21 oktober 2008

Nieuwsbrief

Voor U Anders gelezen/geschreven

FORTIS There are two sides on the balance sheet,
the left side and the right side.
On the left side, there is nothing right,
on the right side there is nothing left.

(nvdr: ik hoorde Dirk Denoyelle in Oostende op de receptie voor ‘Knack covert oostende’ hetzelfde zeggen vervang alleen de ‘balance sheet’ door ‘brains’.

Beste lezers,
Met de bankencrisis, de begroting en andere belangrijke beslissingen die al of niet werden genomen kan ik een tiental A.N. vullen. Ik neem aan dat jullie over deze onderwerpen al voldoende hoorden op TV en lazen in uw krant, zodat ik dit onderwerp niet opnieuw ‘in geuren en kleuren’ moet uit de doeken doen.
Wat er ook van weze, dat de financiële situatie ditmaal totaal anders is dan bij vorige begrotingen zal jullie niet ontgaan zijn. Is het geen vrijgeleide voor eenmalige inkomsten – waarvan sommige academici beweren dat ze duurder zijn dan een gewoon tekort op de begroting – het maakt toch dat we een beetje meer begrip kunnen opbrengen voor deze maatregelen. Maar wat we daarbij niet mogen uit het oog verliezen: de vele andere problemen waar men opnieuw niet in slaagde om tot een akkoord te komen. Toevallig opnieuw een verschil van visie tussen het socialistisch Zuiden en het rechtse Noorden. Toch jammer dat wij het verschil moeten bijleggen.
Ondertussen wordt er onderhandeld over de communautaire problemen. Hier is wellicht het mantra ‘Van het Oostelijk front geen nieuws’ van toepassing, maar of ‘Géén nieuws ook goed nieuws’ is zullen we moeten afwachten. Het eerstkomend breekpunt zal de volgende parlementaire behandeling zijn van het Vlaamse splitsingsvoorstel van BHV.

Communautair dossier

DM: Herman Matthijs stelt dat de regering tijdens de begrotingsopmaak onvol-doende heeft voorbereid en onderhandeld
Tijdens de opmaak van de federale begroting 2009 is er een nieuw begrotingsbeginsel ontstaan, namelijk het principe van de budgettaire intenties. Dit komt erop neer dat er een ontwerp van begroting wordt opgesteld en goedgekeurd door de regering, terwijl ze voor een aantal vormen van ontvangsten rekent op de bereidwillige medewerking van andere overheden (gemeenschappen, gewesten) en sommige industrieën (nucleaire sector). Met deze instanties is nog niet gepraat. In deze tijden van bancaire en beursproblemen kan men misschien gaan nadenken over het lanceren van zoiets als intentiewarrants op de begroting.Deze vorm van interfederale solidariteit houdt blijkbaar in dat het budgettair goed bestuurde Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Vlaanderen moeten opdraaien voor de wanorde in de federale begroting. Het merkwaardige is dat het steeds geldzoekende Waals Gewest en de Franse Gemeenschap nu wel geld hebben om de federale begroting te depanneren. In feite geeft de federale regering hiermee nu zelf toe dat alleen een grondige staatshervorming de situatie kan deblokkeren.

Binnenland
De begroting zal geld kosten
DM: Naast de heffing op vliegtuigtickets en de duurdere dienstencheques heeft de regering-Leterme nog een beslissing genomen die de burger in zijn portefeuille raakt: als de benzine- en dieselprijzen volgend jaar dalen, wordt dat deels ongedaan gemaakt door hogere accijnzen.
DM: Godwin Van Hooreweder, Brugge lezersbrief:
Momenteel betaalt de verhuurder de brandverzekering voor het verhuurde pand en de huurder betaalt nogmaals dezelfde brandverzekering voor datzelfde pand plus voor de inboedel. Het pand wordt dus tweemaal 'wettelijk verplicht' verzekerd. Daardoor wordt de vaak minder kapitaalkrachtige huurder op kosten gejaagd ten voordele van de verzekeringsmaatschappijen. Wil de regering echt iets doen voor de koopkracht van deze mensen, laat ze dan als huurder nog enkel de brandverzekering voor de inboedel betalen en de verhuurder de brandverzekering voor het gebouw. Voor de mensen die hun huur nog nauwelijks kunnen betalen, zou dat een verlichting van de lasten zijn.
DS (21/10) Elektriciteitsproducent Electrabel en de burgemeesters van zestien gemeenten die in een straal van 10 km rond de kerncentrale van Tihange liggen, hebben overeenstemming bereikt over een conventie. Daarbij kent Electrabel 851.000 euro toe aan deze zestien gemeenten. Een hint voor de gemeenten rond Doel of hebben ze ook reed zo’n akkoordje?

Buitenland
France
Nicolas Sarkozy tape du poing sur la table après « La Marseillaise » sifflée mercredi soir au Stade de France : désormais, tout match où l'hymne français sera sifflé sera immédiatement arrêté et les matchs amicaux avec le pays concerné suspendus. Stoute nationalist ?


Mop van de week

Van je vrienden moet je het hebben!
Paul tegen Luc 'Zeg Luc, als ik met jouw vrouw slaap, zijn we dan nog Vrienden?'
Luc: 'Neen
Paul: 'Zijn we dan nog kameraden?'
Luc: 'Neen.' Paul: 'Zijn we dan vijanden???'
Luc: 'Neen.'
Paul: 'Wat zijn we dan?'
Luc: 'Effen!!'

De telefoonrekening is extra hoog. Vader roept het ganse gezin bij elkaar.
"Zo'n telefoonrekening dat kan niet meer. Wat steken jullie uit? Ik ben het niet. Ik telefoneer bijna altijd vanop het werk" .........
Moeder reageert: "ja maar, ik gebruik ook altijd de telefoon op mijn werk. Ik ben het ook niet" !!Waarop de dochter zegt: " Ik zeker niet, ik doe mijn gesprekken met de telefoon op mijn sta-geplaats"
Alle blikken wenden zich naar de meid, waarop die reageert :
" Wat scheelt er nu plots? Iedereen belt hier toch vanop zijn werk!"

Tot ziens,
Pjotr

Geen opmerkingen: