14 mei 2009

Nieuwsbrief

Voor U Anders gelezen/geschreven

Open VLD heet voortaan KOpen VLD

Op mijn oproep om DS te vragen tenminste te antwoorden op mijn vragen, kreeg ik volgend mailtje van een (hoogopgeleid én maatschappelijk geëngageerd) lezer: Maak je toch niet druk in dat mens (Mia Doornaert). Iedere weldenkende burger weet dat het “een geaffecteerde en gefrustreerde geit” is (einde citaat! ) Hartelijke groeten, MM (naam bekend bij AN)

Benieuwd of de “gefrustreerde geit” ook zo giftig zal reageren nu bekend werd dat staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken Olivier Chastel (MR) de kandidatuur van Van den Brande voor een EU post formeel weigerde te steunen !!! Dat De Gucht zijn Australisch-Koreaanse reis moest inkorten om vandaag (12/05) de electorale promotie voor Van den Brande in Madrid zelf te voeren bewijst nog maar eens hoe erg het gesteld is met de verdeeldheid. En zie, ook De Gucht slaagde er niet in om VDB op de shortlist te krijgen. Uiteindelijk wordt het wachten op de beslissing van het EU parlement. Wel is duidelijk dat de brief van de Franstaligen om VDB te boycotten blijkbaar resultaat opleverde! Dat De Gucht het niet kan zal Mia’tje niet storen want ze verkneukelt zich ongetwijfeld nu een zelfbewuste Vlaming door haar België tekort wordt gedaan,… DIT België heeft GEEN toekomst meer en een ANDER België is voor sommigen ‘net voorbij de grens van hun bevattingsvermogen’.

De Standaard: dé nieuwe referentie inzake voyeurisme en oppervlakkigheid

Anders geschreven: VIERENTWINTIG PAGINA’S had DS nodig om een overzicht te geven – inclusief nietszeggende commentaren en godbetert van elke politicus een foto als gratis verkiezingsreklame - van de (overheids)inkomsten van de parlementariërs en ministers. Vooral ecologisch totaal onverantwoord papierverbruik, maar dat is nu eenmaal de strategie van marketeer Vandermeersch & Co. Kwantiteit in plaats van kwaliteit. Zijn conclusie, dat politici niet te veel verdienen is al even oppervlakkig als de cijfers in deze bijlage. Weldenkende lezers blijven immers op hun honger zitten als men deze bombastische studie – hoofdzakelijk uitgevoerd door stagiairs – toetst aan de werkelijke vraag: wat doen ze ervoor en zijn ze hun geld waard?
Dat Gerolf Annemans met heel wat binnenpretjes reageerde “Zoals u het stelt, lijkt mij uw onderzoeksmethode zeer wel aanvaardbaar. Ik was graag tot uw dienst”, spreekt voor zich. Maar wat weten we nu en vooral wat weten we niet?
Hoeveel verkozenen zitten er zonder voldoende capaciteiten? Hoeveel zitten er enkel om hun dorp of stad te verdedigen? Hoeveel hebben hun zitje cadeau gekregen wegens zoon van … en het houdt niet op … kijk maar eens op de verkiezingslijsten.
Voor de parlementariërs komt daar nog bij dat ze echte slaven zijn van hun (partij)meesters en dus wellicht veel “werken” maar totaal machteloos zijn als het om hun essentiële opdracht gaat: de uitvoerende macht controleren en het algemeen belang (ipv het partijbelang) dienen via degelijk wetgevend werk.

Dat het opperhoofd van deze onmondige federale assemblee PDW 68.063,66 euro méér verdient dan eerste minister HVR is niet zomaar een aberrant gegeven. De éérste burger zijn is een belangrijk statement en meteen een legitimatie voor alle andere “verloningen” van het formele ‘politiek onverantwoordelijk’ Belgisch instituut.
Dat zowel PDW op federaal niveau als voorzitter MVDP in het Vlaams parlement tegelijk ook nog de wedde van gewoon parlementslid opstrijken illustreert de georganiseerde ‘schep de poen’ cultuur zoals Rik Van Cauwelaert reeds dikwijls aanklaagde in zijn editoriaal.
Wat we evenmin weten ondanks die karrenvracht papier is het werkelijk inkomen van zij die daarnaast blijkbaar voldoende tijd hebben om ook nog andere inkomsten te sprokkelen. Maar dé grote poenpakkers zijn diegenen die cumuleren met privé-inkomens die soms een veelvoud zijn van hun parlementaire vergoeding. Precies of een dag voor hen veel meer uren telt. Minister Donfut werd alvast betrapt op een totaal gebrek aan deontologie en machtsmisbruik (zie verder).
Conclusie: dit is puur amateuristisch voyeurisme zonder diepgang en dus irrelevant. Enkel relevant voor de kwalitatieve achteruitgang van dit opinieblaadje. En als het even mag over de inhoud gaan: ik vind de wedde helemaal niet hoog, ten minste voor zij die verantwoordelijkheid dragen en daarenboven “geleefd worden”. Maar wat komt er nog bij kijken: voertuig met chauffeur, dienstwoning, prestige, garantie op toekomstige lucratieve functies, gratis zitjes op culturele hoogstandjes, … ????

In Groot Brittannië weet men ondertussen dat ook daar de graaicultuur bij de verkozenen schandelijke proporties heeft aangenomen. Het “tweede verblijf” een flinke opknapbeurt geven op kosten van de belastingbetaler is perfect legaal. Meer zelfs, het volstaat om zijn domicilie te wijzigen om het volgende “tweede verblijf” te herwaarderen en met veel winst te verkopen!

In mei 2006 schreef ik: “Dat de wet er is voor iedereen (als het ooit zo was) lijkt helemaal niet meer het geval. Ongestraft gesjoemel op grote schaal door de leidende politieke en financieel/economische klasse is bijna dagelijks leesvoer geworden. Een Brussels politicus die gratie krijgt hoewel hij zijn belastingbrief gedurende meerdere jaren “vergat” in te vullen. Een grootindustrieel die vrijspraak bekomt omdat de “redelijke termijn” verstreken is (dank zij zijn advocaten) terwijl de sjoemelende belastingambtenaar (terecht) veroordeeld wordt tot het OCMW. Efficiëntie bij justitie door selectief om te springen met de middelen, waarbij men overgaat tot het verticaal klasseren (misschien niet in theorie maar wél in de praktijk) van kleine misdrijven die de grootste bron van onvrede zijn voor de bevolking. Het is een teken van wereldvreemdheid die je niet zou verwachten van verstandige mensen.
En de meeste Vlaamse gezinnen verdienen goed geld met hard werken: twee inkomens per gezin terwijl de kinderen worden uitbesteed. Sociologen vragen zich af wat daarvan de weerslag zal zijn. Zou het verkeerd zijn te denken dat het een grote invloed heeft op de relatie tussen jongeren en hun ouders? Betalen we niet teveel voor de emancipatorische en materiële vooruitgang? Rijk maar niet gelukkig: dat is een maatschappij die uit balans is. Waarin het geestelijk en moreel evenwicht zoek is. Daarom komt het zo pijnlijk over telkens Guy en zijn ploeg een hoge borst opzetten omdat de begroting in evenwicht is”

Over normen en waarden kan ik u het interessant (Engelstalig) artikel aanbevelen:
Fear Masquerading as Tolerance van Christopher Caldwell aanbevelen.
In e mail bijlage aan de nieuwsbrief of te lezen op
http://www.prospect-magazine.co.uk/article_details.php?id=10749

DM: De Franse energiegroep Electricité de France (EdF) neemt het belang van zijn Britse sectorgenoot Centrica over in SPE (Luminus), de tweede grootste elektriciteitsleverancier in België. Centrica had een belang van 51 % in SPE, het moederbedrijf van het merk Luminus, maar verkoopt dat nu voor een bedrag van € 1,3 miljard aan de Franse groep. Met Electrabel en Luminus zijn nu de twee grootste elektriciteitsleveranciers van België in Franse handen.
Energiespecialist Aviel Verbruggen ziet met lede ogen aan hoe de Belgische energiemarkt aan Frankrijk wordt verkocht: 'Het afgeroomde geld mag niet naar Parijs gaan; het moet dienen voor hernieuwbare elektriciteitsvoorziening.' … In prijzen van vandaag komen die superwinsten neer op een transfer van circa één miljard euro per jaar, waarmee Suez twintig jaar lang zijn verdere veroveringstochten (en bijbehorende mislukkingen) heeft gefinancierd. Maar de politiek toonde zich onmachtig, behalve in stoere verklaringen bij opeenvolgende rondes in de Pax Electrica. Zo heeft Suez, gecontroleerd door de Franse staat, onlangs nog eenzijdig laten weten dat het beloofde inkijkrecht van Brussel via een gouden aandeel niet doorgaat. Duidelijk zo? … Wederkerigheid is een van de fundamentele principes van concurrentie: alle partijen moeten dezelfde regels volgen op een effen speelveld. Frankrijk veegt daar vierkant zijn voeten aan met een carte blanche voor zijn staatsmonopoliën. … Ons geld is nodig om de duurzame toekomst van de hernieuwbare energie en de energie-efficiëntie te ontwikkelen en volop te ontplooien. Hier moet de prijs van elektriciteit naar omhoog om onszelf aan te sporen tot efficiëntie. Maar het afgeroomde geld mag niet naar Parijs gaan; het moet dienen voor hernieuwbare elektriciteitsvoorziening.

Dossier verkiezingsdrift

DS Geert Lambert SLP: “Tja, ik sta versteld dat de SP.A met het vingertje zwaait over overloperij, terwijl ze enkele maanden geleden wel drie parlementsleden en een minister van ons hebben weggegraaid. Tegen hun eigen statuten in, want in de SP.A reglementen staat dat overlopers hun mandaat moeten teruggeven aan de partij waarvan ze afkomstig zijn.” Tja !

CD&V in Bobbejaanland: sprookjes of gewettigd optimisme?
De voorzitster blijft ondertussen wel geloven in een staatshervorming. Dat recentelijk een onderzoek aangaf dat de Franstalige publieke opinie wel degelijk openstaat voor meer autonomie noemde Thyssen een belangrijke ommekeer en het bewijs dat de communautaire inspanningen van de CD&V niet vergeefs zijn geweest. "Daarop kunnen we voortbouwen".
N-VA-voorzitter Bart De Wever stelt intussen tevreden te zijn dat CD&V het N-VA-voorstel steunt om in Vlaanderen een aanvullende Vlaamse gezinstoeslag in te voeren. De N-VA lanceerde het voorstel in februari op haar congres als één van de belangrijkste speerpunten in haar verkiezingsprogramma. De partij pleitte toen voor een gezinstoeslag van 500 euro per jaar per kind tussen 0 en 3 jaar. Dergelijke maatregel zou ongeveer 100 miljoen euro kosten.
Voor wie de Franstalige pers leest, weet dat de bereidheid van de Franstaligen helemaal niet veranderd is, integendeel Joëlleke en meerdere andere politici lieten al weten … dat het niets mag kosten. “Um sonst of gratis” … dan wordt de hervorming een mager beestje. Maar goed we weten ondertussen dat de Belgische vleugel van CD&V, zich het maatpak van klein duimpje heeft aangemeten en fors vooruit wil met heel kleine stapjes. De Vlaamse CD&V vleugel vraagt zich bezorgd af hoelang het nog zal duren voor Vlaanderen zelf in de problemen komt …

DS A. Gerlache: Beste Mark Eyskens,
'Dit land is onbestuurbaar'. Uw woorden over België in Terzake verleden week klonken vlijmscherp. Zelfs Herman De Croo, die naast u zat, durfde u niet tegen te spreken. Ik vroeg mij af of je als politicus moet wachten tot je niet meer verkozen moet worden om eindelijk vrij te spreken en een kat een kat noemen.

Binnenland

LLB: Didier Donfut (PS) facture 13 000 euros par mois pour de la consultance auprès d'une intercommunale. Et cumule avec son salaire de ministre wallon. … elle a été indexée depuis lors et tourne aujourd’hui autour des 143000 euros par an. … Didier Donfut est l’unique actionnaire, propriétaire et tête pensante d’IDEE. IDEE (International développement en énergie et environnement) est une société dont le siège social est établi au domicile de Didier Donfut et qui emploie une seule personne. L’objectif social de IDEE est "le conseil aux intercommunales mixtes en matière d’environnement et d’énergie".
Toch één politicus die de consequenties trekt uit zijn fouten : En réaction à la parution de l'article dans La Libre Belgique de ce 12 mai 2009, le Ministre Didier Donfut a pris acte de la polémique soulevée aujourd’hui dans la presse concernant son activité d’expert dans le secteur énergétique. Par voie de communiqué de presse, il a fait savoir qu'il se retire.

e-knack, F. Thevissen: De affaire Vijnck (overloper LDD – VLD en terug)
Er was in Vlaanderen nauwelijks een medium te bespeuren dat vijf minuten journalistieke moed opbracht om Vijnck in bescherming te nemen en de pijlen van verontwaardiging af te vuren op de enige juiste plek; namelijk bij de regisseurs van deze smakeloze vaudeville bij LDD en Open VLD. … De zin van de vernedering van de figuur van Dirk Vijnck en de buitensporige journalistieke etalage die daarvoor werd opengestald ontgaat elk mens met elementair gezond verstand. Het getuigt niet alleen van een mateloze arrogantie, maar vooral van stuitende domheid bij de inschatting en evaluatie van de hele affaire. … De politieke journalistiek bekwaamt zich nu al jaren in de verenging van het genre tot een verschijnsel waarbij 'kreten en gefluister' de maatstaf dreigt te worden voor politieke berichtgeving, analyses en commentaren. Het doet mij denken aan sommige journalisten, die nooit over gebreken van mensen willen schrijven. Voor de VRT, DS, DM, … geldt deze norm duidelijk niet. Van de mediacratie mag men niet verwachten dat men zichzelf in vraag stelt.

Buitenland

Eerst eventjes verkennen. Misschien zal de zon en een beetje cultuur zorgen voor inspiratie in de rechte lijn naar de verkiezingen.

Mop van de week

A little girl was talking to her teacher about whales. The teacher said it was physically impossible for a whale to swallow a human because even though it was a very large mammal its throat was very small. The little girl stated that Jonah was swallowed by a whale. Irritated, the teacher reiterated that a whale could not swallow a human; it was physically impossible. The little girl said, "When I get to heaven I will ask Jonah". The teacher asked, "What if Jonah went to hell?" The little girl replied, "Then you ask him".

A Kindergarten teacher was observing her classroom of children while they were drawing. She would occasionally walk around to see each child's work. As she got to one little girl who was working diligently, she asked what the drawing was. The girl replied, "I'm drawing God." The teacher paused and said, "But no one knows what God looks like." Without missing a beat, or looking up from her drawing, the girl: replied, "They will in a minute."

Tot ziens,
Pjotr

Geen opmerkingen: