04 januari 2008

Nieuwsbrief

ANDERS NIEUWS


Voor U Anders gelezen/geschreven

Beste lezers,
De eersteling van jaargang zes is net zoals vorig jaar anders dan anders nieuws gewoonlijk is. Geen beste wensen meer (sinds het gebruik van e post is dat niet meer bij te houden, wat niet noodzakelijk duidt op meer affectie dan de vorige jaren). Er waren wel een paar leuke, lieve, ernstige bij dit jaar en daar gaat het hem toch om, mekaar een glimlach ontlokken, moed inspreken, hoop geven!

Van de burgemeester van Hamme ontving ik nieuwjaarswensen met een passend citaat:
Geef ons de moed
Die dingen te veranderen
Die veranderd moeten worden,
De kracht die dingen
Te verdragen die niet veranderd kunnen worden
En de wijsheid
Het verschil te zien. (Augustinus)

In bijlage vindt u de resultaten van de bevraging. De Anders Nieuws formule doet het nog zo slecht niet. Maar ik wil dit jaar iets nieuws uitproberen. Vanaf nr 1 ontvangt u de e mail met in bijlage de nieuwsbrief zoals in het verleden, maar telkens zal ik eveneens verwijzen naar het internetadres waar u ten allen tijde de nieuwsbrief en de andere publicaties kunt lezen en erop reageren (wat meerderen onder u graag zouden doen).

Voor de nieuwsbrief klikt u voortaan op:
http://anders-nieuws.blogspot.com/
Voor de anders nieuws extra (andere publicaties dan de nieuwsbrief) klikt u op http://anders-nieuws-extra.blogspot.com/

Beide zijn voor iedereen toegankelijk maar enkel de reacties van geregistreerde lezers (deze waarvan ik het e mail adres en de identiteit ken) zullen gepubliceerd worden. Het is de bedoeling om alle lezers mee te laten delen in de grote kennis van dit select lezerspubliek. Maak er gebruik van om uw onderbouwde visie weer te geven, vooral als ze afwijkend is aan wat u in de nieuwsbrief of het artikel las. We kunnen er alleen maar wijzer van worden. Reacties zonder inhoudelijke argumenten worden geweerd.

Voor dit initiatief dank ik Yves, Panneels & Partners, Media relations & Reputation management, die zorgen voor de technische ondersteuning. Mochten er kinderziektes optreden zullen we hieraan verhelpen binnen termijnen die enkel haalbaar zijn in een jong én dynamisch gezelschap. Tot zover het nieuwe nieuws!

In de luwte van het afgelopen jaar las ik een dun boekje “Op zoek naar wijsheid” geschreven door Herman Van Rompuy. Ik feliciteerde hem daarvoor. Ook voor niet christelijke mensen is het aanbevolen lectuur (uitgegeven door het Davidsfonds). Het getuigt van goede smaak, eruditie (hij citeert heel graag) en een grote verdraagzaamheid, ook al bespeur ik enige ontgoocheling. Het is een bundeling van korte stukjes over onderwerpen als: Wijsheid gevraagd, Geluk gezocht, Ben ik conservatief of progressief?, Een christen in de politiek of christelijke politiek, Wordt België tweehonderd jaar oud?, Zijn wij een parlementaire democratie?, Verdraagzaamheid of onverschilligheid? Kortom, onderwerpen die elke zoeker naar wijsheid wel moeten aanspreken.

Als ik toch één persoonlijke conclusie uit al die inspirerende wijsheid mag aanhalen dan zeker de vraag waarop ook in zijn boek geen antwoord staat: hoe is het mogelijk dat een verstandig man mét aanzien in ruime kring er vorige herfst niet in geslaagd is om zijn goede politieke ideeën om te zetten in resultaten? Politiek is een raar beest of om het met zijn woorden te zeggen: Wie de harde wetten van deze kringen niet erkent en toepast, maakt normaal geen schijn van kans. De andere is daar immers in de eerste plaats een concurrent of een vijand. De verhoudingen met mensen zijn functioneel: ik heb u nodig of niet; ik gebruik u vandaag maar morgen niet meer. Zelfs degenen die een nobel doel nastreven, willen dat zélf doen en trachten mededingers die misschien bezield zijn door datzelfde edele motief uit te schakelen of voorbij te steken. Egoïsme in altruiïsme!

Ik ging ook luisteren naar een uiteenzetting van hem in Halle waar hij het had over “emoties in de politiek”. Het inspireerde mij tot een stukje dat u kunt lezen op http://anders-nieuws-extra.blogspot.com/

Verder blijft de rubriek “Voor u Anders gelezen/geschreven” bestaan. Het zal ook dit jaar niet moeilijk zijn om goede one-liners en andere opmerkelijke standpunten te noteren. Karel De Gucht gaf alvast het goede voorbeeld: "Bart De Wever is iemand die tot een akkoord kan komen, omdat hij in zich een redelijke portie cynisme herbergt. Maar een Bourgeois, een Brepoels, dat zijn mensen die congenitaal onbekwaam zijn om akkoorden te sluiten."


Communautair dossier

In de eerste 83 dagen van dit jaar – tot 23 maart - zal er opnieuw een hoofdstuk toegevoegd worden aan het communautair dossier. Bij het lezen van De Gucht zijn ongezouten kritiek op Leterme (DM 3 januari) voel ik al de hete adem van een man die het niet meer ziet zitten en hoewel hij Leterme verwijt zich kwaad te maken - de anderen zijn altijd fout - maakt hij eigenlijk precies dezelfde fout: schieten op de anderen, Leterme en het kartel. Over de slaagkansen voor een grote staatshervorming had hij de volgende vraag klaar: “Denk je nu echt dat die Walen met de daver op het lijf zitten, ervan overtuigd zijn dat ze tegen Pasen een grote staatshervorming moeten maken? “ Neen, ik maak mij geen zorgen over de nodige media berichten voor het vullen van drie bladzijden Anders Nieuws!

Binnenland

In het binnenland zal tot Pasen (?) veel draaien rond politiek tenzij er een terroristische aanslag zou gebeuren … je weet maar nooit. Dan toch maar beter de Belgische politiek met al zijn onvolmaaktheden. Meestal leuke lectuur. Soms een spelletje “mens erger je niet”.

Buitenland

Ook al lijkt uit de bevraging dat het niet de “meest populaire rubriek” is, denk ik dat we het buitenland niet mogen vergeten. Rik Coolsaet schreef hierover een kerstessay en uit de voorpublicatie in DS blijkt alvast dat de wereld niet stil stond ondanks de zware Belgische problemen. Deze rubriek is té belangrijk om op te offeren aan nog meer navelstaarderij waarvan de laatste tijd vooral het Zuiden heel veel last heeft.


Mop van de week

Tot mijn grote verrassing zijn de meeste lezers gesteld op de ernst van Anders Nieuws en is de behoefte om te eindigen met een mop niet voor iedereen belangrijk. Beschouw het maar als een GRATIS geschenk.

En vermits sommigen onder u het zo druk hebben zal ik deze nieuwsbrief alvast beperken tot nog geen 3 bladzijden … leesplezier!

Tot ziens,
Pjotr

Geen opmerkingen: