15 februari 2008

Anders Nieuws

Voor U Anders gelezen/geschreven
Kwaliteitskranten of marketeer-kranten?
DM: De Vlaamse kwaliteitskranten hebben ook in het laatste kwartaal van 2007 de positieve trend van het voorbije jaar voortgezet. De Morgen kwam, in vergelijking met dezelfde periode het jaar voordien, als sterkste stijger van de Vlaamse krantenmarkt uit de bus met 4,2 procent meer verkochte exemplaren (56.144). De Standaard steeg 2,1 procent (90.328), De Tijd 1,6 procent (37.925). Ook in het derde kwartaal van 2007 was De Morgen al de sterkste stijger met 3,9 procent. … Over heel 2007 gemeten zaten, op een status-quo van Het Belang van Limburg na, echter alle populaire titels flink in de rode cijfers.
DS: Net als in 2006, was 'De Standaard' ook vorig jaar de sterkst groeiende krant op de afkalvende Belgische krantenmarkt. Aan Vlaamse kant remt de groei van de drie kwaliteitskranten de daling af. … De Standaard was, zowel in absolute cijfers als procentueel, de sterkste stijger van heel de Vlaamse krantenmarkt (zie tabel). Ook De Morgen en De Tijd verkochten gemiddeld meer kranten dan in 2006.
De jaarcijfers (enkel te lezen in De Standaard):
De Standaard 2007: 87.392 2006: 83.979 +3.413 +4,1%
De Morgen 2007:52.742 51. 2006: 080 +1.662 + 3,3%
Totaal alle kranten 2007: 934.087 942.826 -8.739 -0,9% Bron: CIM
DM krijgt het duidelijk niet gezegd dat De Standaard het over het ganse jaar beter doet.

DM: Leterme verdacht van fluistercampagne: "Leterme wil graag gezien worden, hij wil dat anderen denken dat hij een goede mens is, terwijl hij zelf weet dat hij een slechte mens is. Dat is je reinste schizofrenie", zegt een liberaal. "Ach, ook de liberalen hebben gezongen als koorknapen", relativeert een kartelbron. Alles is inderdaad relatief.

Louis Paul Boon (1912 – 1978) Zijn feminatheek bevat een slordige 22.000 blote madammen waaronder enkele pornoprentjes met nogal jong volk. Anders gedacht: wat voor man moet LP Boon geweest zijn om tweeëntwintig duizend foto’s van blote madammen en dito kinderen te verzamelen en netjes te catalogeren alsof het om een belangrijke collectie ging?

Communautair dossier
Prof van Gerven antwoordt op mijn vragen
Het volledig artikel enkel in Bijl want te lang voor de blog): aanbevolen!
… meer vragen dan ik kan beantwoorden! Ik beschouw mezelf niet als een 'constitutionalist' maar als een geëngageerde burger met juridische achtergrond en zoek dus mee naar antwoorden in de onverkwikkelijke situatie waarin wij verkeren. … Uit mijn tekst moge blijken dat ik uw laatste vraag affirmatief beantwoord, hetgeen ook verklaart waarom ik voor een federale opbouw van onderuit kies - hetgeen impliceert dat al wat niet naar een hoger niveau is overgedragen, op exclusieve of verdeelde wijze, bij de gewesten en de gemeenschappen blijft liggen (de zogenaamde subsidiaire bevoegdheden). Op uw andere vragen kan ik niet schriftelijk ingaan bij gebrek aan
tijd - ik werk aan een boek - maar voor een gesprek in Leuven of Brussel ben ik bereid, ook al zullen daaruit, wat mij betreft, geen pasklare oplossingen komen. NB: Mijn laatste vraag: Zou het niet goed zijn om eerst van onderuit te bouwen aan een vrijwillig federalisme en in afwachting daarvan elk gewest en gemeenschap de grootst mogelijke autonomie te geven om de verschillende problemen en uitdagingen optimaal aan te pakken?

Prof em. Van Gerven besluit zijn artikel met een bedenking die naar mijn mening inderdaad cruciaal is voor de verdere politieke evolutie; ik citeer: In regelingen voorzien volstaat evenwel niet; belangrijker is het te beseffen “qu’un Etat fédéral n’est viable que si, dans le respect des autonomies, il existe un sentiment d’appartenance fédérale, une volonté de vivre ensemble. C’est là toute la portée de la loyauté fédérale.” Vooraleer het grondwettelijk werk aan te vatten moet de vraag worden beantwoord of er (nog) voldoende samenhorigheid aanwezig is om een duurzame federale structuur tot stand te brengen - een vraag waarop alle democratische politieke partijen een eenduidig antwoord moeten geven.

De zwijgplicht ‘Colloque singulier’ is geschaad! Alles wat de Koning gezegd heeft staat in de krant! Ongehoord! Wie is de snoodaard die uit de biecht heeft geklapt? Schande over al die snotapen die de regels niet meer respecteren en de Koning zijn werk onmogelijk maken. Anders gezien vond ik het even relevant dat een krant zijn lezers inzicht biedt in wat er werkelijk gespeeld heeft. Te weten dat de Koning (en zijn entourage) aan politiek doet en een democratisch verkozen partij als ‘staatsgevaarlijk’ bestempelt is naar mijn aanvoelen géén faits divers. Mag iemand die ‘functioneel’ onverantwoordelijk is, pleiten voor een cordon sanitair rond het als democratisch erkende N-VA? Zo de term staatsgevaarlijk gebruikt werd zou het goed zijn om te weten of dat juridisch kans, en zo ja of deze kwalificatie een vrijgeleide is voor de staatsveiligheid om maatregelen te nemen ten aanzien van deze staatsgevaarlijke organisatie?

Binnenland
Het gerecht heel even in het oog van een mini orkaan.
Ik weet niet of wij vertrouwen kunnen hebben in de gerechtelijke uitspraken. Nu in Antwerpen Erdal en Co werden vrijgesproken, nadat ze veroordeeld werden maar de zaak moest herbegonnen worden wegens procedure fouten stellen velen zich vragen. Voor alle duidelijkheid, ze werden niet vrijgesproken voor de misdrijven (moord in Istanbul) die buiten België werden begaan. Het ging maar over het bezit van enkele vuurwapens en (een beetje?) springstof. Het is in elk geval een signaal dat terrorisme géén reden is om onze rechtspraak aan te passen.

Fientje Moerman verrast eigen partij met plotselinge comeback. Dit is niet zomaar een kleinigheid als men bedenkt dat het gaat om een Vlaams minister die wegens slecht bestuur gedwongen werd om ontslag te nemen en in afwachting is van een gerechtelijke procedure voor de begane fouten. En zeggen dat gedogen altijd kiezen is voor het minste kwaad, ten minste dat wordt beweerd. Het lijkt mij eerder symptomatisch voor een permissieve maatschappij waarin alles kan en mag (voor wie aan de macht is).

Knack poll: Waar liggen de mensen het meest wakker van?
Staatshervorming: 32 %
Klimaat: 21 %
Daling koopkracht: 19 %
Kosten vergrijzing: 15 %
Terrorisme: 13 %
De Knack lezers zijn duidelijk maatschappelijk geïnteresseerde burgers. Een bedenking bij de cijfers: er staat geen aantal bij, dus kan het gaan om tien dan wel duizend stemmen. Relevantie?

Buitenland
Kosovo"Si l'UE n'est pas en mesure de gérer un petit pays (tel que le Kosovo) dans son arrière-cour, elle ne pourra devenir l'acteur de poids qu'elle veut être"Farouchement opposée à l'indépendance du Kosovo, sa partie Nord, majoritairement serbe, risque de faire sécession tandis que de nouvelles violences entre communautés serbes et albanaises ne sont pas exclues.
DM: Algemeen wordt verwacht dat Kosovo zondag zijn onafhankelijkheid uitspreekt.
'Ik zweer plechtig dat ik alle mogelijke inspanningen zal doen om de soevereiniteit en de territoriale integriteit van de Servische Republiek te vrijwaren,' aldus Tadic (Servische president)…

Mop van de week
Een vrouw is "bezig" in bed met haar minnaar. Zonder dat ze het echter weet, bevindt haar 9 jaar oude zoon zich in de kast in de slaapkamer. Dan komt haar man ineens onverwacht thuis en de vrouw verstopt haar minnaar in de kast samen met het jongentje. Het kleine jochie zegt: "Donker hier!" De man antwoordt: "Ja, dat is het zeker." Zegt het jongentje: "Ik heb een voetbal." De man: "Dat is fijn voor je." Het ventje: "Wil je hem kopen?" De man: "Nee, dank je." Het jongentje: "Mijn vader staat daar hoor!" De man: "Oké, oké, hoeveel?" Het jongentje: "250 Euro." In de weken daarop gebeurt het weer een keer dat het jongentje en de minnaar samen in de kast komen te zitten. Het kleine jochie zegt: "Donker hier!" De man zegt: Ja, Dat is het zeker." Het ventje zegt: "Ik heb een paar voetbalschoenen." De man herinnert zich de vorige keer en vraagt:"Hoeveel"? Het jochie: "750 Euro" De man: "Oké."
Een paar dagen later zegt de vader tegen zijn zoon: "Pak je voetbalschoenen en je voetbal want we gaan een potje voetballen buiten op het gras." Het zoontje zegt: "Dat kan niet, ik heb ze verkocht." Zijn vader vraagt: "Wat? Voor hoeveel heb je ze verkocht dan?" Het jochie: "Voor 1.000 Euro!" Zijn vader: "Dat is veel te veel! Je hoort je vriendjes niet teveel te vragen! Dat is veel meer dan die bal en schoenen kosten! Ik neem je mee naar de kerk, dan kun je daar alles opbiechten aan de pastoor." Ze gaan naar de kerk en de vader brengt zijn zoon naar de biechtstoel, laat hem naar binnen gaan en sluit het gordijn achter hem. Het jongentje zegt: "Donker hier!"
Zegt de pastoor: "BEGINT NIE Hé!!!!!!"

Tot ziens,
Pjotr

Geen opmerkingen: