen. De boer, die een handelsdispuut had met de sjeik, lag nadien maandenlang in het ziekenhuis. Minister van Buitenlandse Zaken De Gucht zegt geschokt te zijn door de beelden. "Zo'n misdaad moet vervolgd worden."

DM: FORTIS Je koopt zowat 200 miljoen aandelen voor de prijs van een halve euro. Je stemt in op de aandeelhoudersvergadering. Je verkoopt een weekje na de stemming voor zowat 2 euro. Dat is, even rekenen, 300 miljoen euro winst voor de financiële haaien van deze wereld. En dan naar de volgende cocktailparty … en zeggen dat ik alleen die eerste 200 miljoen niet had.

DM De goederenafdeling van de NMBS, B-Cargo, Het verlies bedroeg 120 miljoen euro en er werken minstens 700 mensen te veel. Door de crisis zijn de vrachtvolumes dermate teruggevallen dat B-Cargo de "grootste kaartclub van België is geworden", bevestigt een vakbondstopman. En als de vakbond het zegt !!!!!

DM P Goossens: Als er een prijs voor de domste verkiezingsslogan zou bestaan, heeft N-VA ongetwijfeld uitzicht op een schitterende score. Ondanks de scherpe concurrentie mag ze zelfs de oppergaai claimen, want 'afrit Vlaanderen, uitrit crisis' is als ridicule verkiezingskreet nauwelijks te overtreffen. Het is moeilijk voor te stellen dat de militanten van de minipartij met die vier woorden naar de fabriekspoorten zouden trekken. Leg het maar eens uit aan de werknemers van Philips, Bosch, Opel Antwerpen en al die andere, internationale bedrijven waar het afdankingen regent, dat het separatisme een punt achter de economische ellende zal zetten en dat onafhankelijk Vlaanderen de klus wel kan klaren. … De geobsedeerden van de Vlaamse zaak, de vendelzwaaiers en de blauwvoeters zullen hem in deze ongetwijfeld volgen. Desgevallend tot in de afgrond. … Bij deze kreeg de vraag hoe blind een separatist wel kan zijn een definitief antwoord. Stekeblind.
Overigens heeft het Vlaams-nationalisme zich nooit met gedegen economische of originele sociale inzichten laten opmerken. Ze hebben andere specialisaties: het fatsoen, B-H-V, taalgrenzen, Vlaamse identiteit. … De banken moeten dus onder curatele, het absolutisme van het marktmechanisme moet worden teruggedraaid, maar evengoed moet het idee van een Vlaamse stand alone definitief in het museum van de politieke waanbeelden worden bijgezet.
Wie is Paul Goossens? Nadat hij een priesteropleiding aan het seminarie staakte, studeerde Paul Goossens economie aan de KUL. Hij was actief in de acties rond de taalkundige splitsing van de universiteit. In 1973 werd hij redacteur economie bij DS. Velen beschouwden hem toen als "gerecupereerd" door het establishment, waartegen hij eerder zo fel had geageerd.Van 1978 tot 1991 was hij hoofdredacteur van DM. Dat Paul Goosens de slogan van N-VA zo interpreteert getuigt van intellectuele oneerlijkheid maar dat is in de politieke arena – voor politici én politieke commentatoren - toch geen gebrek.

DS (WE krant 25 /04 volledige rechtse opinie blz): Luc Huyse: Op affiches van de N-VA zegt verkeersdeskundige Bart De Wever: 'afrit Vlaanderen' staat gelijk aan 'exit crisis'. Of, in een onafhankelijk Vlaanderen zullen alle economische problemen verdampen, ook deze die een mondiale oorsprong hebben - en dat zijn ze zowat allemaal. De burger die daarom De Wevers afrit (richting pechstrook?) neemt, wordt op een flagrante manier bedrogen. De verantwoordelijke van N-VA (P De Zaeger) krijgt in de volgende krant wel een lezersbrief gepubliceerd waarin hij toch nog mag zeggen dat het met méér Vlaanderen makkelijker zal zijn om de crisis te bestrijden.
Wat wil ik hiermee aangeven? Dat De Standaard goed wetende dat het om een persoonlijke interpretatie (van Huyse) gaat, hierbij geen enkele kritische noot plaatst of een korte reactie van de verantwoordelijke voor deze slogan toevoegt. Men doet dus mee aan intellectuele oneerlijkheid.

Een lezer die les kreeg van Huyse (ervaringsdeskundige) schreef: .... ik heb daar een jaar les van gekregen en het enige dat hem interesseert is boekskes schrijven die dan door zijn duizenden studenten moeten gekocht en gelezen worden want ze vormen een deel van het examen.

Communautair dossier

CDH in de kijker (LLB 25/04):
"On a un bilan exemplaire", s’est autofélicité Benoît Lutgen. "On a réalisé beaucoup plus que ce à quoi on aurait pu s’attendre", a embrayé son compère wallon André Antoine. "Les indicateurs vont dans le bon sens", a jubilé le Bruxellois Benoît Cerexhe. "Le bien-être des familles passe par le CDH", s’est enflammé le fédéral Melchior Wathelet. Allez, n’en jetez plus, "je suis fière de vous !, vous êtes honnêtes, travailleurs, vous offrez de magnifiques images du CDH à l’action", a exulté la directrice de production Joëlle Milquet. Voilà pour l’autocongratulation.
"cinq révolutions" (in vertaling)
1. Onderwijs en opvoeding : alles zetten op onderwijs en opvoeding. Onder andere een massale steun aan de families en de ouders ; een programma voor een collectief excelleren van de scholen ; een ambitieus plan om het hoger onderqwijs te ‘doperen’ sponsoren.
2. Tewerkstelling en opleving door een tweede Marshall plan en een tweede contract economie – tewerkstelling – milieu. Investeren in de economische activiteit en jobcreatie.
3. Nieuwe solidariteit. Meer belang hechten aan de niet commerciële activiteit ‘een vijver van nieuwe tewerkstelling’. Iedereen een woning garanderen. Een overeenkomst om de levenskwaliteit van de senioren te behouden en ten slotte integratie van de gehandicapten en het terugdringen van de armoede.
4. Milieu en mobiliteit. Terugdringen van CO uitstoot; betere isolatie van oudere woningen en hernieuwbare energie stimuleren. Tenslotte wenst CDH het gratis maken van het openbaar verkeer in Wallonië en Brussel.
5. Bestyuur. F Delpérée vraagt om een eenheid in commando : EEN ministerpresident voor alle Franstaligen, beurtelings een Waal of Brusselaar. Een gemeenschappelijke ‘regering (gouvernement) en Parlement. Une déclaration de politique générale sera faite annuellement pour les francophones.
Anders gezien rest er maar één vraag : Wie zal dat betalen, wie heeft zoveel geld …
Om wel bezorgd over te zijn: waarom maken de Vlamingen niet dezelfde intellectuele oefening?


Binnenland

DS Luc Huyse: Deze krant heeft al langer van de strijd tegen het kiezersbedrog een punt van eer gemaakt. Want de democratie is geen speeltje, liet de hoofdredacteur enige tijd geleden weten. … Tussen 1919 en 1999 is bij de verkiezingen voor de Kamer aan 5.019 mannen en vrouwen een mandaat gegeven. Slechts 30 daarvan (of 0,6 procent) waren erin geslaagd dankzij hun voorkeurstemmen de volgorde te doorbreken. (Ik pluk deze en volgende cijfers uit een boeiend artikel van Bram Wauters en Karolien Weekers dat in het jaarboek 2007 van Res Publica is verschenen.) Sinds 2003 is nog slechts 50 procent van de lijststemmen overdraagbaar. Het effect daarvan is spectaculair. Bij de federale verkiezingen van 2007 zijn 150 Kamerleden verkozen. Zeventien, van wie vijftien lijstduwers, hebben de rangorde doorbroken. Dat is iets meer dan 11 procent. Enkele namen? Kris Peeters, Patrick Janssens, Herman De Croo, Charles Piqué ... Lokvogels dus. Van die zeventien succesvolle hinkstapspringers hebben er tien hun mandaat niet opgenomen. Zij zijn meteen vervangen door de eerste opvolger. Zo ontstaat het kiezersbedrog dat deze krant niet lust.

DM K Van de Perre: Doe ook eens iets nuttigs word bijzitter
Mensen met burgerzin worden vriendelijk verzocht zich aan te melden op de website van hun stad of gemeente. … Er zijn op 7 juni maar liefst 96.000 mensen nodig om de verkiezingsdag vlotjes te doen verlopen. Tussenstand van het aantal spontane kandidaten: 700. Nog 95.300.

LLB Min BZ: Benoemingen op bestelling
DM schrijft het als volgt (overgenomen uit LLB): Een hoge ambtenaar van de federale overheidsdienst (FOD) Binnenlandse Zaken heeft haar benoemingsbesluit tot een hogere graad zelf opgesteld en verbeterd. … Volgens LLB hebben werknemers van de FOD Binnenlandse Zaken een systeem op poten gezet van herlezing en verbetering van benoemingsbesluiten. Nog volgens de Franstalige krant, die e-mails citeert, gaf het directiecomité zijn goedkeuring voor het systeem. … minister Guido De Padt (Open VLD) antwoordde op zijn beurt dat er een audit komt om de waarachtigheid van de geruchten na te trekken.
Wat DM verzweeg en ook in LLB stond: De audit zal uitgevoerd worden door … personeel van de aangeklaagde dienst : « le libéral flamand Guido De Padt, s’est borné à indiquer qu’un audit de la situation avait été commandité "au sujet des rumeurs, afin d’établir la véracité des faits". Originalité : cet audit sur la hiérarchie du SPF Intérieur est mené par des membres du SPF Intérieur »
Anders gelezen? DM slippendrager van Open VLD en Y Desmet het aaipoesje van Guy.

Buitenland

Buitenland dat ook Binnenland is: 'Europa' wil nieuwe, massale immigratie
Vorige week werd in het Europees Parlement het zogenaamde verslag-Busutill goedgekeurd.
In dat verslag wordt gepleit voor een nieuwe, massale immigratiegolf van liefst zestig miljoen vreemdelingen tegen het jaar 2050. Nieuw is bovendien dat gesteld wordt dat de immigratie niet beperkt mag blijven tot (hoog) opgeleide werknemers, maar ook mogelijk moet zijn voor de "overige arbeidscategorieën". Het Europees Parlement herinnert er tenslotte ook aan dat "het integratieproces in twee richtingen moet verlopen en dat zulks aanpassingen vereist van zowel de immigranten als de bevolking van het gastland." Als het van de meerderheid in het Europees Parlement afhangt, hebben de Europeanen zich dus voortaan aan te passen aan de immigranten. Het verslag-Busutill werd op een drafje gestemd, met 485 stemmen voor en slechts 110 stemmen tegen. Onder de pro-stemmers alle Vlaamse partijen behalve Vlaams Belang. Wanneer men dit bericht leest zonder na te denken dan is het duidelijk een negatief bericht. Maar wat als die vreemdelingen misschien net nodig zijn om ons socio-economisch systeem in stand te houden? Ook de keerzijde van de medaille is belangrijk: massale immigratie van hoogopgeleiden (toch de belangrijkste doelgroep) betekent voor de landen van herkomst een “braindrain” die zeer nefast is. Kortom dergelijke berichtjes zonder een dieper inzicht in de problematiek zijn tendentieus en weinig ernstig.

Mop van de week

Brief van een Gentse moeder aan haren zeune soldaat
Beste zeune,
Ik schrijf u dezen brief om u te loate wete dat kik u schrijve.
Oas ge dezen brief ontvangt hedd’ hem gekrege. Mocht hem nie gekregen hen verwittig mij toens zuuda ’k hem were kan versture.
Ik schrijve nogal troage omda ’k wete dadde nie rap keunt leze.
Overloast hee u pa ieveranst geleze dan de miest ongelukke op nog giene kilometer van uw huis gebeuren en doarveure zijme wa vuder goan weune. ‘t Zuust adres weete ‘k nog nie want de veurig huurders hèn den huisnummero meegepakt.
‘k Hè vandeweke een nieuwe veste veur u gekocht en ‘k zal z’u opsture, moar nonkel Zif hee gezeid dan de knope te zwoar zijn en da’t dus mier goa koste veur hem op te sture, daarom hè kik de knope der afgesneeje en ze in uw zakke gestoke.
Van nonkel Isidoor die verleden jaar gestorven es hure w’ uuk niets ne mier...
‘t Goe nieuws es dat uw pa op zijn werk promose gemoakt hee. Hij hee nu 500 man onder hem aangezien dat hij ‘t gès afrijdt op ‘t kirkhof hier in de gebuurte.
Uw zuster Zulia, ge weet wel, die mee heure man getrèwd es, es bevallen. Me weten eigelijk nog nie of da’t ne jongen of een meiske es, en dus wete w’ uuk nie of dadde nu tante of nonkel geworde zijt...
Oas ‘t een meisken es zoe uw zuster heur noar mij noemen moar ‘k vinde ‘t toch oardig veur tegen mijn kleinkind mama te zegge.
Passeerde weke hee uw broere Zuul zijn autodeure toegeslege binst dan zijn sleutels nog op het contact zate, en dus est hij mee den bus noar huis moete rijje veur zijn rezirvesleutels te goan hoale veur ons uit den auto te keunen loate.
Oas ge Magrietse zoet zien, doe heur toens de complemente. Oas ge ze nie ziet moede niets nie zegge.
Nu goa ‘k sluite mee veel complemente.
Uw Maatse
P.S. ‘k Zoe u nog wat geld opgestuurd hèn moar ‘k hoa den envelop al toegeplakt.

Tot ziens,
Pjotr

Geen opmerkingen: