18 januari 2008

Nieuwsbrief

ANDERS NIEUWS


Voor U Anders gelezen/geschreven


Een kraai zit op een tak boven in een boom en koestert zich in de zon.Een konijn op de grond kijkt naar hem en zegt: "Ha kraai, wat zit je lekker te niksen.Denk je dat ik ook zo kan luieren?" De kraai antwoordt: "Natuurlijk kun je dat, ga je gang."En het konijn strekt zich uit in het zand en dut in.Even later komt er een vos langs, ziet het konijn en vreet het op.(Onthouden: Om ongestraft niets te kunnen doen, moet je heel hoog in de boom zitten.)

Humor: Amateur de gastronomie, je me suis souvent laissé aller à d’agréables discussions avec le charcutier de mon village (impressionnante collection de médailles. Vous mourriez pour une tranche de son boudin noir). Il était formel sur une chose: pour obtenir le meilleur résultat, vous devez vous fendre des meilleurs ingrédients. Or, contrairement aux normes imposées à nos artisans, les politiciens, eux, ne sont pas soumis à la moindre règle d’hygiène ni de traçabilité. Que du contraire! L’élément clef en politique, c’est le merchandising. L’art de l’emballage.

DS: Groot-Brittannië heeft nieuwe kerncentrales nodig als het zijn klimaatbelofte wil nakomen en een te grote afhankelijkheid van energie-invoer wil vermijden.

LS Donald Tusk (nieuwe eerste minister van Polen in verband met de inplanting van een Amerikaans rakettenschild in Polen en de Russische reacties) : Ik ben verantwoordelijk voor de veiligheid van de Polen niet van de Verenigde Staten.

M. Doornaert (over de trouwplannen van Sarkozy): Er bestaat een regel dat je een bevestiging van twee aparte, geloofwaardige bronnen moet hebben voor informatie die je niet bij de betrokkenen zelf kan checken - en nee, ik heb geen rechtstreekse lijn met Sarkozy of Bruni.

DM: Interimvoorzitter Etienne Schouppe van de CD&V laat er weinig twijfels over bestaan dat hij in april of mei kandidaat is om zichzelf op te volgen als voorzitter van CD&V. Dat wordt geen gemakkelijke opdracht als zou blijken dat de communautaire onderhandelingen enkel een “scheve dromedaris” hebben opgeleverd.

Communautair dossier

Toch wel interessant om bij wijlen een vergelijkingen te maken met vroeger.
Twee bijdragen in bijlage:
Een bijdrage van Luc De Vriese voor Anders Nieuws over de parallellen tussen 1935 en 2007.
Jules Gheude (?) in LLB forum citeert de uitspraken van François Perin in 1980 en daaropvolgende jaren. Ze zijn nog altijd even actueel.

Nota G Verhofstadt (vanuit een perspectief “bijdrage tot pacificatie”):
Twee belangrijke bedenkingen worden duidelijker:
- De convergentiemaatregelen kunnen elke decentralisatie van de hefbomen teniet doen, vermits op federaal niveau de uitwerking ervan kan geblokkeerd worden door de bestaande en ongewijzigde tegenstellingen tussen Franstaligen en Vlamingen. Precies de reden waarom we deze hefbomen willen overdragen naar de gewesten! De discussies binnen de federale regering zullen er niet minder op worden.
- De federale kieskring kan zowel verzoenend als polariserend werken. De Franstalige kopstukken die vandaag reeds in Vlaanderen stemmen ronselen doen dat op basis van taaleisen (Halle Vilvoorde). Bij uitbreiding zou dat de polarisatie doen toenemen in gans Vlaams Brabant. Gecombineerd met een paritair samengestelde senaat wordt de democratische vertegenwoordiging verder uitgehold. Wie wordt er beter van?
Maar er is ook een totaal andere bedenking: federale verkiezingen voor de ganse Kamer zonder grendels zouden het democratisch deficit eindelijk wegwerken en zou het principe van het algemeen stemrecht, één kiezer = één stem opnieuw in ere herstellen (zoals het was voor 1970). Helaas is het voorstel van Verhofstadt géén verbetering van het kiessysteem, want alle grendels worden behouden en dus is het voor de Vlamingen (en de democratische principes) géén vooruitgang.
Anders bekeken: in 2007 haalden SP-A & SPIRIT 684.390 stemmen en kregen daarvoor 14 volksvertegenwoordigers (48.885 stemmen per zetel). De PS haalde 724.787 stemmen en kreeg daarvoor 20 afgevaardigden (36.239 stemmen per zetel). Democratie?

SPIRIT in de octopusgroep
Hoewel SPIRIT electoraal weinig voorstelt en dus weinig druk kan zetten is de aanwezigheid van Geert Lambert wel belangrijk. Hierdoor zijn twee erfgenamen van de VU aanwezig en kunnen ze mekaar versterken of ten minste verhinderen om onzalige toegevingen te doen. SPIRIT zei al NEEN in 2003. Het communautair programma van SPIRIT (vastlegging van wat we nog samen willen doen via art 35 van de Grondwet) toont alvast blijk van een Vlaamse reflex. Als SPIRIT beseft dat de meerwaarde (het specifieke) tov de socialisten niet in het progressieve maar in het Vlaamse gedachtengoed ligt, kan de partij zichzelf electoraal beter situeren. Tijd om te beseffen (en te verkondigen) dat progressief en solidair niet in tegenspraak zijn met een confederale staatsvorm.

LLB :
Busquin : Nos médias aussi doivent contre-attaquer. Il faudrait quand même que nous ayons un certain militantisme médiatique." Dat isniet nieuw!
Reynders : « Le MR est le premier parti dans le canton de Zaventem », a-t-il encore souligné, ce qui selon lui donne une indication assez claire sur la répartition linguistique dans ce canton. « Autre chose est de savoir à quelle région les habitants de ces communes veulent être rattachés». Expansie in naam van de individuele rechten?
Di Rupo: Hij wil een talentelling. "Waarom gaat men ervan uit dat de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde haalbaar is en een volksraadpleging niet?"
Mangain: "Of men het nu wil of niet, Vlaanderen noemt zich een natie en is nu een staat aan het oprichten. Dat is een realiteit waarmee je rekening moet houden. … "De Vlamingen zijn zeer vragende partij, dus moeten de Franstaligen de prijs bepalen". Zou Mangain soms vergeten dat Vlaanderen al lang betaalt en dat alsmaar minder graag doet?
LLB forum, Humor: la Monarchie doit être laissée pour la principauté de Bruxelles, qui pourrait devenir un paradis fiscal accueillant Henin, Halliday, Axelle Red, Annie Cordy, Jacky Ickx (hij vergat Tommeke).

Binnenland

Leyman (CD&V) verlaat politiek na 6 maand niks doen.
Wie DM, Desmet leest denkt dat de schuld bij CD&V ligt (niet verwonderlijk). Wie DS leest denkt dat vooral Leyman fout is. En wie geen tijd genoeg heeft leest enkel anders nieuws!

L&H Nico Willaerts: "Ja, er is fraude geweest. Ja, er zijn inbreuken geweest", zo pleitte Willaerts advocaat vanmorgen. "Er was echter geen sprake om van meet af aan de wereld op te lichten en zo'n ramp te veroorzaken. Ze hebben tijd willen kopen en dachten dat de inbreuken een noodzakelijk kwaad waren. … Nico Willaert heeft zich net als de twee stichters van L&H nooit persoonlijk verrijkt, aldus zijn advocaat, die stelde dat zijn cliënt "civiel dood" is.

De Gucht reageert: op mijn vraag (23 nov 2007) om via de ambassadeurs het verkeerde beeld dat verspreid wordt over Vlaanderen (en dus België) tegen te gaan kreeg ik op 17 dec een brief van hem persoonlijk met als afsluitformule “U dankend voor het signaal, teken ik … . DM 14 jan: Buitenlandminister Karel De Gucht (Open Vld) vraagt ambassadeurs om initiatieven te nemen die in het buitenland leiden tot positieve beeldvorming over ons land. Ik denk niet dat hij mijn gedocumenteerde nota (L’état belge) meestuurde!

Defensie:
Van alle landen van de NAVO die over een leger beschikken, besteedt België het laagste percentage van de defensie uitgaven aan de vernieuwing van militair materieel. Volgens de NAVO heeft ons land in 2007 6,6% van het defensiebudget uitgegeven aan de vernieuwing van het materieel. In 2006 was dat 5,9%, in 2005 6,4% en in 2004 5,5%. Nog volgens de NAVO heeft België tussen 2006 en 2007 iets meer uitgegeven aan defensie, van 3,435 miljard euro naar 3,650 miljard euro.
Darfour: Frankrijk heeft België gevraagd om bijkomende luchttransportcapaciteit te leveren. … om een evacuatievliegtuig ter beschikking te stellen …. CD&V defensieminister wees erop dat … een evacuatietoestel - van het Embraer-type - niet tot de mogelijkheden behoort. Het toestel moet immers klaarstaan voor een eventuele evacuatie van Belgische militairen uit Libanon en Afghanistan. Zou Pieter nog niet weten dat het leger VIER Embraers heeft? Of is er één voor de Koning en één voor Verhofstadt en één voor hemzelf gereserveerd? (De Gucht vliegt alleen met Airbus – buiten categorie).

Economische cijfers en hun betekenis
Knack Ewald Pironet: Voor het eerst werden de economische vooruitzichten voor België regionaal uitgesplitst. Blijkt dat de Waalse inhaalbeweging ten einde is.
De economische groei zal na de heropleving in 2006 en 2007 in België vertragen tot 2,2 procent in 2008. In Vlaanderen blijft de groei nog stabiel op 2,4 procent; Wallonië (van 2,2 naar 1,9) en Brussel (van 2,2 naar 1,7) gaan achteruit. Tussen 2009 en 2012 wordt gerekend op 2,1 procent groei voor heel België, Vlaanderen zakt dan naar 2,2 procent, Wallonië komt uit op 1,8 en Brussel op 1,9 procent. …. Het is niet omdat we er minder slecht aan toe zijn dan Wallonië, dat de toestand bij ons niet ernstig is.

Buitenland

Israëlo-Palestijns conflict
De radicaal anti-Palestijnse en extreem nationalistische Israëlische minister Avigdor Lieberman is uit het kabinet van premier Ehud Olmert gestapt. … Gisteren maakte Lieberman nog eens van de gelegenheid gebruik om ook scherp uit te halen tegen de Israëlische Arabieren, die ook vertegenwoordigers in de Knesset hebben.
Volgens Lieberman moeten die uit Israël worden 'verwijderd' omdat ze daar volgens hem niet thuishoren. "Voor ons is het principe land voor vrede totaal onbespreekbaar. Als ook de andere nationalistische partij opstapt ligt de regering Olmert en de vredesbesprekingen op apegapen. Van het Midden Oostelijk front géén nieuws.

Onlangs kreeg ik een mail met fotomateriaal over verborgen wapens (ingegraven hyper modern gevechtsvliegtuig van Russische makelij) in Irak. Een lezer stuurde mij volgende commentaar: “Die zijn al lang gevonden – toch raar hé dat ge daar niks van in De Standaard gelezen hebt. Zie
http://www.defenselink.mil/news/newsarticle.aspx?id=15918 Deze gaat over zowel Sarin als mosterd gas. Volgens De Standaard waarschijnlijk geen WMD’s. En als ge een beetje verder zoekt vindt ge ook links naar vondsten van “depleted uranium”, nog wat ander leuk spul en natuurlijk ook het verhaal van die overgelopen Syrische journalist die 3 sites in Syrië aanduidt waarnaar Saddameke zijn materiaal verplaatst heeft. Haalde de eerste pagina van De Telegraaf. Maar ik verwed er een bakske Duvel op dat ge dat weerom niet in de Belgische pers gelezen hebt. Raar hé ?”

Mop van de week

A man appeared before St. Peter at the Pearly Gates. "Have you ever done anything of particular merit?" St.Peter asked. "Well, I can think of one thing," the man offered.
"On a trip to the Black Hills of South Dakota, I came upon a gang of bikers who were threatening a young woman. I directed them to leave her alone, but they wouldn't listen. So, I approached the largest and most heavily tattooed biker and smacked him in the face, kicked his bike over, ripped out his nose ring, and threw it on the ground. I yelled, "Now, back off, or I'll kick the shit out of all of you!"
St. Peter was impressed. "When did this happen?" "Couple of minutes ago."

Tot ziens,

Pjotr

Geen opmerkingen: