06 november 2008

Nieuwsbrief

Voor U Anders gelezen/geschreven

Knack blog over Karel De Gucht en de verkoop van Fortis aandelen:
Veel reacties, een voorbeeld: “Mijn conclusie: er zijn twee soorten dieven. De kleinhandelaars en de groothandelaars. De kleinhandelaars zien we vaak in de gevangenissen (dieven, drugsdealers, vrouwen- en mensenhandelaars, ...). Deze werken meestal 's nachts.
De groothandelaars stelen tijdens de dag en lopen met hun kostuums en dassen rond. Het verschil is dat deze laatste de wetten zodanig in hun voordeel hebben veranderd, dat ze alles in vrijheid kunnen doen”.
Nu even de talrijke reacties Anders lezen?
Zoals ik reeds schreef in een afzonderlijke mail: ONAFGEZIEN of het waar is of niet … er zal nog een lange rij volgen. Sommige lezers zullen wellicht gedacht hebben dat ik hierbij wou zeggen dat er velen boter op het hoofd hebben. Dat klopt wellicht, maar het is slechts een deel van wat ik bedoelde. Het tweede deel is dat het de tijd is voor het gooien met modder. Er zullen heel waarschijnlijk nog veel insinuaties circuleren over andere bekende Belgen. Een operatie beschadiging, maar ook een operatie doofpot over de “tientallen miljarden” die net op tijd opgehaald werden, al of niet zonder voorkennis. Maar dat is NIET de oorzaak van het Fortis debacle. Er kunnen wel nog veel schadeclaims volgen nu blijkt dat de regering in feite gehandeld heeft als eigenaar zonder de werkelijke eigenaars (de aandeelhouders) daarin te kennen. Hoe onsympathiek grote beleggers ook mogen lijken, wat de regering deed zou men gerust kunnen bestempelen als eigendomsroof.


De Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) preciseert dat de kostprijs van de Oosterweelverbinding niet 3,055 miljard euro bedraagt, maar 2,52 miljard euro. Maar vergeleken met de prijs van een tunnel (in Madrid), nog altijd een stuk duurder en zonder te rekenen met de ‘bovengrondse’ meerwaarde van een tunnel.

DM (30/10) Voor De Gucht is de regering een "regering van omstandigheden" die "er niet in slaagt over-eenkomst te vinden over de grote beleidslijnen". "Er moeten in dit land keuzes gemaakt wor-den, maar er is een voortdurende politieke blokkering" … "Laurette Onkelinx noemde Patrick en Dewael en mezelf "ellendelingen" ("minables"). Over dergelijke uitlatingen maken we ons geen zorgen meer."

Communautair dossier

DS Waalse compensaties voor steun aan KBC daar gaan we weer
De ministerraad keurde maandagochtend de maatregel goed om 3,5 miljard euro in KBC Groep te pompen. … De beslissing om federaal geld in KBC te pompen kwam er niet zonder slag of stoot. De Franstaligen, en de PS in het bijzonder, noemden KBC van bij het begin een Vlaamse bank en stelden zich negatief op. Argumenten dat de verzekeraar Ethias, die ook al steun kreeg, dan bestempeld kon worden als een Waals bedrijf, ketsten af.
Ze speelden het hard, tot CD&V en Open VLD, de Vlaamse partijen in de regering-Leterme I, ermee dreigden de kapitaaloperatie niet federaal te behandelen maar via de Vlaamse regering te laten verlopen.
De Franstaligen zagen dit als een gevaarlijk precedent, en daarop kwam er toch een federaal akkoord uit de bus. Maar in ruil eisten de Franstaligen wel 'een compensatie'.
Het dossier-Sonaca kwam maandag dan ook ter sprake op de ministerraad waar de KBC-steun groen licht kreeg.
De Vlaamse regering nam het niet dat een federale maatregel alleen ten goede zou komen van een Waals bedrijf. Daarom zou er onder meer voor Asco uit Zaventem ook iets uit de bus komen.

Binnenland

een nieuwe bron van informatie: Het Waals weekblad www.waalsweekblad.be
Het enige weekblad met nieuws over Wallonië in het Nederlands
Franstalige ongehoorzaamheid
De Franstalige Gemeenschap in België heeft 14 jaar lang geweigerd om onroerend goedbelasting te betalen, omdat federale gebouwen vrijstelling hebben en de Gemeenschap dat ook wil. De achterstand bedraagt 18 miljoen euro, en nu (na 14 jaar dus) vindt de federale overheidsdienst Financiën het welletjes en dreigt men met gerechtelijke stappen. De Gemeenschap wil nu wel betalen, op voorwaarde dat er geen rente wordt berekend, wat miljoenen scheelt. Bron: L'Echo

Knack: Waarom Tony Mary zo gehecht is aan België …
Zo onderzocht het Rekenhof een willekeurige steekproef van 500 onkostennota's van VRT-medewerkers uit 2006 en alle kostennota's van directieleden. In totaal keerde de VRT dat jaar voor 3,481 miljoen euro aan onkostenvergoedingen uit. Er worden geen namen van personeels- of directieleden genoemd. Het Rekenhof concludeert dat er heel wat misliep bij de VRT onder het bewind van Mary. DIT België (grote zucht) moet opgeruimd worden. Dat staat netjes.

DS Belastingparadijzen D Vander Maelen SP.A
… Er zijn ook steeds meer aanwijzingen dat ook vanuit België op grote schaal gebruik gemaakt wordt van belastingparadijzen. Sinds november 2005 vliegt VLM dagelijks op het Eiland Man vanuit Brussel en Antwerpen. Dit bekende belastingparadijs telt 76.000 inwoners en meer dan 30.000 geregistreerde ondernemingen. Op de bankrekeningen staat ongeveer 46 miljard euro spaargeld geparkeerd. Uit onderzoek van Somo, de Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen, blijkt dat Fortis eind 2007 meer dan 700 dochterbedrijven in belastingparadijzen telde. Test-Aankoop telde bij Dexia 49 dochterondernemingen in belastingparadijzen, bij KBC 33 en bij ING 16. Tenslotte nog dit hallucinant bedrag: in het derde kwartaal van 2005 bedroegen de toegekende kredieten van Belgische banken aan vennootschappen in belastingparadijs Jersey 22,2 miljard euro. Dit is meer dan de kredieten aan vennootschappen in enig ander land.


Is de parlementaire democratie ook democratie zoals JL Dehaene onlangs nog beweerde?
DS: Opnieuw een voorbeeld van het tegenovergestelde:
Uitgerekend de dag dat de gezamenlijke N-VA- en CD&V-fractie gesplitst werd, stuurde senaatsvoorzitter Armand Dedecker (MR) hem een brief om te melden dat 46 van zijn (senator Dr Ide) vragen 'onontvankelijk' verklaard werden. Ze komen in de Senaat niet meer aan bod. En als de senator ze toch wil stellen, moet hij zich maar rechtstreeks richten tot de minister. Die moet dan niet antwoorden.
Iedereen weet dat er grote verschillen zijn tussen noord en zuid in het gebruik van bepaalde medicamenten, behandelingen en regelingen. In de jaren negentig werd zelfs een speciale commissie (de commissie-Jadot) opgericht om die in kaart te brengen.
Later werd beslist die gegevens geheim te houden en ze niet meer te publiceren. Senator Ide is van mening dat het 'achterhouden en verdoezelen' van die gegevens 'niet kan' en stelt dus veel vragen om ze toch in handen te krijgen.
Als gevolg van zijn onophoudelijke vragenijver - waarop ze toch telkens moesten antwoorden - beslisten de diensten van de ziekteverzekering recent de gegevens dan toch maar opnieuw te publiceren vanaf volgend jaar, weliswaar niet de originele cijfers, maar cijfers die zijn 'aangepast', rekening houdend met de 'objectieve behoeften' in de regio's.
Senaatsvoorzitter Armand Dedecker (MR) pakt Ide (N-VA) aan op grond van het artikel dat zegt dat geen 'zuiver statistische vragen' mogen worden gesteld.
Ide zegt dat hij geen zuiver statistische vragen stelt maar vragen die 'peilen naar de ongelijkheden in het beleid en in de toepassing van de regels'. Vragen daarover verbieden, is verhinderen dat het beleid beoordeeld wordt vanuit het aspect 'regionale gelijkheid', is zijn redenering. Hij verwijt de senaatsvoorzitter trouwens ook andere vragen afgekeurd te hebben: van de 46 zijn er volgens hem 2 die niet eens om een cijfer vragen, en 9 die naast cijfers ook andere informatie vragen.
'Meer dan een jaar lang werden meer dan 100 zulke vragen van mij wel geduld. Nu de N-VA niet meer tot de meerderheid behoort, mag ik ze niet meer stellen, terwijl collega's van andere partijen zulke vragen ongestoord mogen stellen.'
Dat de Vlaamse (meerderheids)partijen dit laten gebeuren is niet goed te praten. Democratie?

Met de studie "Copernicus voorbij: van verwarring naar consensus?", wil Hindriks (Itinera denktank) een draaiboek aanbieden voor een betere overheid. De studie vertrekt vanuit de vaststelling dat België een van de grootste en duurste overheden telt, maar dat de resultaten vaak tegenvallen. Zo heeft België in verhouding de grootste ambtenarij van Europa (1 op 3 werkt voor de overheid) en neemt de publieke sector meer dan de helft van het nationale inkomen in beslag.
Een aantal anomalieën moeten volgens Hindriks meteen de wereld uit. Zo pleit hij voor de afschaffing van het recht op 20 dagen ziekteverlof voor federale ambtenaren.
"Absurd", meent Hindriks. "Schaf dat recht af. Ofwel is men ziek, ofwel niet", luidt het. Als het van Hindriks afhangt, wordt ook het zogenaamde politiek verlof op de kabinetten afgeschaft.
Een andere 'quick win' is de afschaffing van de Senaat. "Een senator kost nu jaarlijks 1 miljoen euro, terwijl een kamerlid 800.000 euro kost. Waarom betaalt men meer voor iemand zonder echte bevoegdheden?", stelt Hindriks scherp.
Ook bij het nut en de efficiëntie van de provincieraden met hun 737 mandatarissen kunnen volgens het Itinera Institute vragen gesteld worden. (belga)

Buitenland

Knack: USA, Niet alleen presidentsverkiezingen zijn belangrijk!
In de Senaat, waar ongeveer een derde of 35 van de 100 van de zetels te grabbel waren, konden de Democraten omstreeks 11u rekenen op 56 zetels, tegen 40 voor de Republikeinse partij. De Democratische partij hoopte echter op 60 zetels, genoeg om een presidentieel veto te breken. Dat zit er dus nog in. In de vorige Senaat had de Democratische partij al een meerderheid van 51 zetels. Maar met Obama als president is dat veto-recht niet meer belangrijk.In het volledig te vernieuwen Huis van Afgevaardigden, waar de volledige 435 te grabbel waren, komen de Democraten momenteel aan 251 zetels tegen 172 voor de Republikeinen. De Republikeinen hebben daarmee al 20 zetels moeten prijsgeven. De meerderheid in het Huis bedraagt 218 stemmen. Nu heeft Obama alle mogelijkheden om grondige maatschappelijke hervormingen door te voeren. Zal hij het, zoals beloofd, ook doen?

DM Scandinaven lonken naar euro
Denemarken: Volgens de premier heeft de lopende financieel-economische crisis duidelijk gemaakt dat ook Denemarken maar beter de eenheidsmunt kan invoeren. "Ik wil daarover deze legislatuur nog een referendum houden, uiterlijk tegen november 2011."
Ook in het (minder getroffen) Scandinavische zusterland Zweden beginnen de eurostemmen zich opnieuw te verheffen. Volgens minister van Onderwijs Jan Björklund van de Folkepartiet is "tijdens de crisis duidelijk geworden dat landen in hun eentje maar weinig kunnen ondernemen. Met hun gezamenlijke optreden konden de landen van de eurozone dat wel."
Ijsland: Uit een vorig weekend door het blad Frettabladid gepubliceerde opiniepeiling blijkt dat 72,5 procent van de IJslanders tot de euro wil toetreden. Sinds januari heeft de IJslandse kroon al 40 procent van haar waarde verloren. De internationale financiële crisis heeft het eiland geruïneerd. Dat wij bij de euro-landen zijn is wel een belangrijke prestatie van JL Dehaene.

Mop van de week

Le Pape sentant sa dernière heure arrivée, envoie une invitation à Votron et à Lippens. Il leur demande à chacun de venir vite le voir...Dès leur arrivée, on les conduit dans la chambre où repose le Pape et on les fait s'asseoir de chaque côté du lit. Le Pape leur lance un regard intense, sourit, puis regarde au plafond. Pendant un certain temps, ni Votron, ni Lippens ne disent un mot. Ils semblent touchés que le Pape ait pu penser à eux sur son lit de mort...tout en étant très intrigués. Finalement, Lippens, n'en pouvant plus, demande au Pape :'- Votre Sainteté ! Pourquoi sommes-nous là ? 'Le Pape, rassemblant ses dernières forces, lui répond très faiblement :' Jésus est mort... entre 2 truands... Je veux faire pareil...

Tot ziens,
Pjotr

Geen opmerkingen: