11 januari 2008

Nieuwsbrief

ANDERS NIEUWS

Voor U Anders gelezen/geschreven
Verhofstadt: We zullen een staatshervorming moeten vinden die aan de drang weerstaat om er een pak geld tegenaan te smijten. Het geld is er gewoon niet",

Isabel Albers DS: Er is geen geld, zegt Guy Verhofstadt. Had hij dat acht jaar vroeger gezegd, dan was er nu wél geld. … Yves Leterme had zich een betere erfenis kunnen wensen. En dan hebben we het even niet over de communautaire vrede die jarenlang afgekocht is en mee geleid heeft tot de diepe crisis tussen het noorden en zuiden van het land. Zou Isabelle “Scheve dromedarissen baren een draak?” gelezen hebben?

DS M Doornaert (citaat Sarkozy): 'Ik zeg dat niemand verplicht is in Frankrijk te blijven, en dat wie gastvrij wordt ontvangen het gastland moet respecteren [...] en ik word ervan beschuldigd een vreemdelingenhater te zijn.' Moest iemand dat in België verkondigen, zou Mia hem/haar beschuldigen of steunen? Wat verderop schrijft ze:
Hier is een gedreven politicus aan het woord die zijn carrière helemaal onderaan de ladder begon, die nooit het contact met de basismilitant en met het 'gewone volk' verloor, die het verschil kent tussen populair zijn en populist zijn, die rotsvast gelooft dat politiek het verschil kan en moet maken. J’aime Sarkozy Anders gezien?

Gepost door: Herman Kissel (Knack weblog) Een onbehagelijk gevoel bekruipt me. Afgaand op de diverse fora, de reacties op de verslaggeving, ook in dit blad, en voor zover de respondenten representatief zijn voor de "niet-schrijvende" bevolking, merk ik een malaise, een steeds dieper woekerend ongenoegen en ongeloof in zowel het politieke establishment... en de pers. De kracht van de opiniemakers van de kranten en tijdschriften van weleer, is verdwenen door de kracht van media zoals het internet en de fora. … Ik vrees dat het hoog tijd is dat de pers ook naar "de straat" terugkeert, in plaats van tijd te verliezen aan de poorten van één of ander paleis of kasteel, waar enkel "voorgekauwd nieuws" te rapen valt.Het volk mort en gelooft mijn insziens absoluut niet in een "interim-regering". De meesten beschouwen dit als lucht, onbestaand en enkel een geforceerd "interbellum", en laten het omwille van de beperkte tijdspanne (23 maart als ultimatum) gedijen. Anders nieuws lezen?

Communautair dossier
Daar gaan we weer …
Over de sneuvelnota van “Da joenk”. Voor inhoudelijke commentaar is het nog te vroeg.
DM Desmet: De nota-Verhofstadt is een doordacht geheel dat de vraag naar een grotere autonomie en de bekommernis om het voortbestaan van het land poogt te verzoenen. … Een nota die bij iedere partij behoorlijk wat gaten slaat in de eigen programmapunten maar wel nog verder gaat dan die programma's durfden te dromen. … Verhofstadt wil die autonomie toekennen binnen zekere convergentienormen, zoals dat op Europees vlak al het geval is, om te voorkomen dat er een fiscaal of sociaal opbod tussen de regio's zou ontstaan. Maar dat betekent wel dat die convergentienormen federaal zullen worden bepaald, wat de ene regio nog altijd de mogelijkheid biedt om dwars te liggen tegenover de ambities van de andere. Anders gezien: een schijndecentralisatie?
Versterking van het federale niveau: Vooreerst door dat federale niveau weer meer middelen te geven via een herziening van de financieringswet maar ook door de instelling van een federale kieskring en het herfederaliseren van een aantal bevoegdheden, zoals de geluidsnormen en de ontwikkelingssamenwerking.
Yves Leterme heeft al laten weten dat hij zich niet gebonden voelt door deze 'persoonlijke' nota, en dat hoeft ook niet. Maar hij zal toch moeite hebben om onder het soortelijk gewicht ervan uit te komen. Vooral omdat de nota niet vertrekt van ideologische of symbolische uitgangspunten maar net van de mantra van Yves Leterme zelf: die dingen veranderen die bijdragen tot een beter bestuur.
En verder in DM: Voor alle Vlamingen ligt de suggestie moeilijk dat het schuldenvrije Vlaanderen een stuk van de federale schuld zou kunnen overnemen, zonder dat de andere gewesten en gemeenschappen dat ook doen. Verhofstadt sleutelt ook aan de rondzendbrief-Peeters. Nu moeten Franstaligen in de faciliteitengemeenten telkens opnieuw de gemeentelijke documenten in het Frans aanvragen, de nota suggereert dat één keer per jaar of één keer per legislatuur voldoende zou moeten zijn. Ook de toepassing van de taalwetten in Brussel zou versoepeld kunnen worden. Dat druist in tegen goed bestuur in ééntalige gewesten.
LLB :
Charles Piqué: « Mais quand est-ce que les francophones cesseront-ils d'être naïfs ? Cela fait 15 ans que les exigences flamandes sont exprimées. Guy Verhofstadt, pour qui j'ai beaucoup de respect, relaie les exigences flamandes et ce message correspond totalement à celui qu'auraient pu lancer Yves Leterme ou certains au sein de la N-VA ».
Francis Van de Woestyne
Mais que les francophones ne se trompent pas. Cette note, qu'ils jugent déséquilibrée, émane non pas d'un excité linguistique mais d'un vrai fédéraliste, d'un homme qui tient à son pays, d'un homme qui rejette toute forme de nationalisme et qui regrette amèrement le recul de la multiculturalité européenne. … Dans leur grande majorité, les Flamands ne sont pas séparatistes mais ils souhaitent être maîtres, un peu plus qu'aujourd'hui, de leurs choix économiques et politiques. Il faut accepter cette réalité. Cela ne signifie pas qu'il faille avaler toutes leurs revendications : la réforme ne pourra être que négociée et équilibrée. Mais fermer les yeux, les oreilles et les poings ne constitue pas une riposte pertinente.

Peter Van de Ven, Mechelen (reactie in DM)
Guy Verhofstadt wil een soort Europees "economisch-liberaal" confederalisme voor België, het "Nouvelle Europe" van het Von Mises-Instituut, gecombineerd met het op volkerendenken geïnspireerd confederalisme. Onaanvaardbaar. Wil Guy Verhofstadt een "Europa der Volkeren"? Zo neen, dient hij voor België confederalisme af te wijzen. Daar zit zijn contradictie. Open-VLD en MR zouden er goed aan doen humanistisch-liberalisme te omarmen, ipv hun chacunpoursois-cultuur op te dringen.
Het wordt steeds erger: hoeveel “bekenden en onbekenden” de term confederalisme (mis)bruiken. Dat zou wel eens dé spraakverwarring van deze hervorming kunnen worden. Moureaux heeft het over “Vlaams confederalisme”, CD&V gebruikt die term ook maar zegt niet wat het precies inhoudt. Is het confederalisme zoals gedefinieerd in de Van Dale: een statenbond. Dus twee onafhankelijke Staten die een verbond sluiten? Dat is alvast ook de visie van grondwetspecialist Senelle.
Deze gewilde spraakverwarring lijkt vooral electorale redenen te hebben. Bedrog zoals indertijd de betekenis van de taalfaciliteiten?

Binnenland
Proces Lernout & Hauspie
René De Witte is redacteur bij P-Magazine en medeauteur van het boek De L&H Files (Lannoo):Op het proces over vermeende fraude bij Lernout & Hauspie Speech Products heeft Jo Lernout deze week urenlang uitgelegd dat L&H waardevolle technologie had en een uitgekiende strategie. Google had Vlaams kunnen zijn, zei hij. Had het zin om daarover te praten op een proces dat eigenlijk puur over boekhoudkundige fraude zou moeten gaan? Eigenlijk wel.
Het was dus goed dat Lernout deze week kwam praten over DMP, over de ontwikkelingen bij L&H die nu voortleven in onze Nokia of onze Tom-Tom, over de vierhonderd patenten op L&H-technologie die nu in handen zijn van Nuance, de Amerikaanse wereldleider in spraak- en taaltechnologie. Nu Lernout het beeld dichter bij de waarheid heeft gekleurd, zou men op het proces terug tot de essentie moeten komen: de boeken.
Volgens meester Luc Gheysels, de raadsman van Lernout, hebben zijn cliënt en zijn ex-kompanen Pol Hauspie en Nico Willaert, zeker nooit intentioneel gefraudeerd. Het element kwaad opzet ontbreekt. Sterker nog: er is helemaal niet gefraudeerd. Niets fraude! Heeft Gheysels een slag van de molen gekregen door zoiets te poneren? Niet zo zeker. Wat is zijn stelling, in grote lijnen?
Iedereen heeft recht op een eerlijk proces. Perceptie creëren om feiten in een vals kader te plaatsen, past daar niet bij. De beklaagden kunnen maar hopen dat het hof bij de les blijft en het antwoord geeft op de enige vraag: ging men bij L&H over de boekhoudkundige schreef?
De Witte is de redacteur die het toptrio in P magazine al veroordeelde vooraleer het proces goed en wel begonnen was. Nu heeft hij blijkbaar begrepen dat het toch wel een beetje complexer is en hij misschien ernaast zat. Donderdag volgt dé verrassing: Hauspie bekent driekwart schuld. Wat de overige gedagvaarden doen weten we binnen enkele dagen.

En verder: L&H een huis vol buitenlandse spionnen.
Naast Bodenkamp werkten nog twee andere BND-agenten (Duitse inlichtingendienst) mee aan het frauduleuze Language Development Company’s-systeem, met name Bernard Ortheus en Hanni Münzer. Het weekblad HUMO geeft een gedetailleerde reconstructie van de manier waarop de Duitse inlichtingendienst "als een luis in de pels van LHSP kroop". Voor het eerst zegt Nico Willaert, het toenmalige nummer drie van LHSP, ook openlijk dat het Ieperse bedrijf de door zijn ontwikkelde technologie hoopte te verkopen aan buitenlandse inlichtingendiensten of internationale politiesamenwerkingsverbanden als Europol. … Het moest snel gaan, want de buitenlandse geheime diensten rivaliseerden met elkaar. Jo Lernout vernam op een bepaald ogenblik van Bodenkamp dat er grote ruzie was ontstaan tussen de Duitse en Franse diensten aan de ene kant en de mensen van Echelon, het wereldwijde afluisternetwerk van de Amerikanen en de Britten. "Het ging over wie nu naar wiens pijpen moest dansen", zegt Lernout. "Wij moesten van Bodenkamp helpen om de strijd te winnen. Er was haast bij."Onderzoek van het Comité I, dat toezicht houdt op de werking van de inlichtingendiensten, wees eerder uit dat zowel de Duitse, de Franse, de Britse en de Russische inlichtingendiensten hun mannetjes hadden binnen LHSP. Op een bepaald moment zou het bedrijf door niet minder dan twaalf geheime agenten geïnfiltreerd geweest zijn. Alle ingrediënten voor een Amerikaans complot tegen L&H zijn dus aanwezig.

Buitenland
Charter voor Europese moslims: Deze week werd in Brussel een charter ondertekend door meer dan vierhonderd moslimorganisaties uit alle Europese landen. Het charter wil een gedragscode zijn voor moslims die in Europa wonen maar vraagt ook aan niet-moslims om respect te hebben voor een aantal zaken. … "Het charter is ook een gedragscode met een aantal regels voor de Europese moslimburger", legt El Machaoud uit. "Hij moet weten dat de Europese cultuur een democratische cultuur is waarin hij zijn godsdienst kan beleven, maar dat het ook een andere cultuur is waarin sommige zaken niet vanzelfsprekend zijn en dat niet alles geaccepteerd zal worden zoals bijvoorbeeld het dragen van hoofddoeken in sommige functies."

Mop van de week
EXERCISE FOR PEOPLE OVER 40:
Begin by standing on a comfortable surface, where you have plenty of room at each side.
With a 5-kg potato sack in each hand, extend your arms straight out from your sides and hold them there as long as you can. Try to reach a full minute, and then relax.
Each day you'll find that you can hold this position for just a bit longer.
After a couple of weeks, move up to 10-kg potato sacks.
Then try 50-kg potato sacks and then eventually try to get to where you can lift a 100-kg potato sack in each hand and hold your arms straight for more than a full minute. (I'm already at this level.)
After you feel confident at that level, put a potato in each of the sacks.....

Tot ziens,
Pjotr

Geen opmerkingen: