13 juni 2008

Nieuwsbrief

Voor U Anders gelezen/geschreven

Op reis in Tsjechië deed ik twee interessante vaststellingen:
Op de markt in Praag is fruit en groente met Vlaams Label goedkoper dan hier te lande, zelfs op de boerenmarkten. Hoe kan dat?
De docent Neerlandistiek aan de universiteit van Olomouc was onze gids en gaf volgende bedenking bij de splitsing van Tsjechië en Slowakije: hoewel de bevolking daar niet om vroeg blijkt nu dat beide landen het beter doen. Vooral Slowakije heeft duidelijk begrepen dat het op eigen kracht kan varen. En mét succes!


DS Steven Samyn: Misschien moet de premier ook een interview geven aan onze-internetkrant.be. In een persmededeling op die site staat dat er al een akkoord is over BHV. De kieskring wordt gesplitst. In ruil kunnen de kiezers zich in om het even welke kieskring registreren, de stemplicht wordt vervangen door stemrecht en kandidaten kunnen kandideren in meerdere kieskringen. De enige discussie in de regering is naar verluidt nog over de timing waarop men dit akkoord naar buiten brengt. In antwoord op mijn e mail schreef Steven Samyn mij dat dit in de internetkrant stond en waarmee hij wou aantonen dat er nogal wat nonsens zouden verkocht worden op internet. Hijzelf gelooft er alvast niet veel van. Anders gedacht toch wel bizar dat ook in deze hersenkronkel de politici zich kandidaat kunnen stellen in om het even welke kieskring. Zouden we die dan niet beter afschaffen, die kieskringen wel te verstaan!

DS Tom Lanoye laakt het slechte Nederlands van de Vlaamsnationalisten. Hij schrijft onder meer: 'Misschien denk je wel dat je heel progresief bent ......eigenlijk is je toon afkomstig uit een heel verkramt verleden zowat 500 jaar geleden...' Nou Tommeke, Tommeke toch, hoe schreef je nu weer progresief? Met één s omdat twee ss na mekaar je ongetwijfeld nachtmerries bezorgen? Het past wél perfect in uw droom over de toekomst van België: één lange litanie van negatieve gedachtenover alles wat maar ruikt naar Vlaanderen en helemaal geen notie van wat er omgaat in Wallonië. Wereldvreemd en uiteindelijk een banale insteek van een grote intellectueel die net zoals de Franstaligen enkel het Vlaamse geld appreciëren?


Communautair dossier

Peilingen die mekaar tegenspreken
HLN: meerderheid van Vlamingen heeft geen probleem met separatisme terwijl DS uitpakt met een peiling van december 2007 (toevallig nu?) waarbij er maar 9 % separatisten onder de Vlamingen zijn. Vorig jaar waren er volgende DS maar 7 %.
DS verwijst naar een studie uitgevoerd door Prof Swyngedouw. Na enig zoekwerk vond ik de vragenlijst en de resultaten van deze studie en reeds bij de eerste vraag kreeg ik een aanwijzing dat bij de vraagstelling de antwoorden gestuurd werden. Een volledig onderzoek volgt, maar ziehier als voorbeeld mijn bedenkingen bij die eerste vraag:

Tabel 2: Gewenste toekomstige staatsstructuur voor België volgens de Vlaamse kiezers in 2007 (gewogen naar leeftijd, geslacht, opleiding en stemgedrag) in %


De unitaire Belgische staat moet hersteld worden 11,4 11,7
De federale staat moet blijven maar met meer bevoegdheden voor de centrale overheid dan nu het geval is 10,9 11,2
De huidige situatie moet behouden blijven 20,2 20,6
De federale staat moet blijven maar met meer bevoegdheden voor de gemeenschappen en gewesten dan nu het geval is 45,8 46,9
België moet gesplitst worden 9,4 9,6
Geen mening 2,3

Eventjes Anders analyseren: Op de 5 mogelijke antwoorden worden er drie klare voorstellen pro België gesteld (voldoende genuanceerd). De huidige situatie is beslist pro Belgisch. Slechts één mogelijkheid gaat over “meer bevoegdheden voor de gewesten”. Een voorstel over meer verantwoordelijkheden voor de gewesten wordt niet gesteld en evenmin over een grote staatshervorming (art 35 grondwet aanpassen, confederatie, …). Enkel de extreme vraag splitsing is een alternatief.
Puur kwantitatief is er reeds een onevenwicht. Waarom?
Tweede bedenking, men start met de pro België mogelijkheden wat op zich eveneens een invloed heeft bij lezing.
Dat slechts een goeie 9 % vindt dat België moet gesplitst worden staat in schril contrast met de peiling van Het Laatste Nieuws en is in contradictie met het aantal kiezers dat stemt voor een partij met een duidelijk separatistisch programma (VB) en de kiezers van LDD en N-VA, die op langere termijn evenmin vasthouden aan België.
Het lijkt er dus sterk op dat deze studie niet alleen een “gewenst resultaat” nastreefde maar dat het ook “op het juiste moment werd publiek gemaakt” om elke toegenomen Vlaamse tendens te relativeren of te ontkrachten. Tot op de grens van het geloofwaardige. Wordt vervolgd.

Marianne Thyssen voorzitter CD&V stelt solidariteit in vraag als Franstaligen niet willen onderhandelen over grote staatshervorming. Dat de Franstaligen het nog altijd niet begrepen hebben blijkt duidelijk uit de (veralgemeende) reacties:
LLB : Le CD & V durcit le ton (air connu)
"Pourquoi faire encore monter les enchères dans la dernière ligne droite ? Est-ce un coup de bluff ?" s'interroge un francophone.
Un autre : "La voie est sans issue. Comment voulez-vous arriver à un résultat avec une pareille radicalisation ?"
Paradoxalement, dans le dossier de Bruxelles-Hal-Vilvorde, aux mains des présidents d'Assemblée Herman Van Rompuy et Armand De Decker, "une volonté de négociation" a été détectée.

Binnenland

Knack: 'Hoog tijd voor interne staatshervorming'
Volgens de Leuvense burgemeester Louis Tobback (SP.A) is het de hoogste tijd voor een Vlaamse staatshervorming.
In de marge van een gesprek over zijn geliefde Leuven, bedoeld voor Knacks stedenspecial, hamert burgemeester Louis Tobback opnieuw op het belang van Vlaamse bestuurlijke hervormingen - een interne staatshervorming als het ware.
'We hebben dringend behoefte aan een Vlaamse staatshervorming. De rol van de steden, gemeenten en provincies moet nu eens duidelijk worden vastgelegd', zegt Tobback. 'Want dit is een abnormale toestand.'
De logica in Vlaanderen is zoek en bestuurlijke transparantie een illusie, betoogt de burgemeester. 'De Vlaamse regering gooit op een stupide manier met geld - er is toch geld genoeg, denkt ze. Maar alle Vlaamse steden en gemeenten zullen de komende twintig jaar wel mee betalen voor de Oosterweelverbinding, want dat is een bodemloze put.
Een en ander heeft te maken met de volstrekt arbitraire manier waarop middelen worden toegekend: zuiver le fait du prince, zoals dat in het Frans zo mooi heet. Fondsen worden opgericht in functie van wie men een plezier wil doen: jij hebt goed gelobbyd, dus jij krijgt lekkers. De rest mag daar dan voor opdraaien.'
Tobback ergert zich niet alleen aan de lukrake besteding van de middelen. Ook de manier waarop de Vlaamse regering de gemeentelijke autonomie, een vaak misbruikte term, stelselmatig met regeltjes en procedures uitholt, stoort hem danig.
'Wij moeten hier tientallen plannetjes uitschrijven om in aanmerking te komen voor milieusubsidies', vertelt Tobback. 'We moeten met andere woorden doen wat de minister zegt of we krijgen niets. De Vlaamse regering beweert gemeentelijke autonomie hoog in het vaandel te voeren. Ze publiceert boeken onder de titel Vlaamse stadsrepublieken. Maar die Vlaamse stadsrepublieken lijken steeds meer op de vroegere Zuid-Afrikaanse thuislanden, met alleen in naam recht op zelfbestuur.
'Dan hoor je de Vlaamse regering jammeren dat van de zestig miljoen euro voor de aanleg van fietspaden maar dertig miljoen op is geraakt. Tja. Maar wie beslist dat ik voor honderd meter fietspad een mobiliteitsplan moet opstellen, naar een gemeentelijke begeleidingscommissie moet, naar een provinciale verkeerscommissie moet en ga zo maar door - een echte lijdensweg. Maar op het eind van het jaar vraagt de Vlaamse regering zich af hoe het toch komt dat er geen fietspaden zijn!'
Neem dan Denemarken, vindt de burgemeester. 'In Denemarken, dat eigenlijk alleen administratieve indelingen heeft en niet hoog opgeeft van autonome steden, besteedt de lokale overheid veertig procent van het belastinggeld. Dát is pas lokale autonomie, en dat zou pas een interne Vlaamse staatshervorming betekenen.
Maar daar kun je hier wel naar fluiten. Die Vlaamse ministers laten zich hun centen niet meer uit handen nemen. Je kunt tegenwoordig geen straat meer openen of ze staan er. Toch? Op het niveau België had een minister het te druk voor zulke dingen. Maar die Vlaamse ministers, die zoeken een bezigheid.'
Of neem Maastricht. 'Maastricht is net zo groot als Leuven', zegt Tobback. 'Tussen het noorden en het zuiden van de stad wordt een ontbrekend stuk snelweg aangelegd. En wie is de opdrachtgever? De stad zelf. De Nederlanders zullen nooit pronken met gemeentelijke autonomie, maar de Nederlandse steden hebben wel drie keer meer te zeggen dan de gemiddelde Vlaamse stad.'
Wil Tobback gewoon zoveel mogelijke Vlaamse bevoegdheden en middelen overhevelen naar de steden en gemeenten? 'Niet noodzakelijk, daarover wil ik nu juist het debat voeren. Al zou op het niveau van de steden voor de burger wel duidelijker zijn wie waarvoor verantwoordelijk is.'
Han Renard

Buitenland

Nu Obama de steun krijgt van Hillary wordt het wachten op het definitieve – en enig belangrijke – antwoord. The next President of the USA is … . Het wordt geen gemakkelijke strijd tussen Mc Cain en Obama en zoals enkele commentaren schrijven zal men in Europa vaststellen dat Obama al evenmin gelukkig is met de ‘trittbretfahrer’ mentaliteit van de Europeanen, tenminste als hij het tot president schopt.

Mop van de week

Jake lag op sterven. Zijn vrouw, Becky hield de wacht naast zijn bed. Jake fluisterde 'Becky, ik moet je iets bekennen'. 'Stil maar', zei zijn vrouw 'je moet je krachten sparen'. 'Nee, nee ik moet het je nú vertellen' en met zijn laatste krachtsinspanning zei hij: 'ik wil in vrede sterven. Ik...ik heb met je zuster geslapen en met je beste vriendin en met je moeder'.'Dat weet ik', zei Becky, 'daarom heb ik je ook vergiftigd'.


Tot ziens,
Pjotr

Geen opmerkingen: