01 februari 2008

Nieuwsbrief

Anders Nieuws

Voor U Anders gelezen/geschreven

In de zestiende eeuw:
Een bad bestond uit een grote kuip die gevuld werd met heet water. De heer des huizes genoot het privilege van het schone water, daarna volgden de zoons en andere mannen die deel uitmaakten van het huishouden, dan de vrouwen, en tenslotte de kinderen. De baby's waren als laatsten aan de beurt. Tegen dan was het water zo vuil dat je er makkelijk iemand in kon kwijtraken... Vandaar de uitdrukking "de baby met het badwater weggooien". Juist?

DS - KATHY LINDEKENS is haar geloof in politieke vriendschappen definitief verloren:
‘Als merk heeft Patrick Janssens het schitterend gedaan. Hij is de sympathieke jongen-van-
naast-de-deur, met de uitstraling van een filmster. Maar achter dat masker schuilt een ijskoude, meedogenloze man die mensen gebruikt zolang ze in zijn persoonlijke planning
passen. Het was een schok om dat vast te stellen.’ Waar is de tijd van de slogans over het “warme nest” en “het socialisme zal gezellig zijn of niet zijn”.

Humo - Bert Anciaux: Het is nu wel duidelijk: de kiezer heeft geen gelijk. tja

Knack - Invloedrijke intellectuelen:
Luc Huyse: De media slagen er nog altijd in om iedereen te doen geloven dat ze alleen maar een doorgeefluik zijn. Een comfortabele positie. Alleen klopt dat beeld niet. Anders nieuws kan het niet beter zeggen!
Nummer vijf: Karel De Gucht verklaart in een commentaar over de staatshervorming: … wordt de essentiële vraag niet gesteld: is het per definitie zo dat een staatshervorming ervoor zal zorgen dat Vlaanderen beter het hoofd kan bieden aan de vergrijzing? Volgens mij niet. Anders gezien: hij herleidt bewust de staatshervorming tot de vergrijzingsproblematiek. Wie zoiets verklaart mag dan wel invloedrijk zijn maar verkoopt daarom nog geen verstandige praat. Nog even herinneren dat het gaat over de responsabilisering van de gewesten, goed bestuur (vooral in Brussel en Wallonië, maar ook Vlaanderen kan beter) én respect voor de culturele eigenheid van elke gemeenschap, te beginnen met de erkenning van de taalgrens en de integratiewil van de anderstaligen!
Tobback zegt het zo: DS "(met uitgestreken gezicht) In de geest van reconciliatie die ik al de ganse namiddag met bovenmenselijke inspanningen tentoon probeer te spreiden, zou ik durven te zeggen dat het ongepast was om De Gucht een toogstrateeg te noemen. Tegen iemand met een bochel zeg je ook niet dat hij een bult is."

DM: Dotaties (= schenkingen): Koning Albert krijgt dit jaar 10,2 miljoen euro, koningin Fabiola 1,472 miljoen euro, kroonprins Filip 940.000, Astrid 326.000 en Laurent 318.000 euro. … 'Onze monarchie is goedkoop in vergelijking met andere landen', zegt royaltywatcher Reinout Goddyn. 'Maar: het is niet gebruikelijk dat álle koningskinderen torenhoge dotaties ontvangen.'

EU ambtenaren: 340 Europese ambtenaren gaan dit jaar met vervroegd pension vanaf 50 en dit met een pensioen van 9.000 euro (Netto!) per maand. Om ambtenaren uit de nieuwe lidstaten van de Europese Unie (Polen, Malta, Estland) aan de slag te helpen, geeft de EU functionarissen uit de oude lidstaten (België, Duitsland, Frankrijk) dus een gouden handdruk.

Communautair dossier

Lang geleden maar nog niet vergeten : Op 6 november 2002 verklaart Karel De Gucht op de VTM: “België is gedoemd om op termijn te verdwijnen, te verdampen en ondertussen heeft het geen enkele toegevoegde waarde meer voor Vlaanderen” (vertaling van een bijdrage op het forum van LLB).
Bart Dewever spreekt ook over verdampen en Yves Leterme ziet die “onrechtvaardigde transfers ook niet meer zitten”.

DS Milquet: over de kansen van de octopus onderhandelingen.
Is een staatshervorming nu makkelijker dan met de oranje-blauwe partners? 'Natuurlijk. Niet omdat de PS erbij is gekomen of omdat wij van mening zouden zijn veranderd, maar de toestand is helemaal anders. … Nu zitten er acht partijen rond de tafel. … Vandaag is de N-VA zelfs niet nodig voor een tweederde meerderheid. … 'De vijf partijen van de interim-regering hebben een akkoord getekend waarin staat dat Yves Leterme (CD&V) op 23 maart de fakkel overneemt. Dat is een gegeven woord, daar kunnen we dus niet op terugkomen. Maar er staat nergens dat er op die datum een volledig uitgewerkt akkoord moet zijn over de staatshervorming. Dat gaat ook niet, zoiets is een werk van lange adem. … Ik begin er genoeg van te krijgen dat men bananenschillen in het rond gooit met de bedoeling Leterme te laten uitglijden.' …. Ik heb daar geen persoonlijk belang bij, maar de komst van de Vlaamse socialisten zou goed zijn. Het is een partij die een interessante visie heeft op het federalisme en de solidariteit. Nu dat De Gucht en De Wael hun (heruitgevonden) Vlaamse spierballen lieten rollen ziet Milquet opeens in SP.A een gewilliger partner om de Vlaamse onderhandelaars tot betere gedachten te brengen. Fictie of realiteit? Ondertussen zit Leterme als gebeiteld voor de zestien maar dan zonder de broodnodige staatshervorming? De bal ligt nog altijd in het kamp van het kartel.

Mangain: L'Etat Wallonie-Bruxelles, cela présuppose un lien géographique entre Bruxelles et la Wallonie. Pensez-vous que vous l'arracherez lors de cette négociation institutionnelle ?
Oui, c'est la priorité des priorités pour les francophones. C'est la revendication numéro 1 des francophones.

Binnenland

Begroting 2007: Bij de begrotingscontrole in april ging de regering-Verhofstadt II er nog van uit dat de belastinginkomsten uit zouden komen op 92,222 miljard euro, of een stijging met 6,6 procent. De inkomsten klokten vorig jaar echter af op 91,220 miljard euro. …Onder voorbehoud van correcties op het niveau van de uitgaven, zou het tekort van de Belgische staat uitkomen op 0,4 procent van het BBP. Het Stabiliteitspact schrijft een overschot van 0,3 procent voor.
In België is de zwarte economie goed voor ongeveer een vijfde van het bruto nationaal product. Dat blijkt uit een studie van de VUB-professor Michel Maus, een specialist op gebied van fiscaliteit. Voor 2007 betekent dat een zwart circuit van om en bij de 60 miljard euro. De staatskas loopt zo tientallen miljarden euro's mis.

DM Desmet: over dienstencheques en de notionele aftrek
In wezen goede maatregelen hebben de neiging zo succesvol te zijn dat ze erg veel geld kosten. Dat geldt zowel voor de dienstencheques als voor de notionele intrest.
Dienstencheques: het een nuttig systeem dat zowat 60.000 banen heeft opgeleverd die anders waarschijnlijk in de zwarte economie zouden worden uitgeoefend. Bovendien zijn het banen die vaak worden ingevuld door laaggeschoolden en voorheen langdurig werklozen, net de categorieën die het moeilijkst in de arbeidsmarkt in te schakelen zijn. En ook al is het misbruik van het systeem minimaal, toch gaan er nu stemmen op om de cheques duurder te maken en de fiscale aftrekbaarheid ervan af te schaffen.
Heel anders zit het bij de notionele intrest. Ook dat was een in principe nuttige maatregel die bedrijven toeliet eigen kapitaal dat ze investeerden af te schrijven. … In tegenstelling tot bij de dienstencheques bestaat er bij de notionele intrest een meer dan behoorlijk vermoeden dat de maatregel niet alleen gebruikt wordt om te investeren, maar ook en in groeiende mate als een creatief middel om te boekhouden. … Dan is het wel eigenaardig dat men direct wil optreden tegen de kostprijs van een maatregel die de zwaksten uit de samenleving helpt en men met geen woord rept over het al te creatieve boekhouden van de grote bedrijven.

aankoop kanon 90 mm
Joseph Henrotin doctoreert aan de faculteit politieke wetenschappen van de ULB
Eigenlijk moet dit debat op een technisch niveau worden gevoerd en de elementen die daarin van wezenlijk belang zijn, zijn de volgende:
het onvermogen van de 90 mm-kanonnen om de strijd aan te gaan met vijandelijke pantservoertuigen (terwijl talrijke landen hun tankpark vernieuwen);
de onmogelijkheid om samen te opereren met de andere legers van de NAVO en de Europese Unie (die gebruikmaken van kalibers 105 en 120 mm), terwijl België nochtans een pro-Europees discours voert;
het probleem van de veiligheid van onze mensen (die volgens de constructeur het hoofd zullen kunnen bieden aan T-62-tanks, die hun intrede deden in het begin van de jaren 1960); de kwestie van de inzetbaarheid (een 105 of een 120 mm kan complexere situaties aan dan een 90 mm);
de vraag naar de evolutiemogelijkheden van het kanon in de komende dertig jaar in de strijd tegen een steeds beter uitgeruste tegenstander (men spreekt tegenwoordig van techno-guerrilla);
en tot slot het probleem van de prijs, want paradoxaal genoeg blijkt het kanon van 90 mm duurder dan dat van 105 mm. Zelfs MECAR, dat de munitie produceert, geeft toe dat de 90 mm een aankoop met weinig perspectieven is.
Eerst de essentie: pantservoertuigen op wielen werden door de Amerikanen als 'modern' beschouwd in de jaren 1990. Ze waren licht en makkelijk transporteerbaar per vliegtuig. Maar de evolutie van de conflicten heeft aangetoond dat ze ook kwetsbaarder zijn. Deze voertuigen kunnen niet zo gemakkelijk bepantserd worden als rupsvoertuigen.
Anders gezien: dit is een schandelijke aankoopdossieer waarvoor de hoofdverantwoordelijken André Flahaut én Guy Verhofstadt zijn. Deze laatste niet alleen in zijn functie van eerste minister maar vooral omdat hij een actieve rol heeft gespeeld in de besluitvorming over het ganse wederuitrustingsplan van Defensie, inclusief deze gevechtsvoertuigen.
Het gaat hier echter niet om technische problemen alleen: door dergelijke voertuigen met beperkte gevechtscapaciteit aan te kopen VERHINDERD MEN DAT HET LEGER IN DE TOEKOMST NOG KAN SOLIDAIR ZIJN MET ZIJN PARTNERS IS RISICOVOLLE OPERATIES.


Het hoofddoekendebat in DM
Tobback: 'Er was geen probleem, Janssens heeft er in Antwerpen een uitgevonden' "Als ik morgen in Leuven geconfronteerd word met de vraag om hoofddoeken achter het loket of waar dan ook te verbieden, heb ik dat te danken aan Patrick Janssens en aan het Antwerpse stadsbestuur. Daar moeten we niet flauw over doen. … "Dat heeft me trouwens niet echt verbaasd. In Antwerpen staan ze zelden of nooit stil bij de impact die hun beslissingen hebben op pakweg Gent, Lier of Leuven. Voor het Antwerpse stadsbestuur is Leuven net hetzelfde als Zimbabwe."
Patrick Janssens was gisteren niet bereikbaar voor commentaar.

Buitenland

Brazilië
In de afgelopen vijf maanden is in het Braziliaanse Amazonewoud een gebied ter grootte van West-Vlaanderen vernietigd. In totaal gaat het om een gebied van 3.253 vierkante kilometer. … Sinds de jaren zeventig is in het Amazonewoud, dat zich over zes miljoen vierkante kilometer uitstrekt, 700.000 vierkante kilometer jungle vernield.

Canada land van melk, honing en veel immigranten:
Old-stock francophones are having fewer children and moving to suburbs off the island of Montreal, but the allophones who replace them are not choosing English. "When we look at the language spoken in the home, French is in decline, but not to the benefit of English. Rather, it is Arabic, Spanish, Mandarin and a host of other languages that are being spoken, just as is happening elsewhere in Canada.

Mop van de week

Een echtpaar van middelbare leeftijd had twee betoverend mooie teenagerdochters. Een zoon was evenwel hun hartewens en na vele maanden proberen,raakte de vrouw eindelijk in verwachting. Na negen maanden werd een zoon geboren. De vader holde naar de kinderafdeling in het ziekenhuis om zijn zoon te bewonderen. Hij keek in het wiegje en schrok van het lelijkste kind dat hij ooit gezien had. Hij spoedde zich naar zijn vrouw en zei dat hij> nooit de vader van zo'n lelijk kind kon wezen. 'Kijk naar onze prachtige dochters', zei hij waarbij hij haar strak aankeek en vervolgens opmerkte: 'je hebt me toch niet bedonderd, hè'? Zijn vrouw lachte slechts en zei: 'Nee,deze keer niet'.

Tot ziens,
Pjotr

Geen opmerkingen: