11 december 2009

Nieuwsbrief

Voor U Anders gelezen/geschreven

Je remercie le Roi de l’honneur qu’il me fait d’accepter la proposition du 1er Ministre Yves Leterme de me nommer ministre d'État . Il faut reconnaître à Yves Leterme qu'il a fait ce qu'il a dit qu'il ferait. Je remercie également Elio Di Rupo d'avoir proposé ma candidature et Laurette Onkelinx pour l'avoir soutenue et défendue fermement.
André Flahaut
Ministre d’État
Anders gedacht: de vermelding van Yves is toch opvallend. Hij heeft zijn eerste Waalse socialistische kameraad gekocht.

Wie weet het?
De Standaard (07/12): BRUSSEL - Wereldwijd is de bezorgdheid over de opwarming van de aarde gedaald in vergelijking met twee jaar geleden. ‘…)Maar nog slechts 37% van 27.000 internetgebruikers in 54 landen zegt 'zeer bezorgd' te zijn over de klimaatverandering. Dat blijkt uit een peiling van het onderzoeksbureau Nielsen en Oxford University. Twee jaar geleden lag dat percentage nog op 41%.

De Morgen (07/12): De bezorgdheid om het klimaat neemt wereldwijd toe. Dat blijkt uit een onderzoek van het gerenommeerde bureau GlobeScan in opdracht van de BBC.
Bijna 65 procent van de ondervraagden geeft aan dat klimaatverandering voor hen een 'zeer ernstig probleem' is. Dat is 44 procent meer dan bij een gelijkaardig onderzoek uit 1998. Slechts 6 procent van de ondervraagden vindt het niet nodig dat hun regering probeert een internationaal klimaatakkoord af te sluiten.
Anders gedacht: Waarmee eens te meer bewezen werd dat opiniepeilingen en andere pogingen om ‘mensen en meningen in cijfers te vatten’, kunnen gebruiken worden om tegengestelde boodschappen de wereld in te sturen. Een kwaliteitskrant zou hiermee voorzichtiger moeten omspringen. Te lezen met een kritische bril.

De Europese ministers van Energie hebben een akkoord getekend voor het verbinden van alle bestaande en toekomstige offshore windparken in de Noordzee. Daardoor zullen zeker negen EU-lidstaten binnen afzienbare tijd gegarandeerd zijn van windenergie, als ze er zelf even onvoldoende of zelfs geen genereren. (...)Tegen 2020 moet volgens de Europese Unie in de Noordzee een capaciteit van 150 gigawatt windenergie gerealiseerd zijn, vandaag is dat nog maar 7 gigawatt.

Veilige staatsbons?
Bart De Pauw (lezersreactie in Knack online op artikel van RVC:
‘Het probleem van de wettelijke pensioenen zou oplosbaar zijn indien de staatsfinanciën in orde waren, maar dat zijn ze natuurlijk niet. Het duurt niet lang meer voor wij hier Griekse toestanden krijgen. De Belgische staat moet namelijk iedere maand meer dan 5 miljard euro vers geld ophalen om bestaande staatsbons op de vervaldag uit te betalen, plus 2 miljard per maand om het begrotingstekort van 25 miljard te financieren. Iedere maand moet dus meer dan 7 miljard vers geld gevonden worden. De laatste staatslening bracht amper 0,09 miljard op. De financiële markten worden duidelijk wantrouwiger om nog geld te lenen aan België. Daarom gaat binnenkort het licht uit en valt het land uiteen. Diegenen die op dat ogenblik geld tegoed hebben van wijlen de Belgische staat, zoals bijvoorbeeld de houders van Belgische staatsbons, zijn dan natuurlijk wel de klos, er zal op de vervaldag immers niemand meer zijn om hun kapitaal terug te betalen’.

Communautair dossier

Er wordt momenteel heel druk gezocht naar oplossingen. De enige oplossing die we allemaal kennen …

Binnenland

Trends: VRT CEO buiten op basis van partijpolitieke spelletjes
Wie denkt dat politici niet snel en doortastend kunnen handelen, moet de putsch op Wauters maar eens herbekijken. (…)De voorzitter en ondervoorzitter van de raad van bestuur van de VRT hadden maar één vergadering nodig met enkele Vlaamse ministers en het lot van Wauters was bezegeld.
Een ontslagnemende raad van bestuur die dergelijk drastische ingreep in gang steekt, heet geen raad van bestuur, maar een politieke afvaardiging van de politieke partijen. in een onderneming met de omvang van de VRT verwacht je een professionele opvolging van de CEO, met evaluatie- en functioneringsgesprekken. En niet dat zijn ontslag om partijpolitieke redenen al maanden in de sp.a-wandelgangen werd voorbereid. Sp.a-voorzitster Caroline Gennez verliest hiermee het recht er nog langer prat op te gaan dat ze 'niet aan politieke spelletjes doet'. (…)De raden van bestuur van grote overheidsbedrijven, maar ook van honderden intercommunales, zijn volgestampt met politici. Zij zetten de marsorders uit, controleren het uitvoerende personeel en grijpen in wanneer ze dat nodig vinden. En zoeken toplui voor het dagelijkse bestuur die 'loyaal' zijn. De rol van de Commissie voor Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA) en van de Nationale Bank van België (NBB) in de financiële crisis is niet onbesproken. Er zijn zelfs rapporten die hen met de vinger wijzen en die stellen hoe het beter kan. Geen enkele politicus voelt zich geroepen aan de kar te trekken om beide instellingen mee te hervormen. Wel liggen de topbenoemingen voor de komende jaren al vast. Daarvoor was er tijd.

DT (07/12) Open VLD ANNEMIE NEYTS pleit voor breuk met verleden en geeft triumviraat ervan langs.
De blauwe éminence grise, Annemie Neyts, is niet mals voor het triumviraat Guy Verhofstadt, Karel De Gucht en Patrick Dewael. Hoe zij de partij naar de verdoemenis hebben geholpen, zit haar duidelijk nog altijd hoog. Neyts snakt naar een nieuwe start voor de partij. ‘We moeten de bladzijde omslaan.’ Was er dan niemand die het trio tot de orde riep?
Neyts: ‘Toch wel, maar dat hielp niet. Ik ben een van de enigen geweest die zich op het partijbureau razend kwaad hebben gemaakt. Ik heb hun gezegd dat ze in godsnaam moesten stoppen met bellen naar hun bevriende journalistjes. Alsof we niet wisten dat ze dat deden.Het gevolg: Open VLD was een kiekenkot! En nog iets: de partijleidingmaakte de kapitale foutomde eigen populariteit te verwarren met de populariteit van de partij.
Volgens De Gucht lag de oorzaak van de verkiezingsnederlaag... Neyts: ‘...niet bij hemzelf.Karel doet nooit iets verkeerd, dat weet u toch?Het zijn de kiezers die zich vergissen. Enfin, ik vat samen.’ (lacht)

DM De Brusselse rechter heeft het proces tegen KB Lux nietig verklaard. De rechter oordeelde dat het bewijs tegen de bank op een illegale manier werd vergaard. Zie meer hierover in de volgende ANDERS GELEZEN

LLB (08/12) Jusqu’à la fin octobre, Fedasil parvenait à trouver une solution pour les familles qui avaient obtenu une condamnation de l’Agence – elles étaient généralement accueillies à l’hôtel. Mais depuis novembre, vu l’augmentation constante des candidats à l’asile, Fedasil n’a plus réussi à héberger de toutes les personnes qui brandissent un jugement de condamnation à son encontre – soit 49 personnes du 2 au 30 novembre. Jusqu’ici, 27 250 euros ont été payés pour ces personnes après réclamation par les avocats des intéressés du paiement de ces astreintes, indique Philippe Courard.

Regularisaties zijn niet populair
willy.bb zegt (online op dinsdag 8 december 2009 18:15:50)
Dat het aantal asielaanvragen stijgt komt niet doordat er meer asielzoekers ons land binnenkomen, maar omdat al wie een regularisatie aanvraagt tegelijkertijd ook opnieuw asiel moet aanvragen, anders staat hij / zij gewoon op straat! Van zodra de regularisatieprocedure aan het lopen is, heb je anders nergens nog recht op: je kan niet meer ter terecht in een opvangcentrum, het OCMW hoeft niets voor je te doen. Een verstandige prodeo-advocaat die een regularisatieaanvraag moet begeleiden raad zijn cliënt dan ook aan een nieuwe asielaanvraag in te dienen.
Dit 'gat' in de wetgeving is ook een gevolg van de slechte juli-nota, haastwerk dat alleen moest dienen om de politieke druk wat weg te nemen.

Buitenland

Le Figaro:Certains voient le minaret comme un signe politico-religieux, un symbole de conquête ?
La monumentalité religieuse est un enjeu de pouvoir. Au XIXe siècle, les catholiques disposaient de la grande avenue pour leurs églises tandis que les protestants pouvaient bâtir des temples uniquement dans les rues adjacentes. Il existe une appropriation de l'espace public à travers l'architecture. En Allemagne, Angela Merkel a estimé qu'on pouvait bâtir un minaret, à condition qu'il ne dépasse pas le clocher de la cathédrale. L'irruption de l'islam perturbe un ordre ancien. Car dans le fond, notre laïcité est une «catho-laïcité» : le calendrier, les jours fériés, les habitudes alimentaires, comme les monuments expriment une culture chrétienne. Et beaucoup y restent attachés.

Here are figures for foreign military deaths caused by violence or accidents in Afghanistan since the U.S.-led invasionin 2001:

NATO/U.S.-LED COALITION FORCES:

United States 932
Britain 236
Canada 133
France 36*
Germany 36***
Denmark 29**
Spain 26
Italy 22
Netherlands 21
Other nations 65

Mop van de week

Smith climbs to the top of Mt.. Sinai to get close enough to talk to God. Looking up, he asks the Lord.. "God, what does a million years mean to you?" The Lord replies, "A minute."
Smith asks, "And what does a million dollars mean to you?" The Lord replies, "A penny."
Smith asks, "Can I have a penny?" The Lord replies, "In a minute."

Women and cats will do as they please, and men and dogs should relax and get used to the idea.

My husband and I divorced over religious differences. He thought he was God, and I didn't.

Tot ziens,
Pjotr

Geen opmerkingen: