03 oktober 2008

Nieuwsbrief

Voor U Anders gelezen/geschreven

Vlaams Belang Jongeren zingen nazi-liederen op kamp. Is dat de toekomst van Vlaanderen? Het wordt hoog tijd dat weldenkende Vlamingen inzien dat samenwerken met dergelijke partij de echte oorzaak is van de Vlaamse politieke zwakheid. Niet alle middelen zijn goed om een zelfstandig Vlaanderen te realiseren.

Waarom DEXIA in de problemen kwam? Miet Smet heeft haar kapitaal “voorhuwelijkssparen” in één keer opgevraagd .....

Over opstandige jongeren in de CD&V: Men kan de kopstukken van de CVP en de CD&V veel verwijten, maar als leeuwentemmers zijn zij onovertroffen.

Maandagavond, Phara is back in town
De eerste aflevering was direct een voltreffer met de bankcrisis en drie zwaargewichten aan tafel: J.L. Dehaene, Karel Van Miert en Etienne Davignon. JLD wierp de zwarte piet naar Fortis maar in diplomatische bewoordingen, je weet maar nooit dat je de ‘haute finance’ nog nodig hebt. KVM durfde het aan om een beetje meer kritiek te leveren en ED deed er alles aan (desnoods door zich te verslikken in de cijfers en ‘in alle bescheidenheid’ de meeste tijd te gebruiken om zijn verward standpunt duidelijk te maken) om de zaken als een tijdelijk probleem te bekijken en vooral de belstingbetaler (onze regering) te danken voor de gulle steun aan het Belgisch establishment. Graaf Lippens was afwezig wegens ziek; je zou voor minder ziek worden!
Het werd bijna aandoenlijk toen JLD handig gebruik maakte van de situatie om zijn partij enige geloofwaardigheid te bezorgen: ‘stel je eens voor dat de CD&V niet gekozen had om verder te doen’ hoewel hij maar enkele minuten nodig had om te stellen dat die slordige 4,5 miljard voor Fortis de begroting niet zou belasten. In DS van dinsdag konden we dan lezen dat dit ons 200 miljoen euro per jaar gaat kosten en het tekort voor 2009 dus oploopt van 5,5 naar 5,7 miljard. Komt daar DEXIA bij, de huisbank van het ACW en Dehaene en ik vrees dat zijn uitspraak nogal lichtzinnig was. KVM wond er géén doekjes rond en refereerde naar de redding van een Frans bank (Crédit Lyonnais?) die ook zogezegd niks kostte maar uiteindelijk aan de Franse belastingambtenaar 185 miljard Franse Franc gekost heeft. Anders gezien dacht ik (met mijn zo kritische ingesteldheid): dat JLD inderdaad reden had tot optimisme, want zoals hij in 1999 gelyncht werd door de dioxine crisis zou Leterme wel eens kunnen overleven dank zij de bankcrisis. Dat geen van beiden terecht waren doet er niet toe. Dat de crisis bijlange nog niet is afgelopen zal nog wel Blijken. Ondertussen heeft ook de Vlaamse regering de rekening mogen mee betalen. Heeft u al ergens gelezen wat er gebeurt met het het geld van al die pensioenspaarders? De verzekeringen die Fortis en CO zo agressief aanbevolen? Het heeft er veel van weg dat de communicatie vooral bedoeld is om niet alles te zeggen. Daar hebben de socialisten een zéér groot punt !


Het CD&V-congres werd afgesloten met 'De Vlaamse Leeuw'. De meeste aanwezigen beperkten zich tot wat geprevel.

Journalisten stemmen progressief
Bij de federale verkiezingen van 2007 heeft 34 procent van de Vlaamse journalisten gestemd voor SP.A-Spirit. Open VLD en Groen! haalden elk 20 procent, CD&V- N-VA 18 procent, Lijst Dedecker 2 procent en Vlaams Belang 1 procent. Dat blijkt uit een onderzoek door het Center for Journalism Studies (UGent) en de Vlaamse Vereniging van Journalisten (VVJ), waaraan 682 journalisten deelnamen. Wat de invloed daarvan is op de samenstelling van de kranten en weekbladen zal ik maar aan de wijsheid van mijn lezers overlaten. Dat dit een verklaring kan zijn voor een verkleuring van de berichtgeving is duidelijk. Iedere vogel zingt zoals hij gebekt is. Het beperkt zich niet tot de media, zelfs in verenigingen die de pluriformiteit nochtans hoog in het vaandel voeren worden andere meningen soms ook geweerd.

De Britse inlichtingendiensten gebruiken de netwerksite Facebook om personeel te rekruteren. Dat heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken van het Verenigd Koninkrijk zondag meegedeeld. De Secret Intelligence Service (SIS) of MI6, de buitenlandse inlichtingendienst, plaats al enkele weken advertenties op Facebook in het kader van zijn aanwervingscampagne.

Communautair dossier

Gewezen VEV-voorzitter, industrieel en professor Jef Roos over de politieke crisis
Ik vind het wel verrassend en tegelijk hoopgevend dat een instelling als de Nationale Bank daar nu mee naar buiten komt. In mijn tijd klonk het dat daar best over gezwegen werd. De Nationale Bank had toen al cijfers. Maar ze mocht ze niet publiceren, want dat zou blijkbaar het land in gevaar brengen. Totaal verkeerd natuurlijk. Als je de verschillen wegmoffelt, worden ze alleen maar groter, tot ze zich niet meer laten doodzwijgen. Als je geen evolutie toelaat, schep je de voorwaarden voor revolutie. Een wijze grootmoeder van me zei ooit dat ze grote maatschappelijke veranderingen enkel had zien gebeuren in de periode van de twee wereldoorlogen. Ik heb altijd geloofd dat we in een geciviliseerde samenleving de dingen konden laten veranderen door evolutie, door op een open manier de problemen te analyseren en dan te handelen.
'Daarvoor ligt de verantwoordelijkheid toch in de eerste plaats bij de elite van een samenleving. Als die de moed niet heeft om de bevolking erop te wijzen dat er problemen zijn, en er ook oplossingen voor aan te dragen, glijd je steeds verder af.
In Wallonië blijft men helaas hangen. Als ik met Waalse collega's praat, geven die me onder vier ogen vaak gelijk. Maar dikwijls wordt daaraan toegevoegd: de tijd is nog niet rijp, geef ons nog 10 jaar. Helaas hoor ik dat ook al meer dan 10 jaar.'

GVA Leegloop CD&V na kartelbreuk
Vier op de tien kartelkiezers met een duidelijke voorkeur voor CD&V zouden nu niet meer op de partij stemmen. N-VA verliest slechts 20 procent van de kartelkiezers die zich vooral door N-VA lieten overtuigen. Dat blijkt uit een peiling van de Concentrakranten. N-VA lijkt zo minder gehavend uit de kartelbreuk te komen en pikt een groot deel van de ontgoochelde CD&V-kiezers in, net als Lijst Dedecker. De peiling zegt echter niet of en waar de beide partijen stemmen winnen.De vraag wie er het best geplaatst is om de crisis aan te pakken, levert voor CD&V ook al weinig bemoedigende antwoorden op. Met bijna een kwart van de stemmen prijkt Guy Verhofstadt (Open Vld) op de eerste plaats, op een afstandje gevolgd door nog een ex-premier: Jean-Luc Dehaene (CD&V). Premier Yves Leterme (CD&V) strandt op de vijfde plaats, met 7 procent van de stemmen. Hij moet ook nog Jean-Marie Dedecker en Vlaamse regeringsleider Kris Peeters laten voorgaan.Een onafhankelijk Vlaanderen blijft de Vlaamse kiezer verdelen. Als nu ook nog de dialoog mislukt, dan vindt 44 procent dat Vlaanderen maar beter op eigen kracht doorgaat, 46 procent deelt die mening niet.

Binnenland

Fortis na de grootspraak
Iemand die vertrouwd is met deze zaak gaf mij een eenvoudige maar rake uitleg: Fortis riskeerde teveel op het slechte moment. Op mijn vraag of ze de problemen niet hadden zien aankomen? Blijkbaar niet.
Dat Lippens verdwijnt en met hem het Belgisch establishment zou ons kunnen verheugen, maar of een politiek gekozen bestuur het beter zal doen ? Het kwaad is geschied en het puin ruimen zal nog wel een tijdje duren. Als er ondertussen maar geen nieuwe crisissen aankomen.
In bijlage een interessant artikel over ‘de oorzaken van de crisis’.

DS: D Reynders
'We hebben niet het geld om de honderden miljarden aan spaargeld bij een faillissement te vergoeden, dus moeten we handelen door de continuïteit van de instellingen te garanderen.'

DS online: KARIN DE RUYTER De argumenten van christendemocraten en liberalen om geen parlementaire onderzoekscommissie op te richten om uit te zoeken wat er misliep bij Fortis en Dexia, zijn niet echt overtuigend. Integendeel zelfs. Hun afwijzing van een diepgravend onderzoek naar de feiten die de twee banken tot op de rand van de afgrond brachten, wekt juist de indruk dat er iets te verbergen valt. En dat ze dat weten. Zeker nu de Nederlandse minister van Financiën, Wouter Bos, in de Tweede Kamer heeft gezegd dat er na de overname van ABN Amro bij Fortis boekhoudkundige problemen aan het licht zijn gekomen die eerder niet bekend waren.

Rapport Eurostat
Eurostat, het statistische onderzoeksbureau van de Europese Unie, heeft zopas de resultaten gepubliceerd van een studie over de levenskwaliteit in Europa. Het bureau onderzocht en vergeleek de situatie in meer dan 350 steden, onder andere op het gebied van transport, milieu, migratie, veiligheid, huisvesting, werk en cultuur, en kwam tot enkele ontluisterende conclusies - in het bijzonder voor Brussel en Wallonië.
Nergens in Europa vinden er zoveel inbraken plaats als in onze hoofdstad. Met jaarlijks 11,2 inbraken per 1000 inwoners laat Brussel zelfs grootsteden als Londen en Amsterdam achter zich. Op het gebied van werkloosheid valt er ook weinig goeds te melden. Charleroi en Luik staan op respectievelijk plaats 2 en 3 in de top 10 van steden met de hoogste werkloosheidscijfers in Europa, die voor de rest bestaat uit 7 Poolse steden en 1 Roemeense. In Charleroi en Luik is maar liefst 26% à 28% van de inwoners werkloos. Geen enkele West-Europese stad komt nog maar in de buurt van die onthutsende cijfers.
Er is héél veel werk aan de winkel !

DM: Flik geflikt, Guido De Ville, 176 pagina's, Lampedaire UitgeversDe rijkswacht heeft hele generaties flikken opgeleid met het adagio: 'Een ondervraging dient om de verdachte te doen bekennen.' Daar word ik gek van. Een verhoor dient om de waarheid te vinden, punt. Ik ben voor 550 euro diensturen vergeten in te schrijven. Om dat wereldschokkende misdrijf vast te stellen ben ik langer en intenser geschaduwd dan Marc Dutroux in zijn hele leven.

Leterme antwoord in de kamer op een vraag over de bezoldiging van Brice De Ruyver en het resultaat van zijn adviezen aan Verhofstadt.
Bezoldiging: totaal (periode 2000 – 2008): 616.535 euro of bijna 25 miljoen BEF
Op de vraag of de adviezen mondeling dan wel schriftelijk waren en welk advies het was, antwoord Leterme: Deze adviezen waren bestemd voor mijn voorganger en zijn me niet overgemaakt. Tja, je zou bijna gaan denken dat er nooit adviezen waren als men nagaat welke knoeiboel Van Deurzen nu aan het opruimen is. Het kan ook zonder dure adviseur.

Buitenland

Zie het artikel in bijlage over de oorzaken van de bankcrisis.

Mop van de week

(Schotse mop)
De schone slaapster, Duimelijntje, en Quasimodo zaten op een dag met elkaar te praten.De schone slaapster zei, "Ik geloof dat ik de mooiste vrouw ter wereld ben".
Duimelijntje antwoordde daarop, "en ik geloof dat ik de kleinste persoon ter wereld ben".Quasimodo zei, "en ik ben absoluut de lelijkste mens ter wereld".
Dus besloten ze om samen naar het Guinness Book of World Records te stappenom dit te laten vastleggen.De schone slaapster kwam als eerste buiten, ongelofelijk gelukkig. "Het is officieel zei ze, ik ben de mooiste vrouw ter wereld".Duimelijntje was de volgende en was overgelukkig. "Ik ben officieel de kleinste mens ter wereld".Een beetje later kwam ook Quasimodo buiten, een beetje verward en geschrokken. "Wie in 's hemelsnaam is Camilla Parker Bowles?"

Tot ziens,
Pjotr

Geen opmerkingen: