09 mei 2009

Nieuwsbrief

Voor U Anders gelezen/geschreven

Een lezer luisterde naar Verhofstadt …
“Het was volle bak met ruim 300 bezoekers. De man is een 'begenadigd' spreker die tovert met cijfers etc. Kennelijk kennis die hij als minister van begroting heeft vergaard. Verder vind ik hem zelfs enigszins demagogisch.
Heb zijn boek gekocht. Met 6 pagina's bibliografie en 12 pagina's woorden en begrippenlijst aan het eind vermoed ik dat het veel knip en plakwerk is geweest. Inhoudelijk schiet ik er gaten in als een 'emmentaler'.
De vraag (die ik niet gesteld heb) was van zeer persoonlijke aard namelijk: gaat u ook investeren in euro obligaties of blijft u bij onroerend goed investeringen in Italie. Verder blijft het knap dat je op 57 jarige leeftijd nog een baantje voor 5 jaar tegen een wedde van ca. 350.000 euro kunt organiseren. Maar je zag het deze week al eerder dat de Open VLD een clubje is van zakkenvullers”. (naam bekend bij AN)

De stemtest: een nieuw hoogtepunt in de verkleutering van Vlaanderen. Met heel veel dank aan de VRT en de kranten die deze trest promoten. Voor mail abonnees, zie in bijlage mijn commentaar.

e-knack: De Europese Commissie verwacht dat het Belgisch begrotingstekort in 2009 afstevent op 4,5 procent van het bruto binnenlands product (BBP). Dat blijkt uit nieuwe economische prognoses. In 2010 zou de staatsschuld de kaap van 100 procent van het BBP ronden.

DM CD&V congres in Gent: Op de eerste rij denkt iemand: "Aha, le nouveau CVP est arrivé." Het is het zinnetje dat Yves Leterme de nieuwe premier en twee ex-premiers, Dehaene en Wilfried Martens, toefluisterde toen hij ze samen zag staan op een receptie, kort na de installatie van Van Rompuy I. DM lust tjeven levend, maar toch ...

e-knack: Pironet: Hanen zonder kop
De Gucht 'De verkoop (Fortis) bewijst ook dat de Belgische regering geen industriële strategie heeft, want wie een industriële strategie heeft, doet zoiets niet.' Nu is het niet de eerste keer dat duidelijk wordt dat de Belgische regering geen industriële strategie heeft, wel de eerste maal dat een prominent minister dat publiek verklaart. Zonder voor zichzelf conclusies te trekken trouwens, want De Gucht speelt al sinds juli 2004 een vooraanstaande rol in federale regeringen. … Zo kreeg het Franse Suez in 2005 de volledige controle over elektriciteitsproducent Electrabel, waarmee Frankrijk het energiemonopolie kreeg in België. Van het (aan Verhofstadt) beloofde gouden aandeel, een vetorecht waarmee de nationale strategische energiebelangen konden worden verdedigd, kwam niets in huis. We werden op energievlak een wingewest van Parijs: de Belgische verbruikers betalen hoge facturen, de winsten vloeien bijna volledig naar Frankrijk. Wie denkt dat het met Fortis Bank anders zal lopen, is naïef. Dus zero industriële strategie. In de uitdrukking gaat het altijd over kippen zonder kop, maar in de buurt van de Brusselse Wetstraat wordt al jaren de mannelijke variant gespot. Om maar te zeggen dat de Fortis saga nog maanden lang over de tong zal gaan als een zéér dubieuze zaak waarin de politiek zich blijkbaar verslikte.

Dossier verkiezingsdrift ! NIEUW !

De verkiezingscampagne is gestart.

Mijn openingscitaat haalde ik bij een lezer (olixl – Ixelles; 05/05) op e-LLB:

Comme le dit l'adage : "On ne ment jamais autant qu'avant les élections, pendant la guerre et après la chasse".

e-knack : Een verspreking? De Keien van de wetstraat: het vreemde koppel Gerolf Annemans (VB) en Frank Vandenbroucke (SP.A).
Het gesprek was best interessant en leerrijk, en ging over de vraag welke partij nu nog de kleine man verdedigt. Het venijn zat helemaal in de staart. Als laatste vraag polste De Vadder naar de verwachtingen voor 7 juni. 'Hoeveel procent zal uw partij behalen?' Vandenbroucke weigerde te pronostikeren. Gerolf Annemans was ook niet happig om de verkiezingsuitslag voor zijn partij te voorspellen. Daarna volgde letterlijk de volgende dialoog.
Annemans: Ik doe daar niet aan mee. Zeker niet. De kiezer zal dat bepalen en hij heeft nog vijf weken om van gedachte te veranderen als hij geen Vlaams Belang stemt.
De Vadder: Laat deze uitzending daarbij geholpen hebben. Meneer Annemans, meneer Vandenbroucke, hartelijk dank.
Pardon? Letterlijk zegt De Vadder dus dat hij hoopt dat 'deze uitzending de kiezer die nog niet voor Vlaams Belang stemt heeft geholpen om van gedachte te veranderen'. Een slip of the tongue? Ongetwijfeld. Karl van den Broeck

LLB lezer: alain roland - Waterloo
Fonds européens et transferts flamands fournissent aujourd’hui la marge budgétaire dont la Wallonie a besoin pour soutenir son train de vie caractérisé par la surpondération du secteur public. Malgré cette manne extérieure, la Wallonie s'endette en outre un peu plus chaque année. Que fera la Wallonie quand fonds européens et transferts flamands cesseront?

Mensen met een geheugen zijn een ramp voor politici in verkiezingstijd :
2009: Met haar steun aan het VLD-voorstel om kwaliteitstesten voor partydrugs in te voeren, heeft minister Onckelinx zowat de halve senaat tegen zich in het harnas gejaagd. De CD&V vindt bij monde van Dirk Claes en Hugo Vandenberghe het voorstel 'onaanvaardbaar' …
Reeds in 2002 stelde toenmalig Brussels minister Didier Gosuin (MR!) voor, om de Brusselse discotheken uit te rusten met pillentesters … De CD&V, die toen ook reeds samen met MR-FDF in de Brusselse Hoofdstedelijke Regering zat, heeft toen op geen enkel ogenblik ook maar enige blijk van afkeuren laten horen. … Het lijkt er dan ook eerder op dat zowel MR als CD&V met de verkiezingen in het vooruitzicht sneller van opinie veranderen dan dat Dirk Vijnck van partij verandert.

Wereldberoemd in Vlaanderen: Dirk Vijnck
Betaalde zijn lijsttrekkersplaats bij LDD uit eigen zak: 5.000 euro. Wordt via apparentering parlementslid en zijn inzet rendeert: een parlementaire wedde is niet mis voor een arbeider met enkel wat boerenverstand. Loopt over naar Open VLD waarbij Somers hem de garantie geeft tot 2015 (!) op een inkomen van het niveau van een verkozene. Keert na enkele weken terug naar de LDD. Dan begint het giswerk: voor hoeveel? Omdat hij medelijden had met zijn 9 LDD collega’s die op straat stonden door zijn opverlopen? Was het opgezet spel om Somers in zijn blootje te zetten? Wie de kranten volgt … weet het ook niet maar er zit kleur in!
JMDD belooft publiekelijk op Canvas 1 miljoen euro als iemand kan bewijzen dat hij mensen betaald heeft.
Mark Eyskens gevraagd naar de situatie vroeger: dat gebeurde niet, toch niet zo openlijk …

Een lezer van DM schreef het volgende over het moddergevecht tussen Open VLD en LDD: "Het is onjuist dat DE partijen een moddergevecht voeren. De waarheid is dat één partij (VLD) enkele jaren terug een BV, een judo-coach, heef binnengehaald, die man beloften heeft gedaan, die beloften niet heeft gehouden, en dat dit onvoorziene politieke gevolgen blijkt te hebben: een scheuring, een succesvolle nieuwe partij, en het aan het licht komen van prak-tijken die vermoedelijk ook in andere partijen niet helemaal ongebruikelijk zijn"! Zo simpel !

Brusselse Multiculturele Vlamingen zijn zo lief mijnheer!
Staatssecretaris Bernard Clerfayt (gematigde FDF’er) weigert de gegarandeerde Vlaamse vertegenwoordiging in Brussel. … Bovendien ging hij voor het gemak voorbij dat aan het feit dat die gegarandeerde Vlaamse vertegenwoordiging in Brussel de compensatie is voor de pariteit in de Belgische regering - momenteel zetelen in de federale regering zelfs meer Franstalige excellenties dan Vlamingen!
Minister Antoine Cerexhe (cdH) pleit concreet om de verdeling van de Brusselse geldmiddelen te veranderen. Momenteel gaat voor elke 80 euro die vanuit de Brusselse gewestkas naar de Franstaligen vloeit, 20 euro naar de Vlamingen. Cerexhe wil die 80/20-verdeelsleutel herzien naar 87/13, Bovendien lijkt Cerexhe te vergeten dat het geld voor 'zijn' gewest voor een groot deel door de Vlaamse belastingbetaler wordt opgehoest. Herlees eens de VIVES studie over de financiering van Brussel.
Tot slot nog dit: gedurende al die jaren dat zij van de Brusselse gewestregering deel uitmaakten, slaagden de Vlaamse meerderheidspartijen (VLD, SP.A en CD&V) er niet in om de correcte en eenvoudige toepassing van de meest elementaire taalwetgeving af te dwingen. Ze hadden heel die tijd nochtans niet alleen de wet aan hun kant, maar zaten bovendien in een positie die hen onmisbaar maakte in de Brusselse regering. Maar zoals we dat al zagen op federaal niveau, zijn ook hier postjes belangrijker dan principes. Verkeerd begrepen zeker?

Binnenland

LLB: zo gaat men om met topambtenaren die niet in de pas lopen:
Karel De Gucht a voulu expédier le commissaire général à Europol. Une manière de liquider le différend qui oppose Fernand Koekelberg à Guido De Padt. Le policier a refusé ce "placard doré". Son avocat va au Conseil d’Etat ce lundi.

Een familie uit het Gentse (naam bekend bij A.N.), deed zaterdagnamiddag (19 april) een vaststelling die ondertussen begonnen is aan een ronde op internet en mij nieuwsgierig maakte. Ik citeer: “De zaterdagnamiddag om 2 uur is het zwembad "De Rozenbroeken" in Sint-Amandsberg (dat is dus GENT) volledig gereserveerd voor de Moslimvrouwen.
Niemand anders mag er binnen, er zitten zelfs Moslimvrouwen aan de kassa in hun tabbaard. Daar ik soms moet wachten op mijn kleinkinderen [de zwemkampioenen] tot ze aangekleed zijn, trek ik dan mijn stoute schoenen aan en ga kijken. "Gij niete Turk, gij niete binnen". Sommige vrouwen zitten in het grote zwembad met al hun kleren aan ! Dat is dus geen grap! En NIET van horen zeggen. Mijn eigen kleinkinderen mogen geen zwemshort dragen wegens niet hygienisch ! De Gentse Burgermeester willigt al hun wensen in”.
Anders gedacht: Waar het mij om te doen is: de hygiënische afwijkende regels die blijkbaar toegepast worden naargelang het publiek. Ik dus bellen naar de familie in kwestie en wat vernam ik: dat ze boze reacties kregen van de autoriteiten met op kop de Gentse burgemeester wegens dit “racistisch bericht”. Ook de politie kwam al eens langs. Nogal aangeslagen door de belangstelling voor dit bericht zouden ze er liever niets meer over horen. Hun conclusie: schrijven wat men met eigen ogen gezien heeft is gevaarlijk. Dat maakt mij bezorgd. U ook?

Buitenland

Dat is ook de EU: 340 Europese ambtenaren gaan dit jaar met vervroegd pension vanaf 50 en dit met een pensioen van 9.000 euro (Netto?) per maand. Reden: om plaats te maken voor ambtenaren uit de nieuwe lidstaten van de Europese Unie (Polen, Malta, Estland), moeten EU functionarissen uit de oude lidstaten (België, Duitsland, Frankrijk) plaats ruimen. Onder die condities lijkt mij dat niet echt opoffering.

Mop van de week

Diepzinnige vragen
Waarom wordt er geen kattenvoer met muissmaak verkocht?
Hoe zouden stoelen eruitzien als onze knieën aan de andere kant zaten?
Waarom ‘loopt’ je neus, terwijl je voeten ‘ruiken’?
Waarom heeft een tankstation dat 24 uur per dag open is een slot op de deur?
Waarom worden voor ter dood veroordeelden in de VS steriele naalden gebruikt?
Waarom staat er een uiterste verkoopdatum op een beker zure room?
Waarom zitten er in vliegtuigen zwemvesten en geen parachutes?

Tot ziens,
Pjotr

Geen opmerkingen: