05 september 2011

Nieuwsbrief

Beste lezers,
Na een maandenlange stilte waarin ik vooral aan mantelzorg deed, volgt een tweede start van de nieuwsbrief die reeds aan de negende jaargang toe is. Ditmaal een tweewekelijkse versie met zoals vanouds het nieuws dat minder aandacht kreeg of bij een kritische lezing toch wel eens anders mocht gelezen worden; met commentaar. Hopelijk zullen de vertrouwde lezers en nog vele nieuwe geïnteresseerden opnieuw de weg vinden naar deze blog. Veel leesplezier.


Voor U Anders gelezen/geschreven

Drie mannen komen in een motel en vragen een kamer. (Vraag me niet wat ze daar in die kamer van plan zijn, want ik wil het niet weten!)
De man van de receptie zegt dat de kamer 30 euro kost. Dus iedere man betaalt 10 euro. Even later realiseert de man van de receptie zich dat de kamer slechts 25 euro kost. Hij stuurt de loopjongen naar de mannen met 5 euro. Onderweg weet de loopjongen niet hoe hij die 5 euro moet verdelen over drie mannen. Hij besluit hen elk 1 euro terug te geven en de resterende 2 euro voor zichzelf te houden. Dit betekent dus dat elke man 9 euro betaald heeft voor de kamer wat een totaal geeft van 27 euro. Voeg daarbij de 2 euro die de loopjongen gehouden heeft, en je komt aan een bedrag van 29 euro. EN WAAR IS DIE ENE EURO NAAR TOE ??????

DS (2/09) Migratiepolitiek doet rechtsstaat wankelen’. Piet Van den Bon, advocaat-generaal bij het Antwerpse arbeidshof, schetst een donker, pessimistisch beeld van bepaalde delen van de Belgische steden. De overheid is de controle over de immigratie in ons land compleet kwijt. Er zijn stadsdelen waar een ‘cultuur van uitkeringen’ heerst en fraude de regel is, zeggen de Antwerpse arbeidsrechtbanken.
Guy Tegenbos in in commentaar over deze problematiek: In het 'menselijk wrakhout' dat via asiel en andere migratiekanalen 'aanspoelt in onze steden', zijn er die meegesleept worden in 'sociaal-economisch destabiliserende activiteiten' of deze zelf organiseren. De advocaat-generaal verwees naar illegale vennootschappen, schijnzelfstandigheid en naar de trucs die het mogelijk maken na één dag werken, of zelfs via een gekocht papiertje dat één dag werken 'bewijst', aan werkloosheidsuitkeringen te raken. Hij stipte ook de Gentse toestanden aan: buitenlanders die zich inschrijven als zelfstandige, één dag later failliet gaan en dan aankloppen bij het OCMW.
Hoe dikwijls werd aandacht besteed aan dit oud zeer? Maar zie, de gemeenteraadsverkiezingen (2012) naderen en Patrick Janssens schrijft een boek over de plichten van de nieuwe Belgen. De Seefhoek waar een gewezen ambassadeur ging wonen doch na enige tijd verhuisde wegens de onmogelijke situatie, is géén nieuw fenomeen. Jarenlang werd ook in de media heel weinig aandacht besteed aan dit probleem.

dS Mia Doornaert: Zappend tussen the US Open en de Wereldkampioenschappen atletiek viel ik zaterdagnacht op een heruitzending van het recente interview van Guy Verhofstadt in het Nederlandse Zomergasten. Ik bleef een tijd ondanks mezelf luisteren, gefascineerd en geërgerd door zoveel miskenning van feiten en geschiedenis, zoveel als bevlogenheid vermomde gebakken lucht. Het was het gebruikelijke Verhofstadt-verhaal. Om te beginnen is er niets aan de hand met de multiculturele maatschappij. Ze kan niet mislukt zijn, want ze is er. Dat is simplistische onzin. Natuurlijk is het samenwonen van mensen van diverse origine van alle tijden, in en buiten Europa, getuige Alexandrië, Constantinopel, het antieke Rome, het Bagdad van Harun al-Rashid of het Istanbul van de Ottomanen. Echter, geen van die steden/rijken was democratisch. Er was geen sprake van gelijke rechten, minderheden moesten heel erg hun plaats kennen en werden zwaar gediscrimineerd in rechte en in feite. In al die 'multiculterele' steden verliep het samenleven dan ook allesbehalve vreedzaam. (…) In onze democratische landen wordt iets heel anders bedoeld met multiculturele maatschappij. Alle groepen worden geacht dezelfde vreedzame en democratische spelregels te eerbiedigen. Wie beweert dat er op dat punt geen vuiltje aan de lucht is, wie beweert dat de stijging van onveiligheid en geweld niets te maken heeft met immigratie, maar met slecht opgevangen immigratie, verkoopt gebakken lucht. Juist de gemakzuchtige ontkenning, à la Verhofstadt, van integratieproblemen, juist het gebrek aan een tijdig, aangepast integratiebeleid, hebben gemaakt dat die problemen uit de hand gingen lopen. De reactie tegen die ontsporingen louter aan 'populisten' wijten, is de koortsthermometer de schuld geven voor de ziekte.

Paul Goossens columnist in DS: Wie er de solidariteit tussen noord en zuid verdedigt en de Vlaamse onafhankelijkheid een slecht idee vindt, wordt door het N-VA-tribunaal tot belgicist veroordeeld. In het jargon heet dat de reductio ad Belgicam. In de Vlaams-nationale kerk is dat een zonde waarvoor geen vergiffenis bestaat. Blijkbaar vindt Paul Goossens belgicist een scheldwoord.

BHV, c'est fait' DS 3/09 De 31ste Gordel en nog steeds geen communautair akkoord. Een andere traditie zijn Vlaamse politici met opruiende boodschappen op hun T-shirt, maar ook dat wordt afwachten. De krappe 'Splits nu' die CD&V'er Eric Van Rompuy jarenlang droeg, staat dan wel in ons geheugen gegrift, we hebben hem al een tijd niet meer gezien. Michel Doomst, CD&V-burgemeester van Gooik, bekende aan Le Soir dat hij voor dit jaar 'BHV, c'est fait' als opschrift overwogen heeft, maar hij twijfelt nog. Het werd B(ijna) Halle Volvoorde. We kunnen de volgende keer beter de opschriften weglaten want in het beste geval wordt het een verminkte splitsing. Een amputatie van een stukje Vlaanderen in drie stappen.

De denktank Itinera bestaat vijf jaar
Itinera bestaat nu vijf jaar en heeft alweer een nieuw plan: een forum uitbouwen. Maar hoe werkt de denktank en wie gaat erachter schuil?
‘We zijn niet te betrappen op ideologische a-priori's,' aldus De Vos, die benadrukt dat alleen stevig becijferd studiewerk en open discussies aan de basis liggen van alle Itinera-standpunten.
Het jongste jaarverslag van het instituut mag dan in zijn inhoudstafel – voor het eerst – een ‘financial summary' beloven, de bladzijde in kwestie is blanco, op het paginanummer na. Desgevraagd antwoordt directeur De Vos dat zijn begroting ‘een bewegend object' is. Na enig aandringen blijkt ze ‘tussen 750.000 en een miljoen euro' zwaar te wegen.
De vraag is waar Itinera dat geld vandaan haalt. Anders dan andere stichtingen in eigen land of de meeste denktanks in het buitenland verstrekt het instituut ook daarover geen informatie. En dat, aldus De Vos, vanwege diezelfde Belgische ‘perceptiecultuur'. Dat het instituut in het geheel niet door belangengroepen of met overheidsgeld wordt gefinancierd, moet het publiek maar aannemen. ‘Het was een keuze om het zo te doen,' zegt De Vos, ‘en het werkt.' Volgens De Vos wordt de basisfinanciering nu verzekerd door ‘een vijftigtal' bedrijven, families en anderen die vinden dat het instituut nuttig werk verricht. Daarnaast zou het kunnen rekenen op ‘vele honderden, ja duizenden' occasionele donateurs, die hun respect af en toe in klinkende munt omzetten. Wat we vooral vaststellen is dat de kranten gretig inpikken op hun informatie die – hoe kan het anders – vanuit een welbepaalde invalshoek geschreven wordt.

Communautair dossier

DS 3/09: Guy Tegenbos in zijn commentaar: Hij wéét dat de vier Vlaamse partijen geen ruimte hebben om extra toegevingen te doen. Met de N-VA mee aan de tafel, was meer mogelijk dan met de N-VA aan de kant, beseft hij nu. Wat moet hij doen? De tandem MR-FDF eraf fietsen? Of alleen het FDF? En hoe doe je dat, iemand eraf fietsen?
Zoiets vind je niet achter je bureau, maar in open lucht. Waarom eens niet voor Vlaamse open lucht kiezen? Hij wil toch premier worden van alle Belgen? Er is geen beter weekend om te ontdekken hoe je iemand eraf fietst of erbij houdt, dan het weekend van de Gordel die door het heuvelende BHV-landschap loopt. Dat is dé ideale start voor Di Rupo's vrije zondag. Dat is trouwens een goed moment om 'de Vlamingen' - alleszins 100.000 onder hen - te leren kennen. Geen fanatici; ze komen om te fietsen en te wandelen en samen te zijn. Maar het is wel hún Gordel. Niemand moet ze hun Gordel en BHV afnemen. En hoe meer punaises er voor hen gestrooid worden, hoe koppiger ze worden. Hij kan Zaventem als uitgangspunt nemen en via de bedrijventerreinen rond de luchthaven fietsen, waar Brusselse en Waalse werkzoekenden welkom zijn, tot Meise. Daar kan hij uitblazen in de Plantentuin, waar hij meteen kan merken waartoe de Belgische blokkeringsmechanismen leiden: tot verval. Zijn chauffeur kan hem dan via de A12 naar zijn tweede activiteit brengen: een bezoek aan de Seefhoek in Antwerpen. Een wijk waar oude en nieuwe Belgen zich proberen op te werken. Een wijk die kreunt onder de last van de illegale migratie die Vlaanderen niet langer pikt Een Belgische premier moet dat weten. Een betere voorbereiding op de maandagse sprong is er niet voor de man die overmorgen premier van alle Belgen wil zijn.

RTBF De Wever: … Voorts zegt De Wever ontgoocheld te zijn in CD&V. ‘Ik hoop dat ze de politieke moed terugvinden om op een bepaald moment neen te zeggen en toe te geven dat ze zich vergist hebben. Volgens De Wever is CD&V ‘de gevangene van deze onderhandelingen’. ‘Als de onderhandelingen worden afgebroken zonder degelijk akkoord, zullen ze moeten toegeven dat ik gelijk had. En dat is zeer moeilijk.’ En het wordt niet gemakkelijker door dat rond te bazuinen.

LLB 6/09
Il faut qu’Elio Di Rupo prenne un risque" , dit encore un proche des négociations. Et bien ce risque est annoncé par l’entourage du formateur. Il est même "énorme" , ajoute-t-on. Rappel, le Montois devrait avoir amendé sa note de base dans les dossiers BHV, loi de financement, transferts de compétences et renouveau politique. Dans chacun de ces dossiers, chaque parti trouvera des choses qui lui plaisent et des choses plus pénibles : "Il y aura des choses très douloureuses, à la fois pour les francophones et à la fois pour les Flamands." Côté formateur, on signale que cela coince dans tous les dossiers. Ailleurs, on pointe surtout de profondes divergences de vue entre PS et CD&V et partant, entre francophones et néerlandophones sur la loi de financement et l’autonomie fiscale à accorder aux entités fédérées. Ces dossiers restent flous. "Il faut que le formateur fasse en sorte que le CD&V s’assouplisse" , indique encore une source francophone. Qui ajoute que le parti de Wouter Beke donne l’impression que son "oui" du 21 juillet n’est pas aussi solide que cela.

ds 6/09 'Als de onderhandelingen mislukken, moeten we wel niet naar verkiezingen gaan', stelt Siegfried Bracke op zijn website. 'Zelfs al wordt de N-VA een vooroorlogse monsterscore voorspeld.' Volgens de volksvertegenwoordiger denkt zijn partijvoorzitter Bart De Wever daar hetzelfde over.
Bracke geeft drie redenen op waarom verkiezingen nu geen goed idee zijn: 'Omdat alleen al met de aankondiging van die verkiezingen we volop riskeren weerloos te worden overgeleverd aan de financiële markten. Omdat ook die monsterscore de Belgische grendels niet breekt. Omdat er ook zoiets bestaat als verantwoordelijkheid tegenover de mensen.'
Volgens Bracke is het nog altijd beter om zelf de nodige socio-economische hervormingen door te voeren dan om die hervormingen opgelegd te krijgen door Europa. 'We moeten blijven beseffen dat de hervormingen die de Europese Commissie heeft voorgesteld, ons ooit zullen worden opgelegd. En dus doen we dat beter zelf. Het is het enige regeerprogramma dat de toekomst kan veiligstellen. Een andere weg, bestaat niet.'
Als eventuele oplossing schuift Bracke een 'coalition of the willing' in het parlement naar voor: 'Die kan tegelijk het Belgisch imbroglio aanpakken, op basis van artikel 35 van de Grondwet. We onderhandelen over wat we nog samen willen doen.' Eindelijk is ook bij N-VA het besef er dat een positief verhaal veel beter is dan een compromisnota.

Blog Eric Van Rompuy: hij merkt op dat er te veel druk bij CD&V wordt gelegd, ook uit eigen hoek. 'Mark Eyskens en Wilfried Martens hebben nog steeds niet begrepen dat de politieke kaarten totaal gewijzigd zijn en CD&V met haar 17 kamerzetels niets meer kan 'forceren', maar enkel kan 'faciliteren'', zo schuwt de CD&V'er ook de eigen partijgenoten niet.


Binnenland

DS (5/09) Het systeem van de dienstencheques in vraag stellen is op zich niet fout, maar laat elke regio dat op eigen houtje doen: evalueren, erop inzetten en controleren. Volgens PHILIPPE MUYTERS en JAN JAMBON kan Vlaanderen zo het best aan de slag met een formule die bij Vlaamse tweeverdieners populair is.
DT (5/09) Eerder deze week mengde ook ACV-voorzitter Luc Cortebeeck zich in het debat. Zijn toon was milder. Hij steunde zelfs het voorstel van Di Rupo om dienstencheques duurder te maken. 'De cheques zijn een goede tewerkstellingsmaatregel en bieden soelaas aan mensen die met tweeën uit werken gaan. Alleen betalen we ze nu ver onder de prijs van zwartwerk. Het mag wel een beetje meer zijn zeker', zei hij in De Morgen. Donderdag was het de beurt aan Rudi Thomaes, de topman van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO). Hij vindt dan weer dat de nota-Di Rupo niet ver genoeg gaat. 'Een acute infectie geneest niet met homeopathie.' Terwijl Thomaes aanvankelijk nog mild was over de nota, is dat nu niet meer het geval. 'Ik kan niet anders, de problemen zijn er de afgelopen twee maanden echt niet minder op geworden. Als het regeerprogramma niet overtuigend is, zullen we in de eurozone aan geloofwaardigheid inboeten.' Volgens het VBO dringen zich andere maatregelen op: de werkingskosten van de overheid vier jaar bevriezen, besparen bij de NMBS en een debat openen over de hervorming van het automatische loonindexeringssysteem.

Redelijke vergoeding voor parlementairen dS 03 sep
Auteur: Danny Pieters
Vegen voor eigen deur
We hebben daarvoor geen regering nodig. Sterker: het zou weinig kies zijn mocht de uitvoerende macht op dit vlak de leden van de wetgevende macht moeten voorzeggen wat te doen. De parlementen kunnen optreden als ze dat echt willen. Liefst gebeurt dit inderdaad in overleg, maar het zou verkeerd zijn, bij onwil van deze of gene assemblee, de hele zaak onaangeroerd te laten. Als we de straat niet samen proper kunnen krijgen, dan moet eenieder voor de eigen deur vegen. Voor de Senaat zal ik in ieder geval binnen de maand een initiatief nemen om komaf te maken met de aangeklaagde excessen en tegelijk te voorzien in een betere sociale bescherming voor wie parlementslid was.

DT 6/09
Federaal minister van Ambtenarenzaken Inge Vervotte (CD&V) zal geen vertrekvergoeding vragen wanneer ze volgend jaar de Belgische politiek verlaat. Europees Parlementslid Dirk Sterckx (Open VLD), die met pensioen gaat, krijgt wel een vergoeding.
Vervotte heeft als minister recht op een vertrekvergoeding die vergelijkbaar is met wat parlementsleden krijgen. Dat betekent dat ze per jaar dat ze zitting had in het parlement of in de regering twee maanden wordt doorbetaald.
Voor Vervotte betekent dat dat ze 16 maanden zou worden doorbetaald.
Vervotte zegt te zullen verzaken aan die vergoeding. 'Geld is nooit een drijfveer geweest in mijn carrière. Dat blijkt ook uit mijn keuze voor de zorgsector, wat een belangrijk loonverlies inhoudt. Ik ben van mening dat je, als je de politiek verlaat om een andere job uit te oefenen, die vergoeding niet combineert met een loon.'
Dirk Sterckx, die volgende week in het Europees Parlement met pensioen gaat, krijgt eveneens een vergoeding en is van plan die te behouden. Hij benadrukt dat zijn situatie niet dezelfde is als die van Sven Gatz en dat hij niet van plan is de vertrekpremie te combineren met het loon van een nieuwe job. Dirk Sterckx gaat immers met pensioen. Over hoeveel geld het gaat, wilde Sterckx gisteren niet zeggen, omdat hij nog niet weet hoeveel hij netto overhoudt van het bedrag.

Buitenland

Waar zijn de jihadi's gebleven?
Tien jaar na 11 september zijn fanatici naar de randen van de islamitische wereld verdreven
zaterdag 03 september Auteur: JORN DE COCK
BEIROET - Tien jaar na de aanslagen van 11 september 2001 is Osama bin Laden dood en is zijn Arabische wereld in de ban van democratische revoltes. Wat is er overgebleven van Bin Ladens 'globale jihad'?
De eerste oproep tot een globale jihad in de twintigste eeuw kwam er niet in de jaren negentig vanuit Afghanistan. Wel in 1914, vanuit de Wilhelmstrasse in Berlijn.

Het Duitse keizerrijk probeerde toen het wankele Turks-Ottomaanse rijk te gebruiken om een continentaal koloniaal protectoraat uit te bouwen tot in het Midden-Oosten - tot de olievelden van het Iraakse Basra, niet toevallig. Toen de oorlog uitbrak, overtuigde Berlijn de Ottomaanse sultan, ook de zelfverklaarde 'kalief' van alle moslims, om een fatwa uit te spreken waarin hij opriep tot een globale jihad tegen alle ongelovigen (behalve de Duitsers, Oostenrijkers en de toen nog neutrale Amerikanen).

Duitse spionnen werden uitgestuurd - met wapens, veel geld en de fatwa in de hand - om de Egyptenaren, de Libiërs, de Perzen en de Indiërs op te zetten tegen hun Britse koloniale heersers.
'Het probleem van 9/11 is dat het geen alleenstaand feit is, maar een onderdeel vormt van een cyclus van geweld', zei de Libanese analist Rami Khoury daarover (DS 26 december 2009). 'De overgrote meerderheid van de bevolking hier keurt dit soort terrorisme af. Maar die meerderheid vindt ook dat de Amerikaanse reactie evenzeer niet behulpzaam is geweest. En de onderliggende redenen die Osama bin Laden en de zijnen deden radicaliseren, worden wél gedeeld door een meerderheid van de bevolking in het Midden-Oosten.'
Een ander voormalig lid van de LIFG, Abdul Hakim al-Hasadi, zei deze week: 'Ons idee van het Westen is aan het veranderen. Waar we vroeger de Amerikanen haatten voor 100 procent, is dat nu al minder dan 50 procent. Ze zijn begonnen hun fouten van het verleden te corrigeren, door ons te helpen om het bloed van onze kinderen te vrijwaren.'
Laat ons hopen dat de terroristische dreiging afneemt. Misschien kunnen we dan ook eens onze eigen normen en waarden eens op een rijtje zetten en alle misbruiken krachtdadig aan de kaak stellen.

DT: Het is september en de sociale partners zijn terug uit vakantie. En dat is te merken aan de rentree-interviews. Gisteren was het de beurt aan Rudy De Leeuw, de voorzitter van het socialistische ABVV. 'De nota van Elio Di Rupo is een terugkeer naar de staat van behoefte zoals die in 1936 werd afgeschaft', zei hij in De Morgen. De vakbond kant zich tegen de beperking van de werkloosheidsuitkeringen in de tijd, een onderdeel van de nota-Di Rupo. De Leeuw heeft het in een interview over een aanval op de sociale zekerheid. 'Langdurig werklozen worden richting OCMW gestuurd.'

Mop van de week

Om te eindigen zoals voordien met een lichte noot.

After being married for 40 years, I took a careful look at my wife one day and said, "Forty years ago we had a cheap house, a junk car, slept on a sofa bed and watched a 10-inch black and white TV, but I got to sleep every night with a hot 23-year-old girl.
Now ... I have a $800,000.00 home, a $55,000.00 car, a nice big bed and a large screen 55" TV, but I'm sleeping with a 63-year-old woman. It seems to me that you're not holding up your side of things."
My wife is a very reasonable woman. She told me to go out and find a hot 23-year-old girl and she would make sure that I would once again be living in a cheap house, driving a junk car, sleeping on a sofa bed and watching a 10-inch black and white TV. Aren't older women great? They really know how to solve an old guy's problems.

Een school in Borgerhout … 1 september … de directeur roept de namen af van de leerlingen:
Mustapha El Ekhzeri. Aanwezig
Achmed El Cabul. Aanwezig
Kadir Sel Ohlmi. Aanwezig

Ala In Ben Oit. … Ala In Ben Oit? Nog geen antwoord. Ala In Ben Oit? … Opeens staat een jongen achteraan in de zaal op en zegt: Dat ben ik, maar u moet mijn naam wel anders uitspreken. Ik heet Alain Benoit.

Tot ziens,
Pjotr

Geen opmerkingen: