08 december 2010

Nieuwsbrief

Voor U Anders gelezen/geschreven

Elke Vlaming is jaarlijks voor 920 euro solidair met de Walen. (cijfer voor 2007)

Er gaan stemmen op om het toegelaten alcoholgehalte opnieuw naar 0.8 pro mille te brengen want er blijken meer ongevallen te gebeuren sinds de verlaging naar 0.5 pro mille.
Mogelijke verklaring : meer mannen laten hun vrouw rijden wanneer ze iets gedronken hebben. Opgelet, dit is alleen een mogelijke verklaring.

Vandenbroucke laat Vlaamsgezind masker vallen
DS: Woensdagavond nam Frank Vandenbroucke de trein naar Leuven. De SP.A-onderhandelaar werkte rustig zijn telefoons met journalisten af. Hij vertelde dat de N-VA zich ‘hooghartig gedroeg' en dat de SP.A ‘hen zou dwingen om akkoord te gaan' met het nieuwe voorstel van financieringswet dat bemiddelaar Johan Vande Lanotte had voorbereid. In een beweging bewierookte Vandenbroucke ook het door de PS en het CDH voorbereide maar door Vande Lanotte geïntegreerde voorstel om de toekomstige overheidsfinanciering van de federale en de regionale overheden te regelen. En hij besloot: ‘Elio Di Rupo zit nu op zijn blote knieën in de sneeuw. Zoveel toegevingen zijn voor hem eigenlijk een vernedering.'
In dezelfde coupé zat Jeroen Overmeer, de woordvoerder van Bart De Wever, per toeval rustig mee te luisteren. Simultaan sms'te hij alle uitspraken naar zijn voorzitter. Die werd met de minuut bozer. De N-VA-voorzitter zag het bewijs dat de socialisten hem in de hoek wilde duwen.
Communautair dossier

DT: Transfer van 5,7 miljard euro naar Wallonië
l Vives-denktank van KULeuven maakt nieuwe berekeningen van transfers in 2007
Het transferbedrag waarop de Leuvense economen uitkomen, ligt hoger dan de resultaten uit 2005 van de Leuvense econoom Koen Algoed, die in inmiddels kabinetschef is van de Vlaamse minister van Begroting Philippe Muyters (N-VA). Op basis van eerder rekenwerk van de Vlaams administratie kwam Algoed uit op een transfer van 4,77 miljard euro van het noorden naar het zuiden van het land. Wallonië kon rekenenen op 4,22 miljard euro, Brussel kreeg 550 miljoen euro.
Ook de Nationale Bank van België ging aan het rekenen en kwam uit op een transfer van 5,8 miljard euro van Vlaanderen naar Wallonië, en een minitransfer van 200 miljoen euro van Brussel naar Wallonië.
Door bijvoorbeeld de ambtenarensalarissen mee in rekening te brengen, ‘via een reële’ verdeelsleutel aan de uitgavenzijde’, komt de nettotransfer in de federale begroting 200 miljoen euro hoger uit, meldt Vives. De grootste transfer die in de federale begroting ingebakken zit, is met name terug te vinden bij de salarissen van de ambtenaren. Wallonië wint daar 854 miljoen euro, terwijl Vlaanderen 807 miljoen en Brussel 47 miljoen verliezen.
De tweede grootste transfer is te vinden in de overheidspensioenen. Daar is sprake van een transfer van 287 miljoen euro van Vlaanderen naar Wallonië en van nog eens 22 miljoen van Brussel naar Wallonië. Alleen inzake overheidsinvesteringen is er een transfer van 60 miljoen euro van Wallonië en Brussel naar Vlaanderen.
Wat de werkloosheid betreft, is er sprake van een transfer van 1,29 miljard euro van Vlaanderen naar Wallonië (dat 1 miljard wint) en Brussel (dat 248 miljoen wint). In de geneeskundige verzorging is Vlaanderen voor ruim 1 miljard euro ‘solidair’ met Wallonië. In geen enkele tak van de sociale zekerheid is er al sprake van een transfer naar Vlaanderen, al zit dat er met de vergrijzingsgolf in Vlaanderen wel aan te komen.

DT: Bart De Wever in Cercle de la Wallonie : 'De Vlaamse werkgevers hebben ook Elio Di Rupo tot de orde geroepen. We moeten afronden, daarin hebben ze gelijk. Que ça passe ou ça casse. Daarmee ga ik akkoord'. Dat zei Bart De Wever deze middag in de Cercle de Wallonie. (…)'Als de zeven partijen niet kunnen afronden, dat men het zegt en dat de onderhandelingen niet worden verlengd als het geen zin heeft', aldus De Wever, die zelf denkt dat 'het momentum' voorbij is. Wat het alternatief dan is? Verkiezingen in ieder geval niet, zei De Wever. 'Ik wil geen verkiezingen. Als er partijen zijn die naar verkiezingen willen gaan, dan gaat men de economische druk verhogen, dan gaat men met de welvaart van de mensen spelen'.

Doorbraak: Karl Drabbe – Mediarepressie in de maak?
(…) Op p. 82 staat echter een schokkend citaat van Soma-directeur Rudi Van Doorslaer. Het Soma (Studie- en documentatiecentrum Oorlog en hedendaagse Maatschappij) is een meer dan respectabel en belangrijk onderzoekscentrum en archief m.b.t. de Tweede Wereldoorlog, het interbellum, de repressie … in België. Ik neem het citaat even over.
‘Van Doorslaer vertelt ook hoe zijn instelling in de aanloop naar de verkiezingen door verschillende Franstalige media werd benaderd, die het collaboratieverleden van de familie De Wever wilden uitspitten. “Maar wij zijn er natuurlijk niet om mee te werken aan een Operatie Beschadiging. Dat is niet waarom wij aan wetenschappelijk onderzoek doen.” Het is een opmerkelijk citaat. Niet alleen om wat er staat, maar ook omdat het niet is opgemerkt, niet opgepikt door de Vlaamse media.

Binnenland

Mia Doornaert’s fijne neus ontdekt een ranzig geurtje (dS 6/11) of de lichtheid van een werkloos frivool meisje dat twee vliegen in één klap probeert te vangen (de eerste vlieg is N-VA in een kwaad daglicht stellen en de tweede vlieg is de verdediging van de joodse vrienden):
Een Franse kennis stuurt me een filmpje van Youtube. Op de Vlaamse openbare omroep wordt in een quizprogramma hartelijk gelachen om een zinnetje waarin over 'Joden' en 'liquideren' wordt gesproken. Het gaat over de vorige uitzending van de Pappenheimers, met Jan Peumans. (…) Er wordt de vraag in gesteld over wie Voltaire ooit gezegd heeft dat ze 'het verderfelijkste volk waren dat ooit de aarde bevuild heeft', de Vlamingen, de Joden of de Turken. Antwoord van Peumans: 'de Turken'. Mis, zegt de quizmaster, het was 'de Joden'. Antwoord van de voorzitter van het Vlaams Parlement: 'Dat zou ik hier niet durven zeggen. De Joden zijn daar zeer gevoelig aan. (…) En neen, het is niet overdreven zoveel aandacht te besteden aan een stukje uit een amusementsprogramma. Jan Peumans is een politicus en bekleedt een functie die politiek gezag heet te hebben - ook al kan je als burger de indruk krijgen dat er in het Vlaams Parlement vooral aan bezigheidstherapie wordt gedaan. Dan mag je van een dergelijk personage enige politieke zindelijkheid verwachten. Maar zijn woorden getuigden integendeel van beangstigende vooroordelen.
Eén zaak staat vast, dergelijke op Youtube circulerende filmpjes zijn bepaald niet goed voor Vlaanderens imago, toch niet in verlichte (sic) kringen. En ze blijven het Vlaams-nationalisme een ranzig geurtje geven.
Wel wel wel, wat een fijngevoelige neushaartjes gingen daar aan het trillen! Ik denk, zou ze nu echt niets beter te doen hebben als persoonlijk raadgever van Leterme? Bij voorbeeld hem leren hoe hij in een interview niet drie keer hetzelfde moet zeggen. Na zijn overwinning op punten tegen Ivan De Vadder (in de grote De Vadder show) herhaalde hij maandagavond in Terzake driemaal hetzelfde refreintje over hoe goed de lopende zaken lopen. En Kathleentje verroerde van geen vin. Ze hebben daar bij de VRT hun lesje geleerd. En Mia Doornaert … mocht ze mijn laatste Anders gelezen zou ze vaststellen dat het ranzig geurtje vooral Belgisch riekt.

Deze week is in Cancún de klimaattop van start gegaan. In totaal wonen 108 Belgen de top bij. Onder hen vier ministers, een staatssecretaris, vijf parlementsleden, vijftien kabinetsleden, een veertigtal overheidsmedewerkers en een paar dozijn andere deskundigen.
Voor haar vertrek zei de Vlaamse minister dat ze er niet veel van verwachte, hooguit een paar veranderingen in de marge. Blijf dan verdomme thuis!

DM: Advocate Caroline Bergez, de vrouw van federaal minister van Defensie Pieter De Crem (CD&V), is vorige week aangesteld als plaatsvervangend rechter bij het Gentse hof van beroep. Volgens Bergez klopt het helemaal niet dat ze de job aan haar echtgenoot te danken heeft. Ze benadrukt dat ze enkel is ingegaan op een vraag van de stafhouder. Aan de functie in kwestie gaat geen examen vooraf, de kandidaten krijgen een advies en worden op basis daarvan benoemd door de Hoge Raad voor de Justitie. Als er niet genoeg 'echte' rechters zijn, vallen de plaatsvervangers in.

Buitenland

Wikileaks
DT: Carne Ross, een klokkenluider in het onderzoek naar de Britse betrokkenheid bij de invasie van Irak:
Niemand - noch WikiLeaks, noch de Amerikaanse overheid - kan momenteel weten of die effecten goed of slecht zullen zijn. Waarschijnlijk beide. Er zullen onmiddellijke politieke gevolgen zijn, maar ook gevolgen die langer doorwerken, zeker voor de diplomatie zelf.
Vele van de gelekte diplomatieke berichten zijn bijzonder gevoelig en gênant en zullen dus zeer snel effecten hebben. Zo is het Amerikaanse diplomatieke mailverkeer dat de corruptie van de regering-Karzai in Afghanistan detailleert, heel schadelijk. Berichten van de Amerikaanse ambassade in Londen over het kruiperige pro-Amerikaanse enthousiasme van Britse politici verbazen niet, maar het is een andere zaak als je die slaafsheid zwart op wit ziet. Bovendien gelardeerd met uitspraken van individuele politici, van wie sommigen nu aan de macht zijn. (…)
Nog schadelijker zijn de buitengewone telegrammen uit het Midden-Oosten. Één president vraagt de Verenigde Staten zelfs vliegtuigen te sturen om doelwitten in zijn eigen land te bombarderen, waarbij hij lacherig verklaart dat hij tegenover zijn eigen parlement zal liegen over de aanvallen. En een inlichtingenchef van een ander bevriend Arabisch land smeedt plannetjes met een hooggeplaatste Amerikaanse bezoeker over hoe Hamas, Hezbollah en Iran klein te krijgen. Woorden als ‘beschadigend’ en ‘gênant’ vatten zelfs niet echt de impact van zulke onthullingen. En er zijn nog veel, heel veel gelekte berichten op komst. (…)
Als reactie op die buitengewone bres in de informatieveiligheid reppen overheden zich ongetwijfeld om hun data te beveiligen en ze meer dan ooit onder controle te houden. Maar het paard is nu eenmaal op hol geslagen. Als een overheid zo professioneel, technisch gesofistikeerd en goed beschermd als de Amerikaanse te maken kan krijgen met een bres van die omvang, is geen enkele overheid veilig. (…)
Als overheden het vertrouwen van de bevolking willen terugwinnen, dan is meer restrictie en minder informatie het verkeerde antwoord op de WikiLeaks-affaire. Parlementen en regeringen moeten integendeel immens meer transparantie en verantwoording leveren, en de bevolking zou dat ook moeten eisen.
Uit mijn werk als diplomaat - inbegrepen de zeer gevoelige kwesties als Irak en Afghanistan - weet ik dat er veel te veel geheim wordt gehouden. Geheimhouding bevordert noch het vertrouwen, noch het nemen van goede beslissingen. Wel integendeel. We staan op een kruispunt, en het is aan de bevolking, de politiek en de democratie om te beslissen welke weg we inslaan - dicht of open, transparant of geheim - om meer te worden vertrouwd of nog meer te worden gewantrouwd.

Mop van de week

The Australian Poetry Competition had come down to two finalists, a university graduate and an old aboriginal man. They were given a word, then allowed two minutes to think about it, then come up with a short poem that contained that word. The word they given was 'TIMBUKTU'
First to recite his poem was the university graduate. He stepped up to the microphone and said:
Slowly across the desert sand
Trekked a lonely caravan
Men on camels two by two
Destination - Timbuktu

The crowd went crazy! No way could the old aboriginal top that!
The old aboriginal calmly made his way to the microphone and recited:

Me and Tim a huntin' went
Met three whores in a pop-up tent
They were three, and we was two
So I bucked one, and Tim buk tu

Tot ziens,
Pjotr

Geen opmerkingen: