12 oktober 2010

Nieuwsbrief

Voor U Anders gelezen/geschreven

Het is dus toch geen cliché. 15 procent van de vrouwen heeft een affaire gehad met de baas. Bij meer dan een derde kwam het ook tot een hoogtepunt: zij kregen promotie.
En ja, 15 % van de vrouwen met een leidinggevende functie geeft toe ook zelf naar bed te gaan met ondergeschikten.

DT: België is het beloofde land voor Oost-Europese gelukzoekers die met valse papieren aan verblijfsvergunningen geraken en daarmee meteen naar het OCMW stappen voor een leefloon. Dat bericht de krant De Tijd. OCMW's en inspectiediensten trekken aan de alarmbel. "Ons sociaal systeem komt hierdoor onder druk", aldus de krant.
De zogenaamde 'Belgiëroute' is bijzonder populair, omdat België in tegenstelling tot de meeste andere EU-lidstaten geen voorwaarden opleggen voor steun. Nederland, Frankrijk en Duitsland sluiten in hun sociale wetgeving expliciet bijstand uit aan buitenlanders die werkloos zijn of zelf nog niet bijgedragen hebben aan de staat. Wie toch bijstand vraagt, riskeert zijn verblijfsvergunning te verliezen.
Bij ons kan iemand die hier nog geen dag gewerkt heeft, aanspraak maken op een leefloon van 740 euro per maand (voor alleenstaanden). Op de vraag waarom dat zo is, kreeg De Tijd bij de bevoegde staatssecretaris Philippe Courard (PS) geen antwoord.
Uit navraag bij de betrokken diensten (OCMW, Dienst Vreemdelingenzaken, de inspectiediensten en de federale politie) blijkt dat ons systeem zo lek is als een zeef, klinkt het. Er is amper controle op de geldigheid van verblijfsdocumenten van EU-onderdanen. De OCMW's die geconfronteerd worden met mensen die niet aan de verblijfsvoorwaarden voldoen, mogen dat wegens hun beroepsgeheim nergens melden. Terwijl de buurlanden alsmaar strenger worden om misbruik uit te sluiten, wenkt ons land als een magneet. Migranten zoeken de weg van de minste weerstand.

DT: Bij de aanvang van het nieuwe politieke jaar herhaalde de Vlaamse regering dat ze met haar begroting koers vaart richting evenwicht in 2011. Daarvoor moet hier en daar nog wat bespaard worden. Nog steeds is echter onduidelijk waar het mes nog wordt in gezet. Het zou voor dit jaar nog om 65 miljoen euro gaan. De traditie wil dat dat steeds ‘kaasschaafgewijs’ gebeurt, wat van de Vlaamse regering eerder een kaasboer dan een beleidsmaker maakt. (…)Wat alvast niet activerend werkt, zijn de Vlaamse aanmoedigingspremies, en laten die nu net voor de Vlaamse regering ‘onbespreekbaar’ zijn. Een korte rondleiding in het bos aan premies leert ons dat in één jaar tijd het budget voor die premies fors is toegenomen van 35 naar 45 miljoen euro, zonder enig debat. De premies zijn oorspronkelijk ontstaan als een tijdelijke aanmoediging van werknemers om minder te werken. Het gaat om de aanmoediging van tijdskrediet, arbeidsduurvermindering voor ouderen, zorgverlof (in het bijzonder ouderschapsverlof en vormingsverlof), en dat voor werknemers uit de privé, de publieke en de socioprofitsectoren. Dat is het beleid van een linkse regering. Zolang het betaalbaar blijft.

Communautair dossier

DT : Onderhandelingsexpert Leo Goovaerts over de regeringsonderhandelingen
(…) Door zich niet langer door de PS te laten gijzelen heeft de N-VA volgens Goovaerts de tweede ronde gewonnen. En de schok is groot bij de Franstalige partij. In kringen van de onderhandelaars is te horen dat de PS een ‘systemische shock’ is toegebracht. ‘Sinds het aantreden van paars-groen in de zomer van 1999, toen Guy Verhofstadt zijn ticket voor de Wetstraat 16 afkocht met een geheim akkoord over extra geld voor het Franstalig onderwijs, heeft de PS federaal voortdurend de lakens uitgedeeld’, wordt opgemerkt.
Maar die dominantie staat nu op de helling. ‘Voor het eerst in elf jaar vindt de PS een Vlaamse partij op haar weg die niet plooit, omdat ze niet geïnteresseerd is in de 16 en daarvoor ook geen prijs wil betalen. Voor het eerst sinds lang staat de machtspositie van het PS-apparaat ter discussie en is de ‘uitkeringseconomie’ die de PS tot elke prijs in stand wil houden, bedreigd. Dat verklaart de felle reacties van Laurette Onkelinx, Paul Magnette, Philippe Moureaux en co.’
‘Wat de N-VA nu moet doen, is zichzelf binden. Ze moet de noodzaak aan een responsabilisering van de deelstaten - dat wat de partij wil binnenhalen - op tafel leggen en duidelijk maken dat ze het voor minder niet doet. (…) De N-VA zal dus een sterk signaal moeten geven, al moet het wel worden voorgesteld als coöperatief en collaboratief.
Wat kan zo’n sterk signaal zijn? Goovaerts: ‘Dat is een beslissing die de onderhandelaars moeten nemen. Maar de N-VA moet wel aangeven wat in de vakliteratuur over onderhandelen het ‘optimale alternatief’ wordt genoemd.’ De N-VA zal volgens Goovaerts duidelijk moeten maken voor een zelfstandig Vlaanderen te gaan, zonder dat dat het einde van België moet betekenen. Dat is een verdedigbaar standpunt waarover een belangrijk internationaal precedent bestaat, met name Kosovo. Het Internationaal Tribunaal oordeelde dat Kosovo het recht had zelfstandig te zijn, zonder dat dat zou neerkomen op separatisme.

Binnenland

Een advertentiekrantje van de Braziliaanse en Portugese gemeenschap in ons land omschrijft Antwerpen als paradijs voor wie gratis medische of financiële hulp nodig heeft, schrijft Dag Allemaal. "Daarin wordt een zeer concreet overzicht gegeven van wáár illegale vluchtelingen voor elke vorm van bijstand in Antwerpen terechtkunnen", reageert Antwerps OCMW-voorzitter Monica De Coninck. "Dat soort acties zorgt natuurlijk voor een nieuwe toestoom van illegale vluchtelingen. Hoewel er ook uitleg wordt gegeven over de mogelijkheid om terug te keren naar het eigen land." "We hebben contact opgenomen met de redacties van die bladen, om na te gaan wat precies de bedoeling was en om duidelijk te maken dat het OCMW ook beperkingen heeft", luidt het.

Waals weekblad
Eind 1947 kwamen Amerikaanse soldaten op weg naar huis (via Antwerpen) vast te zitten in een sneeuwstorm in de Ardennen. Ze lieten 300 meter auto's in twee rijen achter op een bosweg bij het dorpje Châtillon (bij Arlon), waar ze onderdak kregen. De winter was streng en lang, de soldaten gingen verder met de trein. In het voorjaar bleken hun auto's door het vocht niets meer waard en het leger liet ze staan. Ze staan er nog, al zijn alle bruikbare onderdelen er in die 63 jaar wel uitgesloopt. Het is een van de bizarre taferelen in het boek Abanded Places 2 van fotograaf Henk van Rensbergen. Bron: NRC Handelsblad.

Wallonië sloot 2009 af met een enorm tekort: 882 miljoen euro, het dubbele van wat de Europese regels toestaan. Maar de Waalse minister Antoine zegt dat de nationale rekenmeesters (het INR) Waals geld dat is geïnvesteerd in allerlei organisaties ten onrechte als uitgaven boekt, en zegt dat ze op termijn geld kunnen opleveren. Maar het INR wil dat geld pas als inkomsten boeken wanneer er inderdaad inkomsten uit voortkomen. Bron: VRT

Wallonië voert jaarlijks 600.000 ton veevoer in, maar gaat nu meer zelf maken. In Floreffe (prov. Namur) is een nieuwe fabriek gestart, die wordt gerund door de Waalse coöp Scam en het Vlaamse Vanden Avenne-Ooigem. De 20 werknemers kunnen per jaar 330.000 ton mengvoeder maken. Met een investering van ruim 15 miljoen euro is dit het belangrijkste project in de Waalse veevoedersector van de laatste 20 jaar.

Het zou een wereldprimeur zijn, de groene dakbedekking van het Vlaamse bedrijf Derbigum, die gefabriceerd wordt in de fabriek in Perwez (Brabant wallon). Deze dakbedekking bestaat uit waterdicht wortelwerend doek met daarop eventueel een drainagelaag maar in ieder geval een kunststof laag met daarop lichte "voorgeteelde" Derbiseum tegels. Die zijn dus al voorzien van begroeiing, zodat het dak er meteen groen uitziet. De dakhelling mag 15 graden zijn. Het dak kent geen grote temperatuurschommelingen, dempt lawaai en vraagt weinig onderhoud.

DT: Wallonië heeft een activiteitsgraad van nauwelijks 63 procent en telt 15 procent werklozen. Bovendien werkt bijna 20 procent van de bevolking buiten het gewest. Dat geeft aan dat het in realiteit slecht gesteld is met de Waalse economische rijkdom. De cijfers zijn echt meedogenloos. Volgens de recentste statistieken van Eurostat - dat evenwel niet altijd over de beste methodologie beschikt - bedraagt het bruto binnenlands product per inwoner in Wallonië 71 procent van dat van Vlaanderen. In 1996 was dat nog 75 procent. De verarming is dus een realiteit. Uit de PISA-enquêtes van de OESO over de wetenschappelijke vorming van jongeren blijkt ook dat die realiteit zal blijven duren, en zelfs nog zal verslechteren.

Buitenland

DT Frankrijk
Vijf jaar cel, waarvan twee met uitstel. Tot die zware straf is de Franse trader Jérôme Kerviel veroordeeld voor de tradingfraude waardoor hij in 2008 een diepe put sloeg bij de Franse grootbank Société Générale. Hij moet bovendien de schade (4,9 miljard euro) vergoeden. Iets waartoe hij onmogelijk in staat is, ook al wint hij de Euro Millions. De schadeloosstelling die hem is opgelegd, is zo gigantisch dat het zelfs een beetje lachwekkend wordt.
De trader had ter verdediging aangevoerd dat zijn superieuren van zijn praktijken op de hoogte waren, maar dat ze een oogje dichtknepen zolang die de bank winst opleverden. Kerviel had echter kunnen weten dat hij alleen de zondebok zou zijn wanneer het fout zou aflopen en zijn bazen hun handen in onschuld zouden wassen. Zo gaat het nu eenmaal altijd. (…)Maar de schade die de banken lijden door fraudepraktijken van enkele individuen verzinkt in het niet in vergelijking met het geld dat ze verspelen door hun eigen onverantwoordelijk gedrag - al wordt dat juridisch niet als ‘crimineel’ beschouwd. Het IMF becijferde gisteren in een rapport de verliezen die de banken door de financiële crisis hebben geleden op 2.200 miljard dollar, of 1.600 miljard euro. (…)De verantwoordelijkheid daarvoor kunnen de banken niet afschuiven op individuele traders in de marktenzalen, hier hebben ze zelf schuld aan. Het goede nieuws is dat dit soort verliezen vermeden kan worden. (…) Maar de banken zijn na de crisis niet echt gesanctioneerd. Niets ontmoedigt hen toch risico’s te nemen. Moral hazard, heet dat.

Waals weekblad
Marokkaanse jongeren die vanuit de Randstad met hun dure snelle auto's Maastrichtse klanten van drugs komen voorzien, staan hun afnemers nu ook al in Liège op te wachten, en de Nederlandse Officier van Justitie Smits sluit niet uit dat ze binnenkort in de Ardennen opduiken. De politie kan de drugsrunners met slimme camera's van de rijksweg plukken, maar dat mag niet van een Nederlandse rechter. Justitie in België helpt ook niet echt door het gebruik van een Nederlandse lokauto op Belgische wegen te verbieden. Dat, en de korte straffen, maken dat het voor de politie dweilen is met de kraan open. Dat schrijft Elsevier, niet online, wel een opinie van de verslaggever.

Het in 2008 opgestelde nieuwe Beneluxverdrag is door alle partijen goedgekeurd of toegezegd, behalve door de Franstalige overheden in België. Het enige wat over de Benelux te vinden is op de site van het Waalse Parlement is de opmerking van minister-president Demotte dat formele en vaak rigide structuren niet altijd de beste manier zijn om soepel en efficiënt samen te werken.
Naast de officiële Benelux Economische Unie bestaat er een comité Nieuwe Benelux, een burgergroepering die de officiële Benelux ongevraagd van suggesties voorziet, zoals:
- Benelux één telefoongebied
- Benelux één posttarief
- Erkenning elkaars museumjaarkaarten
- Verenigingsrecht uit oprichtingsland
- Belastingheffing alleen in werkland
- Eén weerbericht voor hele Benelux
Dat staat in het Werkprogramma van het burgercomité voor dit jaar, dat niet online is in te zien. Het werkprogramma van de officiële Benelux

Mop van de week

Judy got married and had 13 children. Her first husband, Ted, died of cancer. She married again, and she & Bob had 7 more children. Bob was killed in a car accident. 12 years later Judy again, remarried,.... and this time, she & John had 5 more children.
Judy finally died, after having produced 25 children. Standing before her coffin, the preacher prayed for her. He thanked the Lord for this very loving woman and said, "Lord, they are finally together."
Ethel leaned over and quietly asked her best friend, Margaret: "Do you think he means her first, second, or third husband?"
Margaret replied:.... "I think he means her legs, Ethel..."

Tot ziens,
Pjotr

Geen opmerkingen: