09 september 2008

Nieuwsbrief

Voor U Anders gelezen/geschreven

Proficiat DE STANDAARD !
Eindelijk eens een artikel waar men, Isabel Albers, durft vraagtekens bij plaatsen.

Splitsing België kost 7 miljard euro (dixit Aernoudt)
Eerste conclusie: Wallonië boet bijna 5 miljard euro aan welvaart in, maar ook voor de Vlaamse economie zou de splitsing 1,2 miljard euro kosten.'Het is gemeengoed in Vlaanderen om te zeggen dat we er met een splitsing wel zouden op vooruit gaan, omdat we dan geen transfers meer naar Wallonië zouden moeten betalen. Maar ook voor Vlaanderen kost een splitsing meer dan een status-quo, het behoud van België.'
Kanttekening van DS: Nu valt er over de methodologie van Aernoudt wel wat te zeggen. De hypothesen waarop hij zich baseert, zijn aanvechtbaar.
De voornaamste oorzaak vindt Aernoudt in de groei van de bureaucratie die een splitsing met zich meebrengt. Hij rekent op een efficiëntieverlies van ongeveer 15 procent. 'Alleen in Vlaanderen al kwamen er de laatste 7 jaar 40.000 ambtenaren bij, terwijl het federale ambtenarenbestand niet afslankte, integendeel. Ook dat groeide nog met twee percent.' Heel eventjes nadenken mag Anders wel: bij een splitsing verdwijnen 80.000 federale ambtenaren en dat is geen besparing maar een kost? Hebben we net nu niet veel te veel regeringen en administratie misscchien. Te gek om los te lopen.
DS: Ook de cijfers voor de transferten die Aernoudt hanteert, zijn met een korrel zout te nemen. De schatting van 5,4 miljard euro transfers van Vlaanderen naar Brussel en Wallonië (cijfer van de administratie van de Vlaamse Gemeenschap), reduceert hij tot 1,6 miljard. … Zo berekent hij de transfers op basis van het criterium arbeidsplaats en niet op het criterium woonplaats. Dat is in elk geval veel complexer dan gewoon de inkomsten van alle maatschappelijke zetels in Brussel laten en onder meer géén rekening houden met het feit dat heel wat fabrieken en werkplaatsen van die zetels in Vlaanderen of Wallonië liggen. De Kredietbank heeft zijn zetel in Brussel maar wat met al zijn kantoren in Vlaanderen? Dat zijn ook vele duizenden werkplaatsen. Over de Brusselse meeruitgaven (sociale lasten en andere) geen woord. Trouwens als Vlaanderen na een splitsing de belastingen op arbeid laat zakken zullen de zetels en fabrieken in Brussel snel verhuizen. Zo zijn er een pak Vlaamse bedrijven vroeger naar Wallonië verhuisd omdat ze daar betere voorwaarden kregen (o.a. “soepeler” belastingscontroles).Weet je wat ik denk van zo’n studie (die ik volledig las op www.standaard.be/aernoudt )?Door de zwakte van zijn bewijsvoering en de dubieuze interpretaties ondergraaft hij zijn eigen geloofwaardigheid en klinkt zijn pleidooi pro België vals. Ik denk dat dit artikel de ronde zal doen in veel Vlaamse middens als bewijs van het tegenovergestelde. Eigen schuld dikke bult!

VRT 4/9: Internationaal Arbitragetribunaal in Den Haag bevestigt dat België het recht heeft op het gebruik van de IJzeren RijnHet Internationaal Arbitragetribunaal in Den Haag heeft in 2005 bevestigd dat België het recht heeft op het gebruik van de IJzeren Rijn. Nederland kan echter een aantal eisen stellen in verband met milieubescherming. Tussen de titel en de laatste zin blijkt hoe misleidend een titel kan zijn. Komaan Ollanders, na 178 jaar is het tijd voor een beetje medewerking!

Communautair dossier

Reactie van een lezer in LLB op de voorstellen van Peeters: (uittreksel)
écrit par Gorgias le 06/09:
Bruxelles, dernier noeud « gordelien » à trancher… La démission avec fracas de Janus (nvdr Leterme) justifiée par la petite phrase que toute la Flandre attendait: "Le modèle fédéral a montré ses limites". Cela dit en passant, il s'agit ici d'un exemple parfait d'autoréalisation de la prédiction: le Cartel a-t-il jamais eu l'intention de faire réussir la négociation au niveau fédéral ? Bien sûr que non, dès lors que son but était, est et restera de démontrer l'inutilité de l'échelon fédéral (mis à part son rôle pratique de façade vers l'extérieur, Union européenne et communauté internationale), et de le faire disparaître, de le dissoudre au profit des entités fédérées, appelées de plus en plus ouvertement Etats fédérés, avant d'en arriver à les appeler Etats tout court.Cette double stratégie (négation de l’existence de Bruxelles sur une base autonome, épuration linguistique de sa périphérie) vient d’être réactivée avec la note Peeters, approuvée par le gouvernement flamand le 5 septembre 2008, et qui reprend l’essentiel des garanties exigées par le Cartel avant les vacances. Si cette stratégie est menée à son terme, elle devrait permettre aux partis flamands, Cartel en tête, de négocier l’indépendance de la Flandre à son plus grand avantage : après les élections régionales de 2009 (qui seront historiques à plus d’un égard), constitution de deux Etats indépendants dont les frontières coïncideront avec les frontières linguistiques actuelles ; simultanément, constitution d’une Confédération de Belgique chargée de représenter les deux nouveaux Etats dans les institutions internationales, dont l’Union européenne. Assurer la pérennité de l’entité Belgique au niveau international devrait ainsi épargner à la Flandre le fastidieux processus d’admission dans l’Union européenne, qui comporte notamment l’obligation de ratifier la Convention cadre sur la Protection des Minorités. …Cette ultime étape consacrera l’aboutissement de l’essor de la nation flamande, initié il y a près d’un siècle. La Flandre pourra enfin jouir, seule, des fruits de son dynamisme et de son efficacité dans tous les domaines, économique, social, culturel ... Il ne restera plus à la Wallonie qu’à constater son incapacité à s’en sortir par elle-même et demander son rattachement à la France, rattachement qui lui sera sans doute accordé en raison des racines historiques et culturelles communes et de la contiguïté géographique. …Or, face à cette détermination jamais démentie, qui avons-nous ? Des hommes et femmes politiques francophones réagissant sans cesse a posteriori, désarçonnés, incapables d’anticiper les prochaines manœuvres de l’omniprésent Cartel, incapables de formuler des alternatives fortes au rouleau compresseur idéologique flamand.
Ik denk dat dit artikel perfect illustreert hoezeer de meningen uiteenlopen : Leterme wil (volgens onze pers) helemaal niet weg uit de 16 en wil zeker geen zelfstandig Vlaanderen. De “épuration linguistique” in de Rand betekent voor ons het verdwijnen van het Nederlands en niet het Frans. Onze “détermination” lijkt voor ons eerder op een mediale kakafonie waaruit alleen maar onze onmacht en gespletenheid blijkt. Maar als je dat leest, tja je zou bijna wensen dat het waar was?

De Franstalige broekophouder (bretelle) als tegenhanger van “De Vlaamse Gordel” kon niet rekenen op veel succes:
Quelques dizaines de participants ont pris le départ dimanche matin à Woluwe-Saint-Lambert de la "Bretelle", événement cyclo-pédestre alternatif au Gordel flamand et destiné à promouvoir les liens qui unissent la Région-capitale à sa périphérie.

HLN 6/9 De Europese Commissie verdenkt de Vlaamse gemeenten Vilvoorde, Londerzeel en Geraardsbergen van "verkapte discriminatie" van anderstaligen. Ze heeft de Vlaamse regering om uitleg gevraagd en stuurt een delegatie van de Commissie tegen Racisme en Intolerantie naar Vlaanderen, zo bericht Het Laatste Nieuws.In zijn antwoord verwijst Vlaams minister Marino Keulen (Open Vld) de Commissie door naar de gemeenten zelf. "Ik kan u verzekeren dat de Vlaamse regering haar bestuurlijk toezicht correct uitoefent", schrijft Keulen. Hij benadrukt dat hij eerder al het besluit van de gemeenteraad van Liedekerke vernietigde, waar de speelpleinwerking niet openstond voor anderstalige kinderen.
Ik reageerde in de e Knack op hetzelfde bericht:Keulen speelt dubbel spel. (dixit een burgemeester uit de rand)Terwijl hij naar buiten de indruk geeft zich te bekommeren om de situatie in de gemeenten waar franstaligen zich weigeren te integreren heeft hijzelf via een andere inspectiedienst die eveneens onder zijn bevoegdheid valt de kat de bel aangebonden. Om zijn wooncode te beschermen moeten de gemeenten inbinden? Verder lijkt iedereen vergeten dat voor de integratie van nieuwkomers de vereiste is om één van beide landstalen te kunnen spreken. Aan de basis is dat een grote fout: Men negeert dat er twee ééntalige gebieden zijn en men dus van de nieuwkomers mag verwachten om frans te kunnen spreken in Brussel en Wallonië (wat ook effectief gebeurt!) en Nederlands voor Brussel en Vlaanderen (wat door de franstaligen geweigerd wordt). Twee maten en gewichten. De klassiek story !

Binnenland

Pro memorie …. maar toen las ik in e-Knack (6/9):
Het Brusselse parket heeft een grootschalig onderzoek geopend naar Belgen met een bankrekening in Liechtenstein. Dat bevestigt parketwoordvoerder Jos Colpin aan De Tijd. Fraudespeurders van de federale politie zouden beschikken over een 50-tal rekeninggegevens. Zou dat lukken?

Het hek is van de dam:Vorig jaar dienden 305.232 Belgen geen belastingaangifte voor het aanslagjaar 2006 in. Een hoog aantal, ook al is dat 11 procent minder dan het jaar voordien. Daarnaast waren 334.715 mensen te laat met hun aangifte. Dat schrijft Gazet van Antwerpen dinsdag. …Senator Vandenberghe heeft een bijkomende parlementaire vraag gesteld. Hij wil weten wat minister Reynders doet met de 1,3 miljoen mensen die de voorbije vier jaar geen belastingaangifte hebben ingediend. Tja !

Buitenland

USA Mark Grammens (Journaal, 14.08.08) stoort zich aan de dwaze "Obamania" waaraan de media ten prooi lijken te vallen. Volgens Grammens is het opmerkelijk dat de onvoorwaardelijke steun die Obama beloofde aan Israël kritiekloos tussen de plooien lijkt te vallen in onze door links gedomineerde media De altijd goed-geïnformeerde Grammens merkt op dat Obama heel de periode van de voorverkiezingen gepleit heeft voor een wet die het privébezit van vuurwapens in Amerika aan banden legt. Maar, nadat hij Hilary Clinton versloeg, maakte hij een bocht van 180 graden. Om president te kunnen worden en de 280 miljoen Amerikanen die een vuurwapen in huis hebben niet voor het hoofd te stoten zegt dezelfde Obama nu een tegenstander te zijn van wetgeving die het privébezit van vuurwapens zou beperken. Hebt u dat al ergens gehoord of gelezen?De keuze gaat, zo besluit Grammens, tussen de oude, wat houterige en zeker conservatieve McCain en de "vlotte linkserige jongen" Obama. McCain heeft - nog steeds volgens Grammens - het voordeel van de duidelijkheid en de standvastigheid. "Wat stelt Obama daar tegenover, tenzij een ratjetoe van dagelijks wisselende meningen." Jazeker, aldus Mark Grammens, Obama is "zeer begaafd in vele opzichten, maar ook begaafd in het vermogen om morgen het tegenovergestelde te zeggen van vandaag." En die zwalpende houding zou hem nog zuur kunnen opbreken. De linkse intelligentsia en de media die als een blok voor Obama vallen, zouden zich daar wel eens zwaar op kunnen verkijken. Wat willen ze trouwens bereiken met hun Obama-propaganda? Het zijn - zoals een Nederlandse journalist fijntjes opmerkte - niet wij, maar de Amerikaanse kiezers die straks beslissen wie de president wordt van de VS.

Mop van de week

Baziel en Hektor stonden aan de toog van hun stamcafé.
Zei Baziel : "Kiek no die mens. Je geliekt heel ip de Paus".
Wat later: " 'k Peizen dat dat de Paus is".
Nog wat later: "'k Gon 't em wel e ki gon vragen zi, osdatie de Paus is".
Hij naar de ongewone gast, vraagt hem iets, en krijgt een snauw terug.
Komt hij weer bij Hektor die vroeg: "En, is 't de Paus?"Baziel: "Ewè jé gantwoord: je kan ze bitje kussen".
En met een zucht:"Me gon 't dus nooit weten of dat da nu de Paus was".

Baziel was kelner.
Vroeg daar een klant "potage aux pointes d'asperges".Nadat Baziel de soep gebracht had, riep de klant hem terug: "Er zit geen enkel aspergekopje in die soep".Zei Baziel, "En os je een coupe maison vraagt, 't zit do toch ook gin huus in?"

Tot ziens,
Pjotr

Geen opmerkingen: