11 juli 2008

Nieuwsbrief

Voor U Anders gelezen/geschreven
De Standaard: Enkele staaltjes van manipulatie.
In de krant van 10 juni werd een studie van Prof Swyngedouw op de voorpagina gezet. Vlaming verliest geloof in België. Slechts 9 % separatisten was hét nieuws.
Het titelblad had ook anders gekund: bij voorbeeld ‘aantal separatisten verdrievoudigd in één jaar tijd’. Want inderdaad één jaar ervoor blokletterde diezelfde DS op zijn voorpagina dat 97% voor het behoud van België was en er slechts 3 % separatisten waren.
Over de vraagstelling van Swyngedouw had ik in de A.N. nr 22 al enkele kritische bemerkingen opgetekend. Zelf Prof Carl Devos vindt zijn resultaten ‘opmerkelijk’ (verkeerd).

Maandag 7 juni op de voorpagina: Links scoort slecht bij nieuwe kiezers (jongeren die voor de eerste keer stemmen). Weggemoffeld in de tekst en een tabel staan er meer pertinente gegevens.
Het had Anders gekund: VLD verliest tov 2003 meer dan 14 %. SPA/VlaPro bijna 24 %. LDD en VB winnen elk 14 %. De titel had dus kunnen zijn: Blauw Rood slaat niet aan bij jongeren (MIN 38% tov 2003) OF separatisten winnen het meest bij de jonge kiezers (+ 28 % tov 2003).

Ja ook dat zou tendentieus zijn! Anders gezien: beïnvloeding is een bewuste keuze. Zeker als het om een professionele krantenredactie gaat die beweert ‘kwaliteit of correcte informatie’ te leveren. De Standaard verkondigt zijn eigen mening of selecteert nieuws dat past bij het eigen gelijk. Dat ze het ook durven zeggen!

Luc Van Balberghe, journalist en luis in de pels van de media belooft vuurwerk, namelijk hoe een krant met tienduizenden euro belastinggeld via een communicatiebedrijf letterlijk omgekocht wordt om op haar redactionele pagina’s een welbepaalde boodschap te verspreiden die de bevolking moet murw maken om politieke beslissingen te kunnen doorvoeren. Het hele verhaal zal einde augustus verschijnen in AchterhetNieuws. Met naam en toenaam van de krant, de betrokken journalisten, het communicatiebureau, de politici en met de exacte vermelding over welke bedragen het gaat en welke andere media nog mee in datzelfde bad zitten. Wie zit er nu ongemakkelijk te schuiven achter zijn bureau?

Communautair dossier
P De Roover in DS: Als genoeg inwijkelingen weigeren zich aan te passen aan de taal van de nieuwe omgeving, volgt de beloning van gebiedsuitbreiding. Demografisch imperialisme als democratisch beginsel. Raar toch dat de duizenden Vlamingen in Wallonië zich wel aanpassen en voor geen problemen zorgen. Simple comme bonjour. Zo werd Brussel franstalig en binnenkort ook Vlaams Brabant?

Vandaag gaan we feesten (of verder werken) en dat doen we nog eens over op quatorze juillet en dan … doen we op 15 juli het licht uit?
Even lachen
We willen een corridor naar Luxemburg en naar Duitsland, zodat we niet meer over Waalse grond moeten rijden als we daar naartoe willen.
Verder willen we ook alle oorspronkelijk Vlaamse gemeenten langs de taalgrens terug. Ook de gemeenten in Wallonie waar sinds kort een belangrijk aantal Vlamingen zijn gaan wonen willen we terug. Als dat niet direct kan, dan willen we tenminste een inschrijvingsrecht van de Nederlandstaligen die in Wallonië wonen. En als ze dat niet toestaan dan zetten we eerst een dikke marketingcampagne op en gaan we lobbyen bij de raad van europa.
Verder willen we natuurlijk dat de transfers terugbetaald worden. In onze oneindige goedheid en redelijkheid willen we ze heel misschien 5 % korting geven als ze die binnen het jaar terugbetalen.
Mijn Anders geschreven? De Brusselaars hebben recht op een LUCHTCORRIDOR!

Binnenland
Het budget voor alle Belgische inlichtingendiensten samen bedraagt voor dit jaar meer dan 130 miljoen euro, of tientallen miljoenen euro's meer dan de vorige jaren. Dat blijkt uit een onderzoek van professor Herman Matthijs (VUB)
Het meeste geld gaat naar de inlichtingendienst en de antiterreureenheden van de federale politie, goed voor naar schatting 45 tot 50 miljoen euro. Op de tweede plaats volgt de Staatsveiligheid, die haar budget de laatste tien jaar vrijwel zag verdubbelen van 23 naar 41 miljoen euro. In de begroting staan geen specifieke cijfers voor de militaire inlichtingendienst ADIV, maar aangenomen wordt dat van de begroting van de Federale Overheidsdienst Landsverdediging ongeveer 30 tot 35 miljoen euro bestemd is voor de ADIV.
Typisch voor ADIV dat men zelfs geen globaal cijfer mag bekend maken. Ik betwijfel zelfs of de minister weet waarvoor dat geld wordt gebruikt.

Elke auto brengt staat jaarlijks 2.450 euro op
Vorig jaar heeft de Belgische staat voor 12,285 miljard euro inkomsten gehaald uit de accijnzen, allerhande taksen, btw en andere heffingen op wagens. Het Belgische wagenpark telde in 2007 ongeveer 5 miljoen auto's, waardoor elke auto gemiddeld 2.454 euro opleverde voor de schatkist. Dat schrijft La Dernière Heure woensdag op basis van cijfers van Febiac.
Bijna 30 procent van dat bedrag komt van accijnzen op brandstof, goed voor 3,6 miljard euro in 2007. Daarbovenop heeft de btw op brandstof 1,9 miljard euro opgeleverd. Accijnzen en btw op brandstof zijn samen goed voor 45 procent van alle inkomsten die de staat haalde uit wagens en wagengebruik. De btw op het onderhoud, herstellingen en de handel in wisselstukken en accessoires is goed voor 20 procent van alle fiscale inkomsten door het wagengebruik, of 2,4 miljard euro. De btw op de verkoop van auto's heeft in 2007 1,42 miljard euro opgeleverd voor de staat. De verkeersbelasting levert elk jaar 1,3 miljard euro op, of 10,6 procent van alle heffingen op wagens. Verkeersboetes hebben in 2007 299,52 miljoen euro opgeleverd, goed voor 2,4 procent. (DWM) bron: Belga

Buitenland
Nederlandse technologie in de kijker met een Mini-nucleaire centrale : voor wie meer wil weten surf naar http://www.delta.tudelft.nl/archief/j28/n34/17629 (met dank aan een lezer)
Stel: bedrijf X zet een fabriek neer en wil daar een eigen warmte-kracht-eenheid bij installeren. Het bedrijf neemt een kernenergie-specialist in de arm die een lease-container komt plaatsen op het fabrieksterrein. In die container zit een superveilige mini-kernreactor. Het enige dat het bedrijf hoeft te doen, is de stekker in de container stoppen en het ding aanzetten. Het heeft er verder geen omkijken naar, en er komt geen operator aan te pas. De reactor levert ongeveer twintig megaWatt aan elektriciteit en twintig megaWatt aan warmte. Zodra de splijtstoffen op zijn, komt de leverancier de boel ophalen en krijgt het bedrijf een 'verse' container.
Actieve regelsystemen brengen risico's van falen met zich mee. Daarom willen kernfysici toe naar reactoren die geen actief ingrijpen nodig hebben, de zogenaamd passief veilige reactoren.
Het reactor-ontwerp dat zelfs door instanties als Greenpeace als passief veilig beschouwd wordt, is de bovengenoemde Incogen-reactor. Het gaat om een hoge temperatuur reactor (HTR) die gekoeld wordt met heliumgas. Het mooie van het ontwerp is dat zelfs in geval van een groot heliumlek er niets aan de hand is. Het proces stopt zichzelf bij te hoge temperatuur.
Enkele kernzinnen uit de lezing :
“Als alle elektriciteit in Nederland door kerncentrales geproduceerd zou worden, past de hoeveelheid afval per persoon per jaar wat betreft volume in een walnoot''. Even snel omgerekend gaat het om een drie meter hoge kamer van ongeveer zeven bij zeven vol afval voor de hele Nederlandse bevolking per jaar. Aangezien het afval duizend jaar radio-activiteit blijft, zijn dus duizend 'kamers' nodig voor opslag, totdat het eerste afval vervallen is”. Deze afvalberg is nog altijd duizenden malen kleiner dan het afval dat ontstaat bij bijvoorbeeld kolencentrales''
“Maar voordat het zover is, moet er eerst meer draagvlak voor kernenergie komen.”

Is het verstandig om onder druk van een ideologie die geen rekening houdt met de rationele mogelijkheden geld te blijven pompen in onrendabele oplossingen zoals zonne-energie en windmolens? Toch jammer dat men hierover weinig of niets kan lezen in de media!

Mop van de week
Een oudere man in BERINGEN was eigenaar van een boerderij met een grote vijver in de achtertuin. Die was uitstekend geschikt om te zwemmen. Daarom maakte hij de omgeving mooi zuiver en zette er tafeltjes en stoelen en plantte bomen en struiken. Op een avond neemt de boer een emmer om in de achtertuin wat fruit te gaan plukken. Als hij bij de vijver komt hoort hij roepen en lachen. In het water ziet hij een groepje jonge, naakte vrouwen.Hij kucht eens zodat de meisjes hem opmerken en verschrikt naar het midden van de vijver zwemmen.Een van de meisjes roept: 'We komen er niet uit voordat jij weg bent!'De oude man aarzelt niet en roept terug: 'Ik ben niet gekomen om naar jullie naaktzwemmers te kijken of om jullie uit de vijver te verjagen.' Daarbij houdt hij de emmer omhoog en zegt: 'Ik ben alleen naar hier gekomen om mijn krokodil te voederen.' Je ziet...sommige oudere mannen kunnen nog snel denken.

Tot ziens,
Pjotr

Geen opmerkingen: